Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ gỗ

58 1 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Hoài Thương Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Thị Cẩm Thu HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH TỚI MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Hoài Thương Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Thị Cẩm Thu HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Hoài Thương Mã SV: 1412304025 Lớp: MT 1801Q Ngành: Môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá số tác động tới mơi trường dự án sản xuất đồ gỗ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu dự án sản xuất gỗ ép đồ gỗ gia dụng xuất - Tìm hiểu trạng môi trường dự án đồ gỗ tới môi trường - Đánh giá trạng môi trường từ nguồn gây ô nhiễm dự án sản xuất đồ gỗ Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Thu Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Hoài Thương Th.S Nguyễn Thị Cẩm Thu Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên dự án .2 Dây chuyền công nghệ sản xuất 2.1 Dây chuyền sản xuất đồ gia dụng 2.2 Dây chuyền sản xuất công nghệ ván ép .3 Danh mục máy móc thiết bị .5 Nhu cầu nguyên nhiên liệu .6 4.1 Nhu cầu nguyên liệu 4.2 Nhu cầu nhiên liệu 4.3 Nhu cầu điện .8 4.4 Nhu cầu nước Quy mô sản xuất Các hạng mục cơng trình 11 Căn pháp luật kỹ thuật thực đánh giá tác động môi trường 12 7.1 Các văn pháp luật 12 7.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng\ 13 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG 15 Nguồn tác động liên quan đến chất thải 15 1.1.Nguồn gây ô nhiễm không khí .16 1.2.Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 25 1.3.Nguồn chất thải rắn .27 1.4.Chất thải nguy hại 29 1.5.Tiếng ồn phát sinh từ dây chuyền sản xuất 30 1.6.Ô nhiễm nhiệt 31 2.Dự báo rủi ro cố môi trường dự án gây 31 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 33 Giảm thiểu nhiễm khơng khí 33 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn 38 Các biện pháp giảm thiểu tác động dến môi trường nước 40 Giảm thiểu tác động chất thải rắn tới môi trường 42 Các vấn đề vệ sinh an toàn lao động 42 Các biện pháp phòng ngừa ứng phó với cố mơi trường 43 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: đồ sản xuất đồ gia dụng .2 Hình 2: đồ dây chuyền công nghệ sản xuất gỗ ván ép Hình đồ xử lý khói thải từ lò đốt 35 Hình Hệ thống dập bụi sơn 36 Hình đồ cơng nghệ xử lý bụi gỗ .37 Hình đồ cơng nghệ xử lý dung môi 38 Hình đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 40 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng : Danh mục thiết bị máy móc Bảng 2: Phụ liệu dùng cho sản xuất .7 Bảng Danh mục mặt hàng .10 Bảng Các hạng mục cơng trình .11 Bảng 5: Đặc trưng chất thải tác động môi trường giai đoạn sản xuất 15 Bảng 6: Dự báo lượng bụi phát sinh trình vận chuyển .16 Bảng 7: Hệ số phát thải khí phương tiện tham gia giao thông 17 Bảng 8: Lượng khí phát thải khí phương tiện giao thông .18 Bảng 9: Thành phân nguyên tố gỗ .18 Bảng 10: Cơng thức tính tải lượng chất ô nhiễm 19 Bảng 11: Trị số A theo nhiệt độ khói 21 Bảng 12 : Nồng độ khí thải lò sấy 21 Bảng 13 : Các thơng số đưa vào chạy mơ hình 22 Bảng 14: Lượng CTNH sinh hoạt động công ty 29 Bảng 15: Các tác hại tiếng ồn có mức ồn cao sức khỏe người 31 Bảng 16 Khả cách âm số loại vật liệu 39 Bảng 17 Quy mô hạng mục cơng trình xử lý nước thải sinh hoạt .41 LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa mơi trường Đại học Dân lập Hải Phòng đồng ý giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thu em thực đề tài “Nghiên cứu đánh giá số tác động tới môi trường Dự án sản xuất đồ gỗ” em xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy em suốt trình học tập, rèn luyện trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thu tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Mặc cố gắng để hoàn thành đề tài cách hoàn chỉnh song tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Em mong góp ý q thầy để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Hồi Thương KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHỊNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG Giảm thiểu nhiễm khơng khí  Giảm thiểu nhiễm khơng khí phương tiện giao thơng Để giảm thiểu tác động phương tiện giao thông gây nên, Nhà máy áp dụng biện pháp đồng sau: - Điều tiết số lượng xe vào Nhà máy cho lượt có tối đa xe vào khoảng cách lượt xe khoảng 20 phút - Định kỳ quét dọn làm ẩm quãng đường xe di chuyển khu vực Nhà máy - Qui định tốc độ xe di chuyển khu vực Nhà máy: 10 km/h - Qui định xe trở tải trọng theo định mức động - Tránh khơng để tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy - Trồng xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi Các loại trồng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có khả chắn bụi tốt, khoảng cách khoảng m, độ cao thấp đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện giao thơng  Giảm thiểu bụi khí thải lò đốt gia nhiệt cho nồi Trong khói thải lò đốt có chứa bụi chất khí có hại môi trường sức khoẻ người Nhà máy thực biện pháp sau để giảm thiểu tác động xấu: - Đầu tư hệ thống lò đốt có quy trình vận hành tự động, điều khiển thông số cách tối ưu nhằm đạt hiệu đốt cao - Trang bị cho công nhân vận hành đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động gang tay, trang, mũ bảo hiểm, - Qui định công nhân tuân thủ đầy đủ bước, quy trình vận hành lò đốt Thường xuyên vệ sinh khu vực lò đốt Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 33 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Củi gỗ nguyên liệu chứa kho có hệ thống thơng gió tự nhiên hệ thống cửa mái nhằm tránh mưa làm ướt củi; tránh ẩm mốc tạo mùi; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực Nhà máy Ngoài ra, để nước mưa thấm vào gỗ tạo nước thải chứa hợp chất độc hại gây ô nhiễm môi trường - Xây dựng hệ thống xử lý khói thải lò nhằm xử lý triệt để bụi khí thải trước thải vào mơi trường khơng khí Sau ngun lý hoạt động đồ cơng nghệ hệ thống xử lý: Khói thải từ lò đốt quạt hút đưa qua Cyclon (3) để loại bỏ bụi lò Phần nhỏ bụi lại khí thải tiếp tục theo dòng khói qua quạt hút (2) vào khoang phân phối sữa vơi, phần bụi lại phần khí CO hấp thụ vào sữa vơi Dòng khí sau khỏi khoang chứa sữa vôi ngồi qua ống khói Ống khói thiết kế có đường kính 50cm có chiều cao 15m để phát tán nhanh khí CO thành phần khí khác vào mơi trường, nhằm tránh xảy ô nhiễm cục Bụi lắng thu từ Cyclone xử lý với tro xỉ phát sinh từ lò đốt Bụi lắng thu từ Cyclone xử lý với tro xỉ phát sinh từ lò đốt Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 34 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình đồ xử lý khói thải từ lò đốt Ghi chú:  1.Chụp hút 4.Ống khói 2.Quạt hút chân khơng 5.Bơm nước tuần hoàn 3.Cyclon 6.Tấm ngăn phân phối Đối với bụi sơn Để cho việc xử lý bụi sơn phát sinh từ buồng sơn thuận tiện, Công ty đầu tư hệ thống phun sơn phòng kín đồ công nghệ thể sau: Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 35 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình Hệ thống dập bụi sơn Bụi sơn phòng sơn quạt hút hướng qua màng nước, dòng khí thải tiếp xúc với màng nước xảy trình chuyển bụi sơn từ pha khí vào pha nước Hiệu xử lý màng nước bụi sơn 98% Nước có chứa bụi sơn bể chứa phía bơm tuần hoàn quay lại xử lý hàm lượng bụi sơn nước lớn bơm vào thùng chứa chuyên dụng, cặn sơn lắng bể thu hồi chứa vào thùng chứa chuyên dụng Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 36 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Đối với bụi gỗ phát sinh từ dây chuyền chế biến gỗ Lắp đặt hệ thống hút bụi xử lý bụi đạt tiêu chuẩn để giảm thiểu tác động xấu bụi đến môi trường sức khoẻ công nhân đồ công nghệ xử lý bụi gỗ sau: Ghi chú: 1.Chụp hút 2.Quạt hút 3.Buồng chứa bụi Hình đồ cơng nghệ xử lý bụi gỗ Bụi gỗ hút hệ thống chụp hút lắp đặt phía xưởng chế biến nhờ quạt hút tạo áp xuất âm bên hệ thống ống Hỗn hợp bụi gỗ qua hệ thống đường ống vào buồng chứa  Biện pháp giảm thiểu dung môi pha sơn keo Hơi dung môi pha sơn keo phát sinh trình sơn keo Để hạn chế ảnh hưởng lượng dung môi đến sức khỏe công nhân lao động, Công ty tiến hành lắp đặt chụp hút khu vực sơn, keo Hơi dung môi quạt hút hút dẫn vào ống khói cao 15m đường kính 0,35m thải ngồi mơi trường đồ cấu tạo hệ thống hút dung mơi thể hình đây: Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 37 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Ghi chú: 1.Chụp hút 2.Quạt hút 3.Ống khói Hình đồ cơng nghệ xử lý dung môi  Giảm thiểu tác hại nhiệt khu vực lò đốt, khu vực ép - Xây tường dầy cách nhiệt cho buống sấy, lò đốt tránh thất nhiệt mơi trường - Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng hệ thống quạt hút nóng hệ thống lò sấy vỏ bọc cách nhiệt thiết bị - Tạo môi trường thơng thống khu vực lò đốt thực thơng gió tốt cho khu vực nhà xưởng nhằm nhiệt nhanh mơi trường khơng khí bên - Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân vận hành Các biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn - Thực lắp đặt máy móc, thiết bị yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động hoạt động như: Xây dựng bệ máy riêng cho loại máy, cân máy lắp đặt, lắp tắt chấn động lực, dùng kết cấu đàn hồi để giảm rung, - Bố trí khoảng cách máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 38 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy ln tình trạng hoạt động tốt - Thiết kế phận giảm âm cho loại máy có độ ồn lớn như: máy cưa, máy bào, máy chà nhám - Trang bị cho công nhân vận hành trang thiết bị chống ồn nút bịt tai, quần áo bảo hộ, trang, mũ - Thực giải pháp kỹ thuật để hạn chế lan chuyền tiếng ồn như: buồng cách âm, cách âm - Kết cấu cách âm nhà chủ yếu bao gồm tường cách âm, cửa cách âm trần cách âm Thông dụng sử dụng kết cấu bao che có sẵn (thường tường gạch xây dày 200 mm), cộng thêm lớp cách âm với bề mặt dày tùy thuộc vào loại vật liệu cách âm sử dụng Giữa lớp vật liệu nói lớp khơng khí dày khoảng 100 mm Khả cách âm số loại vật liệu thông dụng thể bảng sau: Bảng 16 Khả cách âm số loại vật liệu Khả cách âm, dB Tên vật liệu Tần số, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Tường bê tông nhẹ dày 150 mm 38 36 40 45 50 56 Tường gạch dày 100 mm 30 36 37 37 37 43 Kính dày mm 17 23 25 27 28 29 Gỗ dán dày mm 17 19 20 24 27 29 - Trồng xanh xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng nhằm làm giảm khả lan truyền tiếng ồn mơi trường xung quanh - Có kế hoạch kiểm tra theo dõi chặt chẽ việc sử dụng phương pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn mà Nhà máy đặt Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 39 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Các biện pháp giảm thiểu tác động dến môi trường nước  Đối với nước thải sản xuất - Sử dụng cơng nghệ sơn có tính tự động hố cao để tối ưu hố q trình sơn nhằm làm giảm lượng thất nâng cao hiệu sơn - Thực tốt công tác chuẩn bị cho trình sơn, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm tránh thất sơn môi trường - Xử lý nước thải sơn: Sau nghiên cứu mặt Nhà máy tính tốn kinh tế, Công ty định thuê đơn vị chuyên xử lý môi trường xử lý phần nước thải xử lý bụi sơn keo Vì vậy, Công ty xây dựng Nhà máy bể chứa nước (150m 3) phục vụ cho trình xử lý bụi sơn chứa nước thải, nước bể bơm tuần hoàn lên hệ thống xử lý Nhà máy thuê công ty Môi trường xanh để hút nước cặn sơn lắng đáy bể đem xử lý theo quy định  Đối với nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ khu vệ sinh, nước thải từ nhà bếp, nước thải từ nhà ăn ca Nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu hợp chất hữu dễ phân huỷ sinh học Nước thải Bể Bể điều Bể xử lý Bể lắng Nước phốt hòa hiếu khí lọc Tuần hoàn bùn Bùn Đem Bể ổn định chơn lấp bùn Hình đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Nước thải đưa vào bể phốt thực xử lý yếm khí nhằm loại bỏ phần cặn lơ lửng, COD, BOD, nitơ, phốt Nước thải sau bể phốt cho chảy sang bể điều hoà để điều hoà lưu lượng nồng độ chất thải, sau bơm lên bể xử lý sinh học hiếu khí Trong bể hiếu khí, nhờ q trình phân hủy vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng dính bám bơng bùn hoạt tính lơ lửng, hợp chất hữu cơ, nitơ, phốt xử lý triệt để Hỗn hợp nước thải – bùn hoạt tính đưa sang bể lắng để thực trình lắng bơng bùn, phần lớn bùn lắng đáy bể bơm tuần hoàn trở lại bể hiếu khí, phần bùn bơm vào bể chứa bùn Nước sau bể lắng tiếp tục đưa sang bể lọc để loại bỏ bơng bùn nhỏ lại Sau tiến hành khử trùng nước sau lọc trước thải vào nguồn tiếp nhận Bùn sau ổn định q trình yếm khí nhằm làm giảm thành phần hữu nước vận chuyển đến nơi chôn lấp theo quy định Bảng 17 Quy mô hạng mục cơng trình xử lý nước thải sinh hoạt TT Cơng trình Số lượng Thời Dung Dung gian lưu tích hữu tích thiết (h) 3 ích (m ) kế (m ) Tổng dung tích thiết kế (m3) Bể phốt 96 19 25 50 Bể điều hòa - 15 20 20 Bể sinh học hiếu khí 4 Bể lắng 3  Đối với nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn qua mặt Nhà máy lẫn đất cát chất rắn lơ lửng Nếu lượng nước không quản lý tốt gây tác động tiêu cực tới nguồn nước bề mặt, nước ngầm đời sống thuỷ sinh khu vực Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 41 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nước mưa chảy tràn Nhà máy thu gom vào hệ thống cống riêng, Nhà máy có hố ga lắng cặn tập trung vào bể lắng cặn trước cho ngồi hệ thống nước chung khu vực Các hố ga thiết kế đảm bảo chịu va đập áp lực lớn hoạt động bề mặt tạo nên, ống thoát nước thiết kế loại ống BTCT chịu áp lực cao nhằm tránh tác động học làm hư hại ống Đường ống nước mưa có kích thước khoảng 600mm với tỷ lệ H/d = 0,6 Giảm thiểu tác động chất thải rắn tới môi trường  Đối với chất thải rắn sản xuất + Các loại mẩu gỗ thừa, phoi gỗ, mùn cưa, bụi gỗ thu gom làm chất đốt cho lò + Các bao bì đựng hố chất hộp sơn, hộp keo, cặn sơn thu gom chứa vào bao bì chuyên dụng ký hợp đồng với đơn vị xử lý môi trường vận chuyển đến nơi xử lý theo qui định  Đối với chất thải rắn sinh hoạt + Bố trí cơng nhân chuyên trách công tác thu gom rác, quét dọn vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất, xưởng, văn phòng khu sinh hoạt đồng thời làm nhiệm vụ phân loại rác nguồn phát sinh, tạo điều kiện cho công tác xử lý sau + Bố trí thùng chứa rác phân xưởng khu tập trung đơng người để hạn chế khả phát tán rác thải xung quanh + Ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom rác thải địa phương vận chuyển đến nơi xử lý theo qui định + Xây dựng nội quy kỷ luật nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường làm cho người chấp hành nghiêm chỉnh quy định Các vấn đề vệ sinh an toàn lao động - Tại hầu hết nhà xưởng sản xuất phải ghi hiệu an toàn lao động để nâng cao ý thức lao động kỷ luật cán công nhân viên Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 42 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Tất cơng nhân tham gia lao động học tập quy định An toàn vệ sinh lao động - Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên thực mua bảo hiểm - Thiết lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc, nhà xưởng, kho bãi - Thực biện pháp phòng ngừa cố điện - Kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị - Trang bị phương tiện bảo hộ lao động mũ, ủng, quần áo bảo hộ, găng tay, trang… cho cán bộ, công nhân viên - Lập kế hoạch xây dựng phận y tế thực việc giám sát, cấp cứu chỗ, đồng thời theo dõi thực khám sức khỏe định kì cho cơng nhân Các biện pháp phòng ngừa ứng phó với cố mơi trường Theo kết đánh giá tác động môi trường thực chương báo cáo, số biện pháp phòng ngừa ứng phó với cố mơi trường xảy đề xuất sau:  Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ Nhà máy sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ, chất dễ cháy nên phải thiết kế chi tiết giải pháp phòng cháy chữa cháy cho nhà máy Cụ thể sau: - Thiết kế hệ thống hồn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà, ngồi nhà hệ thống báo cháy Hệ thống phòng cháy chữa cháy thiết kế theo quy định, tiêu chuẩn hành bao gồm: + TCVN 2622 : 1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà cơng trình + TCVN 3254 : 1989 - An toàn cháy – yêu cầu chung + TCVN 5760 : 1993 - Hệ thống chữa cháy, yêu cầu thiết kế lắp đặt + TCVN 5040 : 1990 - Ký hiệu hình vẽ đồ phòng cháy + TCVN 5738 : 1993 - Hệ thống báo cháy Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 43 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Các phương tiện chữa cháy như: Bình bọt, họng nước cứu hỏa, bể chứa cát cứu hỏa, trang thiết bị cho người chữa cháy, Bể chứa nước chữa cháy 45 m3 - Nhà điều hành tầng bố trí từ 3-5 bình cứu hỏa đặt vị trí thuận tiện theo quy định PCCC, khu vực sản xuất bố trí hệ thống PCCC tuân thủ theo quy định Để vận hành tốt hệ thống phòng cháy chữa cháy trên, phải thành lập phòng ban phụ trách cơng tác phòng chống cháy nổ Các hoạt động phòng ban bao gồm: + Thường xuyên kiểm tra hoạt động hệ thống phòng cháy chữa cháy như: Kiểm tra áp đường ống cấp nước, kiểm tra hoạt động bơm cấp, kiểm tra khả hoạt động thiết bị báo cháy, kiểm tra khả hoạt động máy móc hệ thống dự báo + Tồn cơng tác phòng cháy chữa cháy phải lập kế hoạch tổ chức diễn tập năm/lần  An tồn lò Khi vận hành lò hơi, vấn đề cố cần quan tâm xảy cháy nổ bình đun đường ống dẫn Để cố cháy nổ không xảy ra, Nhà máy thực quy trình vận hành nồi bao gồm: - Thường xuyên theo dõi mực nước bình đun qua ống thủy nhằm tránh cố cạn nước làm cháy bình đun, gây tượng cháy nổ độ bền vỏ bình đun giảm xuống, áp suất bên bình đun tăng lên - Khi xảy cố cạn nước bình đun, tuyệt đối khơng đổ thêm nước vào bình, nhiệt độ cao, nước bốc nhanh làm cho áp suất bình tăng cao đột ngột dẫn đến nổ bình đun Bên cạnh việc khơng đổ thêm nước, người vận hành cần nhanh tay mở van an tồn cho áp bên bình đun hạ xuống - Định kỳ vệ sinh buồng đốt nhằm tăng cường q trình trao đổi nhiệt Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Thường xuyên kiểm tra van an tồn, van điện từ cấp nước vào bình để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả, thiết bị quan trọng để phòng tránh cháy nổ lò - Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn có chất lượng tốt, lắp đặt song cần kiểm tra áp lực đường ống trước vận hành - Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn hơi, tránh rò rỉ nước bên ngồi - Định lượng xác lượng chất đốt đưa vào buồng đốt khoảng cho phép, tránh việc cho vào nhiều liên tục làm cho lượng nhiệt cấp tăng lên dẫn đến áp suất bình đun tăng, làm cho nguy cháy nổ tăng - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng toàn chi tiết thiết bị bên lò  An tồn lao động - Chương trình kiểm tra giám sát sức khoẻ định kỳ - Kiểm soát yếu tố vi khí hậu điều kiện lao động - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay, giầy, ủng, quần áo, trang cho công nhân - Thành lập tổ vệ sinh mơi trường an tồn lao động - Tổ chức lớp huấn luyện vệ sinh an toàn lao động - Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên Nhà máy thực mua bảo hiểm - Thiết lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc, nhà xưởng, kho tàng - Thực biện pháp phòng ngừa cố điện - Kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị  An tồn giao thơng Trong trình hoạt động làm cho mật độ phương tiện giao thông tăng dễ gây tai nạn Công ty có biện pháp để giảm thiểu như: - Phân bổ luồng xe vào công ty hợp lý theo - Quy định xe vào xuất hàng nhập hàng Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 45 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Như qua q trình tìm hiểu khóa luận thu số kết như: Khi dự án vào hoạt động sản xuất đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương, giải việc làm cho người lao động Ngoài ra, dự án góp phần vào phát triển chung ngành chế biến gỗ nước ta, phù hợp với chủ trương sách khuyến khích đầu tư Đảng, Nhà nước chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nhưng với phát triển ngành gỗ dự án thải chất gây hại tác động tới mơi trường khí CO, CO2,SO2,NOx tiếng ồn,bụi gỗ, dung mơi, sơn rơi vãi rò rỉ… ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí, mơi trường nước, cảnh quan hệ sinh thái sức khỏe người Vì để giảm thiểu chất thải cần có số biện pháp là: Đầu tư hệ thống lò đốt có quy trình vận hành tự động, điều khiển thông số cách tối ưu nhằm đạt hiệu đốt cao Xây dựng hệ thống xử lý khói thải lò nhằm xử lý triệt để bụi khí thải trước thải vào mơi trường khơng khí Xây dựng hệ thống xử lý khói thải lò nhằm xử lý triệt để bụi khí thải trước thải vào mơi trường khơng khí Thiết kế phận giảm âm cho loại máy có độ ồn lớn như: máy cưa, máy bào, máy chà nhám Sử dụng cơng nghệ sơn có tính tự động hố cao để tối ưu hố q trình sơn nhằm làm giảm lượng thất thoát nâng cao hiệu sơn Các bao bì đựng hố chất hộp sơn, hộp keo, cặn sơn thu gom chứa vào bao bì chuyên dụng ký hợp đồng với đơn vị xử lý môi trường vận chuyển đến nơi xử lý theo qui định Trồng xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi Các loại trồng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có khả chắn bụi tốt, khoảng cách khoảng m, độ cao thấp đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện giao thơng Sinh viên: Phạm Hồi Thương – MT1801Q 46 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải, tập, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 Nước thải công nghệ xử lý nước thải, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2003 Sổ tay xử lý nước tập 1và tập 2, Trung tâm đào tạo ngành nước môi trường, Nhà xuất xây dựng 2006 Hố học mơi trường, Đặng Kim Chi, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2000 Công nghệ xử lý rác thải chất thải rắn, PGS.TS Nguyễn Xuân Nguyên, KS Trần Quang Huy, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2004 Mơi trường khơng khí, Phạm Ngọc Đăng (2003) Trịnh Thị Thanh (2005), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội Giáo trình kỹ thuật môi trường - GVC Trần Đông Phong, PGS.TS Nguyễn Quỳnh Hương, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 2000 Cấp thoát nước - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 1996 10 Tuyển tập báo cáo khoa học, tập (1995), Bảo vệ mơi trường phát triển bền vững 11 Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai (2002), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Sinh viên: Phạm Hoài Thương – MT1801Q 47 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH TỚI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH... Ngành: Môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá số tác động tới mơi trường dự án sản xuất đồ gỗ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu dự án sản xuất gỗ. .. hiểu dự án sản xuất gỗ ép đồ gỗ gia dụng xuất - Tìm hiểu trạng môi trường dự án đồ gỗ tới môi trường - Đánh giá trạng môi trường từ nguồn gây ô nhiễm dự án sản xuất đồ gỗ Phương pháp thực tập -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ gỗ , Nghiên cứu đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án sản xuất đồ gỗ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay