Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa công ty TNHH FUJIXEROX hải phòng

69 4 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG ÉP NHỰA CTY TNHH FUJIXEROX HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG ÉP NHỰA CTY TNHH FUJIXEROX HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Lê Xn Hòa Người hướng dẫn: Th.S Đỗ Thị Hồng Lý HẢI PHÒNG - 2018 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Lê Xuân Hòa – MSV : 1613102009 Lớp : ĐCL1001- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đỗ Thị Hồng Lý Thạc sĩ Trường Đại học dân lập Hải Phòng Tồn đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng .năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Lê Xuân Hòa Th.S Đỗ Thị Hồng Lý Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính toán giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Người chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH FUJI-XEROX HẢI PHÒNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.2 CÁC PHỤ TẢI CỦA NHÀ MÁY CHƯƠNG XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG 2.2 TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG 12 2.3 XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI CỦA CÁC NHÓM THIẾT BỊ VÀ PHÂN XƯỞNG: 17 CHƯƠNG 24 LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN 24 3.1 PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN XƯỞNG 24 3.1.1 Yêu cầu: 24 3.1.2 Phân tích phương án dây: 24 3.1.3 Xác định phương án dây phân xưởng: 27 3.2 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT DÂY: 27 3.3 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐI DÂY: 27 3.4 CÁC PHƯƠNGPHÁP TÍNH TỐN LỰA CHỌN DÂY 30 3.4.1 Chọn dây theo điều kiện phát nóng 30 Chọn dây dẫn từ nhóm máy đến tủ động lực (DB) 30 3.4.2 Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến tủ phân phối 47 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối 51 3.5 CHỌN TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐỘNG LỰC 56 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Hiện kinh tế nước ta đà tăng trưởng mạnh mẽ theo đường lối cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, nhu cầu sử dụng điện lĩnh vực công nghiệp ngày tăng cao Hàng loạt khu chế xuất, khu cơng nghiệp nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp hình thành vào hoạt động Từ thực tế đó, việc thiết kế cung cấp điện việc vô quan trọng việc cần phải làm Việc thiết kế hệ thống cung cấp điện không đơn giản đòi hỏi người thiết kế phải có kiến thức tổng hợp nhiều chuyên ngành khác cung cấp điện, máy điện, an toàn điện , Ngồi phải có hiểu biết định lĩnh vực liên quan xã hội, môi trường, đối tượng sử dụng điện mục đích kinh doanh họ… Vì đồ án môn học Cung cấp điện bước khởi đầu giúp cho sinh viên ngành điện hiểu cách tổng quát công việc phải làm việc thiết kế hệ thống cung cấp điện ngành Cung cấp điện Với yêu cầu đó, đề tài “ Thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng ép nhựa cơng ty Fujixerox Hải Phòng” Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn Đồ án gồm nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu công ty TNHH Fujixerox Hải Phòng Chương 2:Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng Chương 3: Lựa chọn dây dẫn khí cụ điện 58 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CƠNG TY TNHH FUJI-XEROX HẢI PHỊNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên cơng ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng Ngày thành lập: từ ngày 17 tháng năm 2012 Chủ đầu tư: tập đoàn Fuji Film Holding Xerox Limited Người đại diện: Michihisa Kiyosawa (hiện tại) Vốn: 36 triệu USD (là cơng ty có số vốn đầu tư nước lớn thành phố Hải Phòng) Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất xuất máy in Laser, máy photocopy điện tử kỹ thuật số, thiết bị quét ảnh Laser phụ kiện với công suất 2.000.000 chiếc/năm Quy mô: 3000 người (hiện tại) Địa chỉ: số 1, đường số 9, khu đô thị, công nghiệp dịch vụ VSIP Hải Phòng, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Điện thoại: 0225 883 1005 58 Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra bảng 3.1 trang 146 sổ tay tra lựa chọn tra cứu thiết bị điện Ngô Hồng Quang ta chọn CB LG chế tạo đ = 5A Icphc=kr đ =0,8.5=4A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=K4.K5.K6.K7 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khô) K7=0,95 (nhiệt độ đất 250c) K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ⇒I ≥ Icphc = = 6,57( A) K 0,608 Tra bảng chọn cáp CADIVI cp Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 1,5 19 Độ sụt áp mV 24 45  Nhánh từ tủ động lực đến máy 27 Chọn cáp cho máy 27 công suất: Pđm =20 (kw), cosφ = 0,8 Cáp máy 27 giống cáp máy 7,8 nhóm II cơng suất  Nhánh từ tủ động lực đến máy 28 Chọn cáp cho máy 28 công suất: Pđm =100 (kw), cosφ = 0,8 Ta có: I = tt P đm = 100 × 1000 × U × cosϕ = 189,9( A) × 380 × 0,8 Ilvmax=Itt=189,9(A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Ilvmax ≤ Icp hiệu chỉnh Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra bảng 3.1 trang 146 sổ tay tra lựa chọn tra cứu thiết bị điện Ngô Hồng Quang ta chọn CB LG chế tạo đ = 200A Icphc=kr đ =0,95.200=190A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: 46 K=K4.K5.K6.K7 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khơ) K7=0,95 (nhiệt độ đất 250c) K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ≥ Icphc = 190= 312,5( A) K 0,608 Tra bảng chọn cáp CADIVI ⇒I cp Tiết diện danh định mm2 Độ sụt áp Cường độ tối đa (A) 120 mV 317 0,35 3.4.2 Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến tủ phân phối a Chọn dây dẫn từ tủ động lực I đến tủ phân phối Itt nhómI =233,6(A) Ilvmax=Itt=233,6(A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Ilvmax ≤ Icp hiệu chỉnh 47 Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra tacalog ta chọn CB Mitsubishi chế tạo đ = 250A Icphc=kr đ =0,95.250=237A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=K4.K5.K6.K7 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khơ) K7=0,95 (nhiệt độ đất 250c) K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ≥ Icphc = 237,5 = 390,6( A) K 0,608 Tra bảng chọn cáp CADIVI ⇒I cp Tiết diện danh định mm2 240 Độ sụt áp Cường độ tối đa (A) mV 440 48 0,21 b Chọn dây dẫn từ tủ động lực II đến tủ phân phối Itt nhómII =219,86(A) Ilvmax=Itt=219,86(A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Ilvmax ≤ Icp hiệu chỉnh Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra bảng 3.1 trang 146 sổ tay tra lựa chọn tra cứu thiết bị điện Ngô Hồng Quang ta chọn CB LG chế tạo đ = 225A Icphc=kr đ =1.225=225A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=K4.K5.K6.K7 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khơ) K7=0,95 (nhiệt độ đất 250c) K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ⇒I cp ≥ Icphc = 225= 370( K 0,608 A) Tra bảng chọn cáp CADIVI 49 Tiết diện danh định Cường độ tối đa (A) Độ sụt điện áp mV mm 185 380 0,25 c Chọn dây dẫn từ tủ động lực III đến tủ phân phối Itt nhómIII =338(A) Ilvmax=Itt=338(A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Ilvmax ≤ Icp hiệu chỉnh Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra tacalog ta chọn CB Mitsubishi chế tạo đ = 400A Icphc=kr đ =1.400=400A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=K4.K5.K6.K7 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khô) K7=0,95 (nhiệt độ đất 250c) 50 K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ⇒I cp ≥ Icphc = 400= 657,89( K 0,608 A) Tra bảng chọn cáp CADIVI Tiết diện danh định Cường độ tối đa mm Độ sụt áp mV 400 700 0,19 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối Itt=Itt nhómI +Itt nhómII +Itt nhómIII =233,6+219,86+338(A) Ilvmax=Itt=791,46(A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Ilvmax ≤ Icp hiệu chỉnh Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB đ ≥ Ilvmax Tra tacalog ta chọn CB Mitsubishi chế tạo I =k =1.800=800A cphc đ = 800A r đ Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây ngầm, đặt ống nhựa PVC, nên hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=K4.K5.K6.K7 51 Chọn: K4=0,8 (dây đặt ống ngầm) K5= 0,8 (do có mạng cáp) K6=1(đất khơ) K =0,95 (nhiệt độ đất 250c) K= 0,8.0,8.1.0,95=0,608 Dòng điện cho phép cáp ≥ Icphc = 800 = 1315,78( A) ⇒I cp K 0,608 Tra bảng chọn cáp CADIVI Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 1000 Độ sụt áp 1412 0,22 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt lựa chọn dây dẫn Tiết diện Loại TT Số lõi dây danh định Cường độ tối đa(A) Độ sụt áp mV mm2 MBA đến tủ phân phối CCV 1000 1412 0,22 Tủ PP đến tủ ĐL nhóm CCV 240 440 0,21 Tủ PP đến tủ ĐL nhóm CCV 185 380 0,25 52 Tủ PP đến tủ ĐL nhóm CCV 400 700 0,19 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số CCV 59 6,4 16 79 2,4 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số CVV Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 3,4,5,6,7 CVV 10 64 3,8 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 9,11 CVV 32 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 8,10 CVV 10 64 3,8 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 12,13,14,15,16 CVV 47 9,5 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 17,18 CVV 1,5 19 24 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 19,21,26 CVV 47 9,5 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 20 CVV 1,5 19 24 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 24,25 CVV 1,5 19 2,4 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 22 CVV 2,5 29 15 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 23 CVV 1,5 19 24 53 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 27 CVV 10 64 3,8 Từ tủ ĐL Nhóm đến máy số 28 CVV 120 317 0,35 Bảng 3.2: Bảng tóm tắt lựa chọn CB TT Loại Kiể u Iđm (A) Uđm (V) Số Số cực Lượn Kích thước Rộng cao sâu g MBA đến tủ phân phối NF80 0SE 800 690 210 375 103 W Tủ PP đến tủ ĐL nhóm NS40 0CW 250 690 140 257 103 Tủ PP đến tủ ĐL nhóm 225A F AB 225 H20 600 105 165 103 690 140 257 103 600 75 130 64 3a Tủ PP đến tủ ĐL nhóm NS40 0SW Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 400 AB 40 E53 a 54 Từ tủ ĐL Nhóm 100A đến máy số F AB S10 50 600 90 155 64 Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB 40 E53 600 75 130 64 3,4,5,6,7 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB 20 E53 600 75 130 64 9,11 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB 40 E53 600 75 130 64 8,10 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB 30 E53 600 75 130 64 12,13,14,15,16 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB 10 E53 600 75 130 64 600 3 75 130 64 600 75 130 64 600 75 130 64 3A 17,18 Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 19,21,26 Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 20 a AB 10 E53 a AB 10 E53 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số AB E53 55 24,25 Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 22 a AB 20 E53 600 75 130 64 600 75 130 64 600 75 130 64 600 105 165 103 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 23 AB E53 a Từ tủ ĐL Nhóm 50AF đến máy số 27 AB 40 E53 a Từ tủ ĐL Nhóm 225A đến máy số 28 F 203 a 200 3.5 CHỌN TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐỘNG LỰC Phương pháp lựa chọn tủ Chiều rộng tủ chiều rộng CB CB CB đặt cách nửa chiều rộng CB Chiều cao tủ tổng chiều cao CB, CB đặt cách lần chiều cao CB Tủ phân phối có CB Chiều rộng tính tốn Dtt= 210+140 +105 +210/2+140/2+105/2= 682,5 mm Chiều cao tính tốn Htt=375x 2+257x2+165x2= 1594mm 56 Tủ động lực nhóm gồm CB tổng CB nhánh Dtt= 75+90+75x5+75/2+90/2+(75x5)/2=810mm Htt= 130x2+155x2+130x2x5= 1870mm Tủ động lực nhóm gồm CB tổng CB nhánh Dtt= 75x9 +(75x9)/2 =1012,5mm Htt=130x9+(130x9)=2340mm Tủ động lực nhóm gồm CB tổng 12 CB nhánh Dtt= 75x22+(75x11)/2+105+105/2=1395mm Htt= 130x11+(130x11)+165=3020mm 57 KẾT LUẬN Sau thời gian tháng làm đồ án với hướng dẫn tận tình giáo Thạc sĩĐỗ Thị Hồng Lý Em hoàn thành đề tài giao “THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG ÉP NHỰA CTY TNHH FUJIXEROX HẢI PHỊNG.”.Thơng qua đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện thực giúp em hiểu biết rõ ràng em học suốt thời gian qua Đối với em, đề tài thực phù hợp với kiến thức em tích lũy học thiết kế hệ thống cung cấp điện Do trình độ kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế, cộng với việc thiếu thốn thu thập tài liệu tham khảo thời gian nghiên cứu, tìm hiểu đề tài hạn chế nên dù cố cố gắng đồ án nhiều thiếu sót Em mong thầy cô châm trước nhận bảo tận tình thầy để hiểu tiếp cận gần với thực tế Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Đỗ Thị Hồng Lý trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình em hồn thành đồ án Đó kiến thức giúp em thực tốt nhiệm vụ tốt nghiệp tảng cho công việc sau em Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 30 tháng năm 2018 Sinh viên 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Hồng Quang - Vũ Văn Tẩm ( 2001 ),Thiết kế cấp điện, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Ngô Hồng Quang ( 2002 ),Sổ tay lựa chọn tra cứu thiết bị điện từ 0,4 – 500kV, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội TS Trương Tri Ngộ ( 2009 ), Cung cấp điện, an toàn điện chống sét, NXB Xây dựng Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền - Nguyễn Bội Khê ( 2001),Cung cấp điện,NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Ngơ Hồng Quang ( 2003 ), Giáo trình cung cấp điện, NXB Giáo dục 59 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG ÉP NHỰA CTY TNHH FUJIXEROX HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP... – MSV : 1613102009 Lớp : ĐCL1001- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu... Ép nhựa 25 0.8 0.8 380 Ép nhựa 20 0.8 0.8 380 Ép nhựa 20 0.8 0.8 380 Ép nhựa 20 0.8 0.8 380 Ép nhựa 20 0.8 0.8 380 Nén khí 20 0.8 0.8 380 Ép nhựa 20 0.8 0.8 380 Ép nhựa 10 0.8 0.8 380 10 Ép nhựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa công ty TNHH FUJIXEROX hải phòng , Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa công ty TNHH FUJIXEROX hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay