Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần lilama69 2

57 5 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Mai Thanh Phong Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Chiểu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - XÂY DỰNG WEBSITE ĐA NGÔN NGỮ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Mai Thanh Phong Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Chiểu HẢI PHỊNG - 2018 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha ln tơt nghiêp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Mai Thanh Phong Mã SV: 1613101003 Lớp: CTL1001 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Xây dựng website đa ngôn ngữ cho Công ty Cổ phần Lilama69-2 Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MÃ NGUỒN MỞ VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu mã nguồn mở 1.2 Phân loại phần mềm mã nguồn mở 1.2.1 Phần mềm ứng dụng 1.2.2 Software Framework 1.3 Lợi ích mã nguồn mở người sử dụng 1.4 Những hạn chế phần mềm mã nguồn mở 1.4.1 Hạn chế tính 1.4.2 Thiếu sáng tạo 1.4.3 Bảo mật không đảm bảo 1.4.4 Mã nguồn mở hết mở 1.5 Giới thiệu về số loại mã nguồn mở thường gặp 1.6 Thế truyền thông trực tuyến, Website thương hiệu 1.6.1 Truyền thông trực tuyến 1.6.2 Website thương hiệu 1.7 Giới thiệu về phần mềm nguồn mở WordPress 1.7.1 Tổng quan về website 1.7.2 WordPress ? 10 1.7.3 Những thành tựu WordPress 10 1.7.4 Những lý nên chọn WordPress 11 1.7.5 Những hiểu lầm về WordPress 12 CHƯƠNG 2: HOSTING, DOMAIN, CÀI ĐẶT WORDPRESS 14 Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp 2.1 Hosting Cài đặt WordPress 14 2.1.1 Đăng ký hosting 14 2.1.2 Cài đặt WordPress 17 2.2 Domain (Tên miền) 20 2.2.1 Đăng ký domain 20 2.2.2 Thiết lập domain 20 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG WORDPRESS XÂY DỰNG WEBSITE NGÔN NGỮ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-2 23 3.1 Xây dựng website Lilama69-2 23 3.2 Tóm tắt vùng thao tác quản trị 50 KẾT LUẬN 51 LỜI CẢM ƠN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha ln tơt nghiêp LỜI MỞ ĐẦU Sau q trình học tập trường, em nhà trường thầy khoa Công nghệ thông tin tạo điều kiện giao đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69-2, giúp em hoàn thành nhiệm vụ học tập mình, giúp em phần hiểu nhu cầu từ thực tiễn phát triển ngành Công nghệ thông tin nước ta Sau thời gian nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, em thấy đề tài khả dụng xuất phát từ nhu cầu thực tế Việt Nam thương mại điện tử nhu cầu tìm kiếm thơng tin quảng bá thương hiệu trực tuyến ngày phát triển, đòi hỏi cần phần mềm nguồn mở tính đơn giản, dễ sử dụng; dễ dàng nhận thấy phần mềm nguồn mở WordPress đáp ứng tất nhu cầu  Mục đích yêu cầu đề tài: Mục đích: Hiểu mục tiêu cách thức thực hiện, thực nội dung hướng dẫn Yêu cầu: Tìm hiểu về tốn xây dựng website cho cơng ty, lập trình nền web với PHP/mySQL, từ áp dụng để xây dựng website Lilama69-2 với ba ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật, giao diện đơn giản đại, tương thích với thiết bị di động  Phát biểu toán: Yêu cầu toán: Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69-2: Để đáp ứng nhu cầu về quan hệ quốc tế quảng bá thông tin, công ty cổ phần Lilama69-2 cần xây dựng lại website Các chức năng, yêu cầu cần thiết:  Ba ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật  Giao diện đơn giản đại  Giao diện tương thích với thiết bị di động Những kiến thức học tập áp dụng:  Ngơn ngữ lập trình PHP/mySQL  Quản trị hosting Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng      Khha luân tôt nghiêp Quản trị domain Lập trình mã nguồn mở Ngơn ngữ lập trình html Ngơn ngữ lập trình css Ngơn ngữ lập trình Javascript Phân tích u cầu tốn lựa chọn công nghệ: Các chức cần thiết cho website công ty cổ phần Lilama69-2 bao gồm: Trang Chủ để hiển thị tồn thơng tin, banner hình ảnh quảng cáo về sản phẩm, thương hiệu Lilama69-2 điều hướng trang con, thông tin liên hệ; Trang Giới Thiệu để hiển thị thông tin giới thiệu chi tiết về Công ty Cổ phần Lilama69-2; Trang Sản Phẩm để hiển thị sản phẩm Lilama69-2; Trang Cơng Trình để hiển thị cơng trình mà Lilama69-2 triển khai, xây lắp; Trang Tin Tức chia làm bốn danh mục để hiển thị tin tức mà Lilama69-2 muốn truyền tải; Trang Liên Hệ để hiển thị thông tin liên hệ chi tiết để người dùng gửi thơng điệp cho Lilama69-2; Tất trang đều hiển thị ba ngơn ngữ Anh, Việt, Nhật; Giao diện phù hợp cho thiết bị di động Từ phân tích yêu cầu kể trên, thấy tốn xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69-2 tập trung vào tính hiển thị thơng tin, đa ngơn ngữ, tương thích thiết bị di động kết nối người dùng với Lilama69-2 qua form liên hệ Phần mềm nguồn mở WordPress, Porto Theme lựa chọn phù hợp để triển khai xây dựng hoàn thiện yêu cầu kể Phương án triển khai:  Đăng ký domain, hosting (free thể)  Cài đặt hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source) WordPress lên sở liệu (hosting)  Thiết lập domain  Xây dựng hướng dẫn sử dụng website Lilama69-2 sau hoàn thiện  Đồ án tốt nghiệp bao gồm chương: Chương 1: Mã nguồn mở Chương 2: Hosting, Domain, Cài đặt WordPress Chương 3: Ứng dụng WordPress xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69-2 Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp CHƯƠNG 1: MÃ NGUỒN MỞ VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu mã nguồn mở Mã nguồn mở thuật ngữ sản phẩm phần mềm công khai mã nguồn Người dùng trả khoản chi phí nào, họ qùn xem, sửa đổi, cải tiến, nâng cấp theo số nguyên tắc định giấy phép phần mềm nguồn mở General Public Licence - GPL Ông tổ mã nguồn mở Richard Stallman, người xây dựng dự án GNU cho giấy phép “Mã nguồn mở GPL”, hai nền tảng then chốt cho phát triển mã nguồn mở Phần mềm mã nguồn mở (PMNM) người, nhóm người hay tổ chức phát triển đưa phiên với mã nguồn, công bố công khai cho cộng đồng, thường Internet Trên sở đó, cá nhân tham gia sử dụng đóng góp phát triển, sửa lỗi (nếu có) bổ sung để hoàn thiện sản phẩm cho phiên Tuy nhiên, người ta phép kinh doanh PMNM số kênh phát triển phân phối Nhà cung cấp phần mềm nguồn mở quyền yêu cầu người sử dụng phải trả số chi phí về dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn, v.v nghĩa dịch vụ thực thực để phục vụ người sử dụng khơng bán mã nguồn mở tài sản trí tuệ chung, khơng phải tài sản riêng nhà cung cấp Tiện ích mà PMNM mang lại quyền tự sử dụng chương trình cho mục đích, qùn tự để nghiên cứu cấu trúc chương trình, chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu, truy cập vào mã nguồn, quyền tự phân phối lại phiên cho nhiều người, quyền tự cải tiến chương trình phát hành cải tiến mục đích cơng cộng 1.2 Phân loại phần mềm mã nguồn mở 1.2.1 Phần mềm ứng dụng Các loại phần mềm úng dụng, ví dụ hệ điều hành, phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán, phần mềm chỉnh sửa âm - hình ảnh, cơng cụ lập trình (IDE), Web server Ví dụ:  Hệ điều hành: Linux, Free BSD Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng     Khha luân tơt nghiêp Phần mềm văn phòng: Open Office Cơng cụ lập trình: KDeveloper, Eclipse Web server: Apache Trình duyệt web: Mozilla Firefox 1.2.2 Software Framework Những tập hợp gói phần mềm (software package) cung cấp chức thường gặp lập trình, để lập trình viên khác dùng để viết phần mềm hiệu hơn, khỏi phải viết lại code cho vấn đề người giải Ví dụ:     Framework cho web interface: Struts, Webwork, Tapestry, Velocity Framework cho light-weight container: Spring Framework cho sercurity: Acegi Framework cho object-relational mapping: Hibernate 1.3 Lợi ích mã nguồn mở người sử dụng  Chi phí thấp: PMNM dùng miễn phí quyền chi phí chi phí đóng gói cho sản phẩm dịch vụ cho sản phẩm  Độc lập: PMNM không bị lệ thuộc vào nhà cung cấp  Làm chủ công nghệ, đảm bảo an tồn riêng tư  Tính thích ứng sáng tạo  Chất lượng tin cậy: Nhiều phần mềm chất lượng độ tin cậy cao  Tuân thủ chuẩn: PMNM thông thường phát triển tuân thủ thao chuẩn tốt  Không bị hạn chế quyền sử dụng  Tính lâu dài, tự do, phát triển dễ dàng 1.4 Những hạn chế phần mềm mã nguồn mở 1.4.1 Hạn chế tính Theo giới chun mơn, PMNM nói chung xa về chất lượng so với phần mềm thu phí Chẳng hạn phần mềm ngành dầu khí Việt Nam phần mềm lên tới 100.000 USD chưa phần mềm miễn phí sánh kịp Riêng phần mềm office Windows vơ số sản phẩm cạnh tranh với OpenOffice, Google Docs, Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Zoho, thực tế Việt Nam, gần khơng sử dụng phần mềm chúng thiếu nhiều tính so với Microsoft 1.4.2 Thiếu sáng tạo Điểm hạn chế thứ hai PMNM thiếu tính sáng tạo, 100% phiên phần mềm thường nhiệm vụ bắt chước y chang tính nâng cấp phần mềm thu phí 1.4.3 Bảo mật không đảm bảo Mặc dù quảng cáo độ bảo mật tốt khơng dám khẳng định PMNM an toàn Nếu với Windows hay Apple, sản phẩm họ lập trình viên giỏi giới sáng tạo PMNM lại nhóm lập trình viên đủ trình độ từ khắp nới giới xây dựng nên Nhiều người thường nhầm lẫn về độ bảo mật phần mềm khơng phải phần mềm bị cơng, lỗ hổng an toàn 1.4.4 Mã nguồn mở hết mở Các PMNM miễn phí tương lai chuyên gia cho rằng, chúng hết miễn phí Các code thiết kế ban đầu phần mềm ban đầu cung cấp miễn phí mạng, nhiều cơng ty theo hướng sử dụng code để biến chúng thành sản phẩm riêng 1.5 Giới thiệu số loại mã nguồn mở thường gặp Hiện nay, giới nhiều loại mã nguồn mở khác nhau, loại mã mở lại ứng dụng riêng Dưới số loại mã nguồn mở sử dụng rộng rãi:  Phần mềm văn phòng OpenOffice.org (với module: Soạn thảo văn Writer; Bảng tính điện tử - Calc; Trình chiếu - Impress; sở liệu Base; Đồ họa - Draw; Soạn thảo cơng thức tốn học - Math)  Bộ gõ tiếng Việt: Unikey  Trình duyệt website: Mozilla Firefox  Phần mềm thư điện tử máy trạm: Mozilla Thunderbird  Joomla hệ quản trị nội dung mã nguồn mở ứng dụng để thiết kế trang web cổng thông tin điện tử website doanh nghiệp, thương mại điện tử trực tuyến, báo điện tử, tạp chí điện tử, website doanh nghiệp vừa nhỏ, website quan, tổ chức phi Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 10 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Bước 2: Sau đăng nhập vào trang quản trị, việc cần làm thay đổi toàn liên quan đến thương hiệu Vì website, “go live” đồng nghĩa với việc người dùng truy cập internet theo dõi thơng tin hay q trình xây dựng em không dùng trang “under contruction” hay “prelaunching page” để che đậy bước thi công Điều đồng nghĩa với đối thủ cạnh tranh về công nghệ biết đơn vị thi công triển khai sao, yếu điểm phần Mặt khác, về khía cạnh kinh doanh, thương hiệu cạnh tranh khác biết hết trước thông tin thương hiệu thi công website, thời đại công nghệ lượng tử nay, lộ thông tin kinh doanh sai lầm lớn nhà kinh doanh non trẻ việc cố tình tiết lộ thông tin nghệ thuật truyền thông tốt Quay trở lại vấn đề chính, website “go live”, cần nhớ kiểm tra lại tồn liên quan đến thương hiệu Để chỉnh cài đặt cho logo, truy cập thẻ “Giao diện \ Theme Option” phía menu chức bên trái hình Sau hình thao tác chính, chọn thẻ “General \ Logo, Icons” để tùy chỉnh logo, favicon (biểu tượng nhỏ mở site trình duyệt Chrome hay Safari xuất đầu tab) File logo nên đặt kích thước thơng thường cho chiều cao từ 110px - 200px, trường hợp đặc biệt, không nên đặt lớn gây cân đối Tùy vào trường hợp cụ thể sử dụng biến thể khác Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 43 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp File favicon nên sử dụng ảnh nền (transparent) đặt kích thước tiêu chuẩn Bước 3: Cân nhắc chức website tùy chỉnh Menu ban đầu để định hình site map Trong bước này, em mở tùy chỉnh Menu site thẻ “Giao diện \ Menu” Trong hình thao tác chính, chọn loại menu hiển thị thao tác thêm, bớt, Việt hóa theo nội dung cần thiết cho công ty Lilama69-2 Ở đây, lúc đầu em đặt menu hình trình thao tác nội dung sửa lại thành Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Cơng trình, Tin tức, Liên hệ để phù hợp với nội dung Lilama69-2 Như thấy, việc thiết đặt menu ban đầu để định hình ý tưởng site map, khách hàng chủ đích sẵn chức không cần băn Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 44 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tơt nghiêp khoăn nhiều, người tồn qùn thiết kế, phải cần cân nhắc nhiều Khi đó, khơng cần biết nút menu điều hướng khơng, điều quan tâm trước tiên nút đặt trơng nên cho mục hay mục khác vào không Bước 4: Sau chỉnh menu chức ban đầu, em chỉnh sửa màu hiển thị cho vùng site để nhìn thấy giao diện đạt theo mong muốn phù hợp với Lilama69-2 Để tùy chỉnh bước này, mở thẻ “Giao diện \ Theme Option \ Skin” Toàn màu vùng, typography (các cỡ chữ, kiểu chữ, quy định header 1, 2, 3, ), vùng đầu trang, cuối trang, chỉnh tùy biến code CSS, chức giỏ hàng cho website thương mại điện tử đều nằm thẻ “Skin” Sau tùy chỉnh, cuộn xuống phía lưu thay đổi theo ý muốn Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 45 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Bước 5: Tùy chỉnh trang (Trang chủ trang con) Mở thẻ “Trang” để thấy danh sách trang website thể dùng ln trang để tùy chỉnh ln chép chúng để làm thêm trang tương tự cho nhanh muốn thay đổi hồn tồn “Thêm trang mới” xây dựng từ đầu Ở đây, em chọn trang sẵn trang “Home” để làm trang chủ cho Lilama69-2 trang đáp ứng tất yếu tố mà phần nội dung Lilama69-2 cần Thao tác đơn giản cho việc tìm trang điền tên trang cần tìm vào tìm kiếm phía bên phải vùng hình thao tác nhấn “Tìm kiếm trang” Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 46 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Và bên trái “Trang Chủ” Lilama69-2 hiển thị “Back-end” Trong chứa toàn hiển thị tùy chỉnh vùng trang chủ trừ vài thành phần như:    Menu chức (chỉnh phần menu) Thông tin Header, Footer (chỉnh phần thẻ “Header”, “Footer”) Các thông tin Widget (chỉnh thẻ “Widget”) Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 47 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha ln tơt nghiêp  Các nội dung nguồn từ thẻ quản trị khác ảnh slide lớn đầu trang (thường thấy đa phần website WordPress giới thiệu nay), hay viết, “Testimonial” (khách hàng nói về chúng tơi), riêng site em dùng giao diện back-end để tạo phần “Khách hàng nói về Lilama 69-2 tương tự xài Testimonial Còn trang chủ website Lilama 69-2 sau điều chỉnh hoàn thiện hiển thị giao diện trình duyệt web Ngồi trang chủ trang khác tùy chỉnh tương tự thẻ “Trang” như:    Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 Giới Thiệu Cơng Trình Liên Hệ 48 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Bước 6: Để điều chỉnh, thay đổi ảnh slide trang chủ, Phía bên trái menu chọn thẻ “Slider Revolution” để mở danh sách Slide Sau điều chỉnh slide đạt theo mong muốn mình, cần nhấn “save” trước chuyển sang slide khác Nếu quên điều này, thao tác vừa thực thi slide khơng lưu lại Đồ Án Tơt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 49 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Bước 7: Điều chỉnh lại Widget cho website Chọn thẻ “Giao diện \ Widget” chọn thành phần cần thiết cho Footer Widget Thông thường sử dụng Footer Widget số website phần thơng tin phụ Blog Sidebar Home Sidebar Bước 8: Chọn thẻ “Gói mở rộng \ Cài mới” sau nhập vào tìm kiếm “Google translate” để sau cài đặt Plugin “Translate WordPress with Gtranslate” Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 50 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Plugin cho phép website Lilama69-2 dịch tự động sang ngôn ngữ khác với mức độ đọc hiểu cho phép người xứ hiểu đến 90% nội dung văn Chờ đợi cài đặt plugin GTranslate Chọn “Kích hoạt” phép sử dụng plugin (gói mở rộng) Đồ Án Tơt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 51 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Nhận thông báo “Plugin bật” Mở thẻ “Cài đặt \ Gtranslate” để mở phần cài đặt cho plugin vừa cài Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 52 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp Chọn thêm hai ngôn ngữ theo yêu cầu Công ty Lilama 69-2 English (Tiếng Anh) Japanese (Tiếng Nhật) ngơn ngữ mặc định website Việt Nam Sau chọn xong nhấn “Lưu Thay Đổi” Kiểm tra lại website sau cài đặt thành công xuất biểu tượng ngôn ngữ để chọn lựa Anh - Nhật - Việt: Sau sửa hoàn thiện trang phần chi tiết trang, menu chức website Lilama 69-2 ( http://lilama69-2.club ) hiển thị sau: Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 53 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp 3.2 Tóm tắt vùng thao tác quản trị  Sửa Trang Chủ: “Trang \ Tất trang \ Trang Chủ \ Chỉnh sửa”  Sửa trang Giới Thiệu: “Trang \ Tất trang \ Giới Thiệu \ Chỉnh sửa”  Đăng sản phẩm vào trang Sản Phẩm: “Sản Phẩm \ Sản Phẩm \ Thêm mới”  Sửa trang Cơng Trình: “Trang \ Tất trang \ Cơng Trình \ Chỉnh sửa”  Đăng tin tức vào trang Tin Tức: “Bài viết \ Tất viết \ Viết mới”  Sửa trang Liên Hệ: “Trang \ Tất trang \ Liên Hệ \ Chỉnh sửa” Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 54 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp KẾT LUẬN Để xây dựng website PHP/MySQL thực tế nhiều cơng cụ, nhiều phương pháp để triển khai, nên lựa chọn phương pháp đơn giản tiện lợi Nếu khơng chức q đặc biệt mà công cụ “Open Source” đáp ứng được, chọn Open Source Đồ án “Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama 69-2” xây dựng tên gọi nó, sử dụng cho công ty cổ phần Lilama 69-2 với ba ngơn ngữ Việt, Anh, Nhật, tác dụng quảng bá thương hiệu, trao đổi thơng tin ngồi nước khách hàng với Lilama 69-2, cấp quản lý với nhân viên, Lilama 69-2 với đối tác, Lilama với tất cộng đồng mạng Qua trình thực đồ án này, em tổng hợp lại nhiều kiến thức thời gian học tập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng q trình tham gia vào dự án thực tế Hơn nữa, củng cố lại kiến thức về PHP/MySQL, CSS, HTML, Java Script, đồ họa máy tính Open Source chí kỹ trình bày văn Em nhận thấy công nghệ thông tin thời đại thật cần thiết, người “làm tin học” không nên dừng lại điểm dừng mà vươn xa hơn, luôn học tập để phát triển khơng ngừng nỗ lực sản phẩm phục vụ mình, phục vụ cộng đồng phục vụ cho đất nước phồn vinh hơn, giàu đẹp văn minh Đồ án xử lý hết toàn chức theo yêu cầu website công ty Đã đưa lên mạng để thử nghiệm thật cho kết tốt, Google submit cho site bắt đầu tính điểm “index” Đồ Án Tơt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 55 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới tất thầy khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, nhiều năm qua ln tận tình dạy, khơng ngừng nỗ lực để phát triển lĩnh vực mũi nhọn, góp phần khơng nhỏ vào cơng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Xin lần chân thành cảm ơn ! Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 56 Trương ĐHDL Hai Phhng Khha luân tôt nghiêp TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Bloger Website thông tin:  Hướng dẫn chi tiết WordPress: https://thachpham.com/  https://wordpress.com/  Dữ liêu thông tin gốc Lilama69-2: http://lilama69-2.com.vn/ Sách tài liệu:  WordPress for Beginners – Tác giả: Dr Andy Williams  Build Your Own WordPress Website – Tác giả: The WP Genie  Lâp Trình Bản PHP MySQL – Nhà xuất Khoa Học Và Kỹ Thuât Đồ Án Tôt Nghiêp - Mai Thanh Phong - CTL1001 57 ... 20 2. 2 .2 Thiết lập domain 20 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG WORDPRESS XÂY DỰNG WEBSITE NGÔN NGỮ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69- 2 23 3.1 Xây dựng website Lilama69- 2 23 3 .2. .. Yêu cầu toán: Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69- 2: Để đáp ứng nhu cầu về quan hệ quốc tế quảng bá thông tin, công ty cổ phần Lilama69- 2 cần xây dựng lại website Các chức... điệp cho Lilama69- 2; Tất trang đều hiển thị ba ngôn ngữ Anh, Việt, Nhật; Giao diện phù hợp cho thiết bị di động Từ phân tích yêu cầu kể trên, thấy tốn xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần lilama69 2 , Xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần lilama69 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay