Phát triển du lịch sinh thái tại đảo cô tô, quảng ninh theo hướng bền vững

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA DU LỊCH HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI ĐẢO TÔ, QUẢNG NINH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên :Trần Vinh Tiến Giảng viên hướng dẫn:Ths Nguyễn Thị Phương Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Vinh Tiến Mã số: 1412601025 Lớp: VH1801 Ngành: Văn hóa Du lịch Tên đề tài: Phát triển du lịch sinh thái đảo Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Tổng quan sở lý luận phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững - Xác định tiềm mạnh để phát triển du lịch sinh thái, đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái thông qua việc nhận diện vấn đề tồn nguyên nhân chúng phát triển du lịch sinh thái huyện Tô, tỉnh Quảng Ninh b Các yêu cầu cần giải - Đề xuất giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững Các tài liệu, số liệu cần thiết Địa điểm thực tập tốt nghiệp Khách sạn Giếng Ngọc (Cát Bà – Hải Phòng) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: - Tổng quan sở lý luận phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững - Xác định tiềm mạnh để phát triển du lịch sinh thái, đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái thông qua việc nhận diện vấn đề tồn nguyên nhân chúng phát triển du lịch sinh thái huyện Tô, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… .………… …………………………………… ……………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… Đánh giá chất lượng đề tài (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………………… …………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… .………… …………………………………… ……………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, phân công quý thầy khoa Du lịch, sau thực tập xong em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Để thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân em nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình nhiều mặt tổ chức cá nhân, bạn bè trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo người trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo UBND huyện Tơ, phòng Thống kê, phòng Tài ngun mơi trường, phòng Lao động thương binh Xã hội, Ban quản lý du lịch Tô, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn niên, UBND xã hộ dân tạo điều kiện giúp đỡ em vô tư cung cấp số liệu, tư liệu khách quan nói lên suy nghĩ để giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung báo cáo không tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy tồn thể cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp để báo cáo hoàn thiện Một lần xin gửi đến thầy cô, bạn bè chú, anh chị doanh nghiệp lời cảm ơn chân thành tốt đẹp Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Tiến Trần Vinh Tiến MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁIPHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 Khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc du lịch sinh thái 1.2 Các điều kiện phát triển du lịch sinh thái 11 1.3 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc phát triển du lịch bền vững .16 Tiếu kết chương 20 CHƯƠNG THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI QUẢNG NINH 21 2.1 Khái quát Tô ,Quảng Ninh 21 2.1.1 Vị trí địa lý 21 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.3 Tình hình kinh tế, xã hội 22 2.2 Điều kiện phát triển du lịch sinh thái 25 2.2.1 Tài nguyên du lịch sinh thái 25 2.2.2 Nhân lực du lịch 28 2.2.3 sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch 29 2.2.4 Chính sách phát triển du lịch sinh thái 31 2.3 Thực trạng phát triển du lịch sinh thái 32 2.3.1 Khách du lịch sinh thái 32 2.3.2 Các hoạt động du lịch sinh thái 33 2.3.3 Doanh thu từ du lịch sinh thái 35 2.3.4 Hiện trạng sử dụng sở vật chất kỹ thuật du lịch cho du lịch sinh thái 36 2.3.5 Hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực cho du lịch sinh thái 41 2.3.6 Hiện trạng công tác xúc tiến du lịch sinh thái 42 2.4 Đánh giá chung 43 2.4.1 Thuận lợi 43 2.4.2 Khó khăn 44 Tiếu kết chương 45 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI TÔ - QUẢNG NINH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 46 3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Quảng Ninh 46 3.1.1 Mục tiêu 46 3.1.2 Định hướng phát triển 48 3.2 Một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững 49 3.2.1 Bảo vệ tài nguyên du lịch sinh thái môi trường du lịch 50 3.2.2 Giải pháp thu hút cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái 52 3.2.3 Giải pháp đào tạo phát triển nhân lực du lịch 54 3.2.4 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 55 3.2.5 Giải pháp quy hoạch phát triển du lịch sinh thái 57 3.2.6 Giải pháp thu hút đầu tư, tăng cường quảngdu lịch sinh thái 59 Tiếu kết chương 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần mở đầu Lý chọn đề tài Trong năm gần du lịch ngày khẳng định vị phát triển kinh tế xã hội, điều kiện đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày cao Cùng với phát triển ngành du lịch nói chung du lịch sinh thái phát triển mạnh mẽ toàn cầu trở thành mối quan tâm lớn nhiều quốc gia chiến lược phát triển du lịch Việt Nam Du lịch sinh thái loại hình du lịch trách nhiệm, du lịch dựa vào thiên nhiên, hỗ trợ cho mục tiêu bảo tồn tự nhiên phát triển cộng đồng loại hình du lịch đóng góp thiết thực cho việc phát triển bền vững, bảo vệ tự nhiên mang lại lợi ích kinh tế Chính vậy, du lịch sinh thái trở thành mục tiêu phát triển nhiều quốc gia giới du lịch Việt Nam Tô huyện đảo trực thuộc tỉnh Quảng Ninh thành lập năm 1994 với tổng chiều dài biên giới biển giáp Trung Quốc 200km, nối với vùng biển Bạch Long Vĩ Hải Phòng làm nên hải phận Vịnh Bắc Bộ Với diện tích 46,2 km2 bao gồm 50 đảo lớn nhỏ, huyện đảo Tơ thuộc tỉnh Quảng Ninh vị trí đặc biệt quan trọng kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biển đảo phía Đơng Bắc tổ quốc Với hệ thống tài nguyên thiên nhiên, biển đảo đa dạng, phong phú, đồng thời lưu giữ di sản văn hóa vật thể phi vật thể đặc biệt quan trọng nước, Tô điểm đến điều kiện tốt để phát triển du lịch đặc biệt du lịch sinh thái.Tuy nhiên, phát triển du lịch sinh thái nhiều khó khăn cần giải như: điện, nước, phương tiện giao thông, sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực du lịch, bảo tồn giá trị tài nguyên cho phát triển du lịch,… Vì em chọn đề tài “Phát triển du lịch sinh thái đảo Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững” với mong muốn khai thác phát triển Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch phải kiện tồn tổ chức chế quản lý Kiện toàn máy quản lý du lịch nói chung mơi trường du lịch nói riêng Gắn mơ hình đổi tổ chức quản lý với yêu cầu đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, đảm bảo phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ chung bảo vệ môi trường du lịch sinh thái Ban quản lý dự án phải xác định sức chứa khu du lịch, đảm bảo tuân thủ yêu cầu sức chứa để không phá vỡ cảnh quan không gây sức ép với môi trường Tại khu du lịch xây dựng hiệu, nội quy khu bảo vệ môi trường để du khách nắm rõ nguyên tắc khu du lịch thực tinh thần tự giác Xây dựng hệ thống thu gom rác thải địa điểm du lịch biển Quy định việc thu gom rác biển tàu đánh cá âu, tàu du lịch Các tàu đưa đón khách du lịch bắt buộc phải thùng rác tàu, hệ thống chứa xử lý nước thải sinh hoạt nhằm hạn chế triệt để việc gây ô nhiễm hoạt động du lịch Kinh phí trích từ nguồn thu vé tàu khách tham quan du lịch Hạn chế việc du khách xả rác bừa bãi loại rác khó phân hủy bao nilon, chai thủy tinh, ống lon…nên tăng cường đặt thùng rác dọc đường kết hợp với lời nhắc nhở ý thức dân cư đảo đồng thời tốt công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường Đưa mức phạt du khách không tuân thủ nguyên tắc khu du lịch bảo vệ môi trường xả rác bừa bãi tàu thuyền, bãi biển, vườn quốc gia nơi tham quan Đi vệ sinh khơng nơi quy định, tác động không tốt đến hệ sinh thái Thành lập đội vệ sinh môi trường làm công tác thu gom rác thải, làm môi trường nước, hàng ngày thu gom đưa rác thải đến nơi khác xử lý Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương, làm cho họ thấy tầm quan trọng ý nghĩa việc bảo vệ môi trường sống du lịch, tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động du lịch, nâng cao đời sống cho họ để họ thấy lợi ích việc phát triển du lịch Từ họ ý thức làm du lịch ý thức với mơi Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 51 trường Đào tạo cho họ kỹ giao tiếp ứng xử với khách để họ tuyên truyền cho du khách bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái Công tác quy hoạch cần trọng để đảm bảo cơng trình xây dựng phục vụ du lịch không làm phá vỡ cảnh quan hoang sơ Tô 3.2.2 Giải pháp thu hút cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái Huyện điều kiện phát triển du lịch sinh thái so với khu du lịch khác huyện đảo Tơ hoang sơ hấp dẫn khách du lịch, tài ngun ban tặng chưa đủ mà cần phối hợp hoạt động cộng đồng dân cư địa phát triển tốt loại hình du lịch sinh thái Vì vậy, quan chức tỉnh Quảng Ninh cần chiến lược cụ thể thu hút cộng đồng vào làm du lịch, khai thác tốt tiềm sẵn mà thiên nhiên ban tặng Cộng đồng địa phương vai trò vơ quan trọng với phát triển du lịch địa phương Nếu khơng tham gia cộng đồng địa phương hoạt động du lịch khó mà diễn Đặc biệt loại hình du lịch sinh thái tham gia cộng đồng địa phương yếu tố định đến phát triển hiệu cho loại hình du lịch Vì vậy, muốn nâng cao phát triển loại hình du lịch đảo Tơ cần sách thu hút cộng đồng địa phương tham gia Cộng đồng địa phương quần đảo Tô chủ yếu lao động phổ thông, sống nghề khai thác thủy hải sản, đánh bắt biển Khi du lịch khai thác họ bắt tay vào làm du lịch Để du lịch trở thành ngành nghề họ quan quyền địa phương phải sách hỗ trợ ban đầu cho họ Đào tạo cho họ kiến thức nghiệp vụ du lịch với kiến thức đơn giản để họ tiếp thu ứng dụng vào công việc.Tạo điều kiện cho họ tham gia vào hoạt động du lịch Đối với người dân thật chất phác nên đào tạo họ trở thành người làm du lịch thông qua hiểu biết sâu sắc nơi họ sinh sống Họ thể Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 52 vai trò chủ nhà đón tiếp khách, làm cho du khách cảm thấy gần gũi, hiểu rõ nét độc đáo cảnh quan nơi biển đảo Cộng đồng địa phương tham gia du lịch bước đầu họ chưa phương tiện khai thác tốt, lúc quyền địa phương cần sách hỗ trợ phương tiện, vốn vay giúp họ đầu tư khai thác du lịch Hỗ trợ kinh phí để người dân vốn mở quầy hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch hay dịch vụ khác du lịch Miễn thuế kinh doanh năm đầu với số hộ gia đình kinh doanh dịch vụ phục vụ khách Hỗ trợ cho người dân vốn ưu đãi để họ cải thiện sống, điều kiện làm tốt cơng tác vệ sinh nơi du lịch, không vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu du lịch Khi đời sống nâng cao người trở nên văn minh họ thấy lợi ích từ du lịch họ ý thức bảo vệ môi trường làm du lịch tốt Họ ý thức tự giác bảo vệ khu du lịch sinh thái góp phần tuyên truyền nhắc nhở du khách không làm ảnh hưởng đến môi trường tham quan du lịch Du lịch sinh thái phụ thuộc nhiều vào cộng đồng ảnh hưởng nhiều đến đời sống họ phải chia sẻ với cộng đồng lợi ích từ nguồn thu lệ phí du lịch để hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương cho họ thấy lợi ích từ hoạt động du lịch sinh thái, giúp đỡ nhân dân địa phương học cách quản lý tài nguyên, giúp họ điều kiện tham gia quản lý du lịch thể vai trò làm chủ họ với du lịch biển đảo Ban quản lý quyền địa phương cần nên đưa công việc mà người dân địa phương làm tham gia vào hoạt động du lịch Tổ chức làng sản xuất sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm phục vụ du khách cách thức tăng nguồn thu cho cư dân địa phương Bên cạnh nên tạo hội cho họ tham gia vào dịch vụ như: cho khách thuê phương tiện vận chuyển, hướng dẫn lặn bào ngư, câu mực, phục vụ ăn uống, lưu trú…tạo cho họ nguồn thu nhập từ du lịch Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 53 3.2.3 Giải pháp đào tạo phát triển nhân lực du lịch Nguồn nhân lực mấu chốt việc tạo chất lượng sản phẩm du lịch địa phương Vì vậy, cần đưa hoạt động đào tạo nguồn nhân lực lâu dài tính chiến lược Trên thực tế nguồn nhân lực phục vụ du lịch đảo Tô chưa thực đào tạo bản, chưa đầy đủ khả đáp ứng yêu cầu du lịch Hầu hết sở phục vụ du lịch tư nhân, hay nói cách khác người dân địa phương tự đứng xây dựng Chính vậy, thiết bị sản phẩm chưa thực đáp ứng chất lượng cao Bên cạnh lao động gia đình, họ chưa đào tạo làm du lịch chuyên nghiệp Điều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch, hiệu kinh tế Do đó, để nâng cao chất lượng du lịch việc cần thiết phải đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quyền địa phương cần quan tâm tới việc đào tạo cán làm kinh doanh du lịch đảo Tơ Vì đội ngũ cán huyện ban quản lý du lịch người trực tiếp tham gia vào công tác quản lý hoạt động du lịch phát triển mơ hình du lịch địa phương Vì vậy, nên quan tâm tới việc đào tạo trình độ chun mơn trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán Nên tập trung vào mở lớp đào tạo ngắn hạn, tham gia nghiên cứu mơ hình hoạt động du lịch bền vững nước Đồng thời Ban quản lý nên liên hệ với số sở đào tạo du lịch như: Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng, trường cao đẳng nghề du lịch dịch vụ Hải Phòng, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, viện Đại học Mở Hà Nội, trường Đại học văn hóa Hà Nội…nhằm phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán Bên cạnh cần quan tâm tới việc nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng địa phương du lịch sinh thái, họ người trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch Đảo Tô nằm cách xa đất liền trình độ người dân thấp so với mặt chung điểm du lịch khác Chính chun mơn nghiệp vụ chưa cao nên họ chưa thực đáp ứng nhu cầu Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 54 du khách Vì tỉnh Quảng Ninh huyện Tơ cần mở khóa đào tạo nghề cho hộ dân trực tiếp tham gia du lịch Hình thức chủ yếu mở lớp đào tạo ngắn hạn, kết hợp với trung tâm đào tạo nghề nâng cao tay nghề phục vụ cho người dân địa phương Ngồi ra, cần thường xun kế hoạch kiểm tra chất lượng phục vụ hộ dân, để đưa học kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác phục vụ khách du lịch Ngoài ra, nên tập trung vào hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng giá trị tài nguyên du lịch, mục đích vai trò du lịch Từ giúp cho cộng đồng địa phương hiểu sâu sắc tầm quan trọng lợi ích việc làm du lịch địa phương Bên cạnh đó, địa phương nên kế hoạch đào tạo người dân địa trở thành hướng dẫn viên, trực tiếp hướng dẫn khách đảo Chính quyền địa phương cử họ học khóa học đào tạo du lịch, nhằm nâng cao tri thức, am hiểu nghiệp vụ hướng dẫn, trau dồi nâng cao vốn ngoại ngữ Từ học trở địa phương trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp Khuyến khích hộ dân học tập lẫn nhau, hộ nên tham khảo kinh nghiệm hộ kinh nghiệm phục vụ khách du lịch thể tổ chức buổi gặp mặt hộ dân Huyện, thành phố nhằm trao đổi học kinh nghiệm việc cung cấp sản phẩm phục vụ du lịch Đồng thời nên giáo dục nâng cao trình độ dân trí, cách ứng xử người dân địa phương khách du lịch để phát triển du lịch sinh thái 3.2.4 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch sinh thái Để khu du lịch ngày phát triển trở thành điểm đến du khách khẳng định thương hiệu lĩnh vực du lịch khu du lịch cần phải đặt mục tiêu phát triển bên cạnh mục tiêu chung phát triển du lịch bền vững Huyện Tô cần thường xuyên nghiên cứu, tận dụng mạnh tạo sản phẩm độc đáo, hấp dẫn với du khách mang tính đặc trưng du lịch biển Nếu khơng đổi sản Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 55 phẩm tạo tạo nhàm chán với du khách họ không muốn quay trở lại chuyến du lịch sau Vì vậy, ban quản lý khu du lịch cần xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với chiến lược khu thẻ cạnh tranh thị trường du lịch Huyện đảo Tơ khu du lịch sinh thái lợi tự nhiên nên đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, bảo tồn giá trị tự nhiên, văn hóa, lịch sử, bảo vệ mơi trường sinh thái Ngồi sản phẩm mang tính đặc trưng khu du lịch cần bổ sung thêm số dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách Tổ chức thêm hoạt động mang tính đặc trưng du lịch sinh thái cho du khách để đa dạng hoạt động, phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng địa phương để tạo nét đặc trưng sản phẩm du lịch sinh thái Tô, chẳng hạn du lịch gắn với nghề truyền thống, Tô cần mở thêm dịch vụ cho thuê phương tiện du lịch xe đạp đôi để du khách tự tham quan du lịch, leo núi Ngồi cho du khách thuê thuyền phao chèo thuyền du lịch, áo phao an toàn cho khách Bên cạnh đa dạng hóa sản phẩm du lịch cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách Tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, loại động vật quý mạnh khu du lịch, khai thác du lịch phải tính đến bảo tồn giá trị ban đầu tài nguyên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, xây dựng không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, không xây dựng bừa bãi thiếu quy hoạch làm ảnh hưởng đến môi trường Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình định việc khách quay trở lại khu du lịch hay khơng, trước hết phải thường xuyên kiểm tra bồi dưỡng người làm du lịch khu du lịch Thái độ người phục vụ phải nhiệt tình, chu đáo, hiếu khách, làm cho khách cảm thấy thoải mái ấn tượng khu đến du lịch Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 56 Dịch vụ ăn uống khu du lịch phải đảm bảo tính đa dạng ăn đặc trưng hải sản biển tôm, cua, ghẹ, tu hài, sâm Các ăn chế biến mang đậm hương vị biển đảo, tạo điểm ấn tượng cho du khách sở vật chất an tồn đáp ứng nhu cầu du khách Các mặt hàng lưu niệm phải mẫu mã đẹp, khắc ghi kỷ niệm đảo Tô Giá khu du lịch phải đảm bảo giá trị sản phẩm, tránh tình chèo kéo “chặt chem.” khách 3.2.5 Giải pháp quy hoạch phát triển du lịch sinh thái *Giải pháp quy hoạch chung Trong quy hoạch phát triển du lịch huyện Tô nằm “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Tô giai đoạn 2015 - 2020 định hướng phát triển đến năm 2030” Bản quy hoạch cần tiết, cụ thể mang tính khoa học cao để phù hợp với địa điểm, giai đoạn quy hoạch du lịch Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái biển Tô phải tuân thủ nguyên tắc du lịch sinh thái để từ tạo mối quan hệ cộng đồng địa phương với hoạt động du lịch, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn phát huy giá trị tự nhiên văn hóa truyền thống Tại khu du lịch, tất dịch vụ phục vụ khách du lịch quầy hàng lưu niệm, quán bán lưu niệm, nước uống, quán ăn nhỏ phục vụ gần điểm du lịch phải quy hoạch thành khu bán hàng riêng, chia thành gian hàng giống quán nhỏ, tránh tình trạng bán rải rác điểm đơn lẻ, khơng lán che gây mỹ quan tạo cảm giác không chuyên nghiệp phục vụ du lịch Khi xây dựng sở vật chất kĩ thuật, sở hạ tầng phải đảm bảo tính khoa học, khoảng cách thích hợp định để không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên khu du lịch không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 57 *Giải pháp xây dựng Hiện khu du lịch đảo Tơ q trình xây dựng nên hệ thống sở vật chất kỹ thuật sở hạ tầng khu du lịch chưa hồn thiện Xung quanh khu du lịch dân thưa thớt, rải rác, đất đai bỏ trống nên việc quy hoạch xây dựng hệ thống sở vật chất sở hạ tầng thuận lợi, khơng thời gian giải phóng mặt Để khu du lịch không bị cảnh quan cần quy hoạch thành khu chuyên biệt riêng khu ăn uống, khu khách sạn, khu vui chơi giải trí Về hệ thống sở vật chất Tại khu du lịch, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đóng vai trò vơ quan trọng việc phát triển khu Đảo Tô khu du lịch sinh thái mơi trường lành, cảnh quan nguyên sơ nên xây dựng hệ thống nhà hàng khách sạn thiết kế theo kiến trúc riêng biệt hòa hợp với thiên nhiên, đảm bảo khơng gian thống rộng, tiện nghi Các nhà hàng, quán ăn xây dựng thành khu phục vụ ăn cho khách từ ăn bình dân đến ăn đặc sản mang nét đặc trưng vùng Khi chế biến ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn cho khách Hệ thống sở dịch vụ khu vui chơi giải trí: Quy hoạch khu cung cấp dịch vụ khu vui chơi giải trí cho khách du lịch đến đảo Tô cần tiến hành xây dựng Nếu khu du lịch, điểm khu du lịch mà thiếu dịch vụ cung cấp cho khách du lịch khu, điểm du lịch khơng phát triển Sự tiện nghi sở vật chất thái độ phục vụ khách nhiệt tình, chu đáo, chất lượng dịch vụ tốt yếu tố quan trọng định thời gian nghỉ lại quay lại du khách Về hệ thống sở hạ tầng Mạng lưới giao thông: Huyện Tô cần xây dựng mạng lưới giao thông đường thủy nối Vân Đồn với Thanh Lân tạo điều kiện cho khách tham quan khu du lịch gắn kết với Bên cạnh cần trọng xây dựng nâng cấp tuyến đường thị trấn Tô tạo nên khu du lịch sinh thái bền vững Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 58 Về hệ thống điện Trong tương lai hệ thống nhà hàng khách sạn, khu vui chơi giải trí xây dựng cần lượng điện lớn phục vụ hoạt động phận Để đảm bảo cung cấp đủ lượng điện cho khu du lịch huyện Tô thời gian tới cần xây dựng thêm trạm điện gần khu du lịch đảm bảo cung cấp điện thường xuyên liên tục cho hoạt động du lịch Vào mùa cao điểm du lịch tránh tình trạng cắt điện luân phiên gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động du lịch, cần lắp đặt thị trấn Tô, đảo Thanh lân, đảo Tô số máy phát điện dự phòng với cơng suất lớn Như với quy mơ lớn khu du lịch ln hoạt động bình thường, không bị gián đoạn, đáp ứng nhu cầu du khách.Lắp đặt thiết bị sử dụng lượng thiên nhiên góp phần tiết kiệm điện Hệ thống thu gom xử lí rác thải Đảo Tô khu du lịch sinh thái nên việc phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững nên trình khai thác du lịch cần ý bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử điểm đảo Tô Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tránh tình trạng du khách vứt rác bừa bãi tham quan Sau ngày cần nhân viên môi trường thu gom rác thải chuyển đến nơi khác để xử lý nhằm đảm bảo môi trường du lịch sinh thái lành 3.2.6 Giải pháp thu hút đầu tư, tăng cường quảngdu lịch sinh thái Giải pháp thu hút đầu tư Đối với nguồn vốn nước, trước hết phải sử dụng cách hiệu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh nói chung, phát triển du lịch huyện Tơ nói riêng; phải đề kế hoạch cụ thể sử dụng vốn với mục đích rõ ràng, tránh lãng phí, thất Vì khu du lịch nên ngồi tài ngun vốn huyện Tơ chưa sở vật chất, dịch vụ khu du lịch khác Chính vậy, Huyện Tô nên sử dụng nguồn vốn đầu từ ngân sách nhà nước Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 59 để xây dựng sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng thiết yếu như: hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, chỗ ăn, chỗ nghỉ cho khách đến tham quan khu Huy động vốn từ nguồn tích lũy tỉnh: Với tỉ lệ khoảng 10 -15% GDP du lịch Với tỉ lệ khả đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cần thiết cho du lịch toàn tỉnh 60% Đây thực giải pháp tích cực vốn cho phép huyện điều kiện phát triển sở thực xã hội hóa phát triển du lịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa-Thể thao Du lịch Quảng Ninh, UBND huyện Tơ cần phối hợp chặt chẽ việc đưa sách cho đầu tư, phát triển, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân nước tham gia đầu tư, tránh thủ tục hành rắc rối chồng chéo Hơn nữa, thời gian đầu cần sách ưu đãi đói với doanh nghiệp thuế, phí đất, thời hạn thuê đất, nguồn nhân lực, tạo bình đẳng đầu tư ngồi nước, tư nhân nhà nước để tạo hội thu hút vốn đầu tư cho việc phát triển khu du lịch Để khu du lịch sinh thái biển Tô trở thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia quốc tế huyện Tơ phải hoàn thiện hệ thống sở vật chất kỹ thuật sở hạ tầng tốt Biển Tô khu du lịch mạnh tiềm du lịch sinh thái quy mô rộng lớn, huyện Tô thu hút vốn đầu tư nước chưa đủ mà phải sách huy động vốn đầu tư nước ngồi Sở Văn hóa- Thể thao Du lịch Quảng Ninh phải đưa chiến lược tuyên truyền, quảng bá khu du lịch môi trường đầu tư thuận lợi, ưu đãi đặc biệt cho đầu tư, khả triển vọng đầu tư vào khu du lịch Để từ huy động nguồn vốn đầu tư lớn nhỏ: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI), nguồn viện trợ không hồn lại (ODA) khoản tín dụng khác Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) xây dựng cơng trình quy mơ lớn nhỏ hệ thống nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, hệ thống dịch vụ cao cấp, sở vui chơi giải trí đại quy mô lớn cho khách du lịch Nguồn vốn viện trợ khơng hồn lại (ODA) dùng để xây dựng sở hạ tầng, Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 60 hỗ trợ bảo tồn hệ sinh thái, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa lịch sử Sở Văn hóa- Thể thao Du lịch Quảng Ninh cần thể vai trò cơng tác quản lý sử dụng nguồn vốn Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cách hiệu vơ quan trọng Nếu sử dụng nguồn vốn đầu tư khơng kế hoạch, khơng mục đích cụ thể việc huy động vốn đầu tư trở nên vô nghĩa Phải đưa kế hoạch sử dụng vốn đầu tư giai đoạn cụ thể tránh sử dụng tràn lan khơng hiệu Bên cạnh đó, Sở du lịch Quảng Ninh cần kiểm tra giám sát hoạt động quy hoạch sử dụng vốn đầu tư khu du lịch, tránh tình trạng tham ơ, gây lãng phí thất nguồn vốn Giải pháp tăng cường quảngdu lịch sinh thái Hoạt động quảng bá tiếp thị khách du lịch đóng vai trò quan trọng việc phát triển khu du lịch sinh thái Tô Huyện đảo Tô khu du lịch sinh thái đưa vào khai thác giai đoạn đầu nên việc tăng cường quảngdu lịch cần thiết để đưa hình ảnh biển đảo xa Tổ Quốc đến với khách du lịch nước quốc tế Trước hết ban quản lý cần lập phận marketing chuyên phụ trách hoạt động quảng cáo, tiếp thị hình ảnh du lịch đảo Tơ với nhiều hình ảnh khác Bộ phận cần đề chiến lược cụ thể, thực cách đồng bộ, chuyên nghiệp Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ du lịch, nghiên cứu thị trường khách hàng tiềm để đưa kế hoạch hợp lý, mang lại hiệu cao Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Tô cần phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, đài truyền hình, Tạp chí du lịch Việt Nam để tăng cường quảng cáo, tạo dựng hình ảnh du lịch biển đảo Tơ Đây hình thức quảng cáo truyền thông mang lại hiệu cao Ngồi sử dụng hình thức quảng cáo đại làm băng đĩa hình ảnh, trang web quảng cáo Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 61 sách ưu đãi giảm giá vé tàu cao tốc cho học sinh, sinh viên, đặc biệt sinh viên trường du lịch họ người quảng cáo cho hình ảnh du lịch huyện Tơ Ngồi ra, huyện Tơ cần kết hợp với công ty lữ hành, cung cấp thông tin cho họ, mời hướng dẫn viên cơng ty lữ hành tham gia lớp học, buổi hội thảo du lịch, để họ thêm kiến thức truyền đạt với du khách họ nhận tours Những cơng ty góp phần lớn việc đưa hình ảnh Tơ đến du khách đặc biệt khách nước ngồi họ người thường xuyên tiếp xúc với du khách cung cấp lượng lớn du khách cho khu du lịch Đội ngũ hướng dẫn viên cộng đồng địa phương làm du lịch người trực tiếp phục vụ khách du lịch nên phải thường xuyên tổ chức lớp đào tạo kỹ bổ sung thông tin cho họ Trên thực tế cộng đồng địa phương người hiểu biết sâu sắc khu du lịch Họ hướng dẫn cho khách, giúp khách hiểu tầm quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho khách, làm cho chuyến du lịch khách ý nghĩa hơn, làm cho du khách ý muốn quay lại Đây cách tốn chi phí quảng cáo mà mang lại hiệu cao Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 62 Tiểu kết chương Chương nêu định hướng để phát triển du lịch đảo Bên cạnh khóa luận đưa giải pháp để nhằm thúc đẩy du lịch phát triển Các giải pháp để thực đa dạng bao gồm giải pháp trước mắt giải pháp lau dài như: giải pháp chế sách, quy hoạch đầu tư, sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật, nâng cao trình độ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng đồng địa phương, an ninh quốc phòng… tất các định hướng giải pháp cần thực đồng phối hợp chặt chẽ bên tham gia du lịch Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 63 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đánh giá tiềm năng, trạng định hướng phát triển du lịch huyện đảo Tô, em xin đưa số kết luận sau: Quan điểm phát triển du lịch biển đảo quan điểm chiến lược phát triển ngành du lịch dựa sử dụng tài nguyên tự nhiên nhân văn cách hợp lý nhằm khai thác tốt giá trị tài nguyên du lịch Nâng cao lực quản lý, góp phần cải thiện kinh tế địa phương, giáo dục người dân, khách du lịch bảo vệ môi trường tự nhiên Tô huyện đảo nằm vịnh Bắc Bộ, tiềm tự nhiên nhân văn vô phong phú đa dạng Tuy nhiên vị trí địa lý nằm cách xa đất liền nên du lịch khái niệm tương đối mẻ, phát triển chưa xứng tầm với tiềm mảnh đất Cần biện pháp quảng bá nhằm thu hút ý báo giới, thông tin đại chúng nhà quản lý, thiết kế tour công ty du lịch…nhằm thúc đẩy phát triển du lịch đảo Tô Hiện trạng sở hạ tầng phục vụ du lịch huyện đảo thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu du khách, đặc biệt dịp cuối tuần, ngày lễ ngày hè Do quyền địa phương thành phố cần tiếp tục đầu tư phát triển sở hạ tầng vật chất phù hợp đảm bảo phục vụ nhu cầu du khách Tuy nhiên, việc nâng cấp xây dựng sở phải đảm bảo tính hợp lý, hài hòa với phong cảnh đảo Bên cạnh biện pháp đưa cải thiện chế sách đầu tư, sở vật chất kĩ thuật, nâng cao lực trình độ đội ngũ cán hoạt động ngành du lịch, thu hút tham gia cộng đồng địa phương…thì cần biện pháp nghiên cứu tiếp nhằm góp phần cho hoạt động phát triển du lịch sinh thái đảo Tơ hồn chỉnh Sinh viên: Trần Vinh Tiến – Lớp VH1801 – Ngành: Văn hóa du lịch 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu 1.1 Bùi Khắc Bằng (2004), Du lịch sinh thái - vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam 1.2 Cục Môi trường , Du lịch sinh thái - Hướng dẫn nhà lập kế hoạch quản lý, NXB tháng 1.1999 1.3 Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái vấn đề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam, NXB Giáo dục 1.4 Phạm Trung Lương (2004), Du lịch sinh thái - vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Hà Nội 1.5 Phòng văn hóa du lịch huyện Tô (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2015-2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 1.6 Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Quảng Ninh (2018), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2019 xây dựng quy hoạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Internet 2.1 Các sản phẩm du lịch/: http://coto.gov.vn/danh-muc/san-pham-du-lich 2.2 Tô thiên đường du lịch biển đảo/: http://baoquangninh.com.vn/dulich/201805/co-to-thien-duong-du-lich-bien-dao-2384686/ 2.3 du lịch hè /:http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/26284 ... du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững Chương 2: Thực trang hoạt động du lịch sinh thái Cô Tô, Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch sinh thái Cô Tô - Quảng Ninh theo hướng bền. .. nguyên nhân chúng phát triển du lịch sinh thái huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Cô Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững Người hướng dẫn thứ hai:... Nội dung: - Tổng quan sở lý luận phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững - Xác định tiềm mạnh để phát triển du lịch sinh thái, đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch sinh thái tại đảo cô tô, quảng ninh theo hướng bền vững , Phát triển du lịch sinh thái tại đảo cô tô, quảng ninh theo hướng bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay