Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH cơ khí và thương mại sinh hà

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MARKETING Sinh viên : Đồng Quốc Chung Giảng viên hướng dẫn: TS Hồng Chí Cương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI SINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MARKETING Sinh viên : Đồng Quốc Chung Giảng viên hướng dẫn: TS Hồng Chí Cương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đồng Quốc Chung Lớp: QT1801M Mã SV: 14142601033 Ngành: Marketing Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Giới thiệu khái quát lý luận Marketing hoạt động Marketing doanh nghiệp  Giới thiệu Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh trình bày cụ thể hoạt động Marketing Cơng ty, từ đánh giá mức độ hiệu hoạt động Marketing Công ty  Nêu lên định hướng phát triển Cơng ty, qua trình bày giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động Marketing Cơng ty Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng số liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2016 để phục vụ cho đánh giá mức độ hiệu hoạt động sản xuất nói chung hoạt động Marketing nói riêng, đồng thời xác định chi phí dự kiến cho giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH khí thương mại Sinh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Hồng Chí Cương Học hàm, học vị: Tiến sĩ quan công tác: Trường đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN năm Sinh viên Người hướng dẫn Đồng Quốc Chung TS Hồng Chí Cương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm, tạo điều kiện tốt cho em trình học tập, nghiên cứu hồn thiện Khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn TS Hồng Chí Cương, người tận tình bảo hướng dẫn tác giả suốt trình nghiên cứu để hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh tạo điều kiện, cung cấp số liệu để em hồn thành tốt Khóa luận Với tất tâm huyết cố gắng trình nghiên cứu đề tài, song trình độ, hiểu biết thời thực hạn nên Khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi thiếu sót, tồn Em kính mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, giáo, ý kiến đóng góp q báu q thầy để Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh Chữ viết tắt Bằng tiếng Anh Bằng tiếng Việt WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương ASEM Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á-Âu Tiếng Việt Chữ viết tắt Đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG Danh mục bảng Trang Bảng 2.1: Bảng so sánh giá sản phẩm cơng ty TNHH khí thương mại Sinh công ty TNHH khí thương mại Chúc 47 Ngân năm 2012 Bảng 3.1: So sánh giá thép kết cấu thông thường thép kết cấu chất lượng cao Công ty thép Việt-Đức năm 2018 60 Bảng 3.2: Chi phí dự kiến cho xây dựng Đại lý 66 Bảng 3.3: Dự kiến chi cho làm biển quảng cáo 71 Bảng 3.4: Dự kiến chi phí thuê làm clip chạy quảng cáo internet 71 Bảng 3.5: Dự kiến chi cho hoạt động giao lưu thăm dò ý kiến khách hàng 72 Bảng 3.6: Dự kiến chi phí cho hoạt động tham gia hội chợ khí 72 Bảng 3.7: Dự kiến chi phí tập huấn nhân viên bán hàng cá nhân 72 Bảng 3.8: Tổng chi phí cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty 72 Bảng 3.9: Dự kiến kết thực biện pháp gia tăng doanh thu 73 Danh mục hình, đồ biểu đồ Danh mục hình, đồ biểu đồ Trang Hình 1.1: Các giai đoạn vòng đời sản phẩm 16 đồ 1.2: Các kênh phân phối 25 đồ 1.3: Các bước xây dựng chương trình quảng cáo 30 đồ 2.1: đồ cấu tổ chức Công ty 35 Biểu đồ 2.1 Lượng đơn hàng năm 2013-1016 42 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế Việt Nam đà phát triển hội nhập với kinh tế giới Là nhân tố quan trọng kinh tế, doanh nghiệp phải cạnh tranh với gay gắt Điều khiến họ phải tìm cho lối riêng để trụ vững phát triển Tuy hình thành phát triển 14 năm Công ty TNHH khí Thương mại Sinh Phòng Marketing từ cuối năm 2014 Điều chưa đủ để coi kinh nghiệm việc quản trị doanh nghiệp theo triết lý Marketing Chính chưa kinh nghiệm việc ứng dụng Marketing vào thực tế nên nhiều doanh nghiệp lúng túng việc định Marketing Đồng thời, việc phối hợp yếu tố Marketing-mix chưa hài hồ, định rời rạc mang tính đối phó trước mắt Nếu tiếp tục bối cảnh hội nhập mà khơng thay đổi doanh nghiệp khó cạnh tranh tồn thị trường Từ thực trạng kể Công ty, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing Cơng ty TNHH khí Thương mại Sinh Hà” làm Khóa luận tốt nghiệp cho Kết cấu Khóa luận chia làm chương sau: Chương 1: sởhoạt động Marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Công ty TNHH khí Thương mại Sinh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing Cơng ty TNHH khí Thương mại Sinh Đối với khách hàng mua trực tiếp bán kính 100km miễn phí vận chuyển ngồi 100km chịu mức phí 5000 đồng/km Đối với đại lý nhà phân phối với quy mơ lớn hỗ trợ bốc dỡ hàng phí vân chuyển để kịp thời cung ứng sản phẩm cho thi trường Thực sách hỗ trợ bán hàng cho kênh trung gian Hỗ trợ thông tin sản phẩm cho trung gian để họ nắm vững đặc điểm sản phẩm, để tư vấn cho khách hàng, nắm điểm mạnh điểm yếu sản phẩm Công ty đối thủ cạnh tranh để họ cách thuyết phục người mua Tổ chức buổi gặp định kì để phổ biến kiến thức sản phẩm, chế sách nâng cao nghiệp vụ kĩ bán hàng, chế quản lí Thời gian thực Từ cuối năm 2018, Công ty nên cho xây dựng đại lý phân phối thức khu vực Thái Nguyên, khu vực Thanh Hóa Đồng thời thời gian Công ty nhân viên kinh doanh tìm kiếm 10 nhà phân phối khu vực gần Đại lý phân phối để thuận tiện cho việc phân phối sản phẩm Người thực Người trực tiếp thực giải pháp này, em xin đề xuất xây dựng Đại lý em nghĩ nên cử cán phòng kinh doanh thực Cử đến nhân viên phòng kinh doanh khảo sát người khu vực.Vì họ hiểu rõ sản phẩm Cơng ty, họ khảo sát xem khu vực xây dựng phù hợp hay khơng, ngồi họ nắm rõ thông tin khách hàng Nên cử nhân viên phòng kinh doanh theo em phù hợp Còn nhà phân phối, Cơng ty nên cử nhân viên Marketing trực tiếp tìm kiếm nhà phân phối tiềm thuyết phục họ phân phối 65 sản phẩm Công ty cửa hàng hay kho họ Vì nhân viên Marketing trực tiếp nắm thông tin nhà phân phối tiềm kỹ nghiệp vụ tiếp cận để thuyết phục nhà phân phối dễ dàng hiệu Dự tính chi phí Việc xây dựng Đại lý tốn khoảng chi phí lớn nên trước xây dựng cần nằm rõ giá vật tư xây dựng, công cụ dụng cụ xây dựng, giá thuê nhân công, giá thuê đất, chi phí vận chuyển cho tối ưu tiết kiệm Ngoài khu vực lại bảng giá khác Theo em, ngồi việc thuê mặt bằng, Công ty nên thuê Công ty xây dựng để xây dựng thánh phố Thái Ngun Thanh Hóa Bảng 3.2: Chi phí dự kiến cho xây dựng Đại lý Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Đại lý Thái Đại lý Thanh Hóa Ghi 100.000.000 đồng/ năm 60.000.000 80.000.000 đồng/ năm 45.000.000 Thuê năm Giá vật tư xây dựng 150.000.000 130.000.000 Tổng 510.000.000 415.000.000 Nguyên Giá thuê mặt Giá thuê Công ty xây dựng Nguồn: Tổng hợp Tổng chi phí cho Đại lý khoảng 925.000.000 đồng số tiền nhỏ Nhưng để mở rộng hoạt động phân phối sản phẩm Cơng ty việc đầu tư hợp lý Với tổng tài sản 22 tỷ đồng việc đầu tư vừa sức với Cơng ty 66 Đối với việc tìm kiếm nhà phân phối, Công ty không nhiều chi phí chủ yếu chi phí lại Mỗi khu vực Công ty khoảng 10.000.000 đồng để thực giải pháp Tổng chi phí cho việc xây dựng hệ thống kênh phân phối là: 945.000.000 đồng Dự kiến kết thực giải pháp Tính đến hết năm 2016 số lượng đơn hàng hàng Công ty bán thị trường mức 56% so với công suất của xưởng chế tạo (Nguồn: Nội cơng ty TNHH khí thương mại Sinh Hà) Theo dự kiến, Việc mở rộng kênh hiệu tăng số lượng đơn hàng bán từ 56% lên 82% tăng 26% Cụ thể là: - Tại khu vực Thái Nguyên tỉnh lân cận năm đến hết năm 2016 tổng cộng 146 đơn hàng loại Kênh phân phối hoạt động hiệu đến hết năm 2018 tăng lên 168 đơn Mức sản lượng hàng bán tăng khoảng 15% - Tại khu vực Thanh Hóa tỉnh lân cận đến hết năm 2016 tổng cộng 113 đơn hàng loại Kênh phân phối hoạt động hiệu đến hết năm 2018 tăng lên 126 đơn Mức sản lượng hàng tăng 11% Điều nghĩa, Cơng ty cải thiện hiệu kinh doanh thông qua việc xây dựng kênh phân phối, với việc phát triển sản phẩm đầu tư cho xúc tiến hỗn hợp hợp lý 3.2.2.3 Giải pháp hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh nhằm thu hút ý khách hàng kích thích mua hàng Lý chọn giải pháp Ngồi hình thức Marketing trực tiếp bán hàng cá nhân sách xúc tiến hỗn hợp Công TNHH khí thương mại Sinh nhiều hạn chế Nhằm thu hút ý khách hàng kích 67 thích mua hàng Cơng ty nên bổ sung thêm vài phương thức xúc tiến khác quảng cáo, quan hệ cơng chúng (PR) hồn thiện thêm sách mà Cơng ty sử dụng Nội dung thực Quảng cáo Do tính chất quảng cáo lựa chọn khán giả khơng cao, phạm vi hoạt động rộng tác động rộng rãi Nên hình thức mà Cơng ty nên áp dụng Với số vốn chưa nhiều Công ty nên tập trung vào phương thức quảng cáo như: Tạp chí, hội chợ, hoạt động trời,… Về quảng cáo phương tiện in ấn: báo, tạp chí, Cơng ty nên chọn quảng cáo tạp chí chun ngành như: tạp chí khí, tạp chí Cơng thương,…Thiết kế thông điệp truyền tài thu hút tạo ấn tượng cho khách hàng Quảng cáo phương tiện ngồi trời: Cơng ty treo băng rơn, bảng hiệu pan-nô quảng cáo khu vực tiếp cận đươc khách hàng từ Cơng ty, đại lý nhà phân phối đến khu vực xưởng sửa chữa thay phụ tùng Ngồi ra, Cơng ty nên tham gia hội chợ khí để giới thiệu sản phẩm Công ty đến khách hàng mới, khách hàng tiềm Quảng cáo qua mạng internet: Công ty nên thiết kế website riêng để khách hàng tìm kiếm sản phẩm, giá, mẫu mà dễ dàng nhanh chóng website tương tác khách hàng Cơng ty nhanh chóng Giúp việc thu thập thông tin, mong muốn, nhu cầu phản hồi khách hàng nhanh chóng thuận tiện Ngoài ra, mạng xã hội phát triển, việc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng hình thức hữu ích mà Cơng ty nên áp dụng 68 Quan hệ cơng chúng Quang hệ cơng chúng vai trò quan trọng hoạt động truyền thơng Đây hoạt động tạo niềm tin khách hàng sản phẩm Công ty Trước định hành vi mua mình, khách hàng thường tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, kinh nghiệm thân tiếng uy tín cơng ty thị trường Nó hữu với Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh để tạo mối liến kết đến với khách hàng Với Công ty, sản xuất sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nhà xưởng sửa chữa máy xúc, máy ủi Giá trị sản phẩm Công ty không nhỏ Nếu quan hệ công chung tốt khách hàng tiềm tin tưởng sử dụng sản phẩm Công ty lâu dài khách hàng trung thành Trong thời gian tới, Cơng ty nên khoản chi ngân sách cho quan hệ cơng chúng kế hoạch chi tiêu phù hợp hiệu Công ty nên tích cực tham gia hội chợ, triển lãm ngành chế tạo khí thời gian tới để để xây dựng hình ảnh tạo dựng thương hiệu cho Cơng ty Để qua khách hàng nhận biết tìm hiểu sản phẩm Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty nên thăm dò ý kiến khách hàng buổi gặp gỡ xưởng sản xuất địa bàn để tìm hiểu đáp ứng nhu cầu khách hàng, qua kế hoạch cải tiến sản phẩm thời gian sớm Đồng thời việc gặp gỡ khách hàng thể thân thiện xây dựng mối quan hệ lâu dài Công ty với khách hàng Khuyến Công ty thực sách ưu đãi cho khách hành trung thành đặc thù ngành việc tạo sản phẩm khuyến khó khăn Công ty nên tiếp tục làm tốt công tác khuyến tại.Hình thức triết khấu theo đơn hàng Cơng ty nên trì hình thức khuyến với khách hàng trung thành khách hàng Vừa trì trung thành 69 khách hàng với sản phẩm mà tạo mối quan hệ với khách hàng Bán hàng cá nhân Đây hính thức bán hàng hiệu tiếp cận xác khách hàng mục tiêu Vì Công ty nên tiếp tục áp dụng công cụ bán hàng này, với mức hoa hồng cho nhân viên bán hàng để kích thích tinh thần làm việc phát huy tối đa khả họ Đồng thời nâng cao số lượng hàng bán cho Công Với cơng cụ bán hàng cá nhân trì trung thành khách hàng cao với sản phẩm Công ty Công ty nên tổ chức buổi huấn luyện bồi dưỡng nâng cao kĩ bán hàng nhân viên, cử nhân viên học tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ bán hàng Đồng thời tuyển nhân viên bán hàng kinh nghiệm cộng tác viên đội ngũ bán hàng khu vực phát triển Công ty Marketing trực tiếp Đây cơng cụ mà Công ty áp dụng để tiếp cận khách hàng Sau tìm kiếm thơng tin khách hàng bao gồm: tên, tuổi, số điện thoại, email, khả tài nhu cầu họ Nhân viên gửi thư chào hàng sau mặt hàng Công ty thư điện tử email Hình thức cung cấp đầy đủ thơng tin, giá cả, chất lượng mẫu mã sản phẩm đến với khách hàng Hình thức phát huy hiệu tối đa Cơng ty thương hiệu chỗ đứng thị trường Nếu Công ty tên tuổi uy tín ngành khách hàng dễ dàng bỏ thời gian để tìm hiểu sản phẩm Cơng ty Vì vậy, cần xây dựng thương hiệu vững mạnh, uy tín ngành Khi thương hiệu nhiều người biết đến việc truyền thông chiến dịch quảng cáo giảm bớt gánh nặng mà tiết kiệm chi phí lại đạt hiệu 70 Chi phí dự kiến thực Công ty thuê Công ty TNHH quảng cáo thương mại công nghiệp Nội- AIT để thiết kế bao gồm website logo thức cho Cơng ty với chi phí 40.000.000 đồng Cơng ty chi cho hoạt động quảng cáo: 101.000.000 đồng Bảng 3.3: Dự kiến chi cho làm biển quảng cáo Đơn vị: VNĐ Nội dung Số lượng Đơn giá/biển Thành tiền Đại lý Thái Nguyên 3.000.000 6.000.000 Đại lý Thanh Hóa 3.000.000 6.000.000 Các nhà phân phối 10 3.000.000 30.000.000 Tổng 42.000.000 Bảng 3.4: Dự kiến chi phí thuê làm clip chạy quảng cáo internet Đơn vị: VNĐ Nội dung Thời gian/ giây Chi phí làm clip 30 30 Chạy quảng cáo internet Đơn giá Số lượng Thành tiền 300.000 9.000.000 5.000.000 10 website 50.000.000 Tổng 59.000.000 Công ty chi cho hoạt động quan hệ công chúng: 49.600.000 đồng 71 Bảng 3.5: Dự kiến chi cho hoạt động giao lưu thăm dò ý kiến khách hàng Đơn vị: VNĐ Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền Địa điểm buổi / năm 5.000.000/ buổi 20.000.000 Thiếp mời 50 cái/ buổi 3.000/ 600.000 Đồ ăn nhẹ 50 cái/ buổi 20.000 4.000.000 Nước lọc 50 chai/ buổi 5.000 1.000.000 Tổng 25.600.000 Bảng 3.6: Dự kiến chi phí cho hoạt động tham gia hội chợ khí Đơn vị: VNĐ Nội dung Địa điểm Vận chuyển Tổng Số lượng lần/ năm Đơn giá 5.000.000 1.000.000 Thành tiền 20.000.000 4.000.000 24.000.000 Công ty chi cho bán hàng cá nhân: 18.000.000 đồng Bảng 3.7: Dự kiến chi phí tập huấn nhân viên bán hàng cá nhân Đơn vị: VNĐ Nội dung Số lượng Đi tập huấn 20 Buổi lần/ năm Tổng Giá 300.000 Thành tiền 18.000.000 18.000.000 Bảng 3.8: Tổng chi phí cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty Đơn vị: VNĐ Nội dung Tạo Website logo Quảng cáo Quan hệ công chúng Bán hàng cá nhân Tổng Chi phí 40.000.000 101.000.000 49.600.000 18.000.000 208.600.000 72 Ghi Dự kiến kết Với khoản chi cho xúc tiến hỗn hợp 208.600.000 đồng Công ty thu hút quan tâm khách hàng kích thích mua hàng Kết hợp với việc mở rộng kênh phân phối cải tiến sản phẩm Dự kiến đơn hàng hàng bán tăng 26% so với năm 2016 Điều chứng tỏ việc đầu tư cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp mang lại hiệu Dự kiên doanh thu thực giải pháp Dự kiến doanh thu Công ty tăng lên 16% so với năm 2016 Tức doanh thu tăng: (12,491,351,000 x 16%) + 12,491,351,000 = 14,552,154,760 đồng Bảng 3.9: Dự kiến kết thực biện pháp gia tăng doanh t hu Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận sau thuế Trước thực (2016) Sau thực (2018) So sánh Tuyệt đối Tương đối 12,491,351,000 14,552,154,760 2,507,204,760 116% 10,891,350,000 12.044.950.000 1,153,600,000 109% 1,474,888,800 2,005,763,808 530,875,008 113,6% Như vậy, sau áp dụng biện pháp ta thấy tổng doanh thu tăng, chi phí tăng đầu tư cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp hoàn thiện kênh phân phối Nhưng khơng mà lợi nhuận sau thuế bị giảm Chứng tỏ biện pháp hiệu với Công ty 73 KẾT LUẬN Hiện nay, thời kì hội nhập phát triển kinh tế Hoạt động Marketing doanh nghiệp yếu tố định đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận Những năm gần đây, Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh áp dụng thành công hoạt động Marketing công cụ hỗ trợ trình kinh doanh Cơng ty Qua gần 14 năm thâm nhập thị trường (từ năm 2004), Công ty đạt thành công định chỗ đứng thị trường sản xuất hàng phụ tùng máy xúc, máy ủi Mặc dù thâm nhập thị trường sau Công ty Chúc Ngân, Công ty Minh Khang,…nhưng với nỗ lực cố gắng không mệt mỏi mình, Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh vươn lên trở thành cơng ty sản xuất phụ tùng tên tuổi địa bàn thành phố nói riêng khu vực nói chung Tốc độ tăng trưởng doanh số lợi nhuận qua năm tăng Điều phần nhờ hoạt động hệ thống Marketing trình kinh doanh Tuy nhiên, trình phát triển kinh tế thị trường mạnh naycủa Việt Nam, với việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới đòi hỏi Cơng ty phải đối mặt với cạnh tranh cách đứng vững đôi chân để làm điều sử dụng hiệu hoạt động Marketing giúp Cơng ty phát triển bền vững Thơng qua việc tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing Công ty từ năm 2013 đến năm 2016, dựa sở lý thuyết xuất phát từ thực tiễn, đề tài cố gắng tổng kết thực trạng hoạt động Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh để đưa số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động Marketing góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, khả tiếp cận với số liệu thực tế hạn chế nên việc đánh giá dựa phân tích số tiêu đánh giá hiệu hoạt động 74 marketing mix chưa kết mong muốn Do hạn chế thời gian kiến thức nên q trình viết nhiều thiếu sót em mong góp ý thầy giáo để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn TS Hồng Chí Cương, giúp đỡ tập thể cán Công ty TNHH khí thương mại Sinh 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Philip Kotler (1997), Marketing bản, NXB Thống kê Philip Kotler (1999), Quản trị marketing, NXB Thống kê Trần Minh Đạo (2006), Marketing, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giáo trình Marketing lý thuyết, Đại học Ngoại thương (2001), NXB Thống kê https://marketingai.admicro.vn Giáo trình Marketing quốc tế (2008), ĐH Ngoại thương, NXB Lao động xã hội Tài liệu Cơng ty TNHH khí Thương mại Sinh Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam (2016), Số liệu thống kê đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2016 Tổng cục thống kê (2016), Điều tra doanh nghiệp năm 2016 10 http://vietnamnet.vn 76 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng báo cáo kết kinh doanh từ năm 2013-2016 Đơn vị: VNĐ Nội dung I, Doanh thu Năm 2013 9,838,128,000 Năm 2014 11,065,304,000 Năm 2015 12,066,381,000 Năm 2016 12,544,961,000 Các khoản giảm trừ 29,643,000 93,464,000 88,006,000 53,610,000 II, Doanh thu 9,808,485,000 10,971,840,000 11,978,375,000 12,491,351,000 Giá vốn hàng bán III, Lãi gộp 5,687,861,000 6,464,063,000 6,831,564,000 7,118,225,000 3,154,694,000 3,513,120,300 3,826,810,000 3,773,125,000 Thu nhập tài Chi phí tài 68,024,000 259,664,000 331,303,000 388,882,000 34,305,000 5,263,300 10,898,000 58,045,000 Chi phí tiền lãi 234,000 1,443,000 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp IV, Lãi/ lỗ từ hoạt 1,251,744,000 1,673,239,000 2,116,363,000 2,209,815,000 1,936,435,000 2,092,839,000 2,030,852,000 1,894,147,000 995,573,000 1,088,120,700 1,408,007,000 1,653,611,000 Thu nhập khác 36,363,000 186,162,000 65,000,000 190,000,000 Chi phí khác 19,489,106 Thu nhập khác ròng Lãi lỗ từ cơng ty liên doanh V, Lãi /lỗ ròng trước thuế 16,874,000 186,162,000 65,000,000 190,000,000 1,031,936,000 1,274,282,700 1,473,007,000 1,843,611,000 206,387,200 254,856,540 294,601,400 368,722,200 đồng kinh doanh Thuế thu nhập doanh nghiệp thời 77 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp VI, Lãi /lỗ 206,387,200 274,856,540 242,601,400 208,722,200 825,548,800 1,019,426,160 1,178,405,600 1,474,888,800 sau thuế Nguồn: Nội Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh 78 Phục lục 2: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh từ năm 2013-2016 Đơn vị: VNĐ Nội dung Năm 2013 I, Tài sản ngắn hạn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 10,081,115,500 11,502,989,000 13,106,573,000 14,542,259,800 Tiền tương 1,539,458,000 đương tiền Giá trị đầu 2,176,176,000 2,925,179,000 3,614,297,000 Các khoản phải 4,383,774,000 thu Hàng tồn kho 4,157,883,500 Tài sản lưu động 4,962,383,000 4,954,538,000 5,009,116,000 4,364,430,000 4,396,557,000 830,299,000 5,730,657,000 188,189,800 II, Tài sản dài hạn 3,318,981,000 3,617,220,000 4,434,345,000 5,247,521,000 3,204,651,000 3,583,594,000 4,434,345,000 4,598,067,000 tư ngắn hạn Phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dài hạn 114,330,000 33,626,000 649,454,000 khác III, Tổng tài sản 13,400,096,500 15,120,209,000 17,540,918,000 19,789,780,800 IV, Nợ phải trả 5,768,685,000 5,602,098,000 5,903,820,000 6,246,460,000 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V, Vốn chủ sở hữu 5,558,685,000 210,000,000 6,631,413,000 5,392,098,000 210,000,000 6,754,261,000 5,693,820,000 210,000,000 7,175,493,000 6,246,460,000 Vốn quỹ 6,631,413,000 6,754,261,000 7,175,493,000 8,581,940,000 VI, Tổng vốn 8,581,940,000 nguồn 14,262,824,500 16,272,372,000 18,812,591,000 22,125,260,800 Nguồn: Nội Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh Hà, 2018 79 ... Xây dựng thương hiệu riêng Cơng ty TNHH khí thương mại Sinh Hà 56 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI SINH HÀ ... Cơ sở lý hoạt động Marketing Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Cơng ty TNHH Cơ khí Thương mại Sinh Hà Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing Cơng ty TNHH Cơ khí Thương. .. độ hiệu hoạt động Marketing Công ty 51 2.4.1 Mặt 51 2.4.2 Mặt chưa 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH cơ khí và thương mại sinh hà , Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH cơ khí và thương mại sinh hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay