So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển trực tiếp mô men các động cơ này

67 1 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 SO SÁNH MÁY PMSM VÀ BLDC BÀN VỀ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN CÁC ĐỘNG CƠ NÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 SO SÁNH MÁY PMSM VÀ BLDC BÀN VỀ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN CÁC ĐỘNG CƠ NÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Đăng Phương Người hướng dẫn: GS.TSKH Thân Ngọc Hồn HẢI PHỊNG - 2018 Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Đăng Phương – MSV : 1412101005 Lớp : ĐC1802- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : So sánh máy PMSM BLDC bàn điều khiển trực tiếp mô men động NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị Cơ quan cơng tác : Thân Ngọc Hồn GS.TSKH Trường Đại học dân lập Hải Phòng Tồn đề tài : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngàytháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Nguyễn Đăng Phương Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N GS.TSKH Thân Ngọc Hồn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính tốn giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Người chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU (PMSM) 21 1.Cấu tạo 21 Nguyên lý hoạt động động PMSM 61 Tính chất động PMSM Điều khiển tốc độ động PMSM 10 1.5 Bộ điều chỉnh PWM 13 Chương 2.GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KHƠNG CHỔI THAN DỊNG CHIỀU (BLDC) 14 2.1 Giới thiệu động BLDC 14 2.2 Cấu tạo động BLDC 16 2.3 Nguyên lí hoạt động động BLDC 28 2.4 Các hệ truyền động điện dùng động BLDC 28 2.5 Một số đặc điểm điện động BLDC 30 2.6 Các phương pháp điều khiển động BLDC 32 Chương SO SÁNH MÁY PMSM VÀ BLDC BÀN VỀ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN CÁC ĐỘNG CƠ NÀY 41 3.1 Giới thiệu 41 3.2 So sánh PMSM BLDCM 42 3.3 Công nghệ động không chổi than DC 47 3.4 Điều khiển trực tiếp mô men động PMSM 50 3.5 Đóng góp 52 3.6 Kết luận 53 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, kinh tế nước ta đà phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày nâng cao Nhu cầu sử dụng điện đời sống sinh hoạt nghành công nghiệp,nông nghiệp dịch vụ tăng không ngừng Đây hội thách thức cho ngành điện với việc phát triển điện năng, phục vụ nhu cầu xã hội Sau thời gian học tập trường, bảo hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo ngành Điện tự động công nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng, em kết thúc khố học tích luỹ vốn kiến thức định Được đồng ý nhà trường thầy cô giáo khoa em giao đề tài tốt nghiệp: “So sánh máy PMSM BLDC bàn điều khiển trực tiếp mô men động này” Đồ án tốt nghiệp em gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu động đồng nam châm vĩnh cửu (PMSM) Chương 2: Giới thiệu động khơng chổi than dòng chiều (BLDC) Chương 3: So sánh máy PMSM BLDC bàn điều khiển trực tiếp mô men động cuộn dây phần ứng gần ln ln có stator thường cuộn dây ba pha Tốc độ máy đồng điều kiện trạng thái ổn định tỷ lệ thuận với tần số dòng điện phần ứng Từ trường tạo dòng điện quay quay với tốc độ tương tự tạo dòng trường rotor (quay tốc độ đồng bộ).Do đó, động đồng máy tốc độkhông đổi luôn quay tốc độ đồng bộ, phụ thuộc vào tần số số cực cho trước bởiEQ r =(2π/(P⁄2))/(1/f)= 2/P(2 )= 2/P rad/s,Một động đồng vận hành động máy phát điện Bằng cách thay đổi dòng điện trường, hệ số cơng suất có thểđược kiểm soát PMSM sử dụng rộng rãi động cơcơng suất thấp trung bình thiết bị ngoại vi máy tính, robot, ổ đĩa tốc độ điều chỉnh xe điện Trong công việc này, thấy lược đồ DTC thực thành công PMSM thông qua khung tham chiếu rotor phương trình động 3.2 SO SÁNH PMSM VÀ BLDCM Động PMSM phân loại dựa phân bố mật độ từ thông hình dạng kích thích dòng điện Chúngđược liệt kê thành hai loại, số động đồng bộPM (PMSM) động không chổi than PM (BLDC) Động PMSM gọi động nam châm vĩnh cửu AC (PMAC), có mật độ từ thơng hình sin, biến đổi EMF ngược lại BLDC có mật độ từ thơng hình chữ nhật, biến đổi dòng phản hồi EMF Phân loại hai động giải thích Bảng 3.1 Bảng 3.1: 43 Phân loại động nam châm vĩnh cửu dựa kích thích chúng dạng sóng phản hồi EMF, hình bên dướicho thấy dạng sóng EMF PMSM Động BLDC Đặc tính PMSM BLDC Giai đoạn kích thích Hình sin Hình thang Mật độ từ thơng Hình sin Hình vng Pha ngược EMF Hình sin Hình thang Năng lượng mơ men Hằng số Hằng số Hình 3.1: Dạng sóng PBEMF PMSM BLDCM Động PMSM giống với động không chổi than DC (BLDCM), chúng có cấu trúc giống thành phần Cả hai động có nam châm vĩnh cửu rotor tương tác với từ trường tạo cuộn dây stato Tuy nhiên, PMSM có pha khácBack Electromotive Force (PBEMF), mối liên kết từ thơnggiữa stator rotor khơng phải hình thang Trong PMSM, PBEMF hình sin Đây hiệu ứng cố ý tạo cách cuộn dây stator quấn (theo kiểu hình sin), trong BLDCM cuộn dây stato quấn 44 3.2.1 Công nghệ động nam châm vĩnh cửu Như với hầu hết động cơ, động đồng (SM) có haiphần chính.Phần tĩnh gọi stator vàphần động, thường bên stato, gọi rơto.Động đồng tạo theo cấu trúc khác nhau: Từ động ba pha stator phổ biến Có hai cách để tạo dòng rotor Một sử dụng cuộn rotor liên kết từ stator cuộn khác làm nam châm vĩnh cửu tạo từ thơng liên tục Để có nguồn cung cấp tạo dòng rotor, động trang bị cuộn dây rotor cần có chổi Các liên kết trường hợp này, làm vòng khơng có phân đoạn chuyển mạch nào; tuổi thọ hai chổi động giống Việc sử dụng nam châm cho phép sử dụng hiệu không gian xuyên tâm thay cuộn dây rotor, triệt tiêu tổn thất đồng rotor Vật liệu nam châm cao cấp Sm2Co17or NdFeB cho phép giảm đáng kể kích thước động trì mật độ lượng cao 3.2.2 Mơ hình PMSM khung tham chiếu rơto phương trình động Đối với hệ động cao, dòng điều khiển áp dụng hệ thống tham chiếu dòng rotor (dq) xoay tốc độ đồng Stator vector từ thông vector từ từ thơng rotor biểu diễn dòng từ thơng rotor (dq), hệ thống tham chiếu stator (x y) hình Góc stator rotor từ thơng ( ), góc tải liên tục cho mômen tải định Trong trường hợp đó, hai stator rotor fluxes quay tốc độ đồng Tuy nhiên theo tải trọng khác nhau, góc thay đổi Ở đây, cách kiểm sốt biến thể dòng stato biến thiên góc , gia tăng mơmen điều khiển 45 Hình 3.2: Stator rotor từ thơng hệ thống tham chiếu khác PMSM đặc biệt có đặc điểm sau: (1) máy móc mạnh mẽ hơn, cho phép tốc độ hoạt động cao nhiều, (2) khoảng trống khơng khí hiệu ds –axis rộng so với qs–axis, tạo máy với cực lồi với Ldm < Lqm, (3) với khoảng trống khơng khí hiệu thấp, phản ứng ứng phản ứng trở nên chủ yếu Trạng thái ổn định máy PM hình sin với mạch tương đương sơ đồ phasor giống động trường ngoại trừ trường dòng tương đương xem số, nghĩa liên kết từ thông = LdmIf = constant Mạch tương đương tức thời khung quay đồng bộ, hình 3.1 a) 46 b)Hình 3.3: ds – qsmạch tương đương máy đồng (a) mạch qs – axis, (b) mạch ds – axis Mơ hình trạng thái ổn định động bắt nguồn cách cânbằng tất dẫn xuất thời gian thuật ngữ liên quan đến S bằngkhơng Sau phương trình trạng thái ổn định: Vqs = RsIqs + e( f + LdsIds) =RsIqs + Vf + XdsIds(1) Vds = RsIds – XdsIqs (2) Ngoại trừ máy khơng có cuộn biến đổi Hình 3.2 cho thấy mạch tương đương lõi hữu hạn biểu diễn cuộn dây giảm chấn rải rác Bỏ qua lõi, phương trình cân mạch viết sau: ^f = LdmI’f(5) ’ds = ids(Lls + Ldm) = idsLds(6) dsiqs qs = iqs(Lls +Lqm ) = iqsLqs(8) Te = 2(2)( ds = ^f + ’ds(7) qsids)(9) Hình 3.4: Mạch tương đương xoay vòng (ds – qs) động IPMPhương trình thay (5) – (8) (3), (4) (9) đơn giản hóa, viết: 47 qs t= = [Vqs – Rsiqs - Xdsids - Vf ](10) [V – R i - X i ] (11) ds ds t Te = s ds [(F’ + V )i – F i ] ds Vf = qs qs bΨ^f,Xqs Xds = = f qs (12) qs ds bLqs bLds,Fds’ = eΨds’ Fqs = eΨqs Các phương trình có giá trị cho IPM SMPM (ngoại trừ Ldm= Lqm), sử dụng cho nghiên cứu mơ máy tính Một lần nữa, để vận hành trạng thái ổn định máy, phương trình thành phần phái sinh thời gian (3) (4) khơng, nghĩa là, chúng viết dạng phương trình tương ứng (1) (2) 3.3 CƠNG NGHỆ ĐỘNG CƠ KHÔNG CHỔI THAN DC Động BDCM gọi động chuyển mạch điện tử khơng có chổi rơto, chuyển mạch thực điện tử tùy thuộc vào vị trí rơto.Cuộn dây stator lắp vào khe quấn cuộn dây cực từ Trong động DC Commutator, cực phân cực đảo ngược chuyển mạch bàn chải, động không chổi than DC, đảo chiều cực thực công tắc bán dẫn chuyển đổi đồng với vị trí rơto.Bên cạnh độ tin cậy cao hơn, thiếu chỉnh lưu mang lại lợi khác Bộ chỉnh lưu yếu tố hạn chế tốc độ tối đa động DC Do đó, động BLDC sử dụng ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao Sự thay động DC động BLDC đặt yêu cầu cao thuật toán điều khiển mạch điều khiển Thứ nhất, động BLDC thường coi hệ thống ba pha Do đó, phải cấp điện nguồn điện ba pha Tiếp theo, vị trí rơto phải 48 biết góc định, để chỉnh điện áp áp dụng với EMF ngược Sự liên kết EMF kiện chuyển mạch ngược lại quan trọng Trong tình trạng này, động hoạt động động DC chạy điểm làm việc tốt Nhưng hạn chế động BLDC gây cần thiết việc chuyển đổi lượng đo vị trí rotor cân hiệu suất độ tin cậy tuyệt vời, giá thành giảm thành phần công suất mạch điều khiển 3.3.1 Mơ hình BLDCM khung tham chiếu rơto phương trình động Mơ hình động BLDC phát triển theo cách tương tự máy đồng ba pha Vì có nam châm vĩnh cửu gắn rotor, số đặc tính động khác nhau.Liên kết từ thơng từ rotor phụ thuộc vào vật liệu nam châm Do đó, độ bão hòa liên kết từ thơng từ điển hình cho loại động Như động ba pha điển hình nào, cấu trúc động BLDC cấp nguồn điện áp ba pha.Nguồn khơng thiết phải hình sin Sóng vng dạng sóng khác áp dụng miễn điện áp đỉnh không vượt giới hạn điện áp tối đa động Tương tự, mô hình cuộn dây ứng lực cho động BLDC thể sau: Hình 3.5: Cấu trúc BLDC với biến tần 49 V = Ri + L +E a a V = Ri + L +E b b b V = Ri + L +E b c a c Trong đó: L – hệ số tự cảm phần ứng ( H ) R – điện trở phần ứng ( Ω ) Va, Vb, Vc – điện áp pha a, b, c ( V ) động ( A ) Ia, ib, Ea, Eb, Ec – điện áp phản hồi EMF ( V ) ic–dòng đầu vào Trong động BLDC pha, EMF có liên quan đến chức vị trí rơto EMF sau pha có chênh lệch góc pha 120 nên phương trình pha sau: Ea = Kwf( ) Eb = Kwf( - /3) (4) (5) Ec = Kwf( + /3)(6) Trong đó: Kw - số phản hồi EMF pha ( V/rad.s-1 ) – tốc độ rotor ( rad.s-1 )Góc rotor điện góc rotor học nhân với số đôi cực p: = (7) m Trong đó: m - góc rotor khí (rad) Tổng sản lượng mơ-men biểu diễn dạng tổng kết giai đoạn Phương trình thể tổng sản lượng mơ-men: Te = + + (8) Trong đó: Te - tổng sản lượng mơ-men ( Nm ) Phương trình phần học biểu diễn sau: 50 Te – Tl = J + B (9) Trong đó: Tl – mơ men tải ( Nm ) J - quán tính rotor cặp trục ( Kgm2 )B - số ma sát ( Nms.rad-1 ) Khối chuyển đổi phát triển cách sử dụng phương trình bên dưới: Va = (S1)Vd/2 – (S4)Vd/2 Vb = (S3)Vd/2 – (S6)Vd/2 (10) (11) Vc = (S5)Vd/2 – (S2)Vd/2 (12) 3.4 ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MƠ MEN ĐỘNG CƠ PMSM Có hai phương pháp điều khiển sử dụng cho PMSM: trường điều khiển định hướng từ thông FOC điều khiển mô men trực tiếp DTC Các truyền động AC (FOC) sử dụng điều khiển trường cho phép điều khiển từ thông.Vector không gian từ thông rotor xác định điều chỉnh việc sử dụng vận tốc góc hình thành từ phản hồi tốc độ vector dòng stato Hạn chế việc kiểm sốt vector từ thơng đòi hỏi máy phát điện tachogenerator mã hóa cho độ xác tối ưu.Điều hoàn toàn làm tăng chi phí thiết bị Phương pháp “DTC” trực tiếp lựa chọn vectơ điện áp stator theo sai số tham chiếu giá trị thực mômen stator.Mô-men từ thông thu điều khiển trực tiếp phi tuyến biến đổi điều khiển trễ, mà không thực phép biến đổi tọa độ Bộ điều khiển đồng hồ trễ hai lớp áp dụng cho điều khiển từ thông stator điều khiển dải trễ trễ ba lớp áp dụng cho điều khiển mô-men.DTC phương pháp lựa chọn phù hợp so với FOC ứng dụng hiệu suất cao lợi việc giảm tính tốn 51 ước lượng mơ-men từ thông nhu cầu DTC phụ thuộc vào việc xác định thơng số độ xác ước lượng cần thiết cho toàn hiệu suất hệ thống.Trong PWM vector điều khiển từ thông, điện áp tần số sử dụng biến điều khiển điều chế sau áp dụng cho mơ tơ.Lớp điều biến cần thêm thời gian xử lý tín hiệu hạn chếmô men đáp ứng tốc độ Ý tưởng đằng sau DTC kết hợp trực tiếp vectơ từ thông stator cách áp dụng vectơ điện áp thích hợp cho cuộn dây stato.Điều thực cách sử dụng bảng chuyển đổi thiết kế sẵn để cập nhật trực tiếp biến tần chuyển đổi rời rạc biến kiểm sốt, mơ men điện từ dòng stator, vượt q giới hạn trễ xung quanh tham chiếu chúng 3.4.1 Cơng việc trước Có số nghiên cứu thực lựa chọn DTC thay FOC, ví dụ điều tra thực hành vi mô-men pha PMSM Cũng phát triển tính tốn vector từ thơng tham chiếu điều chế vector khơng gian cho DTC Chúng trích xuất điện áp hàm lượng giác chu kỳ sử dụng phép biến đổi khung, chúng tính tốn khoảng thời gian sử dụng vector không phụ thuộc vào tần số góc dòng điện.Tuy nhiên, cấu trúc điều khiển phức tạp thực mơ khơng hồn thành thí nghiệm Trong biểu đồ mơ-men, có khoảng thời gian trễ dài giá trị thực tế tính tốn Các vectơ không sử dụng điều chế vector không gian cho DTC Các vectơ mặt lý thuyết sử dụng DTC động không đồng bộ.Họ cố gắng tăng thời lượng ứng dụng vectơ sử dụng để mở rộng góc mơ-men hoạt động tốc độ thấp ứng dụng PMSM Tuy nhiên, tốc độ thấp, việc sử dụng vec tơ zero khoảng thời gian dài làm cho thay đổi nhanh chóng từ thông stator 52 giá trị giới hạn thực thi.Hơn nữa, chuyển lỗ việc thực cao kể từ vectơ sử dụng thay DTC áp dụng mà khơng cần sử dụng cảm biến tốc độ sử dụng dòng điện điện áp cảm biến để xác định vectơ điện áp stator Trong kết họ họ sử dụng điều khiển vòng kín, họ liệu tốc độ tính tốn dao động nhiều DTC PMSM áp dụng cách thực thuật toán điều khiển dự báo mơ hình làm giảm tần số chuyển mạch tổn thất chuyển mạch Đề xuất thuật tốn giảm 50% tổn thất chuyển mạch THD giảm 25% Phương pháp DTC áp dụng cách sử dụng lọc LP để loại bỏ sóng hài cách chọn tần số cắt đầu so sánh áp dụng cho xác định vector điện áp thích hợp vector không gian stator từ thông.Các kết mô cho thấy, hệ thống chạy trơn tru có đặc tính động tĩnh hồn hảo với tốc độ 1500 vòng / phút điều khiển PID tự điều chỉnh mờ có thời gian điều chỉnh mạnh mẽ so với điều khiển PI truyền thống 3.5 ĐÓNG GÓP Rõ ràng mô men điện từ tỷ lệ thuận với thành phần trục y dòng stato Phụ thuộc vào số lượng tham số lợi điều khiển dòng stato Có thể nói mũ ứng dụng thực tế, kỹ thuật ước tính thể phương trình đòi hỏi kiến thức tự cảm.Mơ men điện tức thời ước tính dễ dàng so sánh với giá trị tham chiếu để đạt điều khiển mô-men nhanh Đồng thời, liên kết từ thông stator so sánh với giá trị tham chiếu để đảm bảo đủ từ hóa động cơ.Mô-men PMSM điều khiển cách theo dõi kiểm sốt dòng điện từ mơmen điện từ tỷ lệ thuận với dòng điện Hơn nữa, DTC thích hợp cho điều khiển hiệu mô-men từ thông mà không thay đổi thông số động 53 tải.Ngồi từ thơng mơ-men kiểm sốt trực tiếp với vector điện áp biến tần DTC Hai điều khiển trễ độc lập sử dụng đểđáp ứng giới hạn từ thông mô-men Đây thơng số stator điều khiển mơ-men.Q trình DTC động đồng nam châm vĩnh cửu giải thích Có thể kết luận DTC áp dụng cho động đồng nam châm vĩnh cửu đáng tin cậy phạm vi tốc độ rộng BLDCM.Đặc biệt ứng dụng có hiệu suất động cao yêu cầu DTC có lợi lớn so với phương pháp điều khiển khác tính chất phản ứng mơ-men nhanh 3.6 KẾT LUẬN Kể từ giới thiệu DTC nhiều nghiên cứu thực để cải thiện hiệu suất ổ đĩa DTC trì tính chất tốt độ phức tạp thấp, phản ứng động tốt độ bền cao.Luận án giải thích phương trình tốn học liên quan đến việc áp dụng DTC PMSM Các phương trình cho thấy thay đổi mơ-men kiểm soát cách giữ biên độ số liên kết từ thông stator tăng tốc độ quay liên kết từ thông stator nhanh tốt.Biên độ tốc độ quay liên kết từ thông stator kiểm sốt cách chọncác vectơ điện áp stator thích hợp Cơng nghệ mơ hình PMSM BLDCM khung tham chiếu rôto với phương trình động tương ứng chúng trình bày có khác biệt nguyên tắc DTC trình bày.Cuối cho thấy từ việc xem xét nguyên tắc DTC PMSM BLDCM DTC thực PMSM có mức mơ-men thấp gợn sóng từ thơng đồng thời trì phản ứng mơ-men tốt 54 KẾT LUẬN Dưới hướng dẫn tận tình GS.TSKH Thân Ngọc Hồn, thầy khoa Điện- Điện tử trường Đại học Dân lập Hải Phòng, giúp đỡcủa bạn sụ lỗ lực thân em hồn thành xong đồ án tốt nghiệp Đồ án giải vấn đề sau: - Giới thiệu động BLDC - Giới thiệu động PMSM - So sánh máy PMSM BLDC bàn điều khiển trực tiếp mô men động Sau mười hai tuần làm đồ án, em hiểu thêm nhiều cấu tạo nguyên lý hoạt động động đồng bộ, Tuy nhiên thời gian có hạn trình độ thân nhiều hạn chế nên đề tài thực nhiều sai sót Em mong nhận bảo, sửa chữa đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn lớp để em thực hoàn thành đề tài tốt hơn.Một em xin chân thành cảm ơn bảo ,hướng dẫn tận tình GS.TSKH Thân Ngọc Hồn, thầy trongkhoa, bạn bè lớp giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 13 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Đăng Phương 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Trọng Thắng (2016) “Nguyên lý hoạt động máy điện” NXB xây dựng tailieu.hpu.edu.vn lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/ /19_VuManhCuong_DC170 pdf4 lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/20551/2_LeQuangTuyen_DC 51.pdfTiếng Anh: Abdulaziz Bello, Ibrahim Muhammad Kilishi, Muntaka Musa Bari, Usman Abubakar, “Comparative Review Of PMSM And BLDCM Based On Direct Torque Control Method”, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 3, ISSUE 3, MARCH 2014 M.D Singh, K.B Khanchandani, “Power Electronics” second edition ISBN: 978-0-07-058389-7 pp.908 &959 Swierczynski, D.; P Wojcik, P.; Kazmierkowski, M P & Janaszek, M (2008) “Direct Torque Controlled PWM Inverter Fed PMSM Drive for Public Transport”, Proceedings on IEEE International Workshop on Advanced Motion Control AMC, pp 716-720 Popescu, M.; Miller, T.J.E.; McGilp, M I.; Strappazzon, G.; Trivillin, N & Santarossa, R ” (2006),“Torque Behavior of One-Phase Permanent-Magnet AC Motor” IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol 21, No 1, pp 19-26, ISSN 0885-8969 Wang, L & Gao, Y (2007) “A Novel Strategy of Direct Torque Control for PMSM Drive Reducing Ripple in Torque and Flux”, Proceedings of IEEE International Electric Machines & Drives Conference IEMDC,pp 403-4066 Li, Y.; Gerling, D & Liu, W (2008) “A Novel Switching Table Using Zero Voltage Vectors for Direct Torque Control in Permanent Magnet Synchronous Motor”.18th International Conference on Electrical Machines ICEM, pp 1-6 Sanchez, E.; Al-rifai, F.& Schofield, N (2009).”Direct Torque Control of 56 Permanent Magnet Motors using a Single Current Sensor”, Proceedings of the IEEE International Electric Machines and Drives Conference IEMDC, pp 89-94, Geyer, T.; Beccuti, G A.; Papafotiou, G & Morari, M (2010).” Model Predictive Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motors”, Proceedings of IEEE Energy Conversion Congress and Exposition ECCE, pp 1-8, Selin O and Nur B (2011),“Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motors Prof” Moulay Tahar Lamchich (Ed.), ISBN: 978-953-307- 428-3, 10 Zhong, L.; Rahman, M F.; Hu, W Y.; Lim, K W &Rahman, M A (1999).“A Direct Torque Controller for Permanent Magnet Synchronous Motor Drives” IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol.14, No.3 pp 637-642, ISSN 0885-8969 11 Kiran B., Prof Acy M K., N.P.Ananthamoorthy (2013) “Simulation of PMSM Vector Control System with Fuzzy Self-Adjusting PID Controller Using MATLAB” International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, pp 3, ISSN 2250-3153 57 ... điểm điện động BLDC 30 2.6 Các phương pháp điều khiển động BLDC 32 Chương SO SÁNH MÁY PMSM VÀ BLDC BÀN VỀ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN CÁC ĐỘNG CƠ NÀY 41 3.1 Giới thiệu 41 3.2 So sánh PMSM BLDCM 42... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 SO SÁNH MÁY PMSM VÀ BLDC BÀN VỀ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN CÁC ĐỘNG CƠ NÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG... Chương 3: So sánh máy PMSM BLDC bàn điều khiển trực tiếp mô men động CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU (PMSM) 1.1 CẤU TẠO Hình1.1 Cấu tạo động nam châm vĩnh cửu Ở loại động cực
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển trực tiếp mô men các động cơ này , So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển trực tiếp mô men các động cơ này

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay