Nghiên cứu chế độ thủy động để tách dầu khỏi bề mặt kim loại

58 3 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: Kỹ thuật Mơi Trường Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đặng Chinh Hải Sinh viên : Đỗ Thành Dương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG ĐỂ TÁCH DẦU KHỎI BỀ MẶT KIM LOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: Kỹ thuật Mơi Trường Giảng viên hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải Sinh viên : Đỗ Thành Dương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thành Dương Mã SV: 1412407008 Lớp: MT1801 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu chế độ thủy động để tách dầu khỏi bề mặt kim loại MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I : Tổng quan 1.1 DẦU NHỜN .3 1.1.1 Nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa việc sử dụng dầu nhờn 1.1.2 Các tính chất sử dụng dầu nhờn 1.1.2.1 Độ nhớt số độ nhớt 1.1.2.2 Tính bám dính 1.1.2.3 Tính tẩy rửa 1.1.2.4 Tính chống ăn mòn chống gỉ 1.1.2.5 Khả chống oxy hóa 1.1.2.6 Khả chống tạo bọt, kỵ nước, cách ly môi trường 1.1.2.7 Khả làm kín, tản nhiệt, chịu nhiệt .8 1.2 NHŨ TƯƠNG 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại nhũ tương 1.2.2.1 Phân loại dựa vào pha khuyếch tán 1.2.2.2 Phân loại theo nồng độ thể tích mà pha phân tán chiếm 1.2.3 Các tác nhân tạo nhũ .10 1.2.4 Nhận biết nhũ tương dầu nước nhũ tương nước dầu 12 1.3 Lauryl Sunfat 12 1.3.1 Nguồn gốc .12 1.3.2 Đặc điểm Lauryl sunfat 12 1.3.3 Độc tính, công dụng 13 1.3.4 Cơ chế tác dụng 13 1.4 CMC ( Carboxymethyl Cellulose) 13 1.4.1 Nguồn gốc cấu tạo 13 1.4.2 Mục đích sử dụng 15 1.4.2.1 CMC thực phẩm .15 1.4.2.2 CMC sản phẩm chăm sóc cá nhân 15 1.4.2.3 CMC dược phẩm .15 1.4.3 Tính chất phụ gia CMC 15 1.5 Sắt (Fe) 16 1.5.1 Giới thiệu chung 16 1.5.2 Tính chất vật lý .17 1.5.3 Trạng thái tự nhiên 17 1.5.4 Tính chất hóa học 18 1.5.4.1 Tác dụng với phi kim 18 1.5.4.2 Tác dụng với nước .18 1.5.4.3 Tác dụng với dung dịch axit 18 1.5.4.4.Tác dụng với dung dịch muối .19 1.6 Hiện trạng tác hại dầu nhờn môi trường người.[5] .19 1.6.1.Hiện trạng dầu nhờn Việt Nam 19 1.6.2 Tác hại dầu nhờn thải môi trường người 21 1.6.2.1 Tác hại dầu nhờn tới môi trường 21 1.6.2.2 Tác hại dầu nhờn tới người 22 Chương II: Thực nghiệm 23 2.1 Chuẩn bị 23 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu khỏi bề mặt kim loại dựa vào chất hoạt động bề mặt 23 2.2.1 Sơ đồ thực nghiệm 23 2.2.2 Chất hoạt động bề mặt 27 2.2.4 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại 28 2.2.4.1 Khi khơng có chất hoạt động bề mặt 28 2.2.4.2.Sử dụng chất hoạt động Lauryl Sunfat .29 2.5 Ảnh hưởng tốc độ nước đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại 30 2.5.1 Khơng có chất hoạt động bề mặt 30 2.5.2 Sử dụng chất họat động bề mặt Lauryl Sunfat 31 2.5.3 Sử dụng chất họat động bề mặt CMC 31 2.6 Ảnh hưởng nhiệt độ nước đến khả tách dầu khỏi bề mặt kim loại 31 Chương III Kết thảo luận 33 3.1 Ảnh hưởng thời gian ngâm đến hiệu xử lý dầu 33 3.1.1 Khơng có tác động thủy lực 33 3.2 Ảnh hường tốc độ nước đến hiệu xử lý dầu nhờn 42 Kết luận kiến nghị .48 Tài liệu tham khảo 50 DANH MỤC HÌNH Hình Nhũ tương dầu/nước nhũ tương nước/dầu .10 Hình 2: Cấu trúc không gian Lauryl Sunfat 12 Hình 3: Cấu trúc khơng gian Carboxymethyl Cellulose 14 Hình 4: Quặng sắt sắt thành phẩm 17 Hình 5: Sơ đồ cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại khơng có tác động thủy lực 24 Hình 6: Sơ đồ công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động thủy lực 26 Hình 7: Thiết bị thủy lực sử dụng q trình thực thí nghiệm 28 Hình 8: Hiệu xử lý dầu ngâm nước cất khơng có tác động thủy lực 34 Hình 9: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch Lauryl Sunfat khơng có tác động thủy lực 35 Hình 10: Hiệu xử lý dầu ngâm CMC khơng có tác động thủy lực 36 Hình 11 : Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt khơng có tác động thủy lực 37 Hình 12: Hiệu xử lý dầu ngâm nước cất có tác động thủy lực 38 Hình 13: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực .39 Hình 14: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực 40 Hình 15: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực 41 Hình 16: Hiệu xử lý dầu ngâm nước cất có tác động thủy lực vận tốc khác 42 Hình 17: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực vận tốc khác 43 Hình 18: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực vận tốc khác 44 Hình 19: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực vận tốc khác 46 Hình 20: Hiệu xử lý dầu nhờn ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực nhiệt độ khác 47 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất khơng có tác động thủy lực 33 Bảng 2: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch Lauryl Sunfat khơng có tác động thủy lực 34 Bảng 3: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC khơng có tác động thủy lực .35 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt không tác động thủy lực 36 Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động thủy lực 38 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực .39 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực 40 Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực .41 Bảng 9: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm nước cất có tác động thiết bị thủy lực 42 Bảng 10: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thiết bị thủy lực 43 Bảng 11: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm dung dịch Lauryl CMC có tác động thiết bị thủy lực 44 Bảng 12: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực vận tốc khác 45 Bảng 13: Ảnh hưởng nhiệt độ nước ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thiết bị thủy lực 47 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Đặng Chinh Hải tận tình giúp đỡ em suốt thời gian tiến hành thí nghiệm hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù thời gian khơng nhiều, em vô quý báu, thân em hiểu thêm nhiều kiến thức học, qua áp dụng vào thực tế, học thêm điều chưa biết Và em tin chác học kinh nghiệm hữu ích cần thiết cho tương lai em sau Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô Ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô Bộ môn Kỹ thuật Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Vì khả hiểu biết có hạn nên đề tài em khơng tránh khỏi sai sót Vậy em kính mong thầy góp ý để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đỗ Thành Dương KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Lời mở đầu Chúng ta biết rằng: với thể sống muốn sống hoạt động thiết phải có nguồn thức ăn để ni thể Đối với trang thiết bị máy móc, động vậy, dầu nhờn nguồn "thức ăn" khơng thể thiếu cần thiết cho chúng cho cơng nghiệp hóa đại hóa tồn giới Và từ thuở xa xưa, bậc thiên tài nghiên cứu đúc kết nghiên cứu cách ngắn gọn, song hàm xúc dạng ca dao tục ngữ lưu truyền ngày nay, là: "Khơng bơi trơn khơng được" Với câu nói trên, nhận vai trò tầm quan trọng thiếu dầu nhờn q trình hoạt động loại máy móc thiết bị động ý nghĩa mục đích sử dụng dầu nhờn Hơn nữa, nước ta tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hòa nhập với phát triển văn minh nhân loại Các khu công nghiệp ngày gia tăng đầu tư đến từ nước vào thị trường Việt Nam Đặc biệt, ngành cơng nghiệp dầu khí ngày phát triển vượt bậc Nhưng kèm theo với phát triển nhanh chóng vấn đề nhiễm mơi trường ngày gia tăng nghiêm trọng khơng có kiểm sốt Nếu muốn đất nước phát triển song song với việc phát triển kinh tế phải với môi trường sạch, lành mạnh Vì việc quản lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường chống ô nhiễm môi trường trở thành mối quan tâm quốc gia giới Mối quan tâm không dừng việc tuyên truyền mà nhiều quốc gia phát triển trở thành điều bắt buộc thiếu sống Cùng với phát triển nhanh chóng cơng nghiệp dầu khí, vấn đề bảo vệ mơi trường chống nhiễm dầu q trình khảo sát địa chất tìm kiếm thăm khai thác dầu khí, gây nhiễm q trình sử dụng dầu mối quan tâm lớn Hiện Việt Nam việc sử dụng nhờn ngày nhiều Nhưng với số lượng dầu thải ngồi mơi trường chưa kiểm sốt chặt chẽ Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan xung quanh Dầu nhờn bám bề mặt kim loại chưa qua xử lý gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường Vì cần phải có biện pháp để khắc phục tình trạng này, số dùng phương pháp tách dầu vừa nhằm tiết kiệm nhiên liệu, vừa tiết kiệm ngân sách kinh tế xử lý, vừa bảo vệ môi trường tốt Tuy nhiên việc nghiên cứu tìm phương pháp tách dầu khỏi bề mặt kim loại nhiều vấn đề phải xem xét biện pháp xử lý chưa có hiệu cao Để góp phần vào lĩnh vực em tiến hành nghiên cứu bước đầu đề tài “Tách dầu thủy lực khỏi bề mặt chất hoạt động bề mặt” Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình 10: Hiệu xử lý dầu ngâm CMC khơng có tác động thủy lực 70 60 62 57 54 50 40 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140  Biểu đồ chung Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt không tác động thủy lực Thời KL Sắt Khối lượng Sắt + Dầu Khối lượng dầu bám Khối lượng miếng sắt khơng có tác động thủy lực Khối lượng dầu 30 2.485 2.505 0.02 2.5 0.005 0.015 25 60 2.493 2.512 0.019 2.503 0.009 0.01 47 90 2.515 2.539 0.024 2.526 0.013 0.011 54 120 2.445 2.465 0.02 2.453 0.012 0.008 60 30 2.515 2.535 0.02 2.526 0.009 0.011 45 60 2.522 2.545 0.023 2.532 0.013 0.01 57 90 2.472 2.493 0.021 2.48 0.013 0.008 62 120 30 2.458 2.353 2.484 2.38 0.026 0.027 2.466 2.368 0.018 0.012 0.008 0.015 69 44 CMC 60 2.459 2.483 0.024 2.47 0.013 0.011 54 CMC 90 2.35 2.376 0.026 2.36 0.016 0.01 62 CMC 120 2.496 2.525 0.029 2.506 0.019 0.01 66 Chất HĐBM Nước cất Nước cất Nước cất Nước cất Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat CMC gian ngâm Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 Khối lượng dầu Hiệu suất 36 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình 11 : Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt khơng có tác động thủy lực 80 Nước cất Lauryl Sunfat CMC 69 66 70 60 45 50 57 62 54 54 60 47 44 40 30 25 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 Nhận xét: Qua khảo sát, hiệu xử lý dầu cho tác dụng học thời gian ngâm 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút ta ghi nhận kết (như bảng 4) Nhìn vào đồ thị ta thấy thời gian ngâm lâu hiệu xử lý cao 3.1.2 Có tác động thủy lực Sử dụng thiết bị thủy lực nhằm tác động học lên bề mặt kim loại để rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta dùng dòng nước cho chảy qua miếng sắt tốc độ cố định 0,016 m/s mức thời gian phút, phút, phút, phút  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng sắt 20cm2 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 5: Ảnh hưởng thời gian ngâm nước cất có tác động thủy lực Chất HĐBM Nước cất Nước cất Nước cất Nước cất Thời Thời gian ngâm gian tác động KL Sắt Khối lượng Sắt + Dầu Khối lượng dầu bám 2.485 2.505 2.493 Khối lượng sắt Khối Khối có tác động thủy lực lượng dầu lượng dầu 0.02 2.495 0.01 0.01 50 2.512 0.019 2.501 0.011 0.008 58 2.515 2.539 0.024 2.522 0.017 0.007 71 2.445 2.465 0.02 2.45 0.015 0.005 75 Hiệu suất 30 60 90 120 Hình 12: Hiệu xử lý dầu ngâm nước cất có tác động thủy lực 80 75 70 71 60 58 50 50 40 30 20 10 0 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 38 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Sử dụng chất hoạt động bề mặt Lauryl sunfat Dùng dung dịch ngâm Lauryl Sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Bảng 6: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực Thời Chất gian HĐBM ngâm Thời gian KL Khối lượng tác Sắt Sắt + động Dầu Khối Khối lượng sắt lượng có tác dầu bám động thủy lực Khối lượng dầu Khối Hiệu lượng suất dầu 30 2.515 2.535 0.02 2.523 0.012 0.008 60 60 2.522 2.545 0.023 2.528 0.017 0.006 74 90 2.472 2.493 0.021 2.476 0.017 0.004 81 120 2.458 2.484 0.026 2.462 0.022 0.004 85 Hình 13: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực 90 85 81 80 74 70 60 60 50 40 30 20 10 0 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 39 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dùng dung dịch ngâm CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực Thời Thời gian Khối lượng Khối Khối lượng sắt Khối Khối Hiệu Chất gian tác KL Sắt + lượng có tác động lượng lượng suất HĐBM ngâm động Sắt Dầu dầu bám thủy lực dầu dầu CMC 30 2.352 2.378 0.026 2.364 0.016 0.011 59 CMC 60 2.459 2.483 0.024 2.466 0.017 0.007 71 CMC 90 2.35 2.373 0.023 2.356 0.017 0.006 74 CMC 120 2.496 2.522 0.026 2.502 0.02 0.006 77 Hình 14: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực 90 80 77 74 71 70 60 59 50 40 Y-Values 30 20 10 0 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Biểu đồ chung: Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực Thời Chất HĐBM gian ngâm Nước cất Nước cất Nước cất Nước cất Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat Lauryl Sunfat CMC CMC CMC CMC Thời gian tác động KL Sắt Khối lượng Sắt + Dầu Khối Khối lượng sắt lượng dầu bám có tác động thủy lực Khối lượng dầu Khối Hiệu lượng dầu suất 30 2.485 2.505 0.02 2.495 0.01 0.01 50 2.493 2.512 0.019 2.501 0.011 0.008 58 2.515 2.539 0.024 2.522 0.017 0.007 71 2.445 2.465 0.02 2.45 0.015 0.005 75 2.515 2.535 0.02 2.523 0.012 0.008 60 2.522 2.545 0.023 2.528 0.017 0.006 74 2.472 2.493 0.021 2.476 0.017 0.004 81 2.458 2.352 2.459 2.35 2.496 2.484 2.378 2.483 2.373 2.522 0.026 0.026 0.024 0.023 0.026 2.462 2.364 2.466 2.356 2.502 0.022 0.016 0.017 0.017 0.02 0.004 0.011 0.007 0.006 0.006 85 59 71 74 77 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 Hình 15: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực Nước cất Laurryl Sunfat CMC 90 80 74 71 70 60 85 77 81 74 71 75 60 58 59 50 50 40 30 20 10 0 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 41 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Nhận xét: Qua khảo sát, hiệu xử lý dầu cho tác động thủy lực thời điểm phút, phút, phút, phút ta ghi nhận kết (như bảng 8) Nhìn vào đồ thị ta thấy, thời gian tác động lâu hiệu xử lý cao 3.2 Ảnh hường tốc độ nước đến hiệu xử lý dầu nhờn Dùng thiết bị thủy lực để khảo sát mức độ rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta tác động vận tốc khác 0.016 m/s, 0.021 m/s, 0.032 m/s, 0.064m/s tác động mức thời gian cố định phút  Khơng có chất hoạt động bề mặt Dung dịch ngâm nước cất, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Bảng 9: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm nước cất có tác động thiết bị thủy lực Thời Chất HĐBM Nước cất Nước cất Nước cất Nước cất gian ngâm Tốc độ nước(m/s) KL Sắt Khối lượng Sắt + Dầu Khối lượng dầu bám Khối lượng miếng sắt sau tác động Khối Khối Hiệu lượng dầu lượng dầu suất 30 0.016 2.431 2.447 0.016 2.439 0.008 0.008 50 60 0.021 2.522 2.545 0.023 2.531 0.014 0.009 61 90 0.032 2.462 2.478 0.016 2.466 0.012 0.004 75 120 0.064 2.347 2.364 0.017 2.35 0.014 0.003 82 Hình 16: Hiệu xử lý dầu ngâm nước cất có tác động thủy lực vận tốc khác 90 82 80 75 70 60 61 50 50 40 30 20 10 0 0,01 0,02 0,03 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 0,04 0,05 0,06 0,07 42 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Sử dụng chất hoạt động bề mặt Lauryl Sunfat Dung dịch ngâm Lauryl Sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Bảng 10: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thiết bị thủy lực Thời Chất HĐBM gian ngâm Khối Tốc độ KL Khối lượng nước(m/s) Sắt Sắt + Dầu Lauryl Sunfat 30 0.016 Lauryl Sunfat 60 0.021 Lauryl Sunfat 90 0.032 Lauryl Sunfat 120 0.064 lượng dầu bám Khối lượng miếng sắt Khối lượng Khối lượng sau tác dầu dầu động Hiệu suất 2.48 2.495 0.015 2.486 0.009 0.006 60 2.265 2.29 0.026 2.271 0.02 0.006 77 2.488 2.501 0.013 2.49 0.011 0.002 85 2.349 2.367 0.018 2.351 0.016 0.002 89 Hình 17: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực vận tốc khác 100 90 89 80 85 77 70 60 60 50 40 30 20 10 0 0,01 0,02 0,03 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 0,04 0,05 0,06 0,07 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Sử dụng chất hoạt động bề mặt CMC Dung dịch ngâm CMC, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Bảng 11: Ảnh hưởng tốc độ nước ngâm dung dịch CMC có tác động thiết bị thủy lực Khối lượng KL nước(m/s) Sắt Thời Chất gian HĐBM ngâm Tốc độ Khối Khối lượng miếng sắt Khối Khối lượng Hiệu Sắt + lượng sau tác lượng dầu suất Dầu dầu bám động dầu CMC 30 0.016 2.445 2.469 0.024 2.455 0.014 0.01 58 CMC 60 0.021 2.454 2.471 0.017 2.458 0.013 0.004 76 CMC 90 0.032 2.608 2.628 0.02 2.612 0.016 0.004 80 CMC 120 0.064 2.493 2.507 0.014 2.495 0.012 0.002 86 Hình 18: Hiệu xử lý dầu ngâm dung dịch CMC có tác động thủy lực vận tốc khác 100 90 80 86 80 76 70 60 58 50 40 30 20 10 0 0,01 0,02 0,03 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 0,04 0,05 0,06 0,07 44 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Biểu đồ chung Bảng 12: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực vận tốc khác Chất HĐBM Thời gian ngâm Tốc độ KL nước(m/s) Sắt Khối Khối Khối lượng Khối lượng lượng miếng sắt lượng Sắt + Dầu dầu bám sau dầu Khối tác động Nước lượng dầu Hiệu suất 30 0.016 2.431 2.447 0.016 2.439 0.008 0.008 50 Nước cất 60 0.021 2.522 2.545 0.023 2.531 0.014 0.009 61 Nước cất 90 0.032 2.462 2.478 0.016 2.466 0.012 0.004 75 Nước cất 120 0.064 2.347 2.364 0.017 2.35 0.014 0.003 82 Lauryl Sunfat 30 0.016 2.48 2.495 0.015 2.486 0.009 0.006 60 Lauryl Sunfat 60 0.021 2.265 2.29 0.026 2.271 0.02 0.006 77 Lauryl Sunfat 90 0.032 2.488 2.501 0.013 2.49 0.011 0.002 85 Lauryl Sunfat 120 0.064 2.349 2.367 0.018 2.351 0.016 0.002 89 CMC 30 0.016 2.445 2.469 0.024 2.455 0.014 0.01 58 CMC 60 0.021 2.454 2.471 0.017 2.458 0.013 0.004 76 CMC 90 0.032 2.608 2.628 0.02 2.612 0.016 0.004 80 CMC 120 0.064 2.493 2.507 0.014 2.495 0.012 0.002 86 cất Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình 19: Hiệu xử lý dầu ngâm chất hoạt động bề mặt có tác động thủy lực vận tốc khác Nước cất Lauryl Sunfat CMC 100 89 90 80 85 80 75 76 70 60 60 50 58 50 86 82 61 40 30 20 10 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 Nhận xét: Qua khảo sát, hiệu xử lý dầu cho tác động thiết bị thủy lực vận tốc 0.016 m/s, 0.021 m/s, 0.032 m/s, 0.064 m/s ta ghi nhận kết (như bảng 12) Nhìn vào đồ thị ta thấy tốc độ cao hiệu xử lý dầu tăng 3.3 Ảnh hường nhiệt độ nước đến hiệu xử lý dầu nhờn Dùng thiết bị thủy lực để khảo sát mức độ rửa lớp dầu bám lại miếng sắt sau ngâm qua chất hoạt động bề mặt Ta tác động nhiệt độ khác 400C, 500C, 600C, 700C, vận tốc nước 0.021 m/s tác động mức thời gian cố định phút Dung dịch ngâm Lauryl Sunfat, diện tích bề mặt miếng kim loại 20cm2 Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Bảng 13: Ảnh hưởng nhiệt độ nước ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thiết bị thủy lực Chất HĐBM Thời Nhiệt gian độ ngâm KL Khối Khối lượng lượng Khối lượng miếng sắt Khối lượng Khối lượng Sắt Sắt + dầu sau tác dầu dầu Dầu bám động Hiệu suất Lauryl Sunfat 30 40 2.262 2.283 0.021 2.267 0.016 0.005 76 Lauryl Sunfat 60 50 2.482 2.496 0.014 2.484 0.012 0.002 86 Lauryl Sunfat 90 60 2.487 2.549 0.062 2.493 0.056 0.006 90 Lauryl Sunfat 120 70 2.427 2.452 0.025 2.429 0.023 0.002 92 Hình 20: Hiệu xử lý dầu nhờn ngâm dung dịch Lauryl Sunfat có tác động thủy lực nhiệt độ khác 100 90 92 90 86 80 76 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nhận xét: Qua khảo sát, hiệu xử lý dầu cho tác động thiết bị thủy lực nhiệt độ 400C, 500C, 600C,700C ta ghi nhận kết (như bảng 13) Nhìn vào đồ thị ta thấy, nhiệt độ cao hiệu xử lý dầu cao Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Kết luận kiến nghị  Kết luận: Sau thời gian nghiên cứu tài liệu thực thí nghiệm, em hoàn thành bước đầu đề tài “ Nghiên cứu tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại ” Đây thử thách bước hành trang để em sau có kinh nghiệm hữu ích cho cơng việc thực tế Từ kết thu em đưa kết luận sau: Thời gian ngâm có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian ngâm lâu hiệu tách dầu cao Nhưng em chọn thời gian ngâm 60 phút thời gian hiệu khơng có tác động thủy lực , từ thời điểm 60 phút đến 120 phút hiệu suất tăng , dung dịch để tách dầu nhờn hiệu thời điểm là Lauryl Sunfat Thời gian tác động thủy lực có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Thời gian tác động lâu hiệu tách dầu cao Thời gian tác động thủy lực thời điểm phút hiệu để tách dầu khỏi bề mặt kim loại, từ thời điểm phút đến phút hiệu suất tách dầu tăng ít, dung dịch để tách dầu nhờn hiệu thời điểm là Lauryl Sunfat Em chọn khoảng thời gian để thực thí nghiệm sau Vận tốc dòng chảy có ảnh hưởng đến việc tách dầu khỏi bề mặt kim loại Vận tốc cao hiệu tách dầu cao Nhưng em chọn vận tốc 0.021m/s khoảng tốc độ tách dầu hiệu nhất, từ 0,021 m/s đến 0.064m/s hiệu suất tách dầu tăng ít, dung dịch để tách dầu nhờn hiệu thời điểm Lauryl Sunfat Em chọn mức vận tốc để thực thí nghiệm sau Nhiệt độ nước có ảnh hưởng đến khả tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại, nhiệt độ nước 500C nhiệt độ tách dầu hiệu nhất, từ 500C đến 700C hiệu suất tách dầu tăng Dung dịch Lauryl Sunfat chất hoạt động bề mặt hiệu để tách dầu nhờn khỏi bề mặt kim loại Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 48 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Kiến nghị: Do thời gian báo cáo có hạn nên em nghiên cứu ba yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng thời gian ngâm, ảnh hưởng vận tốc dòng chảy ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu qủa xử lý dầu nhờn bề mặt kim loại Do cần phải có nghiên cứu sâu để hồn thiện đề tài Ví dụ: Nghiên cứu ảnh hưởng chất hoạt động bề mặt khác, có mặt bùn thải + Sắt, … Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Tài liệu tham khảo [1] Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công nghệ chế biến dầu mỏ sản phẩm nó, NXB Hà Nội, 1997 [2] Nguyễn Sinh Hoa, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1998 [3] Trần Văn Nhâm, Hóa keo, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004 [4] Nguyễn Hữu Phú, Hóa lý hóa keo, NXB Khoa Học Kĩ Thuật Hà Nội, 2003 [5] Tài liệu báo cáo cục cảnh sát giao thông đường đường sắt Sinh viên: Đỗ Thành Dương – MT1801 50 ... cơng nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại tác động thủy lực 24 Hình 6: Sơ đồ công nghệ tách dầu khỏi bề mặt kim loại có tác động thủy lực 26 Hình 7: Thiết bị thủy lực... bề mặt tiếp xúc cách “cách ly” bề mặt để chống lại tiếp xúc hai bề mặt kim loại Khi dầu nhờn đặt hai bề mặt tiếp xúc, chúng bám vào hai bề mặt tạo nên màng dầu mỏng đủ sức tách riêng hai bề mặt. .. 23 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu khỏi bề mặt kim loại dựa vào chất hoạt động bề mặt 23 2.2.1 Sơ đồ thực nghiệm 23 2.2.2 Chất hoạt động bề mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế độ thủy động để tách dầu khỏi bề mặt kim loại , Nghiên cứu chế độ thủy động để tách dầu khỏi bề mặt kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay