Tính toán và lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng acid photphoric của công ty DAP thuộc khu công nghiệp đình vũ

66 6 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG ACID PHOTPHORIC CỦA CƠNG TY DAP THUỘC KHU CƠNG NGIỆP ĐÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG ACID PHOTPHORIC CỦA CƠNG TY DAP THUỘC KHU CƠNG NGIỆP ĐÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Đàm Ngơ Dũng Người hướng dẫn: Th.S Đỗ Thị Hồng Lý HẢI PHÒNG - 2018 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o - BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đàm Ngô Dũng – MSV : 1613102008 Lớp : ĐCL1001- Ngành Điện Tự Động Cơng Nghiệp Tên đề tài : Tính tốn lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng Acid Photphoric cơng ty DAP thuộc khu cơng nghiệp Đình NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên Trường Đại học dân lập Hải Phòng Tồn đề tài : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng .năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Đàm Ngô Dũng Th.S Đỗ Thị Hồng Lý Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính tốn giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) - - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Người chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) - - LỜI NÓI ĐẦU Điện dạng lượng đặc biệt, chuyển hoá dễ dàng thành dạng lượng khác như: nhiệt năng, , hoá Mặt khác điện lại dễ dàng truyền tải, phân phối xa Điện có mặt tất lĩnh vực kinh tế sinh hoạt đời thường Đặc biệt ngành công nghiệp dịch vụ khơng thể thiếu định lỗ lãi xí nghiệp, định đến giá cạnh tranh Trong năm gần sách mở cửa nhà nước, vốn nước ngồi vào nước ta ngày tăng nhiều nhà máy xí nghiệp, khu cơng nghiệp cần có hệ thống cung cấp điện an tồn, tin cậy để sản xuất sinh hoạt Sau thời gian thực tập Cơng Ty DAP – VINACHEM Hải Phòng Em nhận đề tài tốt nghiệp " Tính tốn lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng Acid Photphoric công ty DAP thuộc khu công nghiệp Đình Vũ" giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn với nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu khu cơng nghiệp Đình Chương 2: Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng Acid Photphoric (PA) Chương 3: Lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng PA - - CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ KHU CƠNG NGHIỆP ĐÌNH 1.1.VỊ TRÍ KHU CÔNG NGHIỆP GIAO THÔNG Địa điểm nằm lơ đất GI-7 gần cuối bán đảo Đình hạ lưu sơng Bạch Đằng từ Hải Phòng biển Địa điểm cách trung tâm thành phố Hải Phòng km, cách cảng Hải Phòng km cách sân bay Cát Bi km Bán đảo Đình nối với đường cao tốc số Hải Phòng - Nội Liên doanh khu cơng nghiệp Đình thiết kế qui hoạch tổng thể với mạng lưới thơng tin cho tồn khu Có trục đường dọc bán đảo tới địa điểm GI-7 Trục đường nối với nhánh đường ngang tới nhà máy đầu tư khu Trục đường khu cơng nghiệp Đình từ điểm đầu bán đảo tới đường cao tốc số dài km Trục đường mở rộng lên 23 m với xe chạy đường cao tốc số Bán đảo Đình phép phủ Việt Nam xây dựng thành khu kinh tế tổng hợp với tên gọi khu kinh tế Đình để tận dụng địa điểm điều kiện kinh tế, văn hố du lịch Tổng diện tích dự án: 71,875 Diện tích nhà máy: 27,9862 Diện tích hành lang băng tải tới cảng diện tích cảng: 1,9646 Diện tích bãi thải gip tạm thời: 11,9243 Diện tích bải thải gip lâu dài: 30 - - 1.2.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHÍ HẬU Địa điểm xây dựng nằm khu đất GI-7 Mặt đất tự nhiên có độ cao khoảng 1,5 m Khu vực san lấp phần có độ cao 4,95m, phần lại vùng ngập mặn Theo tài liệu điều tra địa chất, địa điểm xây dựng nhà máy có cấu tạo địa tầng sau: Dưới lớp đất san lấp (cát hạt nhỏ mầu xám vân , xám xanh) dày trung bình m lớp đất tự nhiên cát mịn với độ dày trung bình m, sau đến lớp bùn sét mầu xám xanh trạng thải dẻo chảy có độ dày trung bình 12 m Tiếp đến lớp đất sét mầu xám trắng vân đỏ trạng thái dẻo cứng Vì hạng mục cơng trình có tải trọng lớn cần phải có giải pháp xử lý móng cho phù hợp Các số liệu nước ngầm vùng ngập mặn với độ mặn cao (hàm lượng ion clorua từ 600 mg/l đến 800 mg/l) Bán đảo Đình nằm vùng cửa biển Nam Triệu sông lớn (Sông Cấm, Sông Bạch Đằng Sơng Lạch Tray) chảy biển Hải Phòng nằm vĩ độ 20 o5 N kinh độ 106 o E, chịu ảnh hưởng khí hậu gió mùa biển Khí hậu hàng năm chia thành mùa mùa mưa mùa khô Mùa mưa kéo dài từ tháng tới tháng 10, nhiệt độ trung bình 25 oC Các tháng nóng tháng tháng 7, có nhiều mưa giơng bão Hướng gió chủ yếu hướng Đông Nam Mùa khô kéo dài từ tháng 12 tới tháng 3, nhiệt độ trung bình 20 o C Hướng gió chủ yếu hướng Đơng Bắc Tháng tháng 11 tháng chuyển mùa Lượng mưa trung bình 1600÷ 1800 mm/năm chủ yếu vào mùa hè, chiếm tới 80÷ 90% tổng lượng mưa  Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình mùa hè khoảng 25 o C, nhiệt độ trung bình mùa đơng thường thấp 20 o C - 10 - Các cầu chì bảo vệ động chọn loại cầu chì hạ áp loại 3NA3 SIMENS chế tạo - Chọn cầu chị bảo vệ Defoamer pump 0,25 kW Chọn cầu chì có Idc = 16 (A) - Chọn cầu chì bảo vệ Dihydrate filter slurry feed pump 30 kW Chọn cầu chì có Idc = 125 (A) - Chọn cầu chì bảo vệ Digestion tank agitator 55 kW Chọn cầu chì có Idc = 224 (A) - Chọn cầu chì bảo vệ Attack tank agitator 132 kW Chọn cầu chì có Idc = 630 (A) - Chọn cầu chì bảo vệ Vacuum pump 160 kW Chọn cầu chì có Idc = 630 (A) - Chọn cầu chì bảo vệ Filter cloth wash pump 45 kW - 49 - Chọn cầu chì có Idc = 200 (A) - Chọn cầu chì tổng cho tủ động lực 1: Chọn cầu chì có Idc = 1000 A Các tủ động lực khác chọn tương tự, kết ghi bảng 3.12  Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến động Các dây dẫn chọn loại cáp nhôm hạ áp cách điện PVC hãng LENS chế tạo.Chọn khc = 0,95 Chọn dây cho tủ ĐL1 - Chọn dây từ ĐL1 đến Defoamer pump 0,25 kW Chọn dây dẫn 16 mm2 có Icp = 87 A Kiểm tra theo điều kiện: khcIcp Itt khcIcp ta có: 0,95.87 0,5 0,95.87 - Chọn dây từ ĐL1 đến Dihydrate filter slurry feed pump 30kW Chọn dây dẫn 16 mm2 có Icp = 87 A Kiểm tra : 0,95.87 57 0,95.87 - Chọn dây từ ĐL1 đến Digestion tank agitator 55 kW Chọn dây dẫn 35 mm2 có Icp = 134 A Kiểm tra : 0,95.134 104 0,95.134 - Chọn dây từ ĐL1 đến Attack tank agitator 132 kW Chọn dây dẫn 120 mm2 có Icp = 266 A Kiểm tra : 0,95.266 250 0,95.266 - Chọn dây từ ĐL1 đến Vacuum pump 160 kw Chọn dây dẫn 185 mm2 có Icp = 337 A Kiểm tra : 0,95.337 303 0,95.337 - Chọn dây từ ĐL1 đến Filter cloth wash pump 45 kW Chọn dây dẫn 25 mm2 có Icp = 111 A Kiểm tra : 0,95.111 85 0,95.111 Các dây dẫn khác chọn tương tự ghi bảng 3.12 - 50 - Bảng 3.12.Kết chọn dây dẫn cầu chì cho tủ động lực Tên máy Phụ tải Pu , I u , A kW Tủ ĐL1 Defoamer pump Dihydrate filter slurry feed pump Digestion tank agitator Attack tank agitator Vacuum pump Filter cloth wash pump Tủ ĐL2 Fume scrubber pump to precondenser Fume scrubber transfer pump Flash cooler circulator Digestion tank agitator Attack tank agitator Scrubber fan Tủ ĐL3 Cake wash agitor Weak acid Dây dẫn Tiết Icp , A diện,mm Cầu chì Mã hiệu Ivỏ/Idc,A 0,25 0,5 16 87 20/15 30 57 16 87 160/125 55 104 35 134 250/224 132 250 120 266 800/630 160 45 303 85 185 25 337 111 800/630 224/200 22 42 16 87 125/100 30 57 16 87 160/125 90 171 70 197 400/355 55 104 25 111 250/224 132 250 120 266 800/630 110 209 95 234 800/630 16 87 20/16 30 57 16 87 160/125 - 51 - product pump Condenser seal tank pump Acid sump pump Filter blowing fan Filter drying fan Tủ ĐL4 Cake wash water pump Weak filtrate wash pump Hoist for M0211 Acid sump agitator Recycle acid pump 1#Belt conveyor Tủ ĐL5 Phosphate slurry transfer pump to attack Fast emtying pump Product acid transfer pump Concentrated acid sump 30 57 16 87 15 28 16 87 80/63 16 87 20/16 16 87 20/16 22 42 16 87 125/100 22 42 16 87 125/100 8,3 16 16 87 40/35 5,5 10 16 87 25/20 37 70 16 87 200/160 7,5 14 16 87 40/35 37 70 16 87 200/160 45 85 25 111 224/200 11 21 16 87 63/50 15 28 16 87 80/63 - 52 - 160/125 pump Concentrated acid sump 5,5 10 16 87 25/20 15 28 16 87 80/63 11 21 16 87 80/63 37 70 16 87 200/160 agitator Tủ ĐL6 Condensate pump Fluosilic acid producttion pump Fluorine scrubber recirculation pump 3.3.THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG 3.3.1.Thiết kế chiếu sáng cho khu lọc Diện tích khu 24.40,2 = 965 m2 3.3.1.1.Xác định số lượng, cơng suất bóng đèn Ta sử dụng bóng đèn sợi đốt Chọn độ rọi E = 30 lx Căn vào trần nhà cao h = m, mặt công tác h2 = 0,85 m, độ cao treo đèn cách trần h1 = 0,7 m.Vậy độ cao treo đèn H = h – h1 – h2 H = – 0,7 – 0,85 = 3,45 m Tra bảng 5.1 tài liệu [ 1, trang 134 ] với đèn sợi đốt, bóng vạn có L/H = 1,8, từ ta xác định khoảng cách đèn là: L = 1,8H = 1,8.3,45 = 6,21 m Căn vào bề rộng phòng ( 24m ) chọn L = m - 53 - Đèn bố trí làm dãy, cách m, cách tường m tổng cộng 28 bóng, dãy bóng Xác định số phòng: Lấy hệ số phản xạ tường 50%, trần 30% ( tra bảng tài liệu [ 1, trang 324]), tìm hệ số sử dụng ksd = 0,47 Lấy hệ số dự trữ k = 1,3 ( tra bảng 5.1 tài liệu [1, trang 134]), hệ số tính tốn Z = 1,1, xác định quang thông đèn : Tra bảng 5.5 tài liệu [1, trang 135] chọn bóng 300W có F = 4224 lumen Ngồi chiếu sáng phòng sản xuất đặt thêm bóng cho phòng thay quần áo phòng WC.Tổng cộng tồn khu cần : 28.300 + 4.100 = 8,8 (kW) 3.3.1.2.Thiết kế mạng điện chiếu sáng Đặt riêng tủ chiếu sáng cạnh cửa vào lấy điện từ tủ phân phối phân xưởng Tủ gồm aptomat tổng pha aptomat nhánh pha, aptomat nhanh cấp điện cho bóng đèn a.Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng Chọn cáp đồng hạ áp lõi cách điện PVC LENS chế tạo, tiết diện 2,5 mm2 có Icp = 41 A PVC(3x2,5 + 1x1,5) b.Chọn aptomat tổng Chọn aptomat tổng 40 A , pha, Merlin Gerin chế tạo DPNN c.Chọn aptomat nhánh - 54 - Các aptomat nhánh chọn giống nhau, aptomat cấp điện cho bóng Dòng qua aptomat ( pha): Chọn aptomat pha, Iđm = 32 A, Merlin Gerin chế tạo DPNa d.Chọn dây dẫn từ aptomat nhánh đến cụm bóng đèn Chọn dây đồng bọc, tiết diện 1,5 mm2 PVC(2x1,5) có Icp = 37 A e.Kiểm tra điều kiện chọn dây kết hợp với aptomat - kiểm tra cáp PVC(3x2,5 + 1x1,5) hệ số hiệu chỉnh k = - kiểm tra dây 1,5 mm2 40.2 Thay qu?n áo L=6m L=6m 24 Tha qu?n áo y WC WC Hình 3.1.Sơ đồ mạng điện chiếu sáng khu lọc 1.Tủ điện chiếu sáng; 2.bảng điện nhà thay quần áo WC - 55 - 3.3.2.Thiết kế chiếu sáng cho khu phản ứng Diện tích khu 24.41,3 = 992 m2 3.3.2.1.Xác định số lượng, cơng suất bóng đèn Ta sử dụng bóng đèn sợi đốt Chọn độ rọi E = 30 lx Căn vào trần nhà cao h = m, mặt công tác h2 = 0,85 m, độ cao treo đèn cách trần h1 = 0,7 m.Vậy độ cao treo đèn H = h – h1 – h2 H = – 0,7 – 0,85 = 3,45 m Tra bảng 5.1 tài liệu [ 1, trang 134 ] với đèn sợi đốt, bóng vạn có L/H = 1,8, từ ta xác định khoảng cách đèn là: L = 1,8H = 1,8.3,45 = 6,21 m Căn vào bề rộng phòng ( 24m ) chọn L = m Đèn bố trí làm dãy, cách m, cách tường m tổng cộng 28 bóng, dãy bóng Xác định số phòng: Lấy hệ số phản xạ tường 50%, trần 30% ( tra bảng tài liệu [ 1, trang 324]), tìm hệ số sử dụng ksd = 0,47 Lấy hệ số dự trữ k = 1,3 ( tra bảng 5.1 tài liệu [1, trang 134]), hệ số tính tốn Z = 1,1, xác định quang thơng đèn : Tra bảng 5.5 tài liệu [1, trang 135] chọn bóng 300W có F = 4224 lumen Ngồi chiếu sáng phòng sản xuất đặt thêm bóng cho phòng thay quần áo phòng WC.Tổng cộng toàn khu cần 28.300 + 4.100 = 8,8 (kW) - 56 - 3.3.2.2.Thiết kế mạng điện chiếu sáng Đặt riêng tủ chiếu sáng cạnh cửa vào lấy điện từ tủ phân phối phân xưởng Tủ gồm aptomat tổng pha aptomat nhánh pha, aptomat nhanh cấp điện cho bóng đèn a.Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng Chọn cáp đồng hạ áp lõi cách điện PVC LENS chế tạo, tiết diện 2,5 mm2 có Icp = 41 A PVC(3x2,5 + 1x1,5) b.Chọn aptomat tổng Chọn aptomat tổng 40 A , pha, Merlin Gerin chế tạo DPNN c.Chọn aptomat nhánh Các aptomat nhánh chọn giống nhau, aptomat cấp điện cho bóng Dòng qua aptomat ( pha) Chọn aptomat pha, Iđm = 32 A, Merlin Gerin chế tạo DPNa d.Chọn dây dẫn từ aptomat nhánh đến cụm bóng đèn Chọn dây đồng bọc, tiết diện 1,5 mm2 PVC(2x1,5) có Icp = 37 A e.Kiểm tra điều kiện chọn dây kết hợp với aptomat - Kiểm tra cáp PVC(3x2,5 + 1x1,5) hệ số hiệu chỉnh k = - Kiểm tra dây 1,5 mm2 - 57 - 41.3 Thay qu?n áo L=6m 24 Thay qu?n áo WC L=6m WC Hình 3.2.Sơ đồ mạng điện chiếu sáng khu phản ứng 1.Tủ điện chiếu sáng; 2.Bảng điện nhà thay quần áo WC 3.3.3.Thiết kế chiếu sáng cho khu đặc acid Diện tích khu 24.28 = 672 m2 3.3.3.1.Xác định số lượng, công suất bóng đèn Vì xưởng sản xuất nên ta sử dụng bóng đèn sợi đốt Chọn độ rọi E = 30 lx Căn vào trần nhà cao h = m, mặt công tác h2 = 0,85 m, độ cao treo đèn cách trần h1 = 0,7 m.Vậy độ cao treo đèn H = h – h1 – h2 H = 4,5 – 0,65 – 0,85 = 3,45 m Tra bảng 5.1 tài liệu [ 1, trang 134 ] với đèn sợi đốt, bóng vạn có L/H = 1,8, từ ta xác định khoảng cách đèn là: L = 1,8H = 1,8.3 = 6,21 m Căn vào bề rộng phòng ( 24m ) chọn L = m Đèn bố trí làm dãy, cách m, cách tường m tổng cộng 20 bóng, dãy bóng Xác định số phòng: - 58 - Lấy hệ số phản xạ tường 50%, trần 30% ( tra bảng tài liệu [ 1, trang 324]), tìm hệ số sử dụng ksd = 0,46 Lấy hệ số dự trữ k = 1,3 ( tra bảng 5.1 tài liệu [1, trang 134]), hệ số tính tốn Z = 1,1, xác định quang thông đèn : Tra bảng 5.5 tài liệu [1, trang 135] chọn bóng 300W có F = 4224 lumen Ngồi chiếu sáng phòng sản xuất đặt thêm bóng cho phòng thay quần áo phòng WC.Tổng cộng tồn khu cần: 20 300 + 100 = 6,4 (kW) 3.3.1.2.Thiết kế mạng điện chiếu sáng Đặt riêng tủ chiếu sáng cạnh cửa vào lấy điện từ tủ phân phối phân xưởng Tủ gồm aptomat tổng pha aptomat nhánh pha, aptomat nhanh cấp điện cho bóng đèn a.Chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng Chọn cáp đồng hạ áp lõi cách điện PVC LENS chế tạo, tiết diện 2,5 mm2 có Icp = 41 A PVC(3x2,5 + 1x1,5) b.Chọn aptomat tổng Chọn aptomat tổng 40 A , pha, Merlin Gerin chế tạo DPNN c.Chọn aptomat nhánh Các aptomat nhánh chọn giống nhau, aptomat cấp điện cho bóng Dòng qua aptomat ( pha) - 59 - Chọn aptomat pha, Iđm = 32 A, Merlin Gerin chế tạo DPNa d.Chọn dây dẫn từ aptomat nhánh đến cụm bóng đèn Chọn dây đồng bọc, tiết diện 1,5 mm2 PVC(2x1,5) có Icp = 37 A e.Kiểm tra điều kiện chọn dây kết hợp với aptomat - Kiểm tra cáp PVC(3x2,5 + 1x1,5) hệ số hiệu chỉnh k = - Kiểm tra dây 1,5 mm2 28 Thay qu?n áo WC 24 L=6m Thay qu?n áo L=6m WC Hình 3.3.Sơ đồ mạng điện chiếu sáng khu cô đặc acid 1.Tủ chiếu sáng; 2.Bảng điện nhà thay quần áo WC - 60 - XLPE 3x300 TBA XLPE 3x300 TBA MCLL PVC3G1 PVC 3G PVC3G2 PVC3 G2.5 PVC 3G 1.5 M M XLPE 3x300 M XLPE 3x300 DP PVC 3G PVC 3G 2.5 KV TUTU 280kW 400kW 250kW M M 400kW 0.4 KV DP M M 280kW 280kW 200kW MCLL DP CD CDCD CD CD CD 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 800 800 ÐL1 ÐL2 250 800 800 800 15 125 224 630 630 630 200 100 100 125 355 224 630 630 630 5 10 21 21 23 24 25 PVC 95 PVC 25 PVC 25 PVC 35 PVC 120 400 PVC 120 160 PVC 70 125 PVC 16 125 PVC 16 224 PVC 16 800 PVC 185 800 PVC 120 800 PVC 120 250 PVC 16 160 PVC 16 20 26 26 27 ÐL3 ÐL4 16 125 125 63 16 16 100 100 35 20 160 35 14 16 17 18 20 22 PVC 16 40 PVC 16 200 PVC 16 25 PVC 16 40 PVC 16 125 PVC 16 125 PVC 16 20 PVC 16 20 PVC 16 80 PVC 16 160 PVC 16 160 PVC 16 20 28 30 32 ÐL5 ÐL6 200 200 160 200 50 50 63 20 63 63 63 63 160 160 11 12 12 13 29 PVC 25 PVC 25 15 15 19 Hình 3.4.Sơ đồ dây mạng điện hạ áp phân xưởng - 61 - 19 PVC 16 80 PVC 16 80 PVC 16 80 PVC 16 80 PVC 16 25 PVC 16 80 PVC 16 63 PVC 16 63 PVC 16 224 PVC 16 200 31 31 KẾT LUẬN Sau 12 tuần thực đề tài " Tính tốn lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng Acid Photphoric công ty DAP thuộc khu cơng nghiệp Đình Vũ" hướng dẫn tận tình giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý nỗ lực thân đến em hồn thành đồ án với nội dung sau:  Thống kê phụ tải tính toán phụ tải phân xưởngLựa chọn dung lượng số lượng máy biến ápTính chọn cáp hạ áp thiết bị bảo vệ Qua em thấy chất lượng điện góp phần định tới chất lượng giá thành sản phẩm sản xuất nhà máy Chính việc thiết kế cấp điện chonghiệp công nghiệp nhằm đảm bảo độ tin cậy nâng cao chất lượng điện đặt lên hàng đầu Một phương án cấp điện tối ưu phải đảm bảo kỹ thuật mặt kinh tế để đạt điều người thiết kế cần phải tuân theo quy trình, quy phạm để đảm bảo độ tin cậy an toàn sử dụng Cuối em xin cảm ơn đến thầy cô Khoa Điện - Điện Tử đặc biệt cô giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn tận tìnhem nhiều trình làm đồ án tốt nghiệp vừa qua Em xin trân trọng cảm ơn! - 62 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Hồng Quang – Văn Tẩm (2001), Thiết kế cấp điện, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Nội Nguyễn Công Hiền – Nguyễn Mạch Hoạch (2001), Hệ thống cung cấp điệnnghiệp cơng nghiệp, thị nhà cao tầng, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Nội Nguyễn Xuân Phú – Nguyễn Công Hiền – Nguyễn Bội Khuê (1998), Cung cấp điện, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Ngô Hồng Quang (2002), Sổ tay lựa chọn tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Nội Lê Thành Bắc (2001), Giáo trình thiết bị điện, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Nội PGS TSKH Thân Ngọc Hoàn (2005), Máy điện, Nhà xuất xây dựng Patrick Van deplanque – Người dịch: Lê Văn Doanh – Đặng Văn Đào (2002), Kỹ thuật chiếu sáng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật - 63 - ... VINACHEM Hải Phòng Em nhận đề tài tốt nghiệp " Tính tốn lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng Acid Photphoric công ty DAP thuộc khu công nghiệp Đình Vũ" giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 TÍNH TỐN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG ACID PHOTPHORIC CỦA CƠNG TY DAP THUỘC KHU CƠNG NGIỆP ĐÌNH VŨ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP... khu cơng nghiệp Đình Vũ Chương 2: Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng Acid Photphoric (PA) Chương 3: Lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng PA - - CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ KHU CƠNG NGHIỆP ĐÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán và lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng acid photphoric của công ty DAP thuộc khu công nghiệp đình vũ , Tính toán và lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng acid photphoric của công ty DAP thuộc khu công nghiệp đình vũ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay