CHUYÊN ĐỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT Hoá học 11

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:33

Bài Photpho gồm các nội dung: Vị trí và cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, trạng thái tự nhiên của photpho. Bài giảng được thiết kế theo hướng: Giáo viên là người tổ chức, định hướng các hoạt động học tập còn học sinh thực hiện các nhiệm vụ do giáo viên chuyển giao một cách chủ động, tích cực. Giáo viên theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp học sinh giải quyết vấn đề học tập một cách hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực cho học sinh. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO CHUYÊN ĐỀ PHOTPHO HỢP CHẤT Hoá học 11 Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Bùi Thị Bích Đào Giáo viên mơn Hố học Trường THPT Trần Hưng Đạo Năm học 2018-2019 CHỦ ĐỀ : PHOTPHO HỢP CHẤT Bài 10: PHOTPHO Giới thiệu chung: - Bài Photpho gồm nội dung: Vị trí cấu hình electron ngun t ử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, trạng thái tự nhiên photpho - Bài giảng thiết kế theo hướng: Giáo viên người tổ chức, định hướng hoạt động học tập học sinh thực hi ện nhi ệm v ụ giáo viên chuyển giao cách chủ động, tích cực Giáo viên theo dõi trình th ực hi ện nhiệm vụ học sinh hỗ trợ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm giúp học sinh giải vấn đề học tập cách hiệu quả, phù hợp v ới mục tiêu phát triển lực cho học sinh - Bài giảng thực tiết I Mục tiêu 1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ a Kiến thức - HS biết được:Vị trí photpho bảng tuần hồn ngun tố hố học, cấu hình electron ngun tử, số oxi hoa, dạng thù hình photpho, tính chất vật lí, ứng dụng photpho, trạng thái tự nhiên phương pháp s ản xuất photpho công nghiệp - HS hiểu được:Photpho vừa có tính oxi hóa (oxi hóa kim loại hoạt động), vừa có tính khử (khử oxi, clo, số hợp chất) b Kĩ - Dựa vào số oxi hóa dự đốn tính chất hóa học photpho - Viết PTHH minh hoạ tính chất hoá học photpho - Giải số tập định lượng tính chất hóa học điều chế photpho c Thái độ - Tích cực, chủ động u thích mơn - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Định hướng hình thành phát triển lực - Năng lực tự học, lực hợp tác, làm việc nhóm - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính tốn - Năng lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực vận dung kiến thức hóa học vào sống II Chuẩn bị Giáo viên - Các phiếu học tập, hình ảnh, video, kế hoạch gi ảng dạy (giáo án, giảng power point) - Dụng cụ: Máy chiếu, máy tính, giấy A2, bút Học sinh - Học cũ chuẩn bị theo SGK III Thiết kế, tổ chức hoạt động học Giới thiệu chung - Ở hoạt động trải nghiệm kết nối: khai thác kiến thức thực tế photpho tạo hứng thú học tập cho học sinh câu chuyện liên quan đến nguyên tố photpho - Hoạt động hình thành kiến thức: Sử dụng kĩ thu ật dạy h ọc m ới, làm quan sát thí nghiệm để HS hình thành kiến th ức v ề tính ch ất v ật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, trạng thái tự nhiên s ản xuất photpho công nghiệp - Hoạt động luyện tập gồm câu hỏi nhằm củng cố, khắc sâu ki ến thức trọng tâm - Hoạt động vận dụng, tìm tòi thiết kế cho nhóm HS tìm hi ểu t ại nhà giúp cho HS phát triển lực vận dụng ki ến th ức hóa h ọc vào gi ải quy ết vấn đề thực tiễn Tổ chức hoạt động cho HS Hoạt động A: Tình xuất phát (5 phút) a Mục tiêu hoạt động - Huy động kiến thức học, kiến thức thực tế HS tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức HS b.Nội dung HĐ: HS xem hình ảnh, video, nêu điều bi ết điều muốn tìm hiểu thêm nguyên tố nhắc đến hình ảnh, video c Phương thức tổ chức hoạt động GV kể câu chuyện nguyên tố P tạo hứng thú cho hs ti ếp cận ki ến th ức - Hãy cho biết điều em biết, học ều em muốn tìm hiểu nguyên tố Nguyên tố Điều muốn Điều biết Điều học biết d Dự kiến sản phẩm học sinh - HS nói số điều biết nguyên tố photpho như: gây bỏng, gây cháy, làm diêm, sản xuất phân bón, tượng “ma tr ơi” Photpho nguyên tố phi kim, chất rắn điều kiện thường - HS nêu số vấn đề muốn tìm hiểu photpho như: Photpho có thù hình khơng(dạng tồn khác photpho giống bon ?) Photpho có tính chất vật lý gì? Tính chất hóa học chủ đạo? Photpho có thêm ứng dụng đời sống? Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: Có thể HS chưa nêu số điều muốn biết nguyên tố photpho Khi GV gợi ý e Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động - Thông qua quan sát, GV biết mức độ hoạt động nhóm HS HS - Thơng qua câu trả lời: GV biết HS có ki ến th ức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung HĐ Hoạt động GV GV: Các em hướng lên hình theo dõi hình ảnh, video trả lời câu hỏi sau: Trong hình ảnh video nói đến nguyên t ố nào? (Tuổi thơ em gắn liền với que diêm xếp hình, anh làm pháo , hay mơ màng câu chuy ện cổ tích bé bán diêm Còn buổi tối chơi qua nghĩa địa hay cánh đồng vắng vẻ chạy nghe người lớn kể có ma trơi đuổi theo Các em có biết tuổi thơ em gắn liền với nguyên tố ko? Gv cho xem hình ảnh cung cấp cho em câu chuyện thú vị tìm nguyên tố photpho Thời kỳ Phục Hưng người ta tin việc muốn tìm đá phù thuỷ (quyền năng) tức biến kim loại thành vàng ,là thành phần thuốc trường sinh bất tử.Trong cơng tìm kiếm cụ BRAND nghĩ đến nước nguồn sống, hẳn đằng sau bí ẩn ơng nghĩ đến vi ệc tìm viên đá t Hoạt động HS HS: Theo dõi hình ảnh, video HS: ngun tố photpho nước tiểu.Ơng tiến hành nhiều ngày đun nước tiểu thu chất rắn có khả phát sáng , bùng cháy bóng tối.Và ngun tố photpho Hoạt động B: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động học sinh tìm hiểu kĩ, sâu tính ch ất v ật lí , tính chất hóa học, ứng dụng, trạng thái tự nhiên phương pháp sản xuất photpho Hoạt động (5 phút): Vị trí cấu hình e ngun t , Tính ch ất v ật lí photpho a Mục tiêu hoạt động - Vị trí cấu hình e ngun tử - Nêu tính chất vật lí ( màu sắc, khả phát quang, nhi ệt đ ộ nóng chảy… ) dạng thù hình phổ biến photpho photpho tr ắng photpho đỏ - Rèn lực tự học, lực hợp tác nhóm b Nội dung HĐ: Tính chất vật lý c Phương thức tổ chức hoạt động (học sinh làm việc theo nhóm) Hoạt động GV - Vị trí cấu hình e nguyên tử Hoạt động HS Hs : làm vào GV yêu cầu học sinh viết cấu hình e vị trí bảng tuần hồn Tính chất vật lí photpho GV:sử dụng pp khăn trải bàn Chia lớp thành 4nhóm nhóm viết P trắng , P đỏ yêu cầu nhóm thảo luận nêu tính chất vật lí đặc trưng photpho trắng đỏ Cấu trúc Tính bền Tính tan Tính độc Trạng thái, màu sắc Khả năngphát quang GV tóm tắt lại tổng kết tính chất vật lý dạng thù hình photpho (GV chiếu thêm hình ảnh photpho đỏ, photpho trắng dạng tinh thể, bỏng photpho HS: Tiếp nhận nhiệm vụ HS: hoàn thiện HS: Nhận xét bổ sung, tự đánh giá nhóm HS: Hồn thiện bảng tổng kết báo cáo kết trắng, ngộ độc photpho trắng, photpho đỏ ngâm nước, cấu trúc phân tử, video chuyển qua lại dạng thù hình photpho) GV đặt câu hỏi dựa vào tính chất vật lí photpho đỏ, photpho trắng em nêu cách bảo quản chúng ? GV giới thiệu vũ khí hố học photpho trắng ảnh hưởng đến chiến tranh việt nam Cũng việc sử dụng vũ khí d Dự kiến sản phẩm học sinh - Sản phẩm: Bảng tổng kết tính chất vật lý photpho k ết lu ận giáo viên Photpho trắng Photpho đỏ Cấu trúc cấu trúc mạng tinh thể phân tử (P4) cấu trúc polime (Pn) Trạng thái, màu sắc chất rắn, suốt, màu trắng vàng nhạt chất bột, màu đỏ Tính tan khơng tan nước, tan khơng tan dung dung môi hữu môi thông thường Tính độc độc, gây bỏng nặng rơi vào da Tính bền Khả năngphát quang khơng bền khơng độc bền nhiệt độ thường phát quang màu lục nhạt khơng phát quang trong bóng tối bóng tối Sự chuyển hóa giữ dạng thù hình photpho - Dự kiến số khó khăn,vướng mắc HS giải pháp hỗ tr ợ: HS gặp khó khăn xếp tính ch ất v ật lý t ương ứng v ới d ạng thù hình, chưa nêu chuyển hóa lẫn dạng thù hình photpho GV cần chuẩn bị hình ảnh phù hợp xếp hình ảnh m ột cách logic, khoa học GV gợi ý hướng dẫn học sinh vi ết q trình chuyển hóa lẫn dạng thù hình photpho e Đánh giá kết hoạt động + Thông qua quan sát: GV mức độ hợp tác thành viên nhóm Cho HS giỏi hỗ trợ em học đuối nhóm + Thông qua HĐ chung lớp: GV đánh giá mức độ tinh th ần làm vi ệc nhóm Đánh giá chéo nhóm trưởng Bổ xung thơng tin cho đầy đủ Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu tính chất hóa học a Mục tiêu hoạt động - Nêu tính chất hóa học photpho Viết PTHH minh họa - Rèn lực hợp tác, lực thu thập, tổng hợp, phân tích thơng tin b Nội dung HĐ: Tính chất hóa học PHIẾU HỌC TÂP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ CỦA PHOTPHO TRONG CÁC HỢP CHẤT SAU P2O5 Ca3P2,,PCl3,PCl5,H3PO4,P2O3 Từ đó, em xây dựng tính chất hóa học photpho? Cho biết photpho có khả phản ứng với chất nào? ( làm việc nhóm) PHIẾU HỌC TÂP Hãy tìm video tương ứng với tính chất hóa học photpho Tính số oxi hóa photpho trước sau phản ứng để chứng minh? Viết phương trình phản ứng thể tính chất ? Em có biết phương trình gắn với giải thích tượng tự nhiên không ? Hoạt động GV GV:GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ CỦA PHOTPHO TRONG CÁC HỢP CHẤT SAU P2O5 Ca3P2,,PCl3,PCl5,H3PO4,P2O3 Từ đó, em xây dựng tính chất hóa học photpho? Cho biết photpho có khả phản ứng với chất nào? GV TẠI SAO PHOTPHO LẠI TÁC DỤNG ĐƯỢC Hoạt động HS HS:tiếp nhận cách thức làm việc nhóm hồn thành nhiệm vụ VỚI CÁC HỢP CHẤT HNO3H2SO4 đặc ,KClO3 Với phương trình photpho tác dụng hợp chất lấy thêm tác dụng H2SO4 đặc,KClO3 ,? GV: chiếu video (tiếng anh) tính chất hóa học photpho Học sinh nhìn vào nói video nói tính chất hóa học HS: quan sát video thí nghiệm ghép thí nghiệm với tính chất hóa học photpho ? tượng gì? tương ứng (GV gọi học sinh xem em kiểm tra em có nắm hay khơng ?) Từ đó, yêu cầu nhóm HS kết luận TCHH HS: tiếp nhận nhiệm vụ photpho Sau đó, GV gợi ý để HS tự tổng kết vấn đề HS: Tổng hợp kết d Dự kiến sản phẩm học sinh - Sản phẩm: + Viết số oxi hóa nêu TCHH photpho + Biết cách tiến hành thí nghiệm, nêu tượng, ghép thí nghiệm với tính chất hóa học tương ứng photpho viết PTPƯ TÍNH CHẤT HĨA HỌC - số oxi hóa có : - 3; 0; +3; +5  photpho vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa Tính khử - Tác dụng oxi 4P + 5O2 t  → 2P2O5 (dư oxi) 4P + 3O2 t  → 2P2O3 (thiếu dư) P + 3Cl2 t  → 2PCl3 ( thiếu clo) P + 5Cl2 t  → 2PCl5 ( dư clo) - Tác dụng với hợp chất: HNO3 , H2SO4 đặc, KClO3 t  → P + 5HNO3đặc H3PO4 + 5NO2 + 2H2O 6P + 5KClO3 3P2O5 + 5KCl Tính oxi hóa - Tác dụng kim loại: 3Ca + 2P t  → Ca3P2 GV đặt câu hỏi câu thơ tác phẩm VĂN CHIÊU HỒN NGUYỄN DU LẬP LOÈ NGỌN LỬA MA TRƠI TIẾNG OAN VĂNG VẲNG TỒI TRỜI CÀNG THƯƠNG GV hỏi thêm chất tượng “ma trơi”, Sản xuất thuốc chuột Zn3P2 ( kẽm photphua) + H2O -> PH3( khí phốt phin đ ộc) + Zn(OH)2 GIẢI THÍCH cơng thức hóa học kẽm photpho Zn3P2, chất có tác dụng làm chuột nước, chúng theo tìm nước đ ể u ống, lượng nước vào thể nhiều, lượng PH3 (photphin) phát nhiều gây chết nhanh chóng cho lũ chuộtcơng thức hóa học kẽm photpho Zn3P2, chất có tác dụng làm chuột n ước, chúng theo tìm nước để uống, lượng nước vào thể nhiều, lượng PH3 (photphin) phát nhiều gây chết nhanh chóng cho lũ chuột - Dự kiến số khó khăn,vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: HS lúng túng ghép video thí nghiệm với tính ch ất hóa h ọc tương ứng, vi ết PTHH minh họa HS yêu cầu viết thêm số phương trình ph ản ứng minh họa cho TCHH photpho e Đánh giá giá kết hoạt động + Thông qua quan sát: GV mức độ hợp tác thành viên nhóm Cho HS giỏi hỗ trợ em học đuối nhóm + Thông qua HĐ chung lớp: GV đánh giá mức độ tinh th ần làm vi ệc nhóm Đánh giá chéo nhóm trưởng Bổ xung thơng tin cho đầy đủ + Thông qua báo cáo, thảo luận, chia sẻ HS, nhóm GV đánh giá khả diễn đạt HS, cách góp ý chia sẻ HS v ới nhau, qua GV hướng dẫn điều chỉnh cần thiết, đồng thời phát tri ển lực h ợp tác, lực giao tiếp cho HS + Thông qua thảo luận, báo cáo nhóm GV đánh giá đ ược m ức độ hiểu HS, đồng thời GV giúp HS chuẩn hóa khắc sâu ki ến thức Hoạt động 3: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên (2 phút) a Mục đích hoạt động - Nêu số thực phẩm chứa nhiều photpho, số quặng chứa photpho, photpho có đâu thể người tầm quan trọng photpho - Rèn lực tự học, lực sử dụng ngơn ngữ hố học, lực hợp tác nhóm b Nội dung hoạt động: Trạng thái tự nhiên c Phương thức hoạt động - cho học sinh quan sát hình ảnh , video trạng thái tồn photpho yêu cầu học sinh nhận xét trạng thái tự nhiên photpho PHIẾU HỌC TÂP - photopho tồn trạng thái đơn chất hay hợp chất ? - giải thích tự nhiên photpho tồn trạng thái ? -Kể tên khống vật photpho ? - Photpho tồn đâu xung quanh ? GV cung cấp thêm thông tin - Phốtpho nguyên tố quan trọng dạng hình sống bi ết Phốtpho vô dạng phốtphat PO43-đóng vai trò quan trọng phân tử sinh học ADN ARN tạo thành phần phần cấu trúc cốt tủy phân tử Các tế bào sống s dụng ph ốtphat đ ể v ận chuyển lượng tế bào thông qua ađênôsin triphốtphat (ATP) Gần tiến trình tế bào có sử dụng lượng có dạng ATP d Dự kiến sản phẩm học sinh - HS giải thích tự nhiên photpho tồn dạng hợp chất: Photpho hoạt động mặt hoá học nên tự nhiên, không gặp photpho trạng thái tự - Hai là:Apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2, Photphorit Ca3(PO4)2 - HS nêu được: Photpho có protêin thực vật (hạt, quả, …); xương, răng, bắp thịt, tế bào não, … e Đánh giá giá kết hoạt động + Thơng qua thảo luận, báo cáo nhóm GV đánh giá mức độ hiểu HS, đồng thời GV giúp HS chuẩn hóa khắc sâu ki ến thức Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng (3 phút) a Mục đích hoạt động - Nêu số ứng dụng photpho (s ản xuất axit H 3PO4, làm diêm, sản xuất phân bón, bom, đạn khói, đạn cháy) - Rèn lực tự học, lực hợp tác làm việc nhóm b Nội dung hoạt động: Ứng dụng photpho c Phương thức hoạt động GV chiếu hình ảnh ứng dụng photpho yêu c ầu h ọc sinh liên hệ với tính chất học photpho HS viết phương trình hồn thành sơ đồ chuỗi P + O2 P2O5 + H2O d Dự kiến sản phẩm học sinh H3PO4 - HS nêu ứng dụng photpho: sản xuất axit photphoric vi ết PTPƯ theo sơ đồ sau: 4P + 5O2 t  → 2P2O5 P2O5 + H2O  H3PO4 - Sản xuất phân bón, sản xuất diêm, bom, đạn cháy, đạn khói e Đánh giá giá kết hoạt động + Thông qua quan sát: GV mức độ hợp tác thành viên nhóm Cho HS giỏi hỗ trợ em học đuối nhóm + Thơng qua HĐ chung lớp: GV đánh giá mức độ tinh th ần làm vi ệc nhóm Đánh giá chéo nhóm trưởng Bổ xung thơng tin cho đầy đủ Hoạt động 5: Tìm hiểu phương pháp sản xuất (3 phút) a Mục đích hoạt động - Học sinh biết phương pháp sản xuất photpho công nghi ệp viết PTPƯ - Rèn lực tự học, lực sử dụng ngơn ngữ hố học, lực hợp tác nhóm b Nội dung hoạt động: Sản xuất c Phương thức hoạt động - Gv nêu nguyên tắc để sản xuất chất Vậy để sản xuất phopho người ta từ hợp chất ? GV yêu cầu học sinh tìm hiểu phương pháp sản xuất photpho ? Gv thuyết trình giới thiệu pp sản xuất ; nung hỗn h ợp qu ặng , cát than cốc 1200 Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C  3CaSiO3+ 5CO + 2P d Dự kiến sản phẩm học sinh - HS BIẾT ĐIỀU CHẾ PHOTPHO TỪ QUẶNG APATIT - HS nêu nguyên liệu dùng để sản xuất photpho: Qu ặng photphoric, cát, than cốc - Chưa viết phương trình e Đánh giá giá kết hoạt động + Thông qua thảo luận, báo cáo nhóm GV đánh giá đ ược m ức độ hiểu HS, đồng thời GV giúp HS chuẩn hóa khắc sâu ki ến thức Hoạt động C: Luyện tập (5 phút) a Mục tiêu hoạt động - Củng cố, khắc sâu kiến thức - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Nội dung: Hoàn thành câu hỏi tự luận b Phương thức tổ chức hoạt động - GV: Đưa câu hỏi yêu cầu HS làm việc nhóm trả lời nhanh Câu 1: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh nitơ do: A nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ nitơ B nguyên tử photpho có điện tích hạt nhân lớn ngun tử nitơ C ngun tử photpho có obitan 3d trống ngun tử nitơ khơng có D liên kết nguyên tử phân tử photpho bền h ơn liên k ết nguyên tử phân tử nitơ Câu 2: Photpho đỏ photpho trắng hai dạng thù hình photpho nên chúng: A có cấu trúc mạng phân tử cấu trúc polime B tự bốc cháy khơng khí điều kiện thường C khó nóng chảy khó bay D tác dụng với kim loại hoạt động tạo thành photphua Bài tập gv yêu cầu học sinh hoạt động nhóm CÁC BẠN HỌC T ỐT GIÚP CÁC BẠN HỌC KÉM Các bạn thảo luận pp giải giáo viên qua nhóm hướng dẫn Câu 3: Từ 6,2kg photpho điều chế lit dung dịch H 3PO4 2M (hiệu suất toàn trình điều chế 80%)? A 64 lit B 40 lit C 100 lit D 80 lit (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2014) Câu 4: Oxi hóa hồn tồn 3,1 gam photpho khí oxi dư Cho toàn b ộ s ản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khí phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Khối lượng muối X A 16,4g B 14,2g C 12,0g D 11,1g (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2013) d Dự kiến sản phẩm học sinh Câu 1:Chọn D Trong phân tử N≡N có liên kết ba bền nên điều kiện thường, N trơ mặt hóa học Câu 2: D → H3PO4 Câu 3: P  31g mol 6200g → 200 mol ⇒ V = 80%.200/2 = 80 lit ⇒ Chọn D Câu 4: mNa2HPO4 = 142.0,1 = 14,2g ⇒ B Câu 5:Trong thành phần thuốc chuột có hợp chất photpho Zn3P2 Khi bả chuột loại thuốc chuột thường chết gần nguồn nước Zn3P2 vào dày chuột hấp thu lượng nước lớn sinh đ ồng th ời lượng lớn khí X kết tủa Y khiến cho dày chuột v ỡ Phát bi ểu sau khơng đúng? A Khí X thường xuất nghĩa trang, dễ bốc cháy tạo thành lửa lập lòe B Khí X điều chế trực tiếp từ đơn chất nhiệt độ thường C Kết tủa Y tan dung dịch NaOH đặc D Kết tủa Y tan dung dịch NH3 e Đánh giá kết hoạt động - Sản phẩm: Là kết phần trả lời câu hỏi giải tập vận dụng - Kiểm tra, đánh giá: + Thông qua quan sát trình hợp tác HS nhóm đánh giá mức độ hiểu HS + Thơng qua sản phẩm học tập: Độ xác kết qu ả v ề yêu c ầu phiếu học tập; khả chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh kiến thức Hoạt động D : Vận dụng tìm tòi mở rộng ( phút ) a Mục tiêu hoạt động - Thiết kế cho HS nhà làm nhằm giúp HS vận dụng ki ến th ức, kĩ để giải vấn đề thực tiễn b Phương thức tổ chức hoạt động - GV chia lớp thành nhóm, hướng dẫn nhóm HS nhà làm h ướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo (thư viện, internet…) để gi ải quy ết câu h ỏi sau: Tại nói photpho nguyên tố sống tư duy? 2.Tại photpho đươc dùng lĩnh vực quân s ự ? Nó ảnh h ưởng nh chiến tranh việt nam ? Vì lí b ị c ấm ? Hi ện đc cấm triệt để chưa ? Tại việc sản xuất thuốc chuột từ kẽm photpho ngày không r ộng rãi?Việc sử dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe ng ười ? - Sản phẩm: Bài viết nhóm powerpoint tranh vẽ - Kiểm tra, đánh giá: HS báo cáo vào đầu tiết học sau ...Năm học 2018-2019 CHỦ ĐỀ : PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT Bài 10: PHOTPHO Giới thiệu chung: - Bài Photpho gồm nội dung: Vị trí cấu hình electron ngun t ử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng,... anh) tính chất hóa học photpho Học sinh nhìn vào nói video nói tính chất hóa học HS: quan sát video thí nghiệm ghép thí nghiệm với tính chất hóa học photpho ? tượng gì? tương ứng (GV gọi học sinh... OXI HOÁ CỦA PHOTPHO TRONG CÁC HỢP CHẤT SAU P2O5 Ca3P2,,PCl3,PCl5,H3PO4,P2O3 Từ đó, em xây dựng tính chất hóa học photpho? Cho biết photpho có khả phản ứng với chất nào? ( làm việc nhóm) PHIẾU HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT Hoá học 11, CHUYÊN ĐỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT Hoá học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay