Sách Di sản thế giới: Tập 3 châu Âu

172 6 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:39

BUI Đ Ẹ P biên soạn sán • ^ ^ ĩ DI SẢN THẾ GIỚI BÙI ĐẸP Biên soạn DI SẢN THẾ GIỚI (VÄN HÓA - Tự NHIÊN - HỗN HỢP) TẬP 3: CHÁU Ảu (Tái lần thứ ba) NHÀ XUẤT BẲN TRẺ DISẢNTHẾGIỚI BÙI ĐẸP (Biên soạn) Chịu ưách nhiệm xuất bản: TS QUÁCH THU NGUYỆT Biên tập: Đ À O H lE U Bìa ừình bày: TRÍ ĐỨC Sửa in: N THAO NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - T P Hồ Chí Minh ĐT : 9316289-9350973-9316211 -8 65 59 -8 46 55 Fax : 08.8437450 - E-mail : nxbtreihcm.vnn.vn Website : http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BÀN TRẺ TẠI HÀ NỘI SỐ 20 ngõ 91 Nguyễn Chi Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT & Fax : (04)7734544 E -m a il: vanphongnxbtre@in.vnn.vn In 1.000 cuốn, khổ 14x20cm, Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng Địa : 100 Lê Đại Hành, P.7, Q ll, TP HCM ĐT : 8555812 E-m ail : xn-inngm inhhoang@ vnn.vn SỐ đăng ký kế hoạch xuất 1510/77-CXB Cục Xuất cấp ngày 29/10/2003 giấy trích ngang KHXB số 418/2005 In xong nộp lưu chiểu tháng 03 năm 2005 BAY KỲ QUAN CHÂU ÂU Tháp Eiffel Hon trăm năm nay, hình ảnh nc Pháp thủ dơ Paris gắn liền vói tháp Eiffel Ngiròi ta khơng th ể hình dung Paris mà lại khơng có tháp Eiffel Điiợc xây dựng năm 1889, để phục vụ triển lãm quỗc tế, tháp Eiffel kỳ đài dã gây nhiều tran h luận Paris Khơng ngiiòi dân Paris sống vào cuô'i th ế kỷ 19 lại thờ với x u ấ t h iện tháp Eiffel Năm 1889, nưóc Pháp dự định tổ chức triển lãm để kỷ niệm 100 năm cách mạng tư sản Pháp (1789-1889) qua muốn tự khẳng định ciỉòng quốc cơng nghiệp, đồng thbi thể túih táo bạo nguôi Pháp dám khỏi đầu cách mạng mói lịch sử ngành kiến trúc Pháp vói việc sử dụng vật liệu DI SÀN THẾ G IỚ I xây dụng sắt, thép, gang Lam nưóc Pháp ngxròi bắt đầu kỷ ngun cơng nghiệp vói văn minh vật lây máy móc, sắt thép làm biểu tưọng Thực ý tưỏng trên, nuớc Pháp cho phép xây diỊng th áp sắt, tháp cao 300 m ét Quảng trưòng Tháng Ba (Champ de Mars) bên bơ sông Seine Trong số 700 đề án thiết kế gửi đến, nguòi ta giữ lại đề án để xem xét Cuôi đề án Gustave Eiffel 36 tuổi, kỹ sư, nhà thầu khoán nhà doanh nghiệp tài ba đuợc chấp thuận, ôn g mua lại sủa đổi, hiệu chỉnh lại phác thảo hai kỹ sư Kơslanh Nughiê nhân viên hãng ông nghiệp cải Eiffel dồn hết vào việc xây dựng cơng trình đồ sộ đầy khó khăn; thêm vấp phải khơng đồng tình dư luận Ý tưỏng Eiffel muốn dimg lên tháp cao 300 m ét sắt thép gây tranh luận gay gắt ngi muốn trì truyền thống ngi có xu hướng tân thbi Trong giới nghệ thuật văn học, đa sô" giận họ e cơng trình sắt thép đồ sộ vết đen bầu tròi Paris Trong Eiffel thơ't lên hào himg: “nưóc Pháp qc gia nhâ't có cột cao hon 300 mét” Thật vậy, vào thbi kỳ đó, tưọng dài cao Washington thấp hon tháp Eiffel đến 125 mét Tháp Eiffel xây dụng vồng 25 tháng R ất nhiều ngiròi Paris đến xem cơng trình kỳ qi này, ln ln nghi ngại có ngày tháp đổ xuống đầu họ Từ năm 1887 đên năm 1889 có 300 cơng nhân giỏi leo trèo lắp ráp triệu rưõi đinh rivê Đáy tháp chiếm diện tích 16.600m2 vói chiều cao 300 mét, tháp điiợc chia thành tầng Từ đỉnh tháp tầm nhìn xa dến 67 kilômét Cứ bảy năm lại phải dùng đến 50 sơn 40 nghìn giơ lao động để sơn lại tháp DI SẢN THẾ G IỚ I Khi khỏi công xây dựng tháp Eiffel, ta cho phép tháp tồn 20 năm Năm 1887, nhiều nghệ sĩ nhà văn thảo kiến nghị phản đối nhằm ngăn chặn việc xây diỊng tháp làm m ất danh giá Paris Năm 1910, thbi hoàn toàn thay dổi: tháp Eiffel trỏ thành nguồn cảm hiíng nhiều nhà thơ, nghệ sĩ Nhà văn Jeam Cocteau sáng tác kịch lấy tên Cdc cặp tân hôn tháp Eiffel Apollmaire lấy tháp làm biểu tiiạng cho nhiều thơ Pissarro, Dufy, Utrillo họa sĩ khác thuìmg vẽ tháp tròi Paris Bên cạnh đó, kỹ thuật đại tiến triển nhanh từ năm 1904 ngiròi ta đặt lên dỉnh tháp hệ thơng ăng-ten Cuôl đ ê n năm 1910, người ta q u y ế t đ ịnh tháp Eiffel tồn vĩnh viễn; tháp phục vụ cho dịch vụ chuẩn q"c tế, với chiều cao nó, tháp có th ể sử dụng cho việc tru y ề n thông điện thoại vô tuyến vượt đại châu Năm 1918, Đ ài p h t sử dụng tháp để phát sóng đến năm 1957, Đài truyền hình dự ng ăn g -ten lên đỉnh tháp Sau p h ò n g th í n g h iệ m v Tháp Eiffel Paris DI SÀN THẾ GIỚI khí tượng hàng không sử dụng tầng cao tháp E d o u ard hồi Hồng tử xứ Galles với gia đình la ngưòi lên đỉnh tháp ngày 10 th n g năm 1889 Ngưòi ta có th ể lên thang máy cầu thang (cầu thang lên đưọc đến tầng tầng 2), cơng chúng lên dạo ngắm tham quan sân thượng ba tầng; tầng qua thiết bị nghe nhìn, du khách nghe giói thiệu lịch sử tháp, tầng có nhà hàng biểu diễn phục vụ ăn "ng vào buổi tơì, tầng che kính, du khách ngắm nhìn phong cảnh phía xem hệ thống cầu thang máy phía cột phía Tây tầng có hàng Jules Veme tiếng tháp, đặc biệt chỗ dùng khăn ăn m àu xám, đĩa đen, côc chân đen, hoa hồng đen để bàn Để ngắm nhìn tồn cảnh Pans, khách tham quan nên chọn ngày nắng đẹp, khơng nên lên tháp q sớm buổi sáng Paris thiròng có suong mù Buổi chiều lúc m ặt tròi lặn, ban đềm lên tháp, khách tham quan nhìn thấy cảnh tuạng tuyệt vòi Từ năm 1985, tháp đưạc lấy thêm hệ thống chiếu sáng lam bật vẻ dẹp nhũng đưòng nét kiến trúc phiíc tạp tháp Tháp Eiffel biểu tuọng nước Pháp Paris Ngoài ý nghĩa cách mạng khoa học, kỹ thuật, tháp Eiffel biểu tượng cách mạng phiiong diện trị, niềm tự hào nguòi dân Pháp Paris DI SẢN THẾ GIỚI Dãy đê ngản biển Ha Lan ỏ Hà Lan, miic niióc biển cao hon đất liền Mãi đến th ế kỷ 20, nguòi Hà Lan định phải thắng trận giặc “nc nơi” này, hai cơng trình Cơng trình thứ đập khép kín, dài 32 km, đuợc hồn thành từ năm 1927 đến 1932, dày đến 30 m, bao bọc vịnh Zuideagaee Các kỹ sư huy động 500 tàu khổng lồ có cần cẩu, máy vét nạo để xây hai đập song song đất sét cát đuực bơm vào Cơng trình thứ hai kế hoạch Delta Sau lũ vào năm 1953 làm 1800 người chết, kỹ sư định “khóa mõm” sơng Meuse Rhin, lần đỉnh cao “Eastera Schelde Barrier” gồm trụ khổng lồ bang bê tơng thép, kiểm sốt nưóc triều lên, dài gần 3,5 km Các trụ nặng đến 10.000 cái, đưạc đoàn tàu thiết kê dặc biệt đặt lên bờ biển với hệ thông bơm nước phức tạp Ngưòi ta tính tốn phải có bão rấ t to, vói sóng cao 10 m, có khả vượt qua đê kỳ vĩ Cuộc tranh đâu vói nưác đem đến cơng trình thủy lọi lón, cơng trình Zuiderzeewerken, Deltawerken Deltaphan Grote Rivieren ... khổng lồ cao 153m Việc xây dựng kéo dài m ất 21 năm (1 937 -1958) DI SẢN THẾ GIỚI 27 Danh sách di sản giói nước châu Âu UNESCO công nhận A lban i (1989) 1992 - Butrinti A rm enia (19 93) 1996 - Tu.. .DI SẢN THẾ GIỚI BÙI ĐẸP Biên soạn DI SẢN THẾ GIỚI (VÄN HÓA - Tự NHIÊN - HỗN HỢP) TẬP 3: CHÁU Ảu (Tái lần thứ ba) NHÀ XUẤT BẲN TRẺ DISẢNTHẾGIỚI BÙI ĐẸP (Biên soạn)... Kalwaria Bồ Đ N (1980) 19 83 - Thi trấ n Angra Azorls 19 83 - Đan viện Hieromymites tháp Balem Lãsbon 19 83 - Đan viện Batalha DISẢNTHẾGIỚ 30 19 83 - Tu viện Kitô Towar 1988 - Di Evoca 1989 - Tu viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Di sản thế giới: Tập 3 châu Âu, Sách Di sản thế giới: Tập 3 châu Âu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay