Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước tây nam thành phố hải phòng

60 8 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Văn Việt Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Cẩm Thu HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KÊNH THỐT NƯỚC TÂY NAM THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Văn Việt Giáo viên phụ trách: ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Văn Việt Mã SV : 1412304030 Lớp Ngành : Môi Trường : MT1801Q Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước Tây Nam thành phố Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng - Nghiên cứu tài liệu, đánh giá trạng môi trường kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận tốt nghiệp Địa điểm thực tập - Trung tâm Quan trắc môi trường – Sở Tài ngun Mơi trường Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Thu Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Lê Tiến Thành Học hàm, học vị: Kỹ Sư Cơ quan công tác: Trung tâm Quan trắc Mơi trường Sở Tài ngun Mơi trường Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp Đã giao nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Văn Việt ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp): Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Cẩm Thu PHIẾU NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp so với nội dung đề ra: Cho điểm cán phản biện (ghi số chữ): Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành Khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Giảng viên Khoa Môi trường dạy dỗ em suốt thời gian học tập trường Cảm ơn hướng dẫn bảo, tận tình Lãnh đạo, Viên chức, Người lao động Trung tâm Quan trắc môi trường – Sở Tài ngun Mơi trường Hải Phòng Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thu – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian làm Khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh giúp đỡ, ủng hộ suốt q trình làm Khóa luận tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng, Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em kính mong Q thầy cơ, chun gia, người quan tâm đến đề tài bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để Khóa luận hồn thiện Một lần xin chân thành cám ơn! Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Nguyễn Văn Việt MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KHU VỰC NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình 1.1.3 Khí hậu, khí tượng 1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 1.2.1 Phát triển dân số 1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế 10 1.3 Hệ thống hồ điều hoà 11 1.4 Kênh dẫn nước 14 1.5 Kênh An Kim Hải 15 1.6 Cống ngăn triều 17 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KÊNH THOÁT NƯỚC TÂY NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 18 2.1 Hiện trạng thoát nước mưa 18 2.1.1 Mạng lưới cống thoát nước trạng 18 2.1.2 Các tuyến kênh trục tiêu nước cống ngăn triều 21 2.2 Hiện trạng nước thải 24 2.2.1 Hiện trạng hệ thống thoát nước thải 24 2.2.2 Lưu lượng nước thải trạng 25 2.2.3 Nước thải nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 25 2.3 Diễn biến chất lượng nước mặt kênh thoát nước Tây Nam năm 2016, 2017 29 2.3.1 pH 30 2.3.2 Ơxy hồ tan (DO) 31 2.3.3 Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD ) (20oC) 32 2.3.4 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 33 2.3.5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 34 2.3.6 Amoni (NH4+) (tính theo N) 35 2.3.7 Phosphat (PO43-) (tính theo P) 36 2.3.8 Mật độ Coliform 37 2.4 Đánh giá chất lượng nước mặt kênh thoát nước Tây Nam theo WQI 38 CHƯƠNG 3: CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KÊNH THỐT NƯỚC TÂY NAM THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 40 3.1 Các thách thức Bảo vệ môi trường 40 3.2 Giải pháp thực bảo vệ môi trường nước 41 3.2.1 Các giải pháp thực 41 3.2.2 Giải pháp đề xuất 44 KẾT LUẬN 45 KIẾN NGHỊ 46 DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.3.4 Nhu cầu oxy hoá học (COD) Biểu đồ 2.3 Kết phân tích COD năm 2016, 2017 Nhìn vào biểu đồ ta thấy tăng giảm hàm lượng COD đợt quan trắc không theo quy luật nào, điều lý giải mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào thời điểm điều tiết nước qua cửa cống ngăn triều Qua kết phân tích cho thấy hàm lượng COD kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm vào tháng 3, tháng năm 2016 tháng 3, tháng 6, tháng năm 2017 lớn giới hạn cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 33 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.3.5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Biểu đồ 2.4 Kết phân tích TSS năm 2016, 2017 Kết phân tích cho thấy kênh Tây Nam qua đợt Quan trắc nawm 2016, 2017 có hàm lượng Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) nhỏ giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (Cột B2) Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 34 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.3.6 Amoni (NH4+) (tính theo N): Biểu đồ 2.5 Kết phân tích Amoni (NH4+ ) (tính theo N) năm 2016, 2017 Kết phân tích Amoni (NH4+ ) (tính theo N) cho thấy có tượng nhiễm, hàm lượng Amoni (NH4+ ) (tính theo N) kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm vào tất thời điểm Quan trắc năm 2016 2017 lớn nhiều so với giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (cột B2) Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 35 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.3.7 Phosphat (PO43-) (tính theo P) Biểu đồ 2.6 Kết phân tích Phosphat (PO43-) (tính theo P) năm 2016, 2017 Kết phân tích Phosphat (PO43-) (tính theo P) cho thấy có tượng nhiễm, hàm lượng Phosphat (PO43-) (tính theo P) kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm vào tháng 3, 6, 12 năm 2016 vượt từ 1,5 đến 2,5 lần tháng năm 2017 vượt 1,42 lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (cột B2) Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 36 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.3.8 Mật độ Coliform Biểu đồ 2.7 Kết phân tích Coliform năm 2016, 2017 Qua kết phân tích ta thấy kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm vào tháng 3, 6, 9, 12 năm 2016 có mật độ Coliform lớn gấp nhiều lần giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (Cột B2) Sang đến năm 2017 tháng tháng 12 cao nhiều so với QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (Cột B2) thấy mật độ Coliform thấp nhiều lần so với năm 2016 Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 37 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” 2.4 Đánh giá chất lượng nước mặt kênh thoát nước Tây Nam theo WQI Bảng 2.6 Đánh giá chất lượng nước năm 2016, 2017 theo số chất lượng nước (WQI) [5] Tỷ lệ không đạt QCVN (%) (số mẫu không đạt/tổng số mẫu quan trắc) Thông số Năm 2016 Năm 2017 Vật lý (pH, DO, TSS) 0% (0/12) 0% (0/12) Hữu 62,5% (5/8) 50,0% (4/8) (NH4-N, Phosphat (PO4 3- tính theo P)) 87,5% (7/8) 58,3% (5/8) Vi sinh (Coliform) 100% (4/4) 50,0% (2/4) Tổng (08 thông số) 50% (16/32) 34,4% (11/32) (COD, BOD5 (200C)) Dinh dưỡng Áp dụng số chất lượng nước (WQI) để đánh giá chất lượng nước kênh Tây Nam: Vị trí 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 Đỏ Đỏ Đỏ Đỏ 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 Đỏ Dacam Vàng Đỏ Kênh Tây Nam (cửa xả Vĩnh Niệm)  Qua kết đánh giá theo số chất lượng nước ta thấy: - Năm 2016 Tại kênh thoát nước Tây Nam: 100% nước nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý - Năm 2017 Tại kênh nước Tây Nam: 50% nước nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý; 25% nước sử dụng cho giao thơng thủy mục đích Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 38 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” tương đương khác; 25% nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác Qua kết quan trắc phân tích năm 2017, nhìn chung chất lượng nước kênh Tây Nam qua đợt quan trắc không theo quy luật nào, điều lý giải mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào lượng xả thải nước thải đô thị, nước thải KCN Vĩnh Niệm thời điểm điều tiết nước qua cửa cống ngăn triều, khơng có xu hướng lớn theo mùa Ghi chú: Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu 91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển 76 - 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp Xanh 51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy mục đích tương đương khác Da cam - 25 Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Đỏ Sinh viên: Nguyễn Văn Việt Vàng 39 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” CHƯƠNG 3: CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MƠI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KÊNH THỐT NƯỚC TÂY NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 3.1 Các thách thức Bảo vệ mơi trường Do vị trí địa lý thành phố hạ nguồn nơi tiếp nhận nước thải, chất thải từ vùng nội địa, khu vực thượng nguồn nên vùng nước biển ven bờ, môi trường nước mặt Thành phố, nguồn nước sinh hoạt thành phố tiềm ẩn nguy ô nhiễm đặc biệt vào mùa khơ hạn, gây khó khăn cho cơng tác kiểm sốt nhiễm nguồn nước cho quan quản lý nhà nước Kênh, hồ, kênh dẫn nước, địa bàn thành phố có dấu hiệu nhiễm chất dinh dưỡng, hữu cơ, vi sinh đặc biệt kênh, mương tập trung đông dân cư hai bên bờ, Bên cạnh nguyên nhân kinh phí nạo vét q lớn khiến hồ, kênh nói nhiều năm không làm không làm thường xuyên tác nhân phải kể đến, ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường số hộ dân hạn chế Không rác thải sinh hoạt mà kể xác động vật chết, gạch vữa, giường đệm hỏng…, hộ dân thải xuống bờ hồ, lòng hồ, kênh mương Vấn đề quản lý, giám sát nguồn thải địa bàn thành phố gặp số khó khăn: Cơng tác quản lý giám sát nguồn thải, đặc biệt quản lý việc xả nước thải đạt Quy chuẩn trước xả thải môi trường hạn chế Nguyên nhân nguồn lực thực chưa đáp ứng yêu cầu Với nguồn nhân lực tham gia cơng tác q mỏng, kinh phí dành cho hoạt động nhiều hạn chế Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật việc quản lý giám sát nguồn thải thiếu yếu khiến cho cơng tác gặp khó khăn định Chính quyền địa phương số nơi chưa gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường, trọng phát triển kinh tế, chưa quan Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 40 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” tâm mức tới bảo vệ môi trường; nhiệm vụ bảo vệ môi trường đề chưa cấp, ngành quan tâm đạo triển khai; quy hoạch bảo vệ môi trường chưa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác triển khai giám sát thực thi sách, văn pháp luật mơi trường chưa hiệu quả; việc đầu tư trang thiết bị phục vụ kiểm tra, tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường chưa thỏa đáng; việc tra, kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên, liệt; số lượng cán bộ, chuyên viên làm công tác bảo vệ mơi trường cấp thiếu yếu; Cơng tác xã hội hóa bảo vệ mơi trường hơ hào nhiều, chưa có chế khuyến khích, sách ưu đãi, hoạt động kêu gọi đầu tư, để thu hút thành phần kinh tế, doanh nghiệp, người dân tham gia Tài ngành nhiều khó khăn: Kinh phí trung ương thành phố cho nghiệp bảo vệ môi trường chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; nguồn vốn xã hội hóa cho cơng tác bảo vệ mơi trường thấp Phân bổ kinh phí cho hoạt động BVMT dàn trải, chưa tập trung, nhiều mục chi chưa mục đích Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường doanh nghiệp hạn chế; hỗ trợ nhà nước cho doanh nghiệp việc cho vay vốn đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường doanh nghiệp yếu [3] 3.2 Giải pháp thực bảo vệ môi trường nước: Với thách thức môi trường đặt ra, cần phải tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm nhằm bước giải triệt để thách thức nêu 3.2.1 Các giải pháp thực - Tiếp tục thể chế hóa pháp luật bảo vệ mơi trường địa bàn thành phố: tập trung triển khai thực Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định, Thông tư lĩnh vực bảo vệ môi trường tài nguyên nước, biển hải đảo; rà Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 41 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” sốt, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quy định pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước địa bàn thành phố, từ bổ sung, hồn thiện, đảm bảo tính hồn chỉnh, thống đồng Tập trung thực việc phân loại ô nhiễm hoàn thành xây dựng sách xanh, sách đen - Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng suy giảm chất lượng nguồn nước nâng cao hiệu khai thác, sử dụng nước Tiếp tục triển khai thực Quy hoạch Tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Hội đồng nhân dân thành phố mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước sông: Rế, Giá, Đa Độ, Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc; hệ thống trung thuỷ nơng Tiên Lãng địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020; thực điều tra, thống kê sở, tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải có chiều hướng gây ô nhiễm xả thải vào nguồn nước; Giải tình trạng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái phép, ngăn chặn di dời sở vi phạm giới hành lang bảo vệ nguồn nước Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn ô nhiễm môi trường sông, vùng biển ven biển; thực quan trắc, theo dõi di biến động chất lượng môi trường khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng nhằm hạn chế tai biến mơi trường - Điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm Sở TN&MT (Chi cục BVMT) Sở ban ngành khác công tác quản lý nhà nước môi trường tài nguyên, thống đầu mối quản lý môi trường địa phương, không thừa, không thiếu đồng bộ, tránh phân tán, chồng chéo trùng lặp; - Trên sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở TN&MT sở ban ngành khác, cần điều chỉnh cấu tổ chức máy cho hợp lý; có chế phối hợp tốt chế quản lý phù hợp để hoạt động có hiệu lực hiệu hơn; - Tách bạch rõ chức quản lý hành nhà nước với chức quản lý đơn vị nghiệp, dịch vụ công theo văn quy phạm pháp luật hành; Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 42 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” - Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước môi trường cần thiết kế thống tổ chức, biên chế, chế hoạt động, chế phối hợp điều kiện, phương tiện, vật chất - kỹ thuật để bảo đảm thực qui phạm pháp luật BVMT cách đồng bộ; - Nâng cao chất lượng nhân lực: đổi mới, đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Phấn đấu đào tạo thu hút nhiều chuyên gia giỏi, đầu ngành lĩnh vực môi trường bao gồm khối quan quản lý nhà nước môi trường cấp KKT, KCN, CCN tất sở sản xuất có phát thải nhiễm - Tăng cường hoạt động quan trắc thông tin môi trường: - Tăng cường nâng cao nhận thức cho nhà quản lý từ cấp tỉnh đến cấp sở tác động, ảnh hưởng thiệt hại ô nhiễm môi trường gây ra, tầm quan trọng công tác BVMT trình phát triển, phương pháp lồng ghép BVMT phát triển KT-XH Huy động tham gia hệ thống quan quản lý môi trường cấp hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định, chế sách bảo vệ mơi trường tới tổ chức, đồn thể, doanh nghiệp, bước thay đổi từ nhận thức đến hành động tự giác công tác bảo vệ môi trường; - Xây dựng sách huy động cộng đồng tham gia công tác quản lý môi trường; giám sát thực thi pháp luật BVMT; Xây dựng quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cộng đồng; Xác lập chế khuyến khích, chế tài hành nghiệp thực cách cơng bằng, hợp lý tất sở nhà nước tư nhân tham gia BVMT; - Tăng cường vai trò cộng đồng việc giám sát thực chủ trương, sách pháp luật BVMT địa phương, sở sản xuất Cộng đồng trực tiếp tham gia giải xung đột mơi trường; Xây dựng mơ hình tự chủ, tự quản BVMT; Khuyến khích, mở rộng phong trào tình Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 43 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” nguyện tham gia cơng tác BVMT Cơng bố công khai tổ chức, doanh nghiệp gây ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng hình thức xử lý tạo sức ép dư luận hành vi vi phạm môi trường; - Đề cao vai trò đồn thể nhân dân, tổ chức xã hội tỉnh công tác BVMT Đồng thời, phát huy mạnh vai trò quan thơng báo chí, kết hợp hợp lý truyền thơng trực tiếp truyền thông đại chúng theo hướng sáng tạo cách tiếp cận đối tượng, sáng tạo cách triển khai huy động tham gia bên liên quan - Lợi dụng thủy triều để làm giảm nồng độ chất ô nhiễm kênh, hồ điều hòa 3.2.2 Giải pháp đề xuất - Tập trung xử lý dứt điểm khu vực trọng điểm nhiễm có khiếu kiện mơi trường; giải tình trạng nhiễm mơi trường khu, cụm công nghiệp, khu vực làng nghề, khu dân cư nội thành, thị trấn - Sử dụng giải pháp kỹ thuật nhằm làm giảm mức độ ô nhiễm nguồn nước - Tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng vấn đề xã hội hóa cơng tác BVMT - Các nhà máy cụm công nghiệp Vĩnh Niệm cần tuân thủ việc xử lý nước thải đạt chuẩn trước xả kênh thoát nước Tây Nam - Phát hiện, xử lý nghiêm khắc kịp thời trường hợp vi phạm Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 44 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” KẾT LUẬN Kết quan trắc phân tích qua đợt kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm năm 2016 cho thấy:  Tháng 3: BOD5 vượt 1,2 lần; COD vượt 1,3 lần; Amoni vượt 10,4 lần; Phosphat vượt 2,5 lần; Coliform vượt 50,0 lần;  Tháng 6: BOD5 vượt 1,1 lần; Amoni vượt 13,1 lần; Phosphat vượt 1,6 lần; Coliform vượt 30,0 lần;  Tháng 9: BOD5 vượt 1,1 lần; COD vượt 1,5 lần; Amoni vượt 9,4 lần; Coliform vượt 90,0 lần;  Tháng 12: Amoni vượt 6,9 lần; Phosphat vượt 1,5 lần; Coliform vượt 50,0 lần; Kết quan trắc phân tích qua đợt kênh Tây Nam cửa xả Vĩnh Niệm năm 2017 cho thấy:  Tháng 3: COD vượt 1,1 lần; Amoni vượt 4,0 lần; Coliform vượt 5,0 lần;  Tháng 6: BOD5 vượt 1,4 lần; COD vượt 1,4 lần; Amoni vượt 12,2 lần; Phosphat vượt 1,4 lần;  Tháng 9: COD vượt 1,2 lần; Amoni vượt 4,1 lần;  Tháng 12: Amoni vượt 8,7 lần; Coliform vượt 5,4 lần; Qua kết phân tích năm 2016 2017 ta thấy tình trạng nhiễm kênh Tây Nam, thành phố đầu tư cải tạo, xây dựng bờ kè nạo vét lòng kênh, song tình trạng xả nước thải sinh hoạt khơng qua xử lý vào nguồn nước gây ô nhiễm xu hướng giảm Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 45 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” KIẾN NGHỊ Thành phố cần có biện pháp tách triệt để phần nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa xử lý , không cho chảy vào hệ thống hồ, kênh, mương cải tạo Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành có hiệu quả, đảm bảo xử lý hết lượng nước thải khu vực nội thành, hạn chế ô nhiễm lan truyền tới hệ thống sông vùng ven biển Tăng tần suất quan trắc, thơng số vị trí quan trắc lấy mẫu nâng cao lực cho Trung tâm Quan trắc Mơi trường Hải Phòng nhằm xây dựng số liệu liên tục, kịp thời đáp ứng cho công tác quản lý nhà nước định hướng phát triển kiểm sốt nhiễm Cần sớm có kế hoạch quản lý toàn hệ thống hồ điều hồ kênh nước thuộc khu vực nội thành biện pháp hành mang tính pháp quy như: nghiêm cấm việc lấn chiếm, thải bỏ loại chất thải vào hệ thống hồ kênh nước thuộc nội thành Hải Phòng Đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục vận động Để đảm bảo vệ sinh môi trường hạn chế ô nhiễm cho hồ kênh Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 46 Đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng” DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng cơng trình hợp phần nước mưa, hợp phần thoát nước thải, BQL Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh mơi trường Hải Phòng, 2014 [2] Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên Mơi trường thành phố Hải Phòng, Báo cáo kết quan trắc, phân tích nước mặt kênh, hồ, cửa xả khu vực nội thành Hải Phòng năm 2016 [3] Trung tâm Quan trắc môi trường- Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng, Báo cáo kết quan trắc, phân tích nước mặt kênh, hồ, cửa xả khu vực nội thành Hải Phòng năm 2017 [4] Tổng cục thống kê - Nhà xuất thống kê 2016 Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015 [5] Quyết định số 879/ QĐ-TCMT Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán số chất lượng nước, năm 2011 Sinh viên: Nguyễn Văn Việt 47 ... kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng - Nghiên cứu tài liệu, đánh giá trạng môi trường kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho kênh thoát nước. .. CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KÊNH THOÁT NƯỚC TÂY NAM THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 2.1 Hiện trạng nước mưa 2.1.1 Mạng lưới cống thoát nước trạng Mạng lưới cống nước nội thành Hải Phòng. .. Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường nước mặt kênh nước Tây Nam thành phố Hải Phòng Hình 1.5 Hồ Sen 1.4 Kênh dẫn nước Tuyến kênh Đông Bắc (kênh Đông Khê): Thuộc hệ thống nước Đơng Bắc thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước tây nam thành phố hải phòng , Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước tây nam thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay