Tìm hiểu và khai thác văn hóa then của người tày tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh phục vụ du lịch

98 2 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH) Sinh viên : Bùi Thị Ngọc Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU KHAI THÁC VĂN HĨA THEN CỦA NGƯỜI TÀY TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH) Sinh viên : Bùi Thị Ngọc Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Ngọc Anh Mã SV: 1412601022 Lớp : VH1801 Ngành: Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Tên đề tài: Tìm hiểu khai thác văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp Các tài liệu, số liệu cần thiết Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên : Thị Thanh Hương Học hàm, học vị : ThS Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tìm hiểu khai thác văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn Bùi Thị Ngọc Anh ThS Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: ThS Thị Thanh Hương Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Bùi Thị Ngọc Anh Đề tài tốt nghiệp: Tìm hiểu khai thác văn hóa Then người Tày Chuyên ngành: Văn hóa du lịch huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn ThS Thị Thanh Hương LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập tu dưỡng mái trường Đại hoc Dân lập Hải Phòng, ngồi cố gắng nỗ lực học tập thân, em nhận nhiều giúp đỡ tận tình thầy giáo, gia đình bạn bè Là sinh viên năm cuối nhận làm khóa luận vinh dự lớn em Đây thực công việc thực tiễn giúp em nhiều cho cơng việc sau Trong q trình làm khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận đóng góp, bảo thầy cô giáo, bạn bè người đọc, để em rút kinh nghiệm cho cơng tác nghiên cứu làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Ths Thị Thanh Hương trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt thời gian làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn BGH trường Đại học Dân lập Hải Phòng, thầy Ngành Văn hóa du lịch giúp tạo điều kiện cho em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên MỤC LỤC Mở đầu CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TÀY TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH 1.1 Một số khái niệm tộc người văn hóa tộc người 1.1.1 Khái niệm tộc người 1.1.2 Khái niệm văn hóa tộc người 1.1.3 Khái niệm văn hóa Then tộc người 1.1.4 Văn hóa Then địa phương khác 1.2 Văn hóa tộc người với phát triển du lịch 14 1.2.1 Phân loại văn hóa tộc người 14 1.2.2 Vai trò văn hóa tộc người phát triển du lịch 15 1.3 1.3.1 Khái quát chung tộc người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh 17 Khái quát chung huyện Bình Liêu 17 1.3.1.1 Lịch sử hình thành 17 1.3.1.2 Vị trí địa lý 18 1.3.1.3 Điều kiện tự nhiên 19 1.3.2 Lịch sử hình thành tộc người 23 1.3.3 Thực trạng đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội 25 1.3.4 Đặc trưng văn hóa người Tày huyện Bình Liêu .26 1.4 Tiểu kết chương I 42 CHƯƠNG II VĂN HÓA THEN CỦA NGƯỜI TÀYHUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH 43 2.1 Nội dung văn hóa Then tộc người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh 43 2.2 Sự quan trọng Then đời sống tâm linh người Tày 52 2.3 Sự phát triển văn hóa Then từ loại hình tín ngưỡng tâm linh thành văn hóa dân gian 55 2.4 Khả khai thác văn hóa Then phục vụ du lịch 56 2.5 Tiểu kết chương II 58 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC VĂN HÓA THEN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 60 3.1 Thực trạng khai thác văn hóa Then phục vụ hoạt động du lịch .60 3.2 Một số đề xuất, giải pháp khai thác hiệu văn hóa Then phục vụ hoạt động du lịch huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh 69 3.2 Tiểu kết chương .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Mở đầu Lý chọn đề tài Việt Nam xem Đơng Nam Á thu nhỏ với văn hóa phức thể gồm yếu tố: văn hóa núi, văn hóa đồng bằng, văn hóa biển, đó, yếu tố đồng đóng vai trò trội Việt Nam nơi hội tụ đủ tộc thuộc tất dòng ngơn ngữ Đơng Nam Á.Với 54 tộc người, 54 văn hóa khác tạo nên tranh văn hóa đa dạng, đa màu sắc, ln thống Văn hóa tộc người khái niệm khoa dân tộc học, tổng thể tiếng nói, chữ viết, sinh hoạt văn hóa vật chất văn hóa tinh thần, sắc thái tâm lý, tình cảm, phong tục lễ nghi khiến người ta phân biệt tộc người với tộc người khác Người Tày tộc người có dân số đơng thứ hai cư ngụ lâu đời Việt Nam Họ có giá trị văn hóa phong phú, độc đáo, chứa đựng tinh thần nhân văn cao mà tiêu biểu phải kể đến Then Tày Đây loại hình văn hóa dân gian đồng thời loại hình nghệ thuật dân gian tồn lâu đời đời sống lao động sinh hoạt hàng ngày người Tày Tuy nhiên với du nhập văn hóa có ảnh hưởng khơng nhỏ đến văn hóa tộc người Tày Ngồi ra, năm gần đây, du lịch đến vùng dân tộc thiểu số nhiều nước giới quan tâm Các tộc người thiểu số thường có tập tục, lối sống văn hóa đặc sắc Việt Nam nước có lợi cho loại hình du lịch này, lợi phát huy bảo lưu nét sơ khai văn hóa, lối sống, phong tục, thói quen canh tác hay nghề thủ công truyền thống Đặc biệt nét văn hóa lại hòa quyện với khơng gian sinh thái tự nhiên tuyệt đẹp hấp dẫn khách du lịch Ngoài ra, nét hấp dẫn văn hóa khơng tính độc đáo mà tính thống văn hóa cộng đồng tạo nên nhiều mảng màu rực rỡ tranh toàn cảnh chung văn hóa dân tộc Theo thống kê Tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày tháng năm 2009 có 34 dân tộc sinh sống Quảng Ninh, đó, người Tày tộc người đơng thứ tỉnh Tại huyện Bình Liêu có 93% dân số người dân tộc thiểu số người Tày chiếm 50.3% với giá trị văn hóa phong phú, độc Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch huyện, tỉnh nhà nước Xây dựng nhà nghỉ phục vụ du khách mang đậm sắc tộc người Tày nơi Xây dựng phục hồi lại nhà sàn truyền thống người Tày Việc xây dựng sửa phải diễn đồng bộ, xây dựng phải hài hòa với mơi trường tự nhiên, mơi trường văn hóa nhân dân địa phương chấp nhận Phát triển giao thông với hệ thống đường sá tới trung tâm huyện làng danh thắng địa bàn huyện Khai thác phương tiện vận chuyển truyền thống đồng bào dân tộc để đưa vào phục vụ khách du lịch Xây dựng khu vui chơi giải trí dành cho khách du lịch nhân dân địa phương để khách đến tham gia trò chơi cổ truyền, hòa vào điệu diễn xướng đặc trưng Các nhà quản lý cộng đồng dân cư phải có trách nhiệm giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống  Xây dựng số chương trình du lịch - Hải Phòng Quảng Ninh ngày đêm Đêm 1: Đón đồn khách trung tâm thành phố lúc 7h00’ 8h00’ xe xuất phát Bình Liêu 12h30’ HDV đón đồn huyện Bình Liêu Nhận phòng, nghỉ ngơi Ngày 1: Du lịch cộng đồng sơng Mc, Phật Chỉ, check mốc 1327 Sáng: ăn sáng, xuất phát đình Lục Nà, rừng hoa sở cửa Hồnh Mơ, mốc 1317, du lịch cộng đồng sơng Mc (đi thác, ruộng bậc thang, tìm hiểu văn hóa bản) Trưa: ăn trưa nghỉ ngơi Chiều: di chuyển dọc đường biên giới đến Phật Chỉ, check mốc 1327 đón hồng hôn mốc Tối: ăn tối tham gia sinh hoạt lửa trại, làm quen nghe hát Then ( ăn gà nướng thưởng thức rượu men Cao Ba Lãnh) Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 74 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Ngày 2: Đường biên check in cột mốc thiên đường Sáng: ăn sáng sau di chuyển cửa Hồnh Mơ vào Đường Biên check in cột mốc thiên đường cỏ lau 1297 Trưa: ăn trưa nghỉ ngơi đường biên để ngắm cảnh ( Dựng lều, mắc võng đường biên Thực phẩm bữa trưa chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, xúc xích, nước, bánh cc mò) Chiều: di chuyển đến Khe Vằn ba tầng nước đẹp Quảng Ninh Tối: Sau ăn tối, du khách tắm nước người Dao ngun chất Ngày 3: Tìm hiểu văn hóa Sáng: Du khách xem mô buổi lễ Then cấp sắc, giao lưu học hát với đồng bào Tày nơi Trưa: ăn trưa nghỉ ngơi Chiều: khởi hành Hải Phòng - Hải Phòng Quảng Ninh ngày đêm Ngày 1: Sáng: Xuất phát Hạ Long, tham quan nghỉ dưỡng khu sinh thái Suối Đá Bàn Trưa dùng bữ khu sinh thái Chiều 2h xuất phát Bình Liêu Tối: nhận phòng, nghỉ ngơi, tự tham quan Bình Liêu Ngày 2: Sáng tập trung ăn sáng, chợ phiên tộc người Bình Liêu Trưa: thưởng thức ăn đặc sản Bình Liêu Chiều tham quan thác đẹp nước tầng đẹp Bình Liêu, thác Khe Vằn Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 75 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Tối: đốt lửa, thưởng thức ăn đặc sản giao lưu bà dân tộc Tày Tại đây, du khách giao lưu loại hình nghệ thuật đặc sắc người Tày hát Then Ngày 3: Sáng tập trung ăn sáng, khởi hành cửa Hồnh Mơ Trưa tập trung ăn trưa nghỉ ngơi đến đầu chiều trở Hải Phòng Du khách dừng chân nghỉ ngơi chợ hải sản Hạ Long để có thẻ mua quà đặc sản Quảng Ninh kết thúc chuyến hành trình - Hải Phòng Quảng Ninh ngày đêm ( dành cho đoàn học sinh, sinh viên) Ngày 1: HảI Phòng – Hạ Long Sáng : Đồn ăn sáng tự túc, đến 7h30 đón đồn xuất phát Hạ Long, tham quan vịnh Hạ Long Đến trưa du khách thưởng thức hải sản vịnh Chiều tối sau kết thúc chuyến tham quan vịnh, du khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, ăn tối tập trung buổi tối tự tham quan Hạ Long Ngày 2: Hạ Long Sáng: ăn sáng tập trung, du khách tham gia khám phá Hạ Long Park Trưa: ăn trưa tập trung, khách sạn nghỉ ngơi Chiều 3h tham gia team building bãi biển Bãi Cháy Tối : ăn tối tập trung Đến 20h khởi hành từ Hạ Long đến Bình Liêu Khách sạn đón đồn nhận phòng nghỉ ngơi Ngày 3: Bình Liêu Sáng: ăn sáng tập trung, xuất phát đến cửa Hồnh Mơ, sau đến sơng Mc Trưa : nghỉ ngơi ăn trưa Chiều: check in cột mốc 1327, di chuyển dọc đường biên giới Phật Chỉ Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 76 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Tối : tổ chức gala diner giao lưu đoàn khách tộc người Tày nơi Tại đồn thưởng thức ăn đặc sẳn, tham gia trò chơi Đặc biệt giao lưu văn nghệ với người Tày Ngày 4: Sáng: ăn sáng tập trung, sau đồn khách tham gia vào buổi phục dựng nghi lễ tâm linh người Tày- Then chúc thọ Qua buổi lễ đoàn hiểu quan niệm tâm linh người Tày hiểu lòng hiếu thảo hệ sau với hệ trước Trưa: ăn uống tập trung, nghỉ ngơi Chiều: xuất phát tham quan thác nước tầng đẹp Bình LiêuThác Khe Vằn Tối ăn uống tập trung, sau tắm nước nguyên chất người Dao Ngày Sáng: ăn sáng tập trung tham gia vào phiên chợ vùng cao người Sán Chỉ Sẽ có thời gian buổi sáng để đoàn khách tự khám phá mua quà lưu niệm trước về, Trưa: ăn trưa tập trung, nghỉ ngơi Đầu chiều khởi hành Hải Phòng, kết thúc chuyến 3.2 Tiểu kết chương Mỗi vùng, điểm tiến hành xây dựng dự án để phát triển du lịch phải đưa định hướng giải pháp phù hợp để dự án thực Bình Liêu khơng nằm ngồi quy luật Trong chương III khóa luận khó khăn thuận lợi Bình Liêu hướng đến phát triển du lịch Cùng với thực trạng khai thác văn hóa Then người Tày nay, có phần bị mai người dân Tày nói riêng hỗ trợ giúp đỡ ngành có liên quan Bình Liêu cố gắng ngày để trì bảo tồn văn hóa mang đậm sắc người Tày xây dựng nên nét văn hóa du lịch đặc trưng Bình Liêu Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 77 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch KẾT LUẬN Du lịch ngành kinh tế xã hội ngày phổ biến, vai trò du lịch ngày khẳng định Xu hướng tìm hiểu văn hóa tộc người chiếm thu hút lớn người từ khắp nơi, Việt Nam nước có 54 tộc người nên lợi vô lớn xu Những yếu tố du lịch mang đậm đà sắc dân tộc tạo nên sản phẩm du lịch mang tính độc đáo đặc sắc để thu hút khách du lịch Bình Liêu địa bàn huyện có nhiều tộc người thiểu số sinh sống với văn hóa mang đậm sắc dân tộc Cứ dịp xuân nơi lại diễn lễ hội với câu hát đối, soóg cọ, hát then, hay nghỉ lễ giải hạn, cầu an thầy Then đẻ đón chào năm đầy hạnh phúc may mắn Các trò chơi dân gian kết hợp với lời hát Then ca ngợi lao động bền bỉ ước mơ bình, hạnh phúc người dân nơi Không vậy, nơi thiên nhiên ưu với nhiều cảnh đẹp, tạo tiềm cho phát triển du lịch Chính điều cần đề trước mắt xây dựng định hướng giải pháp để Bình Liêu kết hợp yếu tố văn hóa cảnh đẹp địa phương để trở thành điểm đến lý tưởng tương lai Điều vừa góp phần thúc đẩy kinh tế nghèo nàn người dân nơi đây, vừa giúp họ lưu giữ truyền bá đến người sắc dân tộc họ Các giá trị văn hóa người Tày nơi phục dựng để phục vụ cho hoạt động du lịch Do vậy, việc hướng đến để xây dựng thôn huyện thành thôn văn hóa điều cần thiết giúp cho việc bảo tồn giá trị văn hóa tộc người, phát triển du lịch, nâng cao dân trí Để làm điều ngành, cấp liên quan phối hợp với để xây dựng huyện Bình Liêu trở thành điểm du lịch lý tưởng cho du khách Bài khóa luận em thực hiên với mong muốn điểm đặc sắc văn hóa riêng người Tày, thực trạng du lịch huyện Bình Liêu, từ đưa giải pháp để phần giúp huyện bà tộc người thiểu số nhận tiềm sẵn có nơi Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 78 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch để vừa gìn giữ, vừa khai thác phát triển du lịch văn hóa tộc người đưa vào du lịch huyện Bình Liêu nói riêng tồn tỉnh nói chung Tuy nhiên, với kiến thức hạn chế, em đưa ý kiến, giải pháp mang tính chủ quan Em mong nhận giúp đóng góp ý kiến từ thầy cô, bạn bè Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường thầy cô giáo môn, đặc biệt hướng dẫn gv Ths Thị Thanh Hương tạo điều kiện hộ trợ em hồn thành khóa luận Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 79 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Xuân Đính- Các tộc người Việt Nam, NXB Thời Đại (2012) Cổng thơng tin điện tử huyện Bình Liêu: binhlieu.com, thuviendientubinhlieu.com địa chí Quảng Ninh, NXB Thế Giới Nguyễn Thị Yên- Then chúc thọ người Tày, NXB Dân tộc học, Hà Nội Nguyễn Thị Yên- Góc nhìn văn hóa: Giá trị Then Tày, viết online ( 2011) Trần Quốc Thanh- Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Trần Quốc Thanh- Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Trang thư viện điện tử tỉnh Quảng Ninh: thuvienquangninh.org.vn Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 80 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch PHỤ LỤC Bản đồ hành huyện Bình Liêu Bản Nà Ngái huyện Bình Liêu Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 81 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Hai nghệ nhân then Then gạo cội huyện Bình Liêu: Bà Hà Thị Phương cụ Nông Thị Sin Nghi lễ Then cấp sắc Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 82 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Then chúc thọ Lẩu Then Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 83 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Một số hình ảnh hát then diễn xướng then tổ chức Quảng Ninh Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 84 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch  Một số hát Then Lập xuân (Sáng tác: Nơng Viết Toại) Lập xn mà ngìn heng queng q Đơng pù thung phú phí buốt đâu Tha chiêu pay tì hau củng quang Bjooc mặn phống, ná táng pần khao Queng quý roong noong thao ma bắp Boong chài hưa cắm cuốc cắm bai Tông chinh hắp cằn phai rừ lua Tông nà au, nặm khuối kheo Phạ khau vằn vằn kheo ón Tua cần pay chương chắt thay phưa Phân tốc luông mà hưa noong đuối Thân mùa tan nà, noong cói mà hưa Tạm dịch: Mùa xuân ngàn hoa đua sắc Cho đàn chim Quanh Quý hót vui Cho em ngân lời thi hẹn hò Xn hoa đào, tơ thắm q hương Lời sli rộn ràng bên suối Áo choàng thấp thoáng bên nương Em ước mong mùa Ta trồng rừng núi thêm xanh Mùa xuân lời then em hát Gió rừng đưa câu hát xa Ai gửi theo lời hẹn Đến mùa hoa đào, anh nhớ thăm em Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 85 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Giải phóng Phiêng Lèo Chứ vằn đảy giải phóng Bình Liêu Giải phóng tì phng u lằn q Dân Phiêng Lèo nặm tì ău Chắc Quảy mà cheng lằn kêu cướp Pét sếp pi xâm lược nước Nam Cần Quảy mên kêu tham lai cá Pắt lểng ti cọn đá cần dân Thán đăm tằng kêm ngần hong q Lồng lừ ău khói tì nước Nam Pắt phu pây ham pây háp Thế mà mên nạt cần dân Dân lằu bị lai cần thếc cọn Chẵn giác tem chẳn tón mên Dân lằu ti sỉu kêu khỏ dác Nhờ đảy mì Đảng Bác cứu dân Seo đảng Bác cần săm hồng Từ nư ngàn tẩu tồng dên Tẹp pang Sấc cướp kên mừ nước Tằng Quảy mà xâm lược tấc xu Dặng mừ hàng cẩm hu quì khắu Mên nẳm táng hăn sẳu kên tham Su cần nước Việt Nam lằu cá Lai nước tẩu phạ đảy hăn Lai Sấc quảy khao đăm bả Sưởng tào khău lấp tà hău Náy ngờ nặm chắm lằu nắng Mì lai phan binh phắng què kha Dì lai tốc lồng tà cọn dằu Vằn ní hắm sẳu đủi hău Giải phóng tì phng lằu ké Bươn ết sếp chết mự họng vạ Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 86 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Canh Dần pi se mà mại Công ơn Đảng Bác cải đảy hăn Phiêng Lèo hắm hăn vằn ké q Từ Vơ Ngại thâng tì Đồng Văn Chết xạ lằu đảy hăn túi mấu Xạ nư tem xạ tẩu vui lai Bản noọng đủi chài phong sưởng Tới cần lằu dường đảy Seo Đảng dân dáng pây phún hỉ Cọ biên giới đên tì cằm nâu Biên giới tì thâư thâư định Vằn ní lằu yên tềng hết kên Náy lo lăng dác dên cón Phiêng Lèo ới pì noọng phận Mì Đảng Bác khay tàng dáng mại Phiêng Lèo ới pì noọng phận Mì Đảng Bác khay tàng dáng mại Dịch: Nhớ đến ngày giải phóng Bình Liêu Giải phóng q hương u q Dân Bình Liêu ta nhớ khắc ghi Biết giặc Tây Âu tranh cướp Tám mươi năm xâm lược nước Nam Người Pháp muốn chiếm toàn thiên hạ Bắt dân nộp thuế má, đánh đàn Bắt phu, bắt người thân lính Than quý tàu biển chở Dân ta biết làm Đành phải chịu đói khổ hàng năm Dân ta hờn căm giặc ngoại Đành phải chịu đói khổ năm Dân ta hờn căm giặc ngoại Nhờ Đảng, Bác kêu gọi toàn dân Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 87 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch Theo Đảng Bác ta cần đứng dậy Phải đứng dậy quét giặc ngoại xâm Đứng lên nước biển triều dâng Khơng ngăn cẳn lòng dân Năm đó, năm Canh Dần ta nhớ Mười bảy tháng mười quên Một chín năm mươi giải phóng Ta khỏi ách thống trị ngoại xâm Dân ta tâm theo Đảng Từ Vô Ngại đến đất Đồng Văn Đời sống dân đâu thay đổi Hướng tới ngày thêm ấm no Con người tự do, hạnh phúc Những đổi thay ngày thêm q Khơng chịu ngày đói rách Dân ta khỏi ách lầm than Bình Liêu bước đổi thay Theo Đảng quang vinh Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 88 ... Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Tên đề tài: Tìm hiểu khai thác văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt... pháp văn hóa Then phục vụ hoạt động du lịch địa phương Bùi Thị Ngọc Anh - VH 1801 Tìm hiểu văn hóa Then người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA... CHƯƠNG II VĂN HÓA THEN CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH 43 2.1 Nội dung văn hóa Then tộc người Tày huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh 43 2.2 Sự quan trọng Then đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và khai thác văn hóa then của người tày tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh phục vụ du lịch , Tìm hiểu và khai thác văn hóa then của người tày tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh phục vụ du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay