Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhân sự tại công ty TNHH phát triển thương mại hợp lực

150 5 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001: 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Mã SV: 141402115 Lớp: QT1801N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hiệu quản sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿190࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿1࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿2࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ 3࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿4࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿5࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿6࿿⸢࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ 7࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ 8࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿9࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿:࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿;࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿?࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿@࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿A࿿䷯࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ B࿿℣࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿C࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿D➨ॉ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿E࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿F࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ G࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿HЀⓦ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿I࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿J࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿K࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ L࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿M࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿N࿿⇺࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿O࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿P࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ Qæ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿R࿿ᐡ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿S࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿T࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿U࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ V࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿W╪࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿X࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Y࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Z࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ [࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿\࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿]࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿^࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿_࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ `࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿a࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿b࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿c࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿d࿿±࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ e࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿fᚐ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿g࿿▗࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿h࿿ອ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ i࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ j࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿k࿿‫ي‬࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿l࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿m࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿n࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ o࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿p࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿q࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿r࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿s࿿ॉ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ t࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿u࿿⚠࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿v࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿w࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿x࿿მ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ y࿿‫ڗ‬࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿z࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿{࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿|࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿}࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ~࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿⡰࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿⢊࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ĂÂÊ ÔƠƯĐă âêôơ đ àảã áạằẳ Ni dung v cỏc yờu cu cn gii quyt nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn vấn đề nâng cao hiệu quản sử dụng nhân (Nêu sở luận giúp người đọc hiểu kiến thức chung công tác quản sử dụng nhân sự) Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình quản sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực (Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực nghiên cứu công tác quản sử dụng nhân Cơng ty này) Chương 3: Giải pháp hồn thiện, nâng cao hiệu quản sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực (Dựa vào sở luận thực tiễn để đưa số giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quản sử dụng nhân công ty) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp qua năm Sơ đồ cấu tổ chức doanh nghiệp Đặc điểm lao động, biến động nhân sự, hiệu quản sử dụng nhân doanh nghiệp 0.0 Phương pháp tính lương, thưởng Cơng ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Tường Loan, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng Văn phòng đại diện: Số Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 05 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Hồng Đan Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN SỬ DỤNG NHÂN SỰ 1.1 Một số nét khái quát nhân quản trị nhân 1.1.1 Nhân 1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực .7 1.1.2 Quản trị nhân .9 1.1.2.1 Khái niệm quản trị nhân .9 1.1.2.2 Mục đích quản trị nhân 10 1.1.2.3 Vai trò quản trị nhân 10 1.2 Công tác quản sử dụng nhân doanh nghiệp 11 1.2.1 Các khái niệm quản hiệu sử dụng nhân 11 1.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quản sử dụng nhân 11 1.2.3 Ảnh hưởng môi trường công tác quản sử dụng nhân 12 1.2.3.1 Môi trường bên 13 1.2.3.2 Mơi trường bên ngồi 13 1.2.4 Quan điểm trường phái học thuyết quản trị nhân 15 1.2.4.1 Quan điểm trường phái quản trị nhân 15 1.2.4.2 Các học thuyết quản trị nhân .19 1.3 Nội dung công tác quản sử dụng nhân ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nhân .22 1.3.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quản sử dụng nhân 22 1.3.2 Nội dung công tác quản trị nhân ảnh hưởng đến hiệu quản sử dụng nhân doanh nghiệp 24 1.3.2.1 Hoạch định nhân 24 1.3.2.2 Tuyển dụng nhân .27 1.3.2.3 Đào tạo phát triển nhân .32 1.3.2.4 Phân tích cơng việc 36 1.3.2.5 Đánh giá thành tích thực cơng việc nhân viên .39 1.3.2.6 Tạo động lực làm việc 43 1.3.2.7 Trả công lao động 47 1.3.3 Các đặc thù nhân lực ngành 52 1.3.3.1 Số lượng nguồn nhân lực 52 1.3.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 53 1.3.4 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 55 1.4 Tiểu kết chương 56 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 57 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực 57 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực 57 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 57 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty 58 2.1.4 Chức nhiệm vụ chiến lược kinh doanh Công ty 60 2.1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh 60 2.1.4.2 Nhiệm vụ Công ty 61 2.1.4.3 Chiến lược phát triển Công ty 62 2.1.5 Thực trạng tình hình nhân Cơng ty .63 2.1.5.1 Đặc điểm nhân 63 2.1.5.2 Thực trạng hoạt động quản trị nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực 68 2.2 Thực trạng tình hình quản sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực 70 2.2.1 Thực trạng hoạch định nhân 71 2.2.2 Thực trạng tuyển dụng lao động 73 2.2.2.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 73 2.2.2.2 Tiêu chí tuyển dụng 75 2.2.2.3 Phương pháp tuyển dụng .75 2.2.2.4 Quy trình tuyển dụng .77 2.2.3 Đào tạo phát triển nhân 81 2.2.3.1 Đào tạo chỗ 82 2.2.3.2 Cử đào tạo 82 2.2.3.3 Kinh phí đào tạo 85 2.2.4 Tình hình phân tích cơng việc .86 2.2.5 Thực trạng công tác đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Cơng ty 86 2.2.5.1 Thực trạng tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành cơng việc 87 2.2.5.2 Thực trạng triển khai phương pháp đánh giá nhân viên 90 2.2.5.3 Thực trạng chu kỳ đánh giá thành tích nhân viên 94 2.2.5.4 Thực trạng việc sử dụng kết đánh giá ảnh hưởng đến hiệu quản sử dụng nhân .97 2.2.6 Tạo động lực làm việc .99 2.2.6.1 Động lực làm việc thông qua giá trị vật chất 99 2.2.6.2 Động lực làm việc thông qua giá trị tinh thần 101 2.2.7 Phương pháp trả lương, thưởng 104 2.2.7.1 Phương pháp trả lương .104 2.2.7.2 Kỳ hạn trả lương nguyên tắc trả lương 105 2.3 Một số tiêu đánh giá hiệu quản sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực .106 2.4 Những thành tích đạt được, tồn nguyên nhân trong tác quản sử dụng nhân 108 2.4.1 Những thành tích đạt .108 2.4.2 Những tồn cần khắc phục .110 2.4.3 Nguyên nhân tồn 111 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 111 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 112 2.5 Tiểu kết chương 113 doanh, thị trường cung cấp thiết bị y tế nước có xu hướng cạnh tranh gay gắt việc tìm kiếm thị trường tiềm vấn đề quan trọng mà Cơng ty nên quan tâm Chính điều mà việc nâng cao chất lượng nhân lực quan hệ ngoại giao, am hiểu môi trường kinh tế nước, giao tiếp quốc tế với trình độ tốt ln việc làm cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Số lượng nhân viên đào tạo hạn chế Kết thực kế hoạch đào tạo không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, hiệu đào tạo thấy bị giảm so với năm 2016 Cụ thể năm 2016 nhu cầu đào tạo 21 người, việc thực kế hoạch đào tạo 19 người, việc thực nhu cầu đào tạo chỗ khơng hồn thành người, cử đào tạo khơng hồn thành người Năm 2017, việc thực kế hoạch đào tạo hiệu so với năm 2016 Nhu cầu đào tạo nhân năm 2017 tăng lên người so với năm 2016, Cơng ty dự kiến đào tạo chỗ 15 người, cử đào tạo 12 người, cuối năm 2017, số liệu thống kê cho thấy, số nhân viên đào tạo chỗ có 12 người, số nhân viên cử đào tạo có 10 người So với năm 2016 số lượng đào tạo thực tăng lại giảm so với kế hoạch đặt Điều cho thấy công tác đào tạo Công ty chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế, số lượng lao động đào tạo ít, chưa đáp ứng nhu cầu cơng việc, thời gian tới Đặc biệt nhân viên phát triển dự án, kế hoạch đào tạo tăng tiêu thực lại giảm so với năm 2016 33% Công ty cần quan tâm đến vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên để tăng hiệu làm việc cho Công ty, Công ty muốn mở rộng thị phần Thực tế cho thấy số nhân viên bỏ việc khơng hồn thành yêu cầu công việc sau đào tạo Năm 2017, Cơng ty có người bỏ việc sau đào tạo, so với cơng ty khác 122 số không đáng kể, để so sánh với thành tích giữ chân nhân viên năm trước rõ ràng chất lượng đào tạo Cơng ty giảm xuống Chi phí đào tạo thấp, năm 2017, tổng chi phí Cơng ty bỏ để đào tạo 22 nhân viên có 72.000.000 đồng Đây điểm yếu công tác triển khai kế hoạch đào tạo phát triển kỹ nhân viên Mục tiêu giải pháp Nâng cao trình độ tay nghề nhân viên, trình độ trình độ học vấn khả giao tiếp cho nguồn nhân lực kinh doanh, tìm kiếm phát triển thị trường, trình độ chuyên môn kỹ thuật viên đội ngũ quản cán chuyên trách Công ty Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để tăng khả cạnh tranh Công ty thị trường Nội dung giải pháp Với đội ngũ cán quản Nâng cao trình độ lực quản để phù hợp với xu phát triển kinh tế đất nước Hàng năm, cử cán luân phiên bồi dưỡng, tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản theo chế ban hành Nhà nước Nâng cao khả ngoại ngữ trưởng phòng, phó phòng ban, khuyến khích cán cơng nhân viên học thêm Mặt khác, cử cán đào tạo phải đào tạo theo chuyên môn nghiệp vụ công việc mà họ đảm trách qua trung tâm chuyên bồi dưỡng cán quản Thường xuyên cập nhật kiến thức quản lý, cung cấp kiến thức kinh tế thông qua giảng thông qua việc xây dựng, phân tích xử tình huống, đào tạo trực tiếp thông qua công việc (đối với nhân viên vào làm việc Công ty), tiến hành đào tạo 123 tập dượt thơng qua hình thức xây dựng đề án cải thiện công tác hoạt động máy quản Cơng ty Dự trù thêm kinh phí đào tạo chuyên sâu, cố gắng triển khai số lượng nhân viên đào tạo đáp ứng đủ kế hoạch đề Đối với nhân viên kinh doanh, phát triển dự án Tiến hành rà sốt trình độ chun mơn, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Bồi dưỡng ngoại ngữ liên tục, đào tạo kiểm tra trình độ có giám sát chặt chẽ Công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trình học tập, đặt việc thực hành điều kiện khắc nghiệt cụ thể Với nhân viên kho, công nhân vận hành xe, lái cẩu công nhân bốc xếp tồn đào tào chỗ với thời gian chi phí hợp Ngồi ra, Cơng ty tiến hành thêm nhiều hình thức đào tạo khác như: khoá học nâng cao tay nghề có, đào tạo thêm tay nghề thứ hai cho người lao động (là điều kiện tốt để giữ chân người có chun mơn, lực), khố học bồi dưỡng kiến thức quản kinh tế giúp họ thấy cần thiết phải thực sách tiết kiệm trình kinh doanh Chất lượng lao động yếu tố tác động đến phát triển bền vững Công ty công tác nâng cao chất lượng lao động phải đặt lên hàng đầu chiến lược phát triển lâu dài Tuy nhiên, để người lao động yên tâm học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cần phải có quan tâm giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần nhiều từ phía Cơng ty hỗ trợ kinh phí Dự kiến kết đạt Hiệu đạt sau khoá học biểu nâng cao lực làm việc Năm 2018 năm mà thị trường cạnh tranh liệt hơn, kinh tế giới bất ổn, kinh tế Việt Nam giai đoạn tái cấu, hạ tầng giao thông vừa thiếu vừa manh mún Mặt khác, chi phí quản dự báo tăng mạnh như: giá điện, nước, nhiên liệu, Mặc dù vậy, việc đào tạo 124 nhân cho năm 2018 – 2019 dự đốn có kết tốt, suất lao động tăng, cải thiện 3.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác đánh giá thành tích thực cơng việc Cơ sở giải pháp Đánh giá lực thực cơng việc nhân viên cách xác giúp cho việc xây dựng sách đãi ngộ cách công hợp lý, với sức lao động mà họ cống hiến cho Công ty Công tác thực dựa đánh giá cá nhân trưởng phòng, ban, đơn vị với nhân viên họ phụ trách, quản phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ tình cảm mà cơng tác đánh giá thiếu tính khách quan Việc đánh tạo tâm làm việc chán nản, thiếu cố gắng, sáng tạo, không phát huy hết lực làm việc thân ảnh hưởng đến bầu khơng khí làm việc tồn Công ty Mục tiêu giải pháp Đánh giá lực làm việc nhân viên cách khách quan, trung thực, hạn chế tối đa việc đánh giá thi đua khen thưởng mang tính chủ quan, gây lãng phí, trả cơng khơng xứng đáng, khơng cơng Tạo khơng khí thi đua lao động, thi đua sáng tạo công việc nâng cao hiệu quả, chất lượng cơng việc Nội dung thực giải pháp Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc Đánh giá thành tích thực cơng việc có hiệu hay khơng phải dựa sở phân tích cơng việc Với nội dung chính: mơ tả cơng việc, bảng yêu cầu công việc người thực hiện, bảng tiêu chuẩn công việc, sở để xây dựng lên hệ thống tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, hợp lý, giúp cho công tác đánh giá trở nên dễ dàng xác 125 Trên thực tế, cơng tác phân tích cơng việc cơng ty TNHH Phát triển thươn mại Hợp Lực tiến hành sơ sài Hầu hết phòng ban trực thuộc Cơng ty chưa có hệ thống phân tích cơng việc đạt chuẩn, mà thực theo bảng tiêu chuẩn công việc đề từ trước Để công tác đánh giá hiệu quả, trước hết phải hoàn thiện bảng phân tích cơng việc Một số phương hướng hồn thiện là: Cơng ty nên th chun gia phân tích cơng việc đào tạo cán quản nhân Tuyển chọn cán đào tạo chuyên ngành, am hiểu công việc thực nhiệm vụ Từ cơng tác phân tích công việc đến công tác đánh giá phải diễn tuần tự, quy trình, dựa mơ tả công việc, yêu cầu công việc tiêu chuẩn công việc Theo quan sát, em thấy công việc trước mắt phải xây dựng bảng mô tả cơng việc vị trí kỹ thuật, sửa chữa, đội ngũ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty Đối với vị trí trưởng phòng hành cần phải xây dựng lại hệ thống phân tích cơng việc sau: 126 BẢN PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC A/ BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC Vị trí: Trưởng phòng hành Phòng: Hành Địa điểm: Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực Trách nhiệm Theo dõi tồn quy trình đánh giá theo hệ thống ISO Cập nhật chế độ, sách lao động việc làm Theo dõi việc chấp hành nội quy, quy định, đồng thời chịu trách nhiệm xử kỷ luật đối tượng vi phạm Cập nhật hồ sơ, lịch trích ngang nhân viên, quản hồ sơ lưu hành Báo cáo tình hình nhân hàng năm, cập nhật sơ đồ tổ chức Công ty Lập kế hoạch tuyển dụng chuẩn bị định tuyển dụng nhân Tổ chức giáo dục, đào tạo, giao việc cho nhân viên Quản chương trình đào tạo cán nhân viên Theo dõi soạn thảo hợp đồng lao động Xây dựng chế độ sách nhân Quyền hạn Có quyền đề nghị đào tạo nâng cao trình độ chun mơn Có quyền nêu ý kiến, đề xuất cải tiến chế độ thực cơng việc Được thơng tin nhanh chóng, xác, kịp thời Điều kiện làm việc Thời gian làm việc: tiếng/ngày 127 Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ như: Máy tính, máy in, điện thoại, văn phòng phẩm, Môi trường làm việc thuận lợi, không độc hại, không tiếng ồn, bụi bẩn Mối quan hệ công việc Quan hệ hỗ trợ với đồng nghiệp Quan hệ với lãnh đạo Quan hệ khác phòng ban Cơng ty B/ BẢN U CẦU CƠNG VIỆC Tốt nghiệp đại học có văn chuyên ngành luật, quản trị nhân sự, kinh tế lao động Có năm kinh nghiệm trở nên, nắm rõ Luật pháp Nhà nước quy định tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, Sử dụng thành thạo tin học ngoại ngữ (tiếng Anh , Trung, ) C/ BẢN TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Hồn thành tốt cơng việc giao Lập báo cáo tiền lương, BHXH BHYT ngày chuyển cho Phòng Kế tốn Cập nhật kịp thời mức lương cho nhân viên Công ty Giải thắc mắc thủ tục cần thiết Trên phân tích cơng việc đề xuất cho vị trí trưởng phòng hành theo tình hình Cơng ty Xác định lại chu kỳ đánh giá Hiện Công ty thực loại chu kỳ đánh giá, là: chu kỳ tháng, tháng chu kỳ năm Nhìn cách tổng qt mơ hình chặt chẽ, Cơng ty lại khơng tính đến vấn đề chi phí thời gian Tuy 128 chu kỳ có ưu điểm riêng, thực nhiều lần đánh giá năm thường khiến người lao động không thoải mái, hiệu làm việc xuống Chu kỳ đánh giá không nên ngắn (chu kỳ tháng), có nhiều cơng việc khó hồn thành phải khoảng thời gian dài, vị trí mà sử dụng chu kỳ hàng tháng dẫn đến áp lực cho người đánh giá đối tượng đánh giá Lựa chọn đào tạo người đánh giá Người đánh giá có vai trò quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết đánh giá, Công ty cần lựa chọn người đánh giá phù hợp Riêng cán quản nên có thêm đánh giá từ phía cá nhân người lao động để kết đánh giá mang tính khách quan hơn, đồng thời cải tạo mối quan hệ cấp với cấp Công ty Để giúp người đánh giá Cơng tyhiểu biết hệ thống đánh giá, mục đích đánh giá kỹ đánh giá để quán kết việc đào tạo cần thiết Công ty nên tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kỹ đánh giá, kỹ vấn đánh giá Đây hoạt động thiết thực giúp hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích thực cơng việc, tác động tới hiệu làm việc nhân viên Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi kết đánh giá Cũng số công ty khác, Cơng ty có hệ thống văn thức bắt buộc phòng ban phải phản hồi lại thông tin, nhiên hệ thống văn lại không chặt chẽ, chưa thực đầy đủ nên khiến người lao động không nắm rõ kết đánh giá lại thế, gây nên mối quan hệ niềm tin người đánh giá người đánh giá Giải pháp đưa người quản nên có thảo luận thức với nhân viên vào cuối kỳ đánh giá Trong thảo luận, trưởng phòng thơng báo kết nhận xét cụ thể việc làm 129 thiếu sót nhằm mục đích giải trình, khuyến khích giải đáp thắc mắc Hệ thống thơng tin phản hồi giúp nhân viên yên tâm, phấn đấu hiểucông việc, hiểu rõ mục đích cơng việc tạo điều kiện đạt kết tốt Dự kiến kết đạt Trong ngắn hạn: nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên Giảm hẳn tình trạng muộn sớm Từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp Trong dài hạn: nâng cao lực, suất lao động sản xuất kinh doanh Khi thực tốt công việc này, bầu khơng khí thi đua C ơng ty tăng cao hơn, nhân viên làm việc tích cực hơn, suất so với trước Bên cạnh đó, nhân viên cảm thấy hài lòng nỗ lực công việc họ đền đáp cách xứng đáng 3.3 Tiểu kết chương Để có nghiệp phát triển cách vững thị trường y tế Việt Nam giới tảng chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực Trước hết cần thay đổi chất lượng đội ngũ cán quản kỹ thuật Cơng ty cần có nhìn sâu rộng, mạnh dạn lựa chọn sử dụng đội ngũ cán cơng nhân viên có lực quản lý, trình độ chun mơn tay nghề điêu luyện Có vậy, Cơng ty có đủ lực số lượng chất lượng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất để cạnh tranh với doanh nghiệp khác linh vực mở rộng thị phần Từ sở luận việc phân tích, đánh giá hiệu công tác quản sử dụng nhân sự, em đưa số giải pháp nhằm hồn thiện, nâng cao hiệu cơng tác Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực như: Nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân việc mở rộng nguồn tuyển dụng 130 Nâng cao chất lượng nhân qua đào tạo chuyên sâu, tăng kinh phí thời gian đào tạo Đáp ứng tối đa số lượng đào tạo kế hoạch đề Nâng cao hiệu công tác đánh giá lực nhân viên, đánh thành tích thực cơng việc nhân viên Đây giải pháp đưa từ góc độ quan sát cá nhân em, dự kiến kết đạt kết tính tốn nhìn nhận thân thời gian ngắn Em hi vọng Cơng ty khắc phục hạn chế thực việc ổn định phát triển lực lượng nhân tốt hơn, tiến đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh tương lai 131 KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường Hội nhập hóa ln kinh tế đại, nhiều biến động Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết sách giá thơng qua quan hệ cung, cầu thị trường Đây môi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp thương mại việc tổ chức tốt trình mua – bán – lưu chuyển hàng hố điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp phát triển Để làm tốt công tác này, doanh nghiệp cần kết hợp hài hòa việc sử dụng nguồn lực chiến lược kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường ln phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải thương trường, người chiến thắng người nhạy bén, khơn khéo, động tận dụng hội, phòng tránh rủi ro Việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, định đến sống họ Bởi lẽ, mục đích cuối hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mang lại lợi nhuận, việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực xem chiến lược việc định hướng, phát triển góp phần hồn thành mục tiêu doanh nghiệp Vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “quản trị nhân sự” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Nâng hiệu sử dụng nguồn nhân lực khơng nhằm mục đích đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà góp phần vào tăng trưởng ngành nghề trách nhiệm với xã hội Dựa sở luận nâng cao hiệu quản sử dụng nhân doanh nghiệp, luận văn 132 thực trạng công tác quản sử dụng nhân Công ty, xây dựng lên tiêu chuẩn đánh giá cụ thể thông qua công tác tuyển dụng, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Bên cạnh luận văn xây dựng tiêu chuẩn, sách đãi ngộ hợp theo quy định chung công ty Nhà nước Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực doanh nghiệp tuổi đời trẻ tạo chỗ đứng thị trường cung cấp thiết bị y tế Có thành cơng nhờ vào cố gắng, nỗ lực toàn cán công nhân viên Công ty, đặc biệt đội ngũ nhân viên kinh doanh bước hồn thiện mình, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Về hoạt động kinh doanh: Cung cấp trang thiết bị y tế thị trường tiềm năng, hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận với nhu cầu ngày tăng Công ty nắm bắt hội này, với tầm nhìn, lực chiến lược kinh doanh mình, Cơng ty khẳng định vị trí thương trường quốc tế ngày phát triển Tuy nhiên, Năm 2017 năm khó khăn biến đổi mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc tế Tưởng chừng Cơng ty khơng thể hồn thành kế hoạch tăng 40% tất tiêu Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết định mang tính chất mạo hiểm tảng chiến lược ổn định, Công ty đưa doanh thu lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ Khi thành lập, doanh thu năm Công ty đạt 2,82 tỷ đồng, số nhỏ, năm 2015 doanh thu đạt 4,65 tỷ đồng tăng đến 6,56 tỷ đồng cho năm 2016, đến năm 2017, doanh thu đạt 12,5 tỷ đồng hoàn thành vượt mức 35,9% so với kế hoạch đề 9,2 tỷ đồng Lợi nhuận năm 2017 đạt 2,02 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 vượt mức 25,9% so với kế hoạch đề Về hoạt động nhân sự: Số lượng nhân không dồi dào, dao động trăm người, mang tính chất ổn định, có trình độ chun môn, lực làm việc tốt quản hệ thống hợp lý, môi 133 trường lành mạnh, động Phần lớn lực lượng nhân Công ty tốt nghiệp đại học, cao đẳng Năm 2017, số lượng nhân tồn Cơng ty có 132 người, có đến 108 người tốt nghiệp đại học 16 người tốt nghiệp cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Cơ cấu nhân trẻ, năm 2017, nhân độ tuổi từ 18 đến 30 chiếm 56%, nhân đổ tuổi từ 30 đến 45 chiếm 41% Nhân viên trẻ đem lại cho Công ty lợi định công tác quản lý, đào tạo phát triển nhân viên Các hoạt động quản nhân Cơng ty có mối quan hệ mật thiết ảnh hưởng, tác động lẫn Một số tiêu cho thấy công tác quản nhân Công ty tiến triển tốt Cụ thể, hiệu suất sử dụng lao động năm 2016 596,82 triệu đồng/người, năm 2017 tiêu tăng mạnh lên đến 961,85 triệu đồng/người, tăng 61,2% so với năm 2016 Năm 2016, sức sinh lời nhân viên Phòng kinh doanh 101,27 triệu đồng/năm, năm 2017 tiêu đạt 155,01 triệu đồng/năm Sức sinh lời năm 2017 tăng so với năm 2016 53,74 triệu đồng/người/năm, tương ứng với mức tăng 53,07% Hiệu chất lượng đào tạo nhân cho thấy 80% số lượng nhân viên sau đào tạo hồn thành tốt cơng việc giao Chỉ số KPI lương cho thấy, mức lương trung bình nhân viên Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực mức ổn định 250.000 đồng/người/ngày cao so với trung bình ngành Những số đánh giá thành tích Cơng ty việc sử dụng nhân Tuy nhiên, Công ty nên áp dụng thêm số hình thức khen thưởng quy định mức độ, thời gian tăng lương hợp để khích lệ, nâng cao hiệu làm việc, phát huy thái độ tích cực, sáng tạo cơng việc Q trình thực tập thực tế Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực cho phép em nghiên cứu nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức trang bị từ nhà trường Trên sở thuyết phân tích thực trạng cho thấy vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thơng qua tiêu cụ thể em mạnh 134 dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản sử dụng nguồn nhân lực Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích góp phần giải mặt hạn chế Do trình tìm hiểu thực tế trình độ thân nhiều hạn chế kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy ít, số thông tin số liệu cần thiết bị hạn chế thời gian thu thập nên nguồn số liệu tương đối xác, chưa bao qt đầy đủ Vì vậy, luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp để đề tài em hoàn thiện 135 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo diễn đàn doanh nghiệp Ba trường phái quản trị điển hình https://careerbuilder.vn/en/hiringsite/3-truong-phai-quan-tri-dienhinh.35A4E9F6.html, xem 20/04/2018 Douglas Mc Gregor (1960) Học thuyết quản trị nhân lực phương Tây Trần Kim Dung (2005) Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất Thống kê Harold Koontz, Cyril O’ Donnell, Heinz Weihrich (1992) Những vấn đề cốt yếu quản lý, tập Nhà xuất Khoa học Xã hội [5] Nguyễn Thanh Hội (2000) Quản trị nhân Nhà xuất Thống kê [6] Bùi Văn Nhơn (2006) Quản phát triển nguồn nhân lực xã hội Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006) Quản phát triển nguồn nhân lực xã hội Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006) Quản phát triển nguồn nhân lực xã hội Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006) Quản phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2008) Đánh giá hiệu quản trị nhân Quản trị nhân sự, tái lần thứ Nhà xuất Lao động – xã hội, Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thân (2008) Hoạch định nhân Quản trị nhân sự, tái lần thứ Nhà xuất Lao động – xã hội, Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thân (2008) Tuyển dụng nhân Quản trị nhân sự, tái lần thứ 9, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hồ Chí Minh 136 ... thiện, nâng cao hiệu quản lý sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực (Dựa vào sở lý luận thực tiễn để đưa số giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quản lý sử dụng nhân công ty) CHƯƠNG... Lực nghiên cứu công tác quản lý sử dụng nhân Cơng ty này) Chương 3: Giải pháp hồn thiện, nâng cao hiệu quản lý sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực (Dựa vào sở lý luận thực tiễn... lý sử dụng nhân sự) Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình quản lý sử dụng nhân Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực (Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhân sự tại công ty TNHH phát triển thương mại hợp lực , Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhân sự tại công ty TNHH phát triển thương mại hợp lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay