bai thao luan nha nuoc va phap luat lan 2

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:36

Họ tên: Nguyễn Hồng Nga Lớp: Trung cấp trị Khóa: H478 Đơn vị: Xã Phong Phú THẢO LUẬN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Kinh tế Lấy ví dụ quan hệ xã hội đối tượng điều chỉnh ngành luật Khái niệm Luật Hành chính: Luật Hành ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động quản lý hành nhà nước (hoạt động chấp hành điều hành) Quản lý nhà nước tác động có tổ chức, có mục đích lên quan hệ xã hội Đối tượng điều chỉnh pháp luật: quan hệ xã hội mà Nhà nước thấy cần phải tác động pháp luật Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội theo hai hướng: Những quan hệ xã hội không phù hợp với ý chí Nhà nước, Nhà nước điều chỉnh theo hướng hạn chế, loại trừ chúng Những quan hệ xã hội phù hợp với ý chí Nhà nước Nhà nước ghi nhận bảo vệ Phương pháp điều chỉnh ngành luật cách thức tác động đến quan hệ xã hội pháp luật Phương pháp điều chỉnh yếu tố quan trọng để xác định ngành luật có phải ngành luật độc lập hay khơng Ngồi ra, phương pháp điều chỉnh góp phần xác định phạm vi điều chỉnh ngành luật trường hợp quan hệ xã hội có chỗ gần kề đan xen với Mỗi ngành luật có đối tượng phương pháp điều chỉnh khác Cụ thể : Quan hệ xã hội thuộc đối tượng phương pháp điều chỉnh ngành luật hành chính: 1.1 Đối tượng điều chỉnh Luật Hành : Luật Hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động quản lí hành Nhà nước (còn gọi hoạt động chấp hành - điều hành) Ví dụ : Ơng Qch Văn Minh đến UBND xã Hòa Phú đăng kí khai sinh cho Khi đó, quan hệ ông Minh UBND xã luật Hành điều chỉnh việc đăng kí khai sinh hoạt động quản lí hành Nhà nước Các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh luật hành gồm nhóm: a Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trình quan hành nhà nước thực hoạt động chấp hành điều hành phạm vi quan hành nhà nước (ngoại trừ hoạt động quan hệ cơng tác nội bộ), với mục đích đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường quan hành nhà nước Nhóm thường gọi ngắn gọn nhóm hành cơng Nói cách ngắn gọn, quan hệ pháp luật hành cơng hình thành bên chủ thể mang tư cách có thẩm quyền hành nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật hành Ðây nhóm quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh luật hành Thơng qua việc thiết lập quan hệ loại này, quan hành nhà nước thực chức Những quan hệ đa dạng, phong phú bao gồm quan hệ chia thành nhóm nhỏ sau: a.1 Quan hệ dọc : - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước cấp với quan hành nhà nước cấp theo hệ thống dọc Ðó quan nhà nước có cấp trên, cấp phụ thuộc chuyên môn kỷ thuật, cấu, tổ chức Ví dụ: Mối quan hệ Chính phủ với UBND tỉnh Cần Thơ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp với quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp trực tiếp nhằm thực chức theo quy định pháp luật Ví dụ: Mối quan hệ Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Cần Thơ; Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ với UBND huyện Ơ Mơn - Quan hệ quan hành nhà nước với đơn vị, sở trực thuộc Ví dụ: Quan hệ Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học Cần Thơ, Giữa Bộ Y tế bệnh viện nhà nước a.2 Quan hệ ngang : - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chung với quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp Ví dụ: Mối quan hệ UBND tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp - Quan hệ quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp với Các quan khơng có phụ thuộc mặt tổ chức theo quy định pháp luật thực trường hợp sau: + Một định vấn đề quan phải đồng ý, cho phép hay phê chuẩn quan lĩnh vực quản lý Ví dụ: Mối quan hệ Bộ Tài với Bộ Giáo dục Ðào tạo việc quản lý ngân sách Nhà nước; Sở Lao động Thương binh -Xã hội với Sở khác việc thực sách xã hội Nhà nước + Phải phối hợp với số lĩnh vực cụ thể Ví dụ: Thơng tư liên Bộ Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ tư pháp ban hành vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật Thông tư liên ngành Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lĩnh vực tội phạm ban hành - Quan hệ quan hành nhà nước địa phương với đơn vị, sở trực thuộc trung ương đóng địa phương Ví dụ: quan hệ UBND tỉnh Cần Thơ với Trường đại học Cần Thơ b/ Nhóm : quan hệ quản lí phát sinh q trình quan Nhà nước ổn định cơng tác nội Ví dụ : Chánh án phân công Thẩm phán xử án quan hệ Chánh án Thẩm phán luật Hành điều chỉnh nhằm ổn định nội c/ Nhóm : quan hệ Nhà nước ủy quyền cho nhân số tổ chức xã hội thực hoạt động quản lí hành nhà nước số trường hợp cụ thể Ví dụ : Chủ tọa phiên tòa xét xử, có người gây rối trật tự phiên tòa Lúc đó, Chủ tọa phiên tòa quyền định xử phạt vi phạm hành (hoạt động quản lí hành Nhà nước) người gây rối Ví dụ : Người huy tàu (đã rời cảng) người huy máy bay (đã rời sân bay) có quyền tạm giữ người gây rối theo thủ tục hành Phương pháp điều chỉnh Luật Hành : Phương pháp điều chỉnh Luật hành phương pháp mệnh lệnh hình thành từ quan hệ “quyền lực – phục tùng” bên có quyền nhân danh nhà nước mệnh lệnh bắt buộc bên quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh Chính mối quan hệ “quyền lực – phục tùng” thể khơng bình đẳng bên tham gia quan hệ QLHCNN Phương pháp điều chỉnh chủ yếu luật hành Việt Nam phương pháp mệnh lệnh đơn phương Nó xây dựng nguyên tắc: - Trong quan hệ QLHCNN ln có khơng bình đẳng bên tham gia: bên nhân danh nhà nước, sử dụng quyên lực nhà nước để đưa định hành chính, bên phải phục tùng định - Bên nhân danh nhà nươc, sử dụng quyền lực nhà nước có quyền đơn phương định phạm vi thẩm quyền lợi ích nhà nước, xã hội - Quyết định đơn phương bên có quyền sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực bắt buộc thi hành bên có liên quan đảm bảo thi hành quyền lực nhà nước - Quyết định hành phải thuộc phạm vi thẩm quyền bên nhân danh nhà nước, lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, sở pháp luật có hiệu lực bắt buộc thi hành bên hữu quan đảm bảo thi hành cưỡng chế nhà nước Ngồi ra, số phương pháp khác : phương pháp giáo dục, thuyết phục; phương pháp kinh tế; phương pháp phối kết hợp; phương pháp thống kê; … Quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh ngành luật dân : 2.1 Đối tượng điều chỉnh Luật Dân : Đối tượng điều chỉnh Luật Dân nhóm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân phát sinh q trình sản xuất, phân phối, lưu thơng, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu ngày tăng thành viên xã hội a/ Quan hệ tài sản : - Luật Dân điều chỉnh số quan hệ tài sản mang tính hàng hóa, tiền tệ, đền bù ngang giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày - Quan hệ luật Dân bao gồm : quan hệ sở hữu; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường; quan hệ thừa kế Ví dụ : Bà Trương Mộng Linh đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng kinh doanh vi tính Tín Thành Đạt hợp đồng mua 30 máy vi tính cho Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh b/ Quan hệ nhân thân : quan hệ người với người giá trị tinh thần : “ Điều 32 Quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, thân thể : Cá nhân có quyền bảo đảm an tồn tính mạng, sức khoẻ, thân thể Khi phát người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa người phát có trách nhiệm đưa đến sở y tế; sở y tế không từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng phương tiện, khả có để cứu chữa 3- ” ( Trích Điều 32 Bộ luật Dân năm 2005) Quan hệ nhân thân chia làm loại : + Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản nghĩa quan hệ nhân thân làm tiền đề phát sinh quan hệ tài sản phát sinh sở xác định quan hệ nhân thân như: quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, + Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản quan hệ người với người lợi ích tinh thần tồn cách độc lập khơng liên quan đến tài sản quan hệ tên gọi, quan hệ danh dự công dân tổ chức Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản Luật dân thể chế hoá Hiến pháp 1992 bao gồm họ tên, bí mật đời tư, quyền cá nhân hình ảnh, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín, 2.2 Phương pháp điều chỉnh Luật Dân : Phương pháp điều chỉnh LDS cách thức biện phápnhà nước tác động đến các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân làm cho quan hệ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt theo ý chí nhà nước Phương pháp điều chỉnh LDS bình đẳng, thoả thuận quyền tự định đoạt chủ thể Nó thể qua ý : - Pháp luật dân đảm bảo cho bên tham gia quan hệ bình đẳng với mặt pháp lí dựa độc lập tài sản - Pháp luật cho phép bên tham gia quan hệ tự thỏa thuận, tự định vấn đề nội dung quan hệ Ví dụ : Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ khu vực từ ngả Trung Lập đến Bệnh viện An Nhơn Tây Nhà nước quy định 400 ngàn đồng / 1m Nhưng thực tế, thỏa thuận người mua người bán, số tiền nhiều so với quy định Quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh ngành luật kinh tế : 3.1 Đối tượng điều chỉnh Luật Kinh tế : Đối tượng điều chỉnh luật kinh tế quan hệ kinh tế luật kinh tế tác động vào, bao gồm nhóm quan hệ phát sinh trình quản lý kinh tế nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trình kinh doanh doanh nghiệp với Ví dụ : Ơng Qch Văn Minh Giám đốc cơng ty trách nhiệm hữu hạn Quách Minh kí kết hợp đồng bán bột mì cho cơng ty cổ phần Á Châu quan hệ điều chỉnh Luật Kinh tế a/ Nhóm quan hệ phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh với Ví dụ : Góp vốn để thành lập cơng ty b/ Các hoạt động mang tính tổ chức quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ví dụ : quan hệ quan tài với kinh tế, kế hoạch đầu tư với kinh tế c/ Nhóm quan hệ phát sinh nội doanh nghiệp, nội đơn vị kinh tế, tổ chức máy hoạt động kinh tế nội đơn vị d/ Nhóm quan hệ phát sinh việc giải tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại phá sản 3.2 Phương pháp điều chỉnh Luật Kinh tế : Phương pháp điều chỉnh Luật kinh tế phương pháp bình đẳng, thỏa thuận phương pháp mệnh lệnh, hành Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận sử dụng cho nhóm a; c d Phương pháp mệnh lệnh, hành sử dụng cho nhóm b; c d Câu 2: Tự lấy ví dụ vi phạm hành phân tích yếu tố cấu thành vi phạm hành * Khái niệm quy phạm pháp luật hành - Quy phạm pháp luật hành dạng cụ thể quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật hành quy tắc xử chung nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động quản lý hành nhà nước lĩnh vực khác đời sống xã hội * Nội dung quy phạm pháp luật hành - Nội dung quy phạm pháp luật hành quy định quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính, đồng thời quy định trách nhiệm chủ thể vi phạm quyền hay không thực nghĩa vụ - Quyền nghĩa vụ có quan hệ mật thiết với nhau, quyền bên nghĩa vụ bên ngược lại - Các quy phạm pháp luật hành quy định cho quan hành nhà nước tổng thể quyền định Đồng thời, quy phạm pháp luật hành quy định quyền bên tham gia quan hệ quản lý hành nhà nước thực định bên - Các quy phạm pháp luật hành quy định ngăn cấm thực hành vi định - Các quy phạm pháp luật hành cách xử linh hoạt, lựa chọn hành vi khuôn khổ định - Bằng cách quy định quy phạm pháp luật hành khả xử nêu trên, bên tham gia quan hệ pháp luật hành có quyền, nghĩa vụ quyền, nghĩa vụ pháp luật bảo vệ bảo đảm thực * Ví dụ vi phạm hành : a Tình : Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường phát vụ việc sai phạm công ty Bột Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam) Theo cơng ty Vedan ngày xả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ vào hoạt động (1994): khoảng 45000m3/1tháng Hành động gây ô nhiễm nặng cho dòng sơng Thị Vải, gây chết sinh vật sống sông ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân ven sông b Cấu thành vi phạm pháp luật : * Về mặt chủ thể vi phạm : Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan Việt Nam) công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan Được xây dựng từ năm 1991 Có giấy phép hoạt động từ năm 1994 Dẫn đến, tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý thực hành vi trái pháp luật             * Về mặt khách thể :           Việc làm công ty Vedan xâm hại đến quy tắc quản lý nhà nước: vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ * Về mặt khách quan : - Yếu tố : Hành vi nguy hiểm: sả nước thải bẩn chưa qua xử lý sông Thi Vải : 45000m3/1tháng Đây hành vi trái pháp luật hành - Yếu tố : Hậu xảy : dòng sơng bị nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho hộ nuôi thủy sản ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông - Yếu tố : Mối quan hệ nhân - yếu tố : Những thiệt hại (yếu tố 2) hành vi trái pháp luật công ty Vedan gây trực tiếp gián tiếp (yếu tố 1) * Về mặt chủ quan : - Lỗi: lỗi cố ý gián tiếp Vì, Cơng ty Vedan thực hành vi nhận thấy trước hậu quả, không mong muốn để hậu xảy - Động : nhằm giảm bớt chi phí xử lý nước thải - Mục đích: Theo quy định cơng ty Vedan phải đầu tư khoảng chục triệu để xử lý 1m3dịch thải đậm đặc Đáng từ 15%-20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải Cơng ty Vedan dành 1,5% vốn cho việc Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức * Khái niệm: Cán bộ, Công chức, Viên chức Theo luật Cán bộ, công chức 2008 (có hiệu lực từ 1/1/2010) Cán cơng dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (gọi chung nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Cán xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội Cơng chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Tiêu chí 1/ Sự hình thành 2/ Nơi làm việc 3/ Tên gọi đơn vị Cán Bộ -Bầu - Phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ -Cơ quan Đảng -Cơ quan nhà nước -Tổ chức trị - xã hội (Cấp huyện trở lên) Công Chức -Tuyển dụng - Bổ nhiệm - Vào nghạch -Chức vụ -Chức danh Viên chức -Tuyển dụng - Thi tuyển xét tuyển -Cơ quan -Tại đơn vị Đảng nghiệp -Cơ quan nhà nước -Tổ chức trị - xã hội (Cấp huyện trở lên) -Trường học -Bệnh viện -Trung tâm -Bảo hiểm xh -Phòng cơng chứng 4/ Hưởng lương 5/ Tính chất công việc 6/ Đánh giá xếp loại 7/ Xử lý kỹ luật -Ngân sách nhà nước -Ngân sách nhà nước -Khiển trách -Cảnh cáo -(Cách chức áp dụng cán phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ) -Bãi nhiệm -Khiển trách -Cảnh cáo -Hạ bậc lương -Giáng chức -Cách chức -Buộc thơi việc (Hình thức kỷ luật: cách chức, giáng chức áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý) -Văn phòng đăng ký đất đai -Báo, đài -Thư viện quốc gia -Viện nghiên cứu khoa học -Các bảo tàng -Từ quỷ lương DVSN công lập - (NĐ 27 năm 2012) - Tùy mức độ vi phạm kỹ luật phải chịu hình thức sau: +Khiển trách +Cảnh cáo + Cách chức +Buộc việc Câu 4: Ông A bà B vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng Hai người có hai chung C (17 tuổi) D (15 tuổi) Bà B có riêng E (20 tuổi, khơng bị bệnh tâm thần có khả lao động) Năm 2005, bà B chết tai nạn giao thông Bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng Hãy chia thừa kế bà B chết * Khái niệm thừa kế: Thừa kế loại quan hệ xã hội xuất đồng thời với quan hệ sở hữu xã hội mà nội dung quan hệ phản ánh q trình dịch chuyển lợi ích vật chất từ người chết sang người sống Quyền thừa kế quy định pháp luật nhằm xác định quyền nghĩa vụ chủ thể việc để lại nhận tài sản thừa kế Căn vào Quy định Pháp luật thừa kế, anh (chị) phân chia di sản bà B trường hợp sau : a Trường hợp : Trước chết, bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 50 triệu, cho quỹ từ thiện 50 triệu b Trường hợp : Trước chết, bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu, cho quỹ từ thiện 200 triệu Theo điều 27 khoản Luật Hơn nhân gia đình năm 2000, tổng tài sản 600 triệu đồng xác định tài sản chung thời kỳ hôn nhân ông A bà B Khối tài sản chung nêu trên, định đoạt theo quy định điều 28 khoản 1, theo đó, tài sản bà B hưởng khối tài sản chung nêu 600 : = 300 (triệu đồng) Bên cạnh đó, theo Điều 32, Luật Hơn nhân gia đình năm 2000, tài sản riêng bà B 180 triệu đồng Từ nêu trên, bà B có tổng tài sản tồn quyền định đoạt : 300 + 180 = 480 (triệu đồng) Những người thừa kế theo Pháp luật ông A, C, D E Như vậy, suất thừa kế theo Pháp luật 480 : = 120 (triệu đồng) Theo điều 648 khoản Bộ Luật dân 2005 theo đề bài, bà B chết có lập di chúc hợp pháp hai trường hợp : a Trường hợp : Trước chết, bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 50 triệu, cho quỹ từ thiện 50 triệu Vậy, số tiền lại bà B chưa chia : 480 triệu đồng - 50 triệu đồng (cho ông M) - 50 triệu đồng (cho quỹ từ thiện) = 380 triệu đồng Vì di chúc, bà B khơng ghi cụ thể định đoạt số tiền lại (380 triệu đồng) nên chia theo diện khơng có di chúc Như vậy, số tiền chia theo Pháp luật quy định điều 675; 676 Bộ Luật Dân năm 2000: Những người hưởng số tài sản lại B : ông A, C, D, E thuộc hàng thừa kế thứ nhất; người phần : 380: = 95 (triệu đồng) Như vậy, số tiền bà B trường hợp chia sau : Ông M = Quỹ từ thiện = 50 triệu đồng Ông A = C = D = E = 95 triệu đồng b Trường hợp : Theo Điều 669 Bộ luật Dân quy định người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc gồm cha, mẹ, vợ, chồng, 18 tuổi khơng có khả lao động Theo đó, người thừa hưởng suất thừa kế theo Pháp luật Do ông A, C D thuộc diện người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc vậy, người phải hưởng : 480 x = 80 (triệu đồng) Do số tiền lại : 480 - (80 x 3) = 240 (triệu đồng) Trước chết, bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu, cho quỹ từ thiện 200 triệu Tuy nhiên, số tiền lại bà B khơng đủ để chia theo di chúc Tỉ lệ chia theo di chúc ông M quỹ từ thiện : Nghĩa là, ông M hưởng phần phần di chúc quỹ từ thiện phần Vậy, số tiền ông M hưởng : 240 : = 80 (triệu đồng) Số tiền quỹ từ thiện : 240 : x = 160 (triệu đồng) Trong trường hợp này, E bà B không hưởng Như vậy, số tiền bà B trường hợp chia sau : Ông A = C = D = 80 triệu đồng Ông M = 80 triệu đồng Quỹ từ thiện = 160 triệu đồng Câu 5: Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần * Khái niệm doanh nghiệp - Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, có tên gọi riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm thực hoạt động kinh doanh * Điều kiện thành lập - Về tư cách người thành lập: tổ chức cá nhân Việt Nam * Các loại doanh nghiệp - Công ty cổ phần - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty hợp danh a/ Sự khác biệt công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên với doanh nghiệp tư nhân: Công ty trách nhiệm hữu Doanh nghiệp tư nhân hạn thành viên - Do tổ chức cá nhân đầu tư làm chủ - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm phạm vi vốn điều lệ công ty - Không phát hành cổ phần - Có tư cách pháp nhân - Do cá nhân làm chủ - Tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp - Không phát hành loại chứng khoáng - Doanh nghiệp tư nhân khơng quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần - Một cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân b/ Sự khác biệt công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu Công ty cổ phần hạn nhiều thành viên - Thành viên tổ chức, cá - Vốn chia thành nhiều phần nhân số lượng từ đến 50 (cổ phần) thành viên - Cổ đông tổ chức, cá nhân - Thành viên chịu trách nhiệm số lượng cổ đông tối thiểu khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp - Cổ đông chịu trách nhiệm phạm vi số vốn góp vào nghĩa vụ tài sản cơng ty doanh nghiệp phạm vi số vốn góp - Phần vốn góp thành viên - Cổ đơng tự chuyển chuyển nhượng nhượng cổ phần trừ trường trường hợp luật định hợp luật định - Không phát hành cổ - Được phát hành chứng phần khống cá loại - Có tư cách pháp nhân - Có tư cách pháp nhân Câu 6: Các hành vi tham nhũng, tác hại tham nhũng, công khai minh bạch tạo quan, tổ chức, đơn vị Câu 7: Quan điểm nội dung dân chủ sở ... đến tài sản Luật dân thể chế hoá Hiến pháp 19 92 bao gồm họ tên, bí mật đời tư, quyền cá nhân hình ảnh, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín, 2. 2 Phương pháp điều chỉnh Luật Dân : Phương pháp... -Thư viện quốc gia -Viện nghiên cứu khoa học -Các bảo tàng -Từ quỷ lương DVSN công lập - (NĐ 27 năm 20 12) - Tùy mức độ vi phạm kỹ luật phải chịu hình thức sau: +Khiển trách +Cảnh cáo + Cách chức... Bà B có riêng E (20 tuổi, khơng bị bệnh tâm thần có khả lao động) Năm 20 05, bà B chết tai nạn giao thông Bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 20 0 triệu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thao luan nha nuoc va phap luat lan 2, bai thao luan nha nuoc va phap luat lan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay