CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC TẾ BÀO Sinh học 10

23 7 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:34

Mô tả được cấu trúc của tế bào nhân sơ Trình bày được cấu trúc và chức năng các bào quan trong tế bào động vật và tế bào thực vật Chỉ ra được sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của loại bào quan So sánh được cấu trúc siêu hiển vị của tế bào động vật và tế bào thực vật Phân tích được mối quan hệ giữa các bào quan trong quá trình tổng hợp và tiết protein của tế bào So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và nhân thực SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC TẾ BÀO Sinh học 10 Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Nguyễn Thị Nhung Giáo viên môn Sinh học Trường THPT Trần Hưng Đạo Năm học 2018-2019 CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TRÚC TẾ BÀO I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Mô tả chuyên đề Chuyên đề gồm chương II, thuộc phần – Sinh học tế bào- Sinh học 10 THPT Bài Tế bào nhân sơ Bài 8,9,10 Tế bào nhân thực Mạch kiến thức chuyên đề Đặc điểm chung, cấu tạo tế bào nhân sơ - Chưa có nhân hồn chỉnh - Tế bào chất khơng có hệ thống nội màng - Kích thước nhỏ(1/10 kích thước tế bào nhân thực) - Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có lợi: + Tỉ lệ S/V lớn tốc độ trao đổi chất với môi trường diễn nhanh + Tế bào sinh trưởng nhanh, khả phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng nhanh.II * Cấu tạo tế bào nhân sơ Tế bào cấu tạo từ thành phần màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân a Thành tế bào - Thành phần hố học cấu tạo nên thành tế bào peptiđơglican (Cấu tạo từ chuỗi cacbohiđrat liên kết với đoạn pơlipêptit ngắn) - Vai trò: quy định hình dạng tế bào Vi khuẩn chia làm loại: + VK Gram dương: có màu tím, thành dày + VK Gram âm: có màu đỏ, thành mỏng -> Sử dụng thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt loại vi khuẩn gây bệnh b Màng sinh chất - Cấu tạo: phôtpholipit lớp prôtein - Chức năng: trao đổi chất bảo vệ tế bào c Lông roi - Roi (Tiên mao) cấu tạo từ prơtein có tính kháng ngun giúp vi khuẩn di chuyển - Lông: giúp vi khuẩn bám chặt mặt tế bào người d Tế bào chất - Vị trí: nằm màng sinh chất vùng nhân - Gồm phần: + Bào tương (dạng keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu vô khác) hệ thống nội màng, khơng bào quan có màng bọc khung tế bào + Ribôxôm (Cấu tạo từ prơtein rARN) khơng có màng, kích thước nhỏ, nơi tổng hợp prôtein e Vùng nhân - Không có màng bao bọc - Vật chất di truyền phân tử ADN dạng vòng khơng liên kết với pr hitson -Một số vi khuẩn có ADN dạng vòng nhỏ khác plasmit Cấu tạo, chức bào quan tế bào nhân thực 2.1 Nhân tế bào a Cấu trúc - Chủ yếu có hình cầu, đường kính 5micrơmet - Phía ngồi bao bọc lớp màng Trên màng có lỗ nhân - Bên dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với prôtein) nhân b Chức - Mang thông tin di truyền trung tâm điều khiển hoạt động tế bào - Là bào quan có màng đơn, gồm hệ thống ống xoang dẹp thông với chia tế bào chất thành nhiều xoang chức 2.2.Lưới nội chất - Là bào quan có màng đơn, gồm hệ thống ống xoang dẹp thông với chia tế bào chất thành nhiều xoang chức - Gồm loại: + Lưới nội chất hạt: màng có nhiều hạt ribơxơm, tham gia q trình tổng hợp prơtein để đưa ngồi TB pr cấu tạo nên màng TB + Lưới nội chất trơn: màng khơng có đính hạt ribơxơm, có vai trò tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại 2.3 Ribôxôm a Cấu trúc - Khơng có màng bao bọc - Gồm phân tử rARN prôtein b Chức năng: Tổng hợp prôtein tế bào 2.4 Bộ máy Gôngi - Cấu trúc: gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên tách biệt theo hình vòng cung - Chức năng: thu gom, đóng gói, biến đổi phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hay để xuất bào 2.5 Ti thể *Cấu trúc Ti thể có lớp màng bao bọc: - Màng ngồi trơn khơng gấp khúc - Màng gấp nếp tạo thành mào ăn sâu vào chất nền, có enzim hơ hấp - Chất có chứa AND ribôxôm * Chức Cung cấp lượng chủ yếu tế bào dạng ATP 2.6 Lục lạp (chỉ có thực vật) * Cấu trúc - Phía ngồi có lớp màng bao bọc - Phía trong: +Chất khơng màu có chứa AND ribôxôm + Hệ túi dẹt gọi tilacoit -> Màng tilacơit có chứa chất diệp lục enzim quang hợp Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi Grana Các Grana nối với hệ thống màng *Chức - Có khả chuyển hố lượng ánh sáng mặt trời thành lượng hoá học - Là nơi thực chức quang hợp tế bào thực vật 2.7 Một số bào quan khác a Khơng bào - Cấu trúc: Phía ngồi có lớp màng bao bọc Trong dịch bào chứa chất hữa ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu - Chức năng: tuỳ loại tế bào tuỳ loài + Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải + Giúp tế bào hút nước, chứa sắc tố thu hút côn trùng(TBTV) + ĐV nguyên sinh có khơng bào tiêu hố khơng bào co bóp phát triển b Lizơxơm - Cấu trúc: Có dạng túi nhỏ, cso lớp màng bao bọc, chứa enzim thuỷ phân - Chức năng: Phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn thương khơng có khả phục hồi, bào quan già Góp phần tiêu hố nội bào 2.8 Màng sinh chất (Màng tế bào) a Cấu trúc - Màng sinh chất có cấu trúc khảm động, dày khoảng 9nm gồm phôtpholipit prôtein - Phôtpholipit quay đuôi kị nước nhau, đầu ưa nước quay ngồi Phân tử phơpholipit lớp màng liên kết với liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển - Prôtein gồm prôtein xuyên màng prôtein bán thấm - Các phân tử colesterôn xen kẽ lớp phơtpholipit tăng tính ổn định màng - Các lipôprôtein glicôprôtein làm nhiệm vụ giác quan, kênh, dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho loại tế bào 2.2 Chức - TĐC với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm - Thu nhận thơng tin lí hố học từ bên ngoài(nhờ thụ thể) đưa đáp ứng kịp thời - Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ 2.9 Các cấu trúc bên màng sinh chất a Thành tế bào Quy định hình dạng tế bào có chức bảo vệ tế bào + TBTV: Xenlulôzơ + TB nấm: Kitin + TB vi khuẩn: peptiđoglican b Chất ngoại bào - Cấu trúc: gồm glicôprôtein, chất vô chất hữu - Chức năng: Ghép tế bào liên kết với tạo nên mô định giúp tế bào thu nhận thông tin Thời lượng Số tiết học lớp: 04 tiết II TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Mô tả cấu trúc tế bào nhân sơ - Trình bày cấu trúc chức bào quan tế bào động vật tế bào thực vật - Chỉ phù hợp cấu trúc chức loại bào quan - So sánh cấu trúc siêu hiển vị tế bào động vật tế bào thực vật - Phân tích mối quan hệ bào quan trình tổng hợp tiết protein tế bào - So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ nhân thực 1.2 Kỹ - Kĩ phân tích so sánh đặc điểm tế bào nhân sơ - Kĩ so sánh, phân tích đặc điểm tế bào nhân thực tế bào nhân sơ 1.3 Thái độ Giáo dục cho HS biết ý nghĩa biến đổi cấu tạo thể phù hợp với chức điều kiện mơi trường Giáo dục lòng u thích mơn học 1.4 Định hướng phát triển lực chuyên đề - Tri thức sinh học: Hiểu biết đặc điểm cấu tạo tế bào nhân sơ, nhân thực - Năng lực nghiên cứu + Năng lực phát giải vấn đề: quan sát hình ảnh tế bào nhân sơ, tế bào thực vật, tế bào động vật nhuộm màu sau vẽ hình ảnh quan sát mơ tả + Năng lực thu nhận xử lý thông tin: đọc hiểu sơ đồ, bảng biểu + Năng lực nghiên cứu khoa học: quan sát, tìm mối quan hệ bào quan, đưa tiên đoán + Năng lực tư duy: phát triển tư phân tích so sánh thông qua việc so sánh loại tế bào: tế bào thực vật động vật, tế bào nhân sơ nhân thực + Năng lực ngôn ngữ: phát triển ngơn ngữ nói viết thơng qua trình bày, tranh luận, thảo luận tế bào Phương tiện học tập 2.1 Giáo viên: Giáo án, máy tính, phiếu học tập 2.2 Học sinh: SGK, dụng cụ học tập, tìm hiểu trước nhà Phương pháp dạy học Phương pháp vấn đáp + trực quan + làm việc cá nhân+ làm việc nhóm Tiến trình dạy học chuyên đề Nội dung hoạt động Mục tiêu Phần 1: Tìm hiểu khái quát tế bào, cấu trúc tế bào nhân sơ (1 tiết) (tiết dạy minh họa) Hoạt động 1: Khởi động Mục đích - Làm bộc lộ hiểu biết sẵn có học sinh, tạo mối liên tưởng kiến thức cũ giới sinh vật với kiến thức học đặc điểm chung tế bào nhân sơ - Kích thích tò mò - Giúp GV kiểm tra học sinh có hiểu biết vấn đề liên quan tới học: tượng kháng thuốc kháng sinh Nội dung GV đưa tình trạng tượng kháng thuốc kháng sinh số loại vi khuẩn gây bệnh Vậy cấu tạo vi khuẩn có điểm đặc biệt kháng lại thuốc kháng sinh Dự kiến sản phẩm học tập học sinh - Học sinh nêu vi khuẩn tế bào nhân sơ - Vi khuẩn sinh sản nhanh nên kháng sinh không tiêu diệt Kĩ thuật tổ chức Kích thích khả GV đưa số hình ảnh vi khuẩn gây bệnh có khả năng tư duy, phân kháng kháng sinh yêu cầu học sinh cho biết vi khuẩn tích, liên hệ thực tế loại tế bào gì? Vi khuẩn có đặc điểm cấu tạo đặc biệt có để giải vấn thể giúp kháng lại thuốc kháng sinh đề HS trả lời: vi khuẩn tế bào nhân sơ Vi khuẩn sinh sản nhanh nên kháng sinh không tiêu diệt GV: VK loại tế bào nhân sơ, số loại vi khuẩn có khả kháng thuộc kháng sinh Vậy nguyên nhân đâu học giải đáp thắc mắc Hoạt động Hình thành kiến thức Mục đích - HS nêu đặc điểm chung tế bào nhân sơ - Trình bày cấu tạo tế bào nhân sơ - Giải thích vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh Nội dung I Đặc điểm chung tế bào nhân sơ II Cấu tạo tế bào nhân Thành tế bào Màng sinh chất Lông roi Tế bào chất Vùng nhân Dự kiến sản phẩm học sinh - Học sinh hoàn thành phiếu học tập số đặc điểm chung tế bào nhân sơ phiếu học tập số 2: cấu tạo tế bào nhân sơ Kỹ thuật tổ chức GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức học 1, chương trình Sinh học 10, trả lời câu hỏi: - Vì tế bào cấp tổ chức hệ thống sống? Có loại tế bào? Đó loại nào? GV: Trong hệ thống giới sinh vật, sinh vật thuộc giới cấu tạo tế bào nhân sơ? Trong giới gồm có sinh vật nào? Sv thuộc giới sinh vật nhân thực? - GV nêu vấn đề: Ngoài tế bào thực vật, động vật có tế bào nhân sơ, làm để xác định tế bào nhân thực hay nhân sơ? HS hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP - GV chiếu sơ đồ cấu trúc hiển vi tế bào vi khuẩn có thích phận Yêu cầu học sinh quan sát, kết hợp với kiến thức có tế bào thực vật, động vật, trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung SGK, quan sát sơ đồ cấu tạo vi khuẩn, trao đổi nhóm hồn thành GV tổng kết nội dung phiếu học tập nhấn mạnh lại cấu tạo tế bào vi khuẩn + Dựa vào cấu trúc thành tế bào người ta chia thành nhóm vi khuẩn: Gram + Gram – giúp sử dụng thuốc kháng sinh đối tượng + Trong vùng nhân tế bào vi khuẩn, có phân tử ADN dạng vòng trần kép cấu trúc chứa gen plasmid nhỏ, cấu trúc đơn giản, dễ bị đột biến Hoạt động 3: Luyện tập Mục đích Học sinh dựa vào kiến thức vừa học để giải thích số vấn đề Nội dung Giúp HS huy động kiến thức cũ, hiểu biết sẵn có nội dung học Rèn kĩ quan sát, phân tích hình ảnh, tổng hợp kiến thức, trình bày kiến thức Rèn kĩ làm việc nhóm GV hỏi: Kích thước nhỏ đem lại ưu cho tế bào nhân sơ? Dự kiến sản phẩm Rèn kĩ tư Hs giải thích: cấu tạo tế bào đơn giản, kích thước nhỏ nên duy, phân tích, giải tế bào nhân lên nhanh vấn đề Kỹ thuật tổ chức GV hỏi: Kích thước nhỏ đem lại ưu cho tế bào nhân sơ? Hs giải thích: cấu tạo tế bào đơn giản, kích thước nhỏ nên tế bào nhân lên nhanh GV giải đáp, phân tích: Tế bào nhỏ tỉ lệ S/V diện tích bề mặt (màng sinh chất) (S) thể tích tế bào (V) lớn Tỉ lệ S/V lớn giúp tế bào trao đổi chất với mơi trường cách nhanh chóng làm cho tế bào sinh trưởng sinh sản nhanh so với tế bào có hình dạng có kích thước lớn Ngồi ra, kích thước tế bào nhỏ khuếch tán chất từ nơi đến nơi tế bào diễn nhanh dẫn đến tế bào sinh trưởng nhanh phân chia nhanh Hoạt động Vận dụng, mở rộng Mục đích Giúp học sinh sử dụng kiến thức lí thuyết học giải thích số vấn đề thực tiễn Nội dung Rèn kĩ tư GV: Dựa vào cấu tạo vi khuẩn giải thích tượng kháng duy, phân tích, giải kháng sinh tình Dự kiến sản phẩm thực tế HS: Do vi khuẩn sinh sản nhanh cấu trúc ADN đơn giản Kỹ thuật tổ chức GV: Dựa vào cấu tạo vi khuẩn giải thích tượng kháng kháng sinh HS: Do vi khuẩn sinh sản nhanh cấu trúc ADN đơn giản GV: Do đột biến, tức thuốc kháng sinh làm đột biến hệ vật chất di truyền vi khuẩn làm cho hệ vật chất bị biến đổi Cụ thể DNA vi khuẩn bị biến đổi Sự biến đổi theo hướng kháng lại thuốc kháng sinh gen bị biến đổi gọi gen kháng thuốc Phần 2: Tìm hiểu cấu trúc, chức bào quan: Nhân tế bào, lưới nội chất, riboxom, máy golgi, ty thể, lục lạp, không bào, lizoxom, màng sinh chất, thành tế bào, chất ngoại bào (3 tiết) Tiết HS huy động kiến - GV chiếu sơ đồ cấu trúc điểm hình bắt buộc tế bào động vật, tế bào thực vật không thích, mà đánh thứ tự Yêu cầu học sinh nêu tên phận biết - GV chiếu sơ đồ cấu trúc đầy đủ, chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ, chuẩn bị trình bày: + Nhóm 1: Tìm hiểu cấu trúc chức nhân tế bào + Nhóm 2: Tìm hiểu cấu trúc chức riboxom, lưới nội chất, máy golgi So sánh khác lưới nội chất hạt lưới nội chất trơn, mối quan hệ bào quan hoạt động tế bào + Nhóm 3: Tìm hiểu cấu trúc chức màng sinh chất + Nhóm 4: Tìm hiểu cấu trúc chức ti thể, lục lạp + Nhóm 5: Tìm hiểu cấu tạo chức không bào, lizoxom, thành tế bào chất ngoại bào - GV: Để hoàn thành nhiệm vụ nhóm, yêu cầu học sinh nhà phải hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ HS: Hoàn thành nhiệm vụ (trong lớp) trình bày dạng power point A0 poster tiết Tiết số 2: Nhóm 1, trình bày thảo luận Các nhóm đánh giá trình bày, giáo viên nhận xét, đánh giá tổng kết Tiết 3: Nhóm 3,4,5 trình bày thảo luận Các nhóm đánh giá trình bày, giáo viên nhận xét, đánh giá tổng kết - Các sản phẩm đánh giá chia sẻ với tất nhóm - Khắc sâu kiến thức: GV chiếu lại hình tế bào thực vật tế bào động vật, yêu cầu học sinh so sánh cấu trúc tế bào động vật tế bào thực vật GV chiếu hình ảnh tế bào thực vật tế bào động vật nhuộm màu, bào quan nhuộm màu mở rộng thêm kiến thức thực tế cho học sinh: muốn quan sát tế bào, bào quan phải nhuộm màu giới thiệu thức cũ học THCS nêu thành phần cấu trúc tế bào - Rèn luyện kĩ hợp tác, tìm hiểu, khai thác, xử lý thơng tin, trình bày liệu, thuyết trình - Giúp HS hứng thú với học - Hình thành tư tổng hợp phù hợp cấu tạo chức bào quan tế bào, phối hợp hoạt động bào quan hoạt động tổng hợp protein Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp Rèn kĩ thuyết trình, sử dụng ngơn ngữ nói,, kỹ đánh giá Phiếu học tập số 1: Dùng dấu (x) đánh dấu vào phận mà tế bào có Thành phần Màng sinh chất Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực Tế bào thực vật Tế bào động vật Tế bào chất Màng nhân Vật chất di truyền Phiếu học tập số 2: Hoàn thành cấu trúc, chức thành phần tế bào nhân sơ Thành phần cấu trúc Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Vùng nhân Lông Roi Cấu tạo Chức Phiếu học tập số 3: Hoàn thành cấu trúc, chức thành phần tế bào nhân thực Thành phần cấu trúc Nhân tế bào Riboxom Lưới nội chất Bộ máy Golgi Ty thể Lục lạp Màng sinh chất Lizoxom Không bào Thành tế bào Chất ngoại bào Cấu tạo Chức Kiểm tra đánh giá 5.1 Ma trận kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Nhận biết Thông hiểu Mô tả thành phần cấu trúc tế bào nhân sơ Giải thích kích thước nhỏ đem lại lợi ích cho tế bào nhân sơ Vận dụng thấp Giải thích ý nghĩa việc nhuộm phương pháp gram chủng vi khuẩn Vận dụng cao Năng lực hướng tới Phân tích Năng lực vận dụng kiến số loại vi thức giải khuẩn có khả vấn đề, kháng giải thuốc tình Liên hệ thực tiễn ứng Trình bày cấu trúc chức bào quan tế bào nhân thực So sánh cấu trúc chức ty thể lục lạp, lưới nội chất hạt lưới nội chất trơn - Giải thích cấu trúc khảm động màng sinh chất - So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ nhân thực, tế bào thực vật tế bào động vật dụng người với khả sinh sản nhanh VK Xác định Lấy ví bào dụ loại quan có nhiều tế bào trong loại tế thể có cấu bào tạo phù hợp với chức tế bào quan Năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp kiến thức 5.2 Câu hỏi kiểm tra Tế bào nhân sơ Câu Ghép từ cột A với chỗ trống cột C cho phù hợp ghi đáp án vào cột B Cột A A Màng nhân B vật chất di truyền c cấu trúc d ba e hai f nhân hoàn chỉnh g nhân thực h nhân sơ Cột B Cột C - Căn vào … 1… người ta chia tế bào thành … (2)… loại tế bào … (3)… tế bào … (4)… Tế bào nhân sơ chưa có… (5)… , tế bào nhân thực có … (6)… ngăn cách chất nhân với tế bào chất - Cả tế bào nhân sơ tế bào nhân thực có ….(7)… thành phần cấu trúc màng sinh chất, … (8)… nhân vùng nhân chứa ….(9)… i tế bào chất Câu Sự khác cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram dương Gram âm? Thành tế bào nhóm vi khuẩn Gram dương Gram âm khác điểm chủ yếu sau: Gram dương Gram âm - Khơng có màng ngồi - Có màng ngồi - Lớp peptiđơglican dày - Lớp peptiđơglican mỏng - Có axit teicoic - Khơng có axit teicoic - Khơng có khoang chu chất - Có khoang chu chất Câu a) Hãy phân biệt cấu tạo hoạt động vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm b) Nêu ý nghĩa thực tiễn khác biệt Hướng dẫn trả lời a) Phân biệt vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm: Vi khuẩn Gram dương Vi khuẩn Gram âm - Nhuộm Gram có màu tím - Nhuộm Gram có màu đỏ - Thành peptiđơglican dày - Thành peptiđơglican mỏng - Mẩn cảm với thuốc kháng sinh pênixilin - mẫn cảm với thuốc kháng sinh pênixilin - Đại diện : trực khuẩn lao, hủi, than - Đại diện : E coli, trực khuẩn ho gà.ẳ b) Ý nghĩa: -Biết vi khuẩn Gram dương hay Gram âm để sử dụng loại thuốc kháng sinh đặc hiệu tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh - Các kháng sinh chia thành kháng sinh phổ hẹp (chỉ chống vi khuẩn Gram dương, ví dụ pênixilin) kháng sinh phổ rộng (chống vi khuẩn Gram dương Gram âm, ví dụ steptơmixin) - Dùng phân loại để phân biệt vi sinh vật khác Câu Tại vi khuẩn “biết” kháng thuốc? Sự kháng lại thuốc kháng sinh vi khuẩn gen Tức vi khuẩn “tự nhiên” có gen kháng thuốc tế bào Nhờ có gen kháng thuốc mà vi khuẩn có đủ lực chống lại tác dụng thuốc kháng sinh Do đột biến, tức thuốc kháng sinh làm đột biến hệ vật chất di truyền vi khuẩn làm cho hệ vật chất bị biến đổi Cụ thể DNA vi khuẩn bị biến đổi Sự biến đổi theo hướng kháng lại thuốc kháng sinh gen bị biến đổi gọi gen kháng thuốc Không phải dễ dàng mà vi khuẩn có đột biến Sự đột biến xảy thuốc dùng với liều lượng khơng quy chuẩn vi khuẩn sống sót sau đợt điều trị Những “con” vi khuẩn sống sót nhận biết, cảm hố biến đổi DNA để chống lại tác dụng thuốc kháng sinh Và gen kháng thuốc tạo thành Tế bào nhân thực Câu Cho ý sau: (1) Khơng có thành tế bào bao bọc bên ngồi (2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền (3) Trong tế bào chất có hệ thống bào quan (4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành xoang nhỏ (5) Nhân chứa nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN protein Trong ý trên, có ý đặc điểm tế bào nhân thực? A B C D Câu 2: Đặc điểm khơng có tế bào nhân thực là? A Có màng nhân, có hệ thống bào quan B Tế bào chất chia thành nhiều xoang riêng biệt C Có thành tế bào peptidoglican D Các bào quan có màng bao bọc Câu 3: Nhân tế bào nhân thực khơng có đặc điểm sau đây? A Nhân bao bọc lớp màng kép B Nhân chứa chất nhiễm sắc gòm ADN liên kết với protein C Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với nhân D Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng Câu 4: Trong thành phần nhân tế bào có? A Axit nitric B Axit phôtphoric C Axit clohidric D Axit sunfuric Câu 5: Lưới nội chất hạt tế bào nhân thực có chức sau đây? A Bao gói sản phẩm tổng hợp tế bào B Tổng hợp protein tiết protein cấu tạo nên màng tế bào C Sản xuất enzim tham gia vào q trình tổng hợp lipit D Chuyển hóa đường phân hủy chất độc hại thể Câu 6: Mạng lưới nội chất trơn khơng có chức sau đây? A Sản xuất enzim tham gia vào q trình tổng hợp lipit B Chuyển hóa đường tế bào C Phân hủy chất độc hại tế bào D Sinh tổng hợp protein Câu 7: Bảo quản riboxom khơng có đặc điểm? A Làm nhiệm vụ tổng hợp protein B Được cấu tạo hai thành phần rARN protein C Có cấu tạo gồm tiểu phần lớn tiểu phần bé D Được bao bọc màng kép phôtpholipit Câu 8: Những phận tế bào tham gia việc vận chuyển protein khỏi tế bào? A Lưới nội chất hạt, máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào B Lưới nội chất trơn, máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào C Bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào D Riboxom, máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào Câu 9: Tế bào sau có lưới nội chất trơn phát triển? A Tế bào biểu bì B Tế bào gan C Tế bào hồng cầu D Tế bào Câu 10: Khung xương tế bào không làm nhiệm vụ? A Giúp tế bào di chuyển B Nơi neo đậu bào quan C Duy trì hình dạng tế bào D Vận chuyển nội bào Câu 11: Điều sau chức ti thể? A Chuyển hóa lượng hợp chất hữu thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động B Tổng hợp chất để cấu tạo nên tế bào thể C Tạo nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho trình tổng hợp chất D Phân hủy chất độc hại cho tế bào Câu 12: Đặc điểm sau ti thể? A Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể tế bào khác B Trong ti thể có chứa ADN riboxom C Màng ti thể chứa hệ enzim hô hấp D Ti thể bao bọc lớp màng trơn nhẵn Câu 13: Lục lạp có chức sau đây? A Chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng hóa B Đóng gói, vận chuyển sản phẩm hữu ngồi tế bào C Chuyển hóa đường phân hủy chất độc hại thể D Tham gia vào trình tổng hợp vận chuyển lipit Dùng liệu để trả lời câu 14 → 16 (1) Có màng kép trơn nhẵn (2) Chất có chứa ADN riboxom (3) Hệ thống enzim đính lớp màng (4) Có tế bào thực vật (5) Có tế bào động vật thực vật (6) Cung cấp lượng cho tế bào Câu 14: Có đặc điểm có lục lạp? A B C D Câu 15: Có đặc điểm có ti thể? A B C D Câu 16: Có đặc điểm có ti thể lục lạp? A B C D Câu 17: Loại tế bào có khả quang hợp là? A Tế bào vi khuẩn lam B Tế bào nấm rơm C Tế bào trùng amip D Tế bào động vật Câu 18: Trong yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố có chứa diệp lục enzim quang hợp? A Màng tròn lục lạp B Màng tilacoit C Màng lục lạp D Chất lục lạp Câu 19: Cấu trúc nằm bên tế bào gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên gọi là? A Lưới nội chất B Bộ máy Gôngi C Riboxom D Màng sinh chất Câu 20: Cho ý sau đây: (1) Có cấu tạo tương tự cấu tạo màng tế bào (2) Là hệ thống ống xoang phân nhánh thông với (3) Phân chia tế bào chất thành xoang nhỏ (tạo xoang hóa) (4) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit (5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein Trong ý có ý đặc điểm chung mạng lưới nội chất trơn mạng lưới nội chất hạt? A B C D Câu 21: Heemoglobin có nhiệm vụ vận chuyển oxi máu gồm chuỗi poolipeptit α chuỗi poolipeptit β Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp protein cung cấp cho trình tổng hợp hemoglobin là? A Ti thể B Bộ máy Gôngi C Lưới nội chất hạt D lưới nội chất trơn Câu 22: Trong q trình phát triển nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch Bào quan chứa enzim phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là? A Lưới nội chất B Bộ máy Gôngi C Lizoxom D Riboxom Câu 23: Lưới nội chất trơn khơng có chức năng? A Tổng hợp bào quan peroxixom B Tổng hợp lipit, phân giải chất độc C Tổng hợp protein D Vận chuyển nội bào Câu 24: Cho phát biểu sau riboxom Phát biểu sai? A Lizoxom bao bọc lớp màng kép B Lizoxom có tế bào động vật C Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phân D Lizoxom có chức phân hủy tế bào già tế bào bị tổn thương Câu 25: Testosteron hoocmon sinh dục nam có chất lipit Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụ trình tạo hoocmon là? A Lưới nội chất hạt B Riboxom C Lưới nội chất trơn D Bộ máy Gôngi Câu 26: Cho nhận định sau không bào, nhận định sai? A Không bào tế bào thực vật có chứa chất dự trữ, sắc tố, ion khống dịch hữu B Không bào tạo từ hệ thống lưới nội chất máy Gôngi C Không bào bao bọc lớp màng kép D Khơng bào tiêu hóa động vật ngun sinh phát triển Câu 27: Cho đặc điểm thành phần cấu tạo màng sinh chất? (1) Lớp kép photpholipit có phân tử protein xen (2) Liên kết với phân tử protein lipit có phân tử cacbohidrat (3) Các phân tử photpholipit protein thường xuyên chuyển động quanh vị trí định màng (4) Xen phân tử photpholipit có phân tử colesteron (5) Xen phân tử photpholipit phân tử glicoprotein Có đặc điểm theo mơ hình khảm - động màng sinh chất? A B C D Câu 28: Màng sinh chất có cấu trúc động nhờ? A Các phân tử photpholipit protein thường xuyên dịch chuyển B Màng thường xuyên chuyển động xung quanh tế bào C Tế bào thường xuyên chuyển động nên màng có cấu trúc động D Các phân tử protein colesteron thường xuyên chuyển động Câu 29: Các lỗ nhỏ màng sinh chất? A Do tiếp giáp hai lớp màng sinh chất B Được hình thành phân tử protein nằm suốt chiều dài chúng C Là lỗ nhỏ hình thành phân tử lipit D Là nơi vận chuyển chất qua màng tế bào Câu 30: Ở tế bào thực vật tế bào nấm, bên ngồi màng sinh chất có? A Chất ngoại bào B Lông roi C Thành tế bào D Vỏ nhầy Câu 31: Chức sau màng sinh chất? A Sinh tổng hợp protein để tiết B Mang dấu chuẩn đặc trưng cho tế bào C Tiếp nhận di truyền thông tin vào tế bào D Thực troa đổi chất tế bào với môi trường Câu 32: Thành tế bào thực vật khơng có chức năng? A Bảo vệ, chống sức trương nước làm vỡ tế bào B Quy định khả sinh sản sinh trưởng tế bào C Quy định hình dạng, kích thước tế bào D Giúp tế bào ghép nối liên lạc với cầu sinh chất Câu 33: Khơng bào lớn, chứa ion khống chất hữu tạo nên áp suất thẩm thấu lớn có loại tế bào sau đây? A Tế bào lông hút B Tế bào C Tế bào cánh hoa D Tế bào thân Câu 34: Khơng bào tiêu hóa phát triển mạnh ở? A Người B Lúa C Trùng giày D Nấm men Câu 35: Hình dạng tế bào động vật trì ổn định nhờ cấu trúc? A Lưới nội chất B Khung xương tế bào C Chất ngoại bào D Bộ máy Gôngi ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẾ BÀO NHÂN THỰC Câu 1: B (2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền (3) Trong tế bào chất có hệ thống bào quan (4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành xoang nhỏ (5) Nhân chứa nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN protein Câu 2: C Có thành tế bào peptidoglican Câu 3: D Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng Câu 4: B Axit phơtphoric Câu 5: B Tổng hợp protein tiết protein cấu tạo nên màng tb Câu 6: C Phân hủy chất độc hại tế bào Câu 7: D Được bao bọc màng kép photpholipit Câu 8: A Lưới nội chất hạt, máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào Câu 9: B Tế bào gan Câu 10: D Vận chuyển nội bào Câu 11: 11 C Chuyển hóa lượng hợp chất hữu thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động Câu 12: D Ti thể bao bọc lớp màng trơn nhẵn Câu 13: A Chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng hóa Câu 14: A Câu 15: A Câu 16: A Câu 17: A Tế bào vi khuẩn lam Câu 18: B Màng tilacoit Câu 19: B Bộ máy Gôngi Câu 20: B (1) Có cấu tạo tương tự cấu tạo màng tế bào (2) Là hệ thống ống xoang phân nhánh thông với (3) Phân chia tế bào chất thành xoang nhỏ (tạo xoang hóa) Câu 21: C Lưới nội chất hạt Câu 22: C Lizoxom Câu 23: C Tổng hợp protein Câu 24: A Lizoxom bao bọc lớp màng kép Câu 25: C Lưới nội chất trơn Câu 26: C Không bào bao bọc lớp màng kép Câu 27: C (1) Lớp kép photpholipit có phân tử protein xen (2) Liên kết với phân tử protein lipit có phân tử cacbohidrat (3) Các phân tử photpholipit protein thường xuyên chuyển động quanh vị trí định màng (4) Xen phân tử photpholipit có phân tử colesteron Câu 28: A Các phân tử photpholipit protein thường xuyên dịch chuyển Câu 29: B Được hình thành phân tử protein nằm suốt chiều dài chúng Câu 30: C Thành tế bào Câu 31: A Sinh tổng hợp protein để tiết Câu 32: B Quy định khả sinh sản sinh trưởng tế bào Câu 33: A Tế bào lông hút Câu 34: C Trùng giày Câu 35: B Khung xương tế bào Câu 36 So sánh tế bào nhân sơ nhân thực Hướng dẫn trả lời Giống nhau:Đều có thành phần bản: màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân nhân Khác nhau: Tế bào nhân sơ Có tế bào vi khuẩn Chưa có nhân hồn chỉnh, ko có màng nhân Ko có hệ thống nội màng bào quan có màng bao bọc Kích thước nhỏ = 1/10 tế bào nhân thực Ko có khung xương định hình tế bào Tế bào nhân thực Có tế bào động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật Nhân bao bọc lớp màng, chứa NST nhân Có hệ thống nội màng chia khoang riêng biệt Kích thước lớn Có khung xương định hình tế bào Câu 37 Dựa vào chức tế bào: điền dấu + (có số lượng nhiều) hay dấu – (có số lượng ít) số bào quan loại tế bào bảng sau: Loại tế bào Tế bào tuyến giáp TB kẽ TB TB gan TB hồng cầu TB tuyến yên Hướng dẫn trả lời Loại tế bào Tế bào tuyến giáp TB kẽ TB TB gan TB hồng cầu TB tuyến yên LNC hạt LNC hạt + + + LNC trơn Ty thể Riboxom LNC trơn + + - Ty thể + + + + + + Riboxom + + + ... DUNG CHUYÊN ĐỀ Mô tả chuyên đề Chuyên đề gồm chương II, thuộc phần – Sinh học tế bào- Sinh học 10 THPT Bài Tế bào nhân sơ Bài 8,9 ,10 Tế bào nhân thực Mạch kiến thức chuyên đề Đặc điểm chung, cấu. .. CHUYÊN ĐỀ Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Mô tả cấu trúc tế bào nhân sơ - Trình bày cấu trúc chức bào quan tế bào động vật tế bào thực vật - Chỉ phù hợp cấu trúc chức loại bào quan - So sánh cấu trúc. .. chiếu lại hình tế bào thực vật tế bào động vật, yêu cầu học sinh so sánh cấu trúc tế bào động vật tế bào thực vật GV chiếu hình ảnh tế bào thực vật tế bào động vật nhuộm màu, bào quan nhuộm màu
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC TẾ BÀO Sinh học 10, CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC TẾ BÀO Sinh học 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay