Tìm hiểu dịch vụ web cho thiết bị di động và ứng dụng

57 8 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Hải Giảng viên hướng dẫn: ThS Phùng Anh Tuấn HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TIM HIỂU DỊCH VỤ WEB CHO THIẾT BỊ DI DỘNG VA ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Hải Giảng viên hướng dẫn : ThS Phùng Anh Tuấn HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Hải Mã SV: 1412101135 Lớp: CT1701 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu dịch vụ Web cho thiết bị di động ứng dụng LỜI MỞ ĐẦU Mạng điện thoại di động xuất Việt Nam từ đầu năm 1990 theo thời gian số lượng thuê bao nhà cung cấp dịch vụ động Việt Nam ngày tăng Do nhu cầu trao đổi thông tin ngày tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ cao nhiều tính năng, cấu hình cao, chất lượng tốt, kiểu dáng mẫu mà đẹp, phong phú nên nhà cung cấp phải luôn cải thiện, nâng cao sản phẩm Do việc xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động ngành công nghiệp đầy tiềm hứa hẹn nhiều phát triển vượt bậc ngành khoa học kĩ thuật Cùng với phát triển thị trường điện thoại di động phát triển mạnh mẽ xu hướng lập trình phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động Phần mềm, ứng dụng cho điện thoại di động đa dạng phong phú hệ điều hành di động phát triển mạnh mẽ thay đổi từ ngày Các hệ điều hành J2ME, Android, IOS, Hybrid, Web based Mobile Application có phát triển thị trường truyền thông di động Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành Android đời với kế thừa ưu việt hệ điều hành đời trước kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến nay, nhà phát triển công nghệ tiếng Google Android nhanh chóng đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với hệ điều hành trước hệ điều hành di động tương lai nhiều người ưa chuộng Ngày nay, với phát triển nhanh chóng xã hội, nhu cầu mua bán loại sản phẩm thông qua mạng Internet ngày phổ biến, em chọn đề tài “Tìm hiểu dịch vụ Web cho thiết bị di động ứng dụng ” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu dịch vụ web hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng mua bán loại thiết bị điện tử để đáp ứng nhu cầu thiết yếu đó, giúp cho người tiết kiệm chi phí, thời gian lại cập nhật cách nhanh chóng thơng tin sản phẩm thông qua ứng dụng cách dễ dàng tiện lợi LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, người dìu dắt em tận tình, truyền đạt cho em kiến thức học quý báu suốt thời gian em theo học trường Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin, đặc biệt thầy giáo ThS Phùng Anh Tuấn, thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm tốt nghiệp Với bảo thầy, em có định hướng tốt việc triển khai thực yêu cầu trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn người thân gia đình quan tâm, động viên ln tạo cho em điều kiện tốt suốt trình học tập làm tốt nghiệp Ngồi ra,em xin gửi lời cảm ơn tới tất bạn bè, đặc biệt bạn lớp CT1701 gắn bó, học tập giúp đỡ em năm qua suốt trình thực đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng,….ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Ngọc Hải MỤC LỤC CHƯƠNG 1: HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1.1 Giới thiệu chung Hệ điều hành Android 1.2 Kiến trúc hệ điều hành Android 11 1.2.1 Tầng hạt nhân Linux 11 1.2.2 Tầng thư viện thực thi Android 12 1.2.3 Tầng khung ứng dụng 13 1.2.4 Tầng ứng dụng 14 1.3 Mô tả hệ điều hành Android 15 1.3.1 Giao diện 15 1.3.2 Ứng dụng 17 1.4 Sự đón nhận người dùng hệ điều hành Android 18 CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ANDROID 20 2.1 Môi trường phát triển 20 2.1.1 Phần mềm Android Studio 20 2.1.2 Bộ công cụ phát triển Java SE Development Kit (JDK) 20 2.1.3 Máy ảo Android Virtual Device (AVD) 21 2.2 Các thành phần dự án Android 21 2.2.1 Tệp cấu hình dự án AndroidManifest.xml 21 a Thành phần ứng dụng 21 b Quyền truy xuất sử dụng tài nguyên 22 c Phiên SDK 22 2.2.2 Tệp R.java 22 2.3 Vòng đời ứng dụng Android 22 2.3.1 Chu kỳ sống thành phần 22 2.3.2 Activity Stack 23 2.3.3 Các trạng thái chu kỳ sống 23 2.3.4 Thời gian sống Activity 24 2.3.5 Các phương thức chu kỳ sống 24 2.4 Các thành phần giao diện Android 25 2.4.1 View ViewGroup 25 a TextView 26 b EditText 26 c Button 27 d ImageView 28 e ListView 28 2.4.2 Layout 29 a RelativeLayout 29 b TableLayout 30 c FrameLayout 30 d LinearLayout 30 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB DỊCH VỤ WEB 32 3.1 Mạng Internet 32 3.1.1 Khái niệm 32 3.1.2 Lợi ích Internet sống 32 3.1.3 Các chương trình duyệt Web thơng dụng 32 3.2 Web Hosting 33 3.2.1 Khái niệm 33 3.2.2 Các loại hosting 33 3.2.3 Các thông số cần biết web hosting 34 3.2.4 Tại cần phải mua web hosting ? 34 3.2.5 Cách đăng kí web hosting miễn phí 34 3.3 Cơ sở liệu web 38 3.3.1 Khái niệm 38 3.3.2 Tổ chức liệu 39 3.3.3 Phần mềm Cơ sở liệu Web 39 3.3.4 Đối tượng áp dụng 39 3.3.5 Hệ quản trị CSDL MySQL 39 3.4 Dịch vụ web 40 3.4.1 Giới thiệu 40 3.4.2 Các công nghệ xây dựng dịch vụ Web 40 3.4.3 Đặc điểm dịch vụ Web 41 3.4.4 Kiến trúc dịch vụ Web 41 3.4.5 Các thành phần dịch vụ web 44 3.4.6 Xây dựng dịch vụ Web 44 3.4.7 Các dạng tương tác Web Service với ứng dụng TBDĐ .45 a XML - eXtensible Markup Language 45 b Định dạng JSON - JavaScript Object Notation 46 3.4.8 Cấu trúc chung Web Service viết PHP cho ứng dụng di động 49 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 50 4.1 Phát biểu toán 50 4.2 Thiết kế chức chức hệ thống 50 4.2.1 Chức xem sản phẩm theo loại sản phẩm 50 4.2.2 Chức quản lí giỏ hàng 51 4.2.3 Chức toán sản phẩm 51 4.3 Thiết kế liệu 52 4.3.1 Bảng thông tin sản phẩm 52 4.3.2 Bảng thông tin sản phẩm 52 4.3.3 Bảng chi tiết đơn hàng 52 4.3.4 Bảng thông tin loại sản phẩm 53 4.3.5 Bảng thông tin đơn hàng 53 4.4 Một số giao diện chương trình 53 4.4.1 Giao diện hình menu ứng dụng 53 4.4.2 Giao diện dánh sách sản phẩm Điện thoại Laptop 54 4.4.3 Giao diện thông tin chi tiết sản phẩm 54 4.4.4 Giao diện sản phẩm giỏ hàng 55 4.4.5 Giao diện tốn sản phẩm thơng tin liên hệ 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 CHƯƠNG 1: HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1.1 Giới thiệu chung Hệ điều hành Android Android hệ điều hành cho thiết bị di động dựa tảng linux phiên 2.6 dành cho dòng điện thoại SmartPhone Đầu tiên đời công ty liên hợp Android, sau Google mua lại phát triển từ năm 2005 trở thành hệ điều hành di động mã nguồn mở, miễn phí, mạnh mẽ ưa chuộng cao giới [1] Hình 1.1 Biểu tượng Hệ điều hành Android Hệ điều hành android hệ điều hành mạnh mạnh, có bảo mật cao, hỗ trợ nhiều cơng nghệ tiên tiến 3G, GPS, EDGE, Wifi tương thích với nhiều phần cứng, hỗ trợ nhiều loại nhập liệu keyboard, touch trackball Android hệ điều hành di động nên có khả kết nối cao với mạng không dây Hỗ trợ công nghệ OpenGL nên có khả chơi phương tiện media, hoạt trình diễn khả đồ họa khác cực tốt, tiền đề để phát triển ứng dụng có giao diện phức tạp chẳng hạn trò chơi [1] Hình 1.2 Các tính hỗ trợ Hệ hiều hành Android Android liên tục phát triển, cập nhật từ google lần android tối ưu hóa để hoạt động tốt hơn, nhanh ổn định hơn, hỗ trợ thêm công nghệ Chẳng hạn theo đánh giá android phiên 2.2 hoạt động nhanh 2.1 tới 450% Hiện nay, phiên 2.3 phát hành ngày 6/12/2010 tiếp tục cập nhật Năm 2008, hệ điều hành android thức mở tồn mã nguồn, điều cho phép hãng điện thoại đem mã nguồn tùy chỉnh, thiết kế lại cho phù hợp với mẫu mã điện thoại họ điều quan trọng hệ điều hành mở hoàn toàn miễn phí, khơng phải trả tiền nên giúp họ tiết kiệm lớn chi phí phát triển hệ điều hành Những điều tốt khơng hãng sản xuất điện thoại nhỏ mà với hãng lớn Samsung, HTC Với Google, android hồn tồn miễn phí, Google khơng thu tiền từ hãng sản xuất điện thoại, không trực tiếp hưởng lợi từ android bù lại, dịch vụ hãng Google Search, Google Maps, nhờ có android mà dễ dàng xâm nhập nhanh vào thị trường di động điện thoại sản xuất tích hợp hàng loạt dịch vụ Google Từ hãng kiếm bội, chủ yếu từ nguồn quảng cáo dịch vụ [1] Với nhà phát triển ứng dụng (developers), việc hệ điều hành android sử dụng phổ biến đồng nghĩa với việc họ thoải mái phát triển ứng dụng android với tin tưởng ứng dụng sẻ chạy nhiều dòng điện thoại hãng khác Họ phải quan tâm phát triển cho điện thoại nào, phiên tảng android chung cho nhiều dòng máy, máy ảo Java chịu trách nhiệm thực thi ứng dụng phù hợp với dòng điện thoại mà chạy Tất chương trình ứng dụng viết ngôn ngữ Java kết hợp với XML nên có khả khả chuyển cao - Một số hãng sản xuất điện thoại có sử dụng hệ điều hành android tiêu biểu : HTC với dòng Desire HD, Evo 4G, DROID ERIS, Desire Z, Hero, Desire, Tattoo, Wildfire, Droid Incredible, Legend, Magic, Google Nexus One, Dream, Aria, Paradise LG với dòng GT540 Optimus, Optimus Chic E720, Optimus One P500, GW620, Optimus Z, Optimus Q, KH5200 Andro-1, GW880, C710Aloha 10 WSDL? WSDL ngôn ngữ dựa XML dùng để định vị mô tả WS WSDL viết tắt Web services Description language WSDL dựa tảng XML WSDL dùng để mô tả WS WSDL dùng để định vị WS WSDL tiêu chuẩn W3C WSDL định nghĩa cách mô tả web service theo cú pháp tổng quát XML, bao gồm thông tin[7] : Tên service Giao thức kiểu mã hóa sử dụng gọi hàm web service Loại thông tin: thao tác, tham số, kiểu liệu gồm có giao diện web service, cơng với tên cho giao diện Phần giao diện mô tả giao diện giao thức kết nối, phần thi hành mô tả thông tin để truy xuất service UDDI ? UDDI thư mục dịch vụ, nơi mà đăng ký tìm kiếm dịch vụ web UDDI viết tắt Universal Description, Discovery and integration UDDI thư mục dùng để lưu trữ thông tin dịch vụ web UDDI thư mục giao diện dịch vụ web mô tả WSDL UDDI giao tiếp thông qua SOAP UDDI xây dựng để góp phần vào tảng Microsoft NET Để sử dụng dịch vụ, trước tiên client phải tìm dịch vụ, ghi nhận thơng tin cách sử dụng dịch vụ biết đối tượng cung cấp dịch vụ UDDI định nghĩa số thành phần cho biết trước thông tin phép client truy tìm nhận lại thông tin yêu cầu sử dụng web services[7] Cấu trúc UDDI gồm thành phần: White pages: thông tin liên hệ định dạng yếu web services (tên giao dịch, địa ) Những thông tin cho phép đối tượng khác xác định service 43 Yellow pages: chứa thông tin mô tả web service theo chủng loại khác Những thông tin cho phép đối tượng thấy web service theo chủng loại Green pages: chứa thơng tin kỹ thuật mô tả hành vi chức web service để tìm kiếm REST? REST (Representational State Tranfer) kiến trúc phần mềm cho hệ thống phân tán siêu truyền thông WWW, chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa SOAP WSDL Đặc trưng REST Là dạng client – server Phân tách giao diện client khỏi liệu Cho phép thành phần phát triển độc lập Hỗ trợ đa tảng Mỗi yêu cầu từ client phải có đủ thơng tin cần thiết để server hiểu mà khơng cần phải lưu trữ thêm thơng tin trước Tất tài nguyên truy cập thông qua interface thống (HTTP GET, PUT, POST, DELETE, ) 3.4.5 Các thành phần dịch vụ web XML – eXtensible Markup Language/ JSON (JavaScript Object Notation) WSDL – Web Service Description Language Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) SOAP – Simple Object Access Protocol RSS – Really Simple Syndication RDF – Resource Description Framework RESTful Representational State Transfer WADL - Web Application Description Language[5] 3.4.6 Xây dựng dịch vụ Web - Có giai đoạn để xây dựng dịch vụ Web[5] : Giai đoạn xây dựng : phát triển chạy thử ứng dụng dịch vụ Web, xây dựng chức định nghĩa dịch vụ 44 Giai đoạn triển khai công bố định nghĩa dịch vụ, xây dựng WSDL triển khai mã thực thi dịch vụ Web Giai đoạn tiến hành tìm kiếm gọi thực thi dịch vụ Web người sử dụng dịch vụ Giai đoạn quản lý quản lý quản trị dịch vụ, trì ổn định dịch vụ, cập nhật thơng tin mới, sửa lỗi xảy - Qui trình xây dựng dịch vụ Web bao gồm bước sau: 1) Định nghĩa xây dựng chức năng, dịch vụdịch vụ cung cấp 2) Tạo WSDL cho dịch vụ 3) Xây dựng SOAP REST server 4) Đăng ký WSDL với UDDI registry phép client tìm thấy truy xuất 5) Client nhận tập tin WSDL từ xây dựng SOAP REST client để kết nối với SOAP REST server 6) Xây dựng ứng dụng phía client sau gọi thực dịch vụ thơng qua việc kết nối tới SOAP REST server 3.4.7 Các dạng tương tác Web Service với ứng dụng TBDĐ a XML - eXtensible Markup Language Là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung W3C đề nghị Là dạng chuẩn cho phép lưu thông tin hướng cấu trúc, tổ chức dạng thẻ (tag) tương ứng Các thẻ (tag) XML thường không định nghĩa trước mà chúng tạo theo quy ước người, (hoặc Chương trình) tạo XML theo quy ước người tạo Giúp đơn giản hóa việc chia sẻ liệu hệ thống khác nhau, đặc biệt hệ thống kết nối với Internet Sử dụng khai báo kiểu liệu DTD (Document Type Definition) hay lược đồ Schema để mô tả liệu 45 b Định dạng JSON - JavaScript Object Notation Định nghĩa liệu theo ngôn ngữ JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 năm 1999 Là định dạng văn đơn giản với trường liệu lồng vào Dùng để trao đổi liệu thành phần hệ thống tương thích với hầu hết ngôn ngữ C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python Vì nên sử dụng JSON? Có thể đọc hiểu dễ dàng tiếp cận (human-readability) Dữ liệu truyền tải ngắn gọn so với định dạng liệu khác như: XML, HTML, … → Tiết kiệm dung lượng XML, HTML, Dễ dàng chuyển đổi (parse) liệu từ dạng chuỗi (nhận từ server) sang liệu sử dụng (thành Object, Number, Array) Dễ truy cập nội dung Với ứng dụng AJAX lấy xử lý liệu từ web service khác domain Nếu nội dung trả có dạng JSON javascript từ trang web trực tiếp truy cập (dùng lệnh eval) Có cách phân tích xử lý đơn giản, qua bước (chuyển chuỗi nhận từ máy chủ sang liệu sử dụng được) Các kiểu liệu JSON JSON có kiểu liệu chính[8] : 1) Kiểu số (Number) 2) Kiểu chuỗi (String) 3) Kiểu mảng (Array) 4) Kiểu đối tượng (Object) 5) Giá trị (Value) Kiểu đối tượng (Object) đối tượng hổn độn cặp tên giá trị đối tượng bắt đầu dấu ngoặc đơn trái { kết thúc với dấu ngoặc đơn phải } Từng tên theo dấu chấm (:) cặp tên/giá trị tách dấu phẩy (,) đối tượng chứa nhiều cặp tên/giá trị (Name/Values) 46 Ví dụ: { "ten":"Hai" , "ho":"Nguyen" } Kiểu mảng (Array) mảng tập hợp giá trị xếp mảng bắt đầu dấu mở ngoặc vuông [ kết thúc với dấu ngoặc vuông phải ] Các giá trị cách dấu phẩy (,) mảng chứa nhiều đối tượng Ví dụ: { "NhanVien": [ {"tenNV":"An" , "hoNV":"Nguyễn" }, {"tenNV":"Bình" , "hoNV":"Trần" }, {"tenNV":"Châu" , "hoNV":"Lê" } ] } Kiểu giá trị (Value) - Giá trị JSON là: số (nguyên (integer) hay số thực (floating point)) chuỗi (nằm dấu nháy đôi "") số luận lý (true false) mảng (nằm dấu ngoặc vuông []) đối tượng (nằm dấu ngoặc nhọn {}) 47 Kiểu null - Những cấu trúc lồng vào Kiểu ch̃i (String) chuỗi (string) tập hợp số hay mẫu tự Unicode, bao bọc dấu trích dẫn kép (") Dùng dấu chéo (/) để khỏi chuỗi ký tự hiển thị chuỗi ký tự đơn độc Kiểu số (Number) Giống với kiểu số C Java, trừ định dạng bát phân hex dùng 48 3.4.8 Cấu trúc chung Web Service viết PHP cho ứng dụng di động Thông thường gồm thành phần : a Kết nối CSDL Web b Truy vấn CSDL Web c Mã hóa liệu sang dạng JSON d Trả liệu KQ cho ứng dụng di động 49 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 4.1 Phát biểu toán Cửa hàng Thiết bị Ngon - Bổ - Rẻ chuyên cung cấp,kinh doanh loại sản phẩm công nghệ điện thoại, laptop, PC, Tivi…tại Hà Nội Cửa hàng có trang web để phục vụ cho khách hàng nắm bắt thơng tin sản phẩm phục vụ cho việc mua hàng online khách hàng xa thuận tiện Nhưng cửa hàng muốn tạo thêm ứng dụng mua bán dành cho người sử dụng hệ điều hành Android Với ứng dụng này, người dùng việc tải ứng dụng máy sử dụng,việc giúp cho thao tác khách hàng xem thông tin sản phẩm, đặt mua, cập nhật chương trình khuyến cửa hàng trở nên dễ dàng tiện lợi nhiều 4.2 Thiết kế chức chức hệ thống Sơ đồ chức Ứng dụng bán hàng trực tuyến Chức xem sản phẩm theo loại sản phẩm Chức quản lí Chức giỏ hàng toán sản phẩm 4.2.1 Chức xem sản phẩm theo loại sản phẩm a Mô tả chức Chức xem sản phẩm theo loại sản phẩm cho phép người dùng xem sản phẩm theo loại cụ thể : Điện thoại, Laptop, Tivi, Máy giặt, Điều hòa, Tủ lạnh….Thuận tiện cho người dùng muốn tìm hiểu số lượng mặt hàng ,các loại sản phẩm kinh doanh,cũng giá cả, thông số kĩ thuật loại sản phẩm thị trường 50 b Mơ tả hoạt động Chương trình đưa danh sách loại sản phẩm kinh doanh Người dùng chọn loại sản phẩm cần xem Chương trình đưa danh sách sản phẩm theo loại sản phẩm mà người dùng chọn Người dùng chọn sản phẩm cần xem Chương trình đưa thơng tin chi tiết liên quan đến sản phẩm 4.2.2 Chức quản lí giỏ hàng a Mơ tả chức Chức quản lí giỏ hàng cho phép người dùng tạo quản lí danh sách sản phẩm,chức cung cấp thao tác như: thêm sản phẩm vào giỏ hàng xóa sản phẩm thêm giỏ hàng giúp người dùng dễ dàng quản lí danh sách sản phẩm giỏ hàng b Mơ tả hoạt động Chương trình đưa thơng tin chi tiết sản phẩm Người dùng chọn “Thêm vào giỏ hàng” muốn mua sản phẩm Chương trình đưa danh sách sản phẩm thêm vào giỏ hàng Người dùng Thêm Xóa sản phẩm giỏ hàng 4.2.3 Chức tốn sản phẩm a Mơ tả chức Chức toán sản phẩm cho phép người dùng mua sản phẩm chọn giỏ hàng Chức giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian chi phí lại muốn mua sản phẩm cửa hàng b Mơ tả hoạt động Chương trình cho người dùng nhập thông tin khách hàng để lập đơn hàng Khách hàng nhập đầu đủ thông tin ấn xác nhận để hồn tất tốn Nhà cung cấp gọi điện xác nhận thông tin đơn hàng với khách hàng trước giao hàng 51 4.3 Thiết kế liệu 4.3.1 Bảng thông tin sản phẩm STT Tên trường masanpham Kiểu liệu int Độ rộng 11 Mô tả Mã sản phẩm tensanpham varchar 200 Tên sản phẩm giasanpham int 15 Giá sản phẩm hinhsanpham varchar 200 Hình ảnh sản phẩm motasanpham varchar 10000 maloaisanpham int Ghi Khóa Mơ tả sản phẩm Mã loại sản phẩm Khóa phụ 4.3.2 Bảng thông tin sản phẩm masanphammn Kiểu liệu int tensanphammn varchar 200 Tên sản phẩm giasanphammn int 15 Giá sản phẩm hinhsanphammn varchar 200 Hình ảnh sản phẩm motasanphammn varchar 10000 maloaisanpham int STT Tên trường Độ rộng 11 Mã sản phẩm Mơ tả Ghi Khóa Mơ tả sản phẩm Mã loại sản phẩm Khóa phụ 4.3.3 Bảng chi tiết đơn hàng Độ rộng 11 Mô tả Ghi machitietdonhang Kiểu liệu int Mã chi tiết đơn hàng Khóa tensanpham varchar 500 Tên sản phẩm soluongsanpham int 11 Số lượng sản phẩm giasanpham int 11 Giá sản phẩm makhachhang int 11 Mã khách hàng masanpham int 11 Mã sản phẩm STT Tên trường Khóa phụ 52 4.3.4 Bảng thơng tin loại sản phẩm STT Tên trường maloaisanpham Kiểu liệu int Độ Mô tả rộng 11 Mã loại sản phẩm tenloaisanpham varchar 200 Tên loại sản phẩm hinhloaisanpham varchar 200 Hình ảnh loại sản phẩm Ghi Khóa 4.3.5 Bảng thơng tin đơn hàng makhachhang Kiểu liệu int tenkhachhang varchar 200 Tên khách hàng sodienthoai int 13 Số điện thoại email varchar 200 Email khách hàng diachi varchar 1000 Địa khách hàng STT Tên trường Độ rộng 11 Mã khách hàng Mơ tả Ghi Khóa 4.4 Một số giao diện chương trình 4.4.1 Giao diện hình menu ứng dụng Hình 4.1 Giao diện hình Hình 4.2 Giao diện menu 53 4.4.2 Giao diện dánh sách sản phẩm Điện thoại Laptop Hình 4.3 Giao diện sản phẩm điện thoại Hình 4.4 Giao diện sản phẩm Laptop 4.4.3 Giao diện thông tin chi tiết sản phẩm Hình 4.5 Giao diện chi tiết sản phẩm điện Hình 4.6 Giao diện chi tiết sản phẩm thoại laptop 54 4.4.4 Giao diện sản phẩm giỏ hàng Hình 4.7 Giao diện giỏ hàng có Hình 4.8 Giao diện giỏ hàng có sản phẩm sản phẩm 4.4.5 Giao diện tốn sản phẩm thơng tin liên hệ Hình 4.9 Giao diện tốn sản phẩm Hình 4.10 Giao diện thơng tin liên hệ 55 KẾT LUẬN Trong đồ án em nghiên cứu, tìm hiểu dịch vụ web cách phát triển ứng dụng Hệ điều hành Android Đồ án thực nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Hệ điều hành Android - Nắm bắt quy trình làm phần mềm mobile - Tìm hiểu Web, Web Service cho thiết bị di động - Tìm hiểu kỹ thuật lấy liệu từ Web service cho thiết bị di động - Các bước phát triển ứng dụng Hệ Điều Hành Android - Phát triển ứng dụng mua bán thiết bị điện tử Trong thời gian nghiên cứu, xây dựng chương trình, em cố gắng làm việc với giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn Chương trình đạt kết định Tuy nhiên với thời gian ngắn, trình độ kinh nghiệm hạn chế chương trình nhiều thiếu sót Rất mong thầy giáo bạn tận tình giúp đỡ để chương trình ngày hồn thiện Hướng phát triển chương trình tương lai tiếp tục bổ sung thêm nhiều loại sản phẩm, chức khác phát triển thêm giao diện chương trình để giúp người dùng sử dụng tiện ích 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] https://vi.wikipedia.org https://monhoc.vn https://genk.vn https://yellowcodebooks.com http://expressmagazine.net https://www.techwalla.com https://viblo.asia https://www.json.org 57 ... Web cho thiết bị di động ứng dụng ” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu dịch vụ web hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng mua bán loại thiết bị điện tử để đáp ứng nhu cầu thiết yếu đó, giúp cho. .. đề tài: Tìm hiểu dịch vụ Web cho thiết bị di động ứng dụng LỜI MỞ ĐẦU Mạng điện thoại di động xuất Việt Nam từ đầu năm 1990 theo thời gian số lượng thuê bao nhà cung cấp dịch vụ động Việt Nam... ứng dụng cho thiết bị di động Phần mềm, ứng dụng cho điện thoại di động đa dạng phong phú hệ điều hành di động phát triển mạnh mẽ thay đổi từ ngày Các hệ điều hành J2ME, Android, IOS, Hybrid, Web
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu dịch vụ web cho thiết bị di động và ứng dụng , Tìm hiểu dịch vụ web cho thiết bị di động và ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay