Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của công ty cổ phần cảng nam hải

72 3 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Hoàng Thị Thu Huyền Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Hoàng Thị Thu Huyền Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị Thu Huyền Mã SV:1412402060 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: QT1801N Nâng cao hiệu nguồn nhân lực công ty cổ phần cảng Nam Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng công ty, đồng thời tìm ta nguyên nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty CP Cảng Nam Hải CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng Công ty CP Cảng Nam Hải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: năm 2017 Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hoàng Thị Thu Huyền ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải” thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, dẫn tận tình thầy trường đặc biệt thầy Khoa Quản trị Kinh doanh Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Lã Thị Thanh Thủy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải, nơi em thực tập làm đề tài, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lời để em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện tốt từ vật chất tinh thần để em hồn thành tốt việc học tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải” em tự thực hướng dẫn ThS Lã Thị Thanh Thủy Mọi số liệu biểu đồ luận văn em trực tiếp thu thấp đồng ý Ban Giám đốc công ty cổ phần Cảng Nam Hải Để hoàn thành luận văn này, em sử dụng tài liệu ghi tài kiệu tham khảo cuối luận văn, em không sử dụng tài liệu khác Nếu sai sót, em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên Hoàng Thị Thu Huyền Mục lục DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG 10 KHÓA LUÂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Cơng ty quy định rõ ràng đồng phục trụ sợ làm việc quần áo bảo hộ, thiết bị bảo vệ cho lao động trực tiếp; đảm bảo chuyên nghiệp, lịch sự, tôn trọng lẫn tôn trọng khách hàng - Công ty xây dựng đội ngũ ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng phận quản lý nhân viên theo tiêu chí trao quyền nhằm tạo tin tưởng nhân viên sẵn sàng chấp nhận họ vượt qua thử thách - Các cấp quản lý đào tạo cách khen chê nhân viên cách hiệu quả, đặc biệt không nhắc nhắc lại lỗi lầm nhân viên khứ - Cơng ty tặng q cho nhân viên nhiều hình thức: tiền mặt, phiếu mua hàng, tặng phẩm, … - Nhằm thu hẹp lại khoảng cách thành viên nhóm, cơng ty phụ cấp hàng tháng khoản tiền để phòng ban xếp buổi chơi nhóm liên hoan - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành viên cơng ty, làm cho công ty trở thành cộng đồng làm việc tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiết tiến thủ - Cơng ty xây dựng môi trường làm việc dựa ba yếu tố chính: Chân thật, Tin cậy Cơng Trên sở hình thành tâm lý chung lòng tin vào thành cơng cơng ty Hồng Thị Thu Huyền 21 QT1801N KHÓA LUÂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG III.PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP CẢNG NAM HẢI Bảng 2.3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực Chênh lệch STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng Tỷ lệ (%) Doanh thu Triệu 531.573,31 376.658,75 -154.914,56 -29,14 Lợi nhuận Triệu 207.899 154.455,13 -53.443,87 -25.71 Số lượng lao động Người 527 564 37 7.02 Hiệu suất sử dụng lao động(1/3) Triệu/người 1008 667.84 -340.16 33.75 Hiệu sử dụng lao động(2/3) Triệu/người 394.50 273,86 -121.5 -30.80 Mức đảm nhiệm lao động(3/1) Người/triệu 0,0010 0,0015 0,0005 Qua bảng ta nhận thấy: - Hiệu suất sử dụng lao động năm 2015 Công ty 1008 triệu/người/năm, điều chứng tỏ năm 2015 lao động Công ty tạo 1008 triệu đồng doanh thu Nhưng đến năm 2016 số 667.84 triệu đồng/người/năm Như vậy, hiệu suất sử dung lao động Công ty năm 2016 giảm so với năm 2015 Cụ thể, hiệu suất sử dụng lao động năm 2016 giảm so với năm 2015 340.16 triệu đồng/người/năm tương đương với 33.75% Đây số giảm đáng kể - Năm 2015, hiệu sử dụng lao động Công ty 394.5 triệu đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2015 lao động Công ty tạo 394.5 triệu đồng lợi nhuận Đến năm 2016 số 273.86 triệu đồng/người/năm Như vậy, hiệu sử dụng lao động năm 2016 so với năm 2015 Vẫn giảm sút đáng kể Cụ thể, hiệu sử dụng lao động năm 2016 giảm 121.5triệu đồng/người/năm tương đương với 30.8% so với năm 2015.Đây số không nhỏ - Về mức đảm nhiệm lao động năm 2015, mức đảm nhiệm lao động Công ty 0,0010người/triệu đồng/năm, điều chứng tỏ năm 2015 để tạo triệu Hoàng Thị Thu Huyền 22 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG đồng doanh thu cần 0,0010 lao động Đến năm 2016 số 0,0015 người/triệu đồng/năm Như vậy, mức đảm nhiệm lao động năm 2016 tăng so với năm 2015 Cụ thể, mức đảm nhiệm lao động năm 2016 so với năm 2015 tăng 0,0005người/triệu đồng/năm tương đương với 5% IV.ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CP CẢNG NAM HẢI Cơng ty CP Cảng Nam Hải áp dụng nhiều biện pháp quản lý mang lại kết đáng kể Việc tuyển dụng đào tạo, khuyến khích người lao động Công ty quan tâm làm cho hiệu sử dụng nhân công ty tăng lên Song bên cạnh điểm đạt được, tồn số mặt hạn chế:  Ưu điểm - cấu tổ chức năm gần thay đổi đáng kể hoàn thiện nhằm phù hợp với kinh tế thị trường với phát triển đất nước Hiện cơng ty tạo cho đứng thị trường công ty đạt doanh thu thu nhập bình quân đầu người cao Bộ máy lãnh đạo phòng ban cơng ty ngày phát huy tốt chức nhiệm vụ, ý thức kỷ luật trách nhiệm luôn đánh giá tốt Công ty phát huy hợp tác cá nhân công việc, cấp với cấp trên, qua chất lượng cơng việc ngày cao - Đời sống vật chất, tinh thần môi trường làm việc ngày cải thiện giúp cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, tinh thần hăng say lao động nâng lên, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng tăng lên - Công tác đào tạo phát triển nhân viên nhận ủng hộ nhiệt tình CBCNV Đây điều kiện tốt để Công ty phát triển bền vững, nâng cao hiệu sản xuất - Cán quản lý lãnh đạo Cơng ty trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt hiệu công việc cao - Người lao động hội thể mình, bộc lộ hết tài trí tuệ thực mình, trình độ nâng cao - Doanh nghiệp xây dựng sách lương, thưởng; chế độ, sách khác người lao động Bên cạnh đó, doanh nghiệp phương pháp tính lương áp dụng cho đối tương làm tốt cơng tác an tồn sức khỏe người lao động Đây cộng cụ nhằm nâng cao hiệu sử dụng nhân lực doanh nghiệp cách định hướng, nhằm thu hút khuyến khích người lao động chun mơn giỏi, đạt đƣợc thành tích cao cơng việc Hồng Thị Thu Huyền 23 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Hạn chế Bên cạnh kết đạt thời gian qua, Công ty tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết cơng tác quản lý công việc, thể mặt sau đây: - Một số CBCNV trình độ chưa kinh nghiệm, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu Công ty, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao - Mối quan hệ đơn vị phòng ban chức chưa chặt chẽ - Mặc dù số lượng lao động qua năm công ty tăng lên lợi nhuận doanh thu giả sút - Mục tiêu đào tạo xí nghiệp tập trung vào khía cạnh đào tạo đáp ứng u cầu cơng việc trước mắt mà bỏ qua khía cạnh phát triển, nội dung công tác đào tạo phát triển nhân lực xí nghiệp nhiều hạn chế chưa thực giúp ích đắc lực cho thực tế cơng tác cán cơng nhân viên Hồng Thị Thu Huyền 24 QT1801N KHÓA LUÂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP CẢNG NAM HẢI 3.1 Bố trí, xếp cán công nhân viên phù hợp với bộphận 3.1.1 sở giải pháp: - Số Lượng lao động gián tiếp số phòng ban đơng so với tổng số lao động tồn cơng ty (lao động gián tiếp 249 người chiếm 44.1%) làm cho máy tổ chức cồng kềnh - Khối nhân viên quản lý xí nghiệp nhìn chung tuổi đời cao * Mục đích biện pháp - Làm cho máy quản lý gọn nhẹ - Giảm chi phí tiền lương - Nâng cao hiệu sử dụng lao động, thúc đẩy cán công nhân viên phát huy lực đáp ứng cơng việc giao * Nội dung biện pháp Cân đối lao động hợp lý với tiêu sản xuất kinh doanh Đối với tình hình tại, cơng ty khơng tăng số lượng lao động (không tuyển dụng thêm lao động) Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực từ phận quản lý gián tiếp đến lực lượng trực tiếp sản xuất, nâng cao khả thực công việc họ làm cho họ hoàn thiện thân Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực  Cắt giảm lao động cách khoa học: - Giảm lao động tự nhiên (cán công nhân viên đến tuổi nghỉ hưu) - Khuyến khích nghỉ hưu sớm - Thun chuyển cơng tác (điều cán cơng nhân viên lực đến vị trí thiếu hụt) - Đưa lao động dư thừa phận chuyển sang chi nhánh khác tập đoàn  Với đội ngũ cán quản lý: - Nâng cao trình độ lực quản lý để phù hợp với xu phát triển kinh tế đất nước Hàng năm, cử cán luân phiên bồi dưỡng, tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý theo chế ban hành Nhà nước Hoàng Thị Thu Huyền 25 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nâng cao khả ngoại ngữ tiếng anh Trưởng/Phó phòng,khuyến khích cán CNV học thêm ngồi - Mặt khác, cử cán đào tạo phải đào tạo theo chuyên môn nghiệp vụ công việc mà họ đảm trách qua trung tâm chuyên bồi dưỡng cán quản lý Thường xuyên cập nhật kiến thức quản lý, cung cấp kiến thức kinh tế thông qua giảng thơng qua việc xây dựng, phân tích xử lý tình huống, đào tạo trực tiếp thơng qua công việc (đối với nhân viên vào làm việc Công ty), tiến hành đào tạo tập dượt thông qua hình thức xây dựng đề án cải thiện cơng tác hoạt động máy quản lý Công ty - Đối với nhân viên kinh doanh, trực tiếp tìm kiếm thị trường: Rà sốt trình độ chun mơn, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nước Bổ túc tiếng anh liên tục, đào tạo kiểm tra trình độ giám sát chặt chẽ Cơng ty Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trình học tập, đặt việc thực hành điều kiện khắc nghiệt cụ thể - Đối với đội ngũ cơng nhân kỹ thuật đầu tư kinh phí cho họ học tập, tiếp thu công nghệ Kết hợp với trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Công ty ngành nhằm tiếp thu kinh nghiệm cơng nghệ đại từ đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp đem lại hiệu cao Tổ chức thi tay nghề lao động giỏi, thi sáng tạo lao động để khuyến khích người lao động tích cực tìm tòi, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật 3.1.2.Chi phí biện pháp - Để khuyến khích nhân viên nghỉ hưu sớm cơng ty áp dụng số sách đãi ngộ đặc biệt cho nhân viên không làm việc hưởng lương 75% - Chuyển nhân viên phận việc sang phận thiếu hụt - Đưa lao động trực tiếp nhân viên dư thừa sang chi nhánh tập đồn Cảng Nam Hải Đình Vũ Nam Đình Vũ Sau em xin đưa bảng dự kiến lao động theo biện pháp: Hoàng Thị Thu Huyền 26 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Bảng 3.1 Dự kiến số lượng lao động phòng ban STT Chức Thực tế Điều chỉnh Tăng –giảm Còn lại Giám đốc 1 Phòng sơ liệu báo cáo 45 -5 40 Kế hoạch khai thác 62 -8 54 TRực ban điều độ 45 +5 50 Phòng CMS 66 -2 64 Phòng Kế tốn tài 62 -2 60 Khác( lao động lái cẩu, lái 283 xe kéo, kiểm vỏ, xe nâng, cân hàng, lao công, tạp vụ,…) -50 233 Tổng 62 502 564 Trong đó: - Khuyến khích nghỉ hưu sớm người phòng Kế hoạch khai thác thuyên chuyển người phòng khai thác sang phòng trực ban điều độ - Khuyến khích nghỉ hưu sớm phòng Kế tốn tài thun chuyển người phòng CMS sang phòng trực ban điều độ Dự tính chi phí tiết kiệm từ việc khuyến khích nghỉ hưu sớm: số lượng: người -Đồng thời giảm tự nhiên số lao động số phòng ban đặc biệt lao động khác cơng ty sử dụng tất cơng nghệ máy móc, cần lao động tay nghề kĩ thuật Một số lao động dư thừa phận cơng ty thun chuyển sang cảng nam Hải Đình Vũ Cảng Nam Hải Đình Vũ , Nam Đình Vũ Việc làm cho người lao động không bị việc công ty người x 12 tháng x 10.000.000 x 25%= 120.000.000 đồng 58 người x 12 tháng x 6.000.000 = 4.176.000.000 đồng Hồng Thị Thu Huyền 27 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 3.1.3 Dự kiến kết đạt thực biện pháp Bảng 3.1.3: Kết thực biện pháp STT Chỉ tiêu ĐVT Trước giải pháp Sau giải pháp Tổng lao động Người 564 502 Doanh thu Triệu đồng 376.658,75 376.658,75 Tổng sản lượng Tấn 521.000 521.000 Chi phí Triệu đồng 222.203,62 217.907,62 Lợi nhuận Triệu đồng 154.455,13 158.751,13 Hiệu suất sử dụng lao động Triệu đồng /người 651,877 732,387 Hiệu sử dụng lao động Triệu đồng/ người 273,857 316,237 3.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3.2.1 Căn đưa giải pháp: Chính sách đãi ngộ vật chất công ty không giữ chân nhân viên Việc nâng cao đãi ngộ hai phụ thuộc vào kết kinh doanh, việc tăng lương, thưởng biện pháp hay lạm dụng gây tác dụng khơng tốt Ngồi môi trường làm việc chưa tạo gắn bó với người lao động Lãnh đạo doanh nghiệp chưa khuyến khích tinh thần người lao động lôi kéo họ tin tưởng vào thành công doanh nghiệp Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hóa đề cập đến giá trị mà người nhân viên công ty đề cao, suy tôn cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn Hoàng Thị Thu Huyền 28 QT1801N KHÓA LUÂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG cải thiện nguồn nhân lực trước hết phải cải thiện mơi trường văn hóa cơng ty, điều dễ nhiều thời gian tốn Rõ ràng tảng khía cạnh thể thường gắn với văn hóa cơng ty khó hình thành hai Việc khảo sát, nghiên cứu văn hóa cơng ty vấn đề lớn khơng thể nói hết mục nhỏ luận văn Do vậy, luận văn đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa cơng ty thực công ty thời gian tới sau: - Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Người lãnh đạo cất nhắc người tài cố gắng không làm tổn mối hòa khí nội cơng ty Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho người lại phải “tâm phục phục” Và người lại phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao - Nhân viên lớn tuổi lực lượng gắn bó với cơng ty từ thành lập Trong trình sản xuất làm việc, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp cơng ty giải thơi việc Những người lại lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị tăng thêm cho cơng ty Họ người kinh nghiệm làm việc chăm chỉ, tuân thủ theo giấc cơng ty Họ tỉ mỉ, kỹ lưỡng chu đáo Ln lắng nghe, cẩn thận, chín chắn để làm gương cho nhân viên trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, cái, sức khỏe v.v họ khích lệ lớn - Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm giai đoạn Ngoài lương bổng phải cơng tính cạnh tranh với bên ngồi, cơng ty phải ln tạo cơng việc thú vị để tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thông tin mục tiêu kinh doanh công ty, đánh giá công ty Để nhân viên tham gia vào giải công việc vấn đề liên quan đến họ Để họ độc lập công tác tránh kèm cặp sát Cần tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái khơng đố kỵ công tác - Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm đến yếu tố giao tiếp nội Giao tiếp nội coi quan hệ ngồi cơng việc cơng ty Giao tiếp nội tốt giúp công ty hạn chế xung đột xảy mà làm tăng tính hợp tác đồng nghiệp nhà quản lý Lắng nghe ý kiến nhân viên để họ tham gia vào công tác quản lý cơng ty hồn tồn khơng làm giảm uy tín nhà quản lý mà trái lại làm nhân viên thêm gần gũi, yên tâm kính phục cấp 3.2.2 Nội dung thực Hồng Thị Thu Huyền 29 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Ngồi việc áp dụng sách đánh giá đãi ngộ thưởng đưa góp phần vào việc làm nhân viên lao động tích cực gắn bó với doanh nghiệp cơng ty nên áp dụng thêm biện pháp sau đây: - Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức - Theo ta thấy người lao động làm họ muốn thỏa mãn mong muốn: vật chất & tinh thần Một số doanh nghiệp sử dụng đánh vào tâm lý vật chất không giữ lao động Vậy câu hỏi sao? Hiện người lao động không mong muốn mức lương cao mà họ muốn mơt mơi trường lao động thể được: tình hữu, vui vẻ, an tồn Kết hợp với điều lao động phát triển phát huy việc làm việc nhóm -> hiệu công việc nâng cao-> Năng suất lao động nâng cao - Sau e xin đưa mẫu đánh giá bầu khơng khí phòng ban Điểm tối đa 10, tiếu chí 2.5 điểm Tên nhân viên Phòng ban Tiêu chí - Điểm Năng suất - Chất lượng công việc - Ý thức trách nhiệm công việc - Khả làm việc chung với đồng đội , xây dựng quan hệ cơng tác tốt, đóng gớp ý kiến với doanh nghiệp - Tổng điểm Mỗi phòng sau hồn thành đánh giá theo tháng theo quý, giám đốc phòng ban đánh giá để thi đua với Phòng ban điểm tối đa 10 điểm: thưởng 10.000.000đ Phòng ban điểm mức khá: 7.5: thưởng 5.000.000đ Phòng ban điểm trung bình yếu: 2.5: nhắc nhở Hồng Thị Thu Huyền 30 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP - TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Lãnh đạo người đầu đường lối sách công ty Các lãnh đạo tối cao doanh nghiệp phải tham gia dẫn dắt hoạt động doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gương mẫu sách công ty, tôn trọng, đảm bảo thực hứa hẹn với nhân viên tạo tin tưởng cấp với cấp Ứng xử tốt với nhân viên, đưa cách giải vấn đề hợp lý sáng suốt, sẵn lòng để bảo vệ nhân viên mình, giữ thể diện cho họ Nếu họ khơng gương mẫu thật khó trì giá trị tảng văn hóa doanh nghiệp Vì nhân viên quyền thường xu hướng coi lãnh đạo họ gương xuất phát từ mong muốn thành đạt lãnh đạo họ Xây dựng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược cho toàn tổ chức Lãnh đạo cần xây dựng sứ mệnh, chiến lược, cam kết thực từ tạo lập niềm tin tồn tập thể vào sứ mệnh, chiến lược đặt Niềm tin thứ sức mạnh to lớn đặc biệt với doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập Nếu khơng tin tưởng vững trắc vào thành cơng tổ chức doanh nghiệp khó tập trung nguồn lực lao động tạo sức mạnh đoàn kết, hợp tác tập thể Nhân viên phải thông tin định hướng chiến lược doanh nghiệp với mức độ khác tùy theo cấp độ nhân viên Đối với cấp độ nhân viên thừa hành, để dễ vào lòng người, lãnh đạo nên cụ thể hóa, trực quan sinh động chiến lược này, lồng vào buổi họp, tập huấn… Mục tiêu cuối cùng, trách nhiệm thực chiến lược chung phải san sẻ cho tập thể gánh vác, người việc Mỗi nhân viên tự cảm thấy rõ vai trò doanh nghiệp, trọng trách, nghĩa vụ phải hồn thành Đó khơng nhiệm vụ cam kết tự nguyện ràng buộc dài lâu, khơng tâm trạng thả lỏng, dễ dàng Khi đó, nhân viên đương nhiên tự hào ln gắng làm việc 3.2.3 Dự kiến kết đạt được: STT Chỉ tiêu ĐVT Trước giải pháp Sau giải pháp Tổng lao động Người 564 564 Tổng sản lượng Tấn 521.000 573.100 Doanh thu Triệu đồng 376.658,75 414.224,625 Chi phí Triệu đồng 222.203,62 222.263,62 Lợi nhuận Triệu đồng 154.455,13 191.961,005 Hồng Thị Thu Huyền 31 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Hiệu suất sử dụng lao Triệu động đồng /người 667,835 734,441 Hiệu sử dụng lao Triệu động đồng/ người 273,857 300,921 1- Tạo động lực làm việc Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc làm Nó tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh phù hợp giúp nhân viên cảm giác làm cơng việc ý nghĩa hãnh diện thành viên doanh nghiệp Điều ý nghĩa tình trạng “chảy máu chất xám” phổ biến Lương thu nhập phần động lực làm việc Khi thu nhập đạt đến mức đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp để làm việc mơi trường hồ đồng, thoải mái, đồng nghiệp tơn trọng 2- Điều phối kiểm sốt Văn hóa doanh nghiệp điều phối kiểm soát hành vi nhân câu chuyện, truyền thuyết; chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc Khi phải định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi lựa chọn phải xem xét 3- Giảm xung đột Văn hóa doanh nghiệp keo gắn kết thành viên doanh nghiệp Nó giúp thành viên thống cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn định hướng hành động Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn văn hố yếu tố giúp người hoà nhập thống 4- Lợi cạnh tranh Tổng hợp yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực làm tăng hiệu hoạt động cảu công ty tạo khác biệt thị trường Hiệu khác biệt giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt thị trường Hồng Thị Thu Huyền 32 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP Hồng Thị Thu Huyền TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 33 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Con người phận chủ yếu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh suy cho để phục vụ lợi ích người Trong doanh nghiệp thương mại nay, yếu tố người đóng vai trò định thành bại doanh nghiệp Chính sử dụng lao động hiệu yếu tố sống doanh nghiệp Nói đến sử dụng lao động nói đến việc quản lý sử dụng người Con người phát triển thay đổi tư duy, hành động cụ thể hồn cảnh cụ thể Vì vậy, phải để nắm bắt thay đổi, tư duy, ý thức người hay nói cách khác nắm bắt nhu cầu người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc làm quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Bởi sử dụng lao động hiệu giúp doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tốt, giảm chi phí sản xuất, khấu hao nhanh tài sản cố định… điều giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường mở rộng thị phần tăng khả cạnh tranh với đối thủ Hoàng Thị Thu Huyền 34 QT1801N KHĨA LN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.TS.Nguyễn Quang Ngọc (2016) , Phân tích báo cáo tài chính, NXB.TàiChính 2.Th.S Ngơ Kim Phương (2013) ,Phân tích tài doanh nghiệp , NXB Kinh tế TP.HCM Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị doanh nghiệp , NXB Lao động – Xã hội Một số tài liệu Ban tổ chức lao động - tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Một số tài liệu Ban tài - kế tốn Cơng ty Cổ phần Cảng Nam Hải Bộ Luật lao động Báo Lao động Một số sách báo, tạp chí khác Website : www.haiphongport.com.vn 10.Thư viện điện tử trường ĐHDL Hải Phòng http://lib.hpu.edu.vn/, khóa luận tốt nghiệp sinh viên trường ĐHDL Hải Phòng khóa 9, 10, 12 11.Bách khoa toàn thư mở http://vi.wikipedia.org/ 12.Thư viện khóa luận http://khoaluan.edu.vn/ Hồng Thị Thu Huyền 35 QT1801N ... phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải Hoàng... tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực Công ty CP Cảng Nam Hải Các số liệu cần thiết... Nam nói chung Cơng ty CP Cảng Nam Hải nói riêng, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích nguồn nhân lực Cơng ty CP Cảng Nam Hải, từ đưa giải pháp, đề xuất để nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của công ty cổ phần cảng nam hải , Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của công ty cổ phần cảng nam hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay