Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty du lịch vietravel chi nhánh hải phòng

67 7 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH) Sinh viên : Nguyễn Tuấn Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thành Cơng HẢI PHỊNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL CHI NHÁNH HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (VĂN HĨA DU LỊCH) Sinh viên : Nguyễn Tuấn Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thành Cơng HẢI PHỊNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh Lớp : VH1801 Mã SV: 1412601038 Ngành: Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Về lý luận, tổng hợp phân tích vấn đề lí luận kinh doanh lữ hành hiệu kinh doanh lữ hành - Về thực tiễn, tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng, nhận diện số thách thức nguyên nhân tồn đọng hoạt động kinh doanh công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lữ hành công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng thời gian tới Các tài liệu, số liệu cần thiết - Các tài liệu lý luận kinh doanh lữ hành hiệu kinh doanh lữ hành - Các số liệu kết kinh doanh cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng Địa chỉ: Số Trần Hưng Đạo, Hồng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên : Lê Thành Công Học hàm, học vị : ThS Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Tuấn Anh ThS Lê Thành Cơng Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: ThS Lê Thành Công Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty du lịch Chuyên ngành: Văn hóa du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp  Thực nghiêm túc yêu cầu để phục vụ nội dung nghiên cứu  Có ý thức kỷ luật tốt, chăm chỉ, chịu khó học hỏi  Hồn thành đề tài thời hạn Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) - Về lý luận, tác giả nêu khái quát, phân tích đưa sở lý luận kinh doanh lữ hành hiệu kinh doanh lữ hành - Về thực tiễn, tác giả nêu đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty - Đề tài đáp ứng yêu cầu đề lý luận thực tiễn, đạt chất lượng tốt khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn ThS Lê Thành Công LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Thạc sĩ Lê Thành Công - người thầy bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em việc định hướng, triển khai hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình làm khóa luận “Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình cơng ty, cá nhân công tác điều tra, khảo sát, thông tin, số liệu hình ảnh Em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể cán bộ, nhân viên Cơng ty Du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Văn hóa du lịch trường đại học dân lập Hải phòng tạo điều kiện cho em có hội học tập tốt năm học vừa qua Em xin chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, mãi người “lái đò” cao quý “chuyến đò” tương lai Hải Phòng, tháng 8, năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH 1.1 Một số khái niệm kinh doanh lữ hành 1.1.1 Lữ hành .4 1.1.2 Kinh doanh lữ hành .4 1.1.3 Doanh nghiệp lữ hành 1.2 Vai trò doanh nghiệp lữ hành 1.3 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp du lịch lữ hành .7 1.4 Phân loại kinh doanh lữ hành 1.5 Hệ thống sản phẩm doanh nghiệp lữ hành 10 1.6 Nội dung hoạt động kinh doanh 11 1.7 Đánh giá hiệu kinh doanh lữ hành 13 1.7.1 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh lữ hành 14 1.7.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh lữ hành 16 Tiểu kết chương 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 20 2.1 Giới thiệu khái quát 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 28 2.1.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ .29 2.1.5 Hoạt động xây dựng bán chương trình 29 2.1.6 Hoạt động điều hành 30 2.1.7 Hoạt động chăm sóc khách hàng tiếp thị truyền thơng 31 2.2 Kết hoạt động kinh doanh 33 2.2.1 Doanh thu 33 2.2.2 Chi phí .33 2.2.3 Lợi nhuận 34 2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh 34 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu tổng quát 34 2.3.2 Chỉ tiêu doanh lợi 35 2.3.3 Một số tiêu khác 35 2.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 41 3.1 Mục tiêu phương hướng kinh doanh 41 3.1.1 Mục tiêu 41 3.1.2 Phương hướng công ty du lịch 41 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng 42 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .42 3.2.2 Hoàn thiện sở vật chất, sở hạ tầng, kỹ thuật 44 3.2.3 Hồn thiện hệ thống quản lý thơng tin .45 3.2.4 Xây dựng sách Marketting – Mix 46 3.3 Một số kiến nghị 50 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước tổng cục du lịch 50 3.3.2 Kiến nghị công ty 52 Tiểu kết chương 55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG: Bảng 2.1 Bảng tồng hợp doanh thu cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017…………………………………… 37 Bảng 2.2 Bảng tồng hợp chi phí cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017…………………………………… 37 Bảng 2.3 Bảng tồng hợp lợi nhuận công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017…………………………………… 38 Bảng 2.4 Chỉ tiêu hiệu tổng quát……………………………………… 38 Bảng 2.5 Chỉ tiêu doanh lợi………………………………………………… 39 Bảng 2.6 Bảng tồng hợp số lượt khách cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017…………………… 39 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp số tiêu đánh giá khác………………… 40 Bảng 2.8 Chỉ tiêu thị phần……………………………………………… 40 DANH SÁCH CÁC ĐỒ SỬ DỤNG: đồ 2.1 Bộ máy tổ chức công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng ……….……………………………………………………………………… 27 đồ 2.2 Hệ thống sản phẩm dịch vụ công ty du lịch Vietravel ………….………………………………………………………………… 33 Cần có phận nhân chuyên làm nhiệm vụ quản lý nguồn nhân công ty để tuyển chọn sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Đưa qui định, qui trình làm việc thống để tất nhân viên phải tuân theo, đồng thời cần khuyến khích nhân viên đưa ý kiến đóng góp để hoạt động kinh doanh phát triển tốt Tạo điều kiện tốt để có liên kết chặt chẽ thật nhanh chóng cần thiết nhân viên phòng ban cách như: tăng thêm số điện thoại nội bộ, sử dụng phương pháp liên lạc nhanh chóng hiệu gọi trực tuyến Skype hay tạo phòng trò truyện trực tuyến thơng qua e-mail nội bộ,… Với nhân viên cộng tác hướng dẫn cho khách du lịch, ngồi trình độ chun mơn điều quan trọng phải có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, hiểu tâm lý khách hàng biết cách ứng xử khéo léo Cơng ty cần có đội ngũ nhân viên hướng dẫn riêng để hạn chế tối đa rủi ro từ cộng tác viên chưa kiểm chứng trình độ Tập trung đầu tư nâng cao lực, trình độ cho nguồn nhân lực làm công tác lữ hành quản lý, marketting, kinh doanh tour, điều hành, hướng dẫn viên Trang bị cho họ cách kiến thức hội nhập, ngoại ngữ, tin học văn phòng, nghiệp vụ du lịch, thị trường, luật pháp…Đặc biệt công ty cần thường xuyên đào tạo kiểm tra chất lượng hướng dẫn viên tháng lần nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ hướng dẫn Nói chung, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải gắn chặt với mục tiêu chiến lược kinh doanh – cạnh tranh công ty Công ty cần có sách đãi ngộ tốt dành cho nhân viên tiền thưởng, bảo hiểm y tế, hoa hồng bán sản phẩm nhằm thu hút nhân tài đến với cơng ty Thực sách đãi ngộ thích đáng dành cho người có tài năng, đối tượng tuyển chọn khó, thời gian đào tạo lâu, chí phí đào tạo lớn nhằm giữ chân họ lại công ty tránh tượng chảy máu chất xám sang công ty du lịch khác 43 Dùng biện pháp thưởng phạt phân minh nhằm kích thích nhân viên làm việc có hiệu Liên kết hợp tác với trường đại học, cao đẳng nguồn khác để tuyển dụng nguồn nhân chất lượng cần  Đánh giá hiệu giải pháp Phát huy sức mạnh tổng hợp lực trí tuệ tồn thể nhân viên công ty Đội ngũ cán công nhân viên ngày nhiệt tình, động trung thành Nhân viên làm việc có phối hợp tốt ăn ý với theo qui trình thống bàn bạc với nhau, người đóng góp ý kiến nên thấy có trách nhiệm Với đội ngũ hướng dẫn riêng công ty dễ dàng kiểm tra chất lượng, trình độ, đồng thời có sách bảo hiểm, chế độ thưởng cho nhân viên thức Với chất lượng nguồn nhân lực cao đem lại hiệu hoạt động kinh doanh từ việc nâng cao tiêu suất lao động 3.2.2 Hoàn thiện sở vật chất, sở hạ tầng, kỹ thuật  Cơ sở giải pháp Các thiết bị máy tính, điện thoại, máy photo, máy in… trang bị đầy đủ cho nhân viên Tuy nhiên trải qua nhiều năm tháng thiết bị trở nên cũ kỹ lỗi thời, thường xuyên hỏng hóc làm giảm tiến độ công việc Điều đồng nghĩa với việc nhân viên có cảm giác cơng ty chưa mạnh nguồn lực tài chính, thiếu ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực  Phương pháp thực Cần thay bổ sung hệ thống trang thiết bị làm việc, phương tiện liên lạc mới, đại tạo điều kiện làm việc nhanh chóng xuyên suốt: máy tính, điện thoại, máy in, photo… Hệ thống máy vi tính cơng ty q lỗi thời, chậm chạp, hay bị treo máy nhiều máy sử dụng hệ điều hành windows XP – khơng hỗ trợ từ Microsoft Muốn giải vấn đề cơng ty lựa chọn giải pháp hỗ trợ phần toàn tiền cho nhân viên mua laptop Nhờ tính 44 động laptop, nhân viên làm việc đâu kể nhà điều giúp tận dụng hết khả làm việc nhân viên Có chế độ kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, thay máy móc bị hư hại Trang trí khơng gian làm việc sẽ, thống đạt, lịch ,trang trí phù hợp, văn minh, có hình ảnh điểm du lịch Mặt tiền công ty đẹp ấn tượng, mang dấu ấn riêng cơng ty Diện tích nới rộng, phòng ban chia khu vực riêng biệt kết nối với qua phương tiện liên lạc  Đánh giá hiệu giải pháp Nhân viên thoải mái làm việc, tinh thần tập trung cao đem lại suất lao động cao, tiêu giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp Nội thất mặt tiền tân trang tạo hứng thú làm việc tích cực, sáng tạo cho nhân viên, thu hút gây ấn tượng với khách hàng Đây hội để tiếp cận, quảng cáo hình ảnh công ty với khách hàng Thể sức mạnh tài chính, nguồn lực doanh nghiệp đem lại cảm giác tin tưởng uy tín thương hiệu doanh nghiệp 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin  Cơ sở giải pháp Việc nắm bắt thông tin kinh doanh du lịch vô trọng yếu Không cần phải nắm thông tin thân cơng ty mà phải biết thông tin từ đối thủ cạnh tranh, khách hàng đối tác Vì thế, xây dựng hệ thống tìm kiếm, phân tích quản lý thơng tin công ty vấn đề vô cần thiết  Phương pháp thực Để xây dựng hệ thống quản lý thông tin cần: - Xây dựng hệ thống ghi chép nội bộ: hệ thống giúp cung cấp lưu trữ thơng tin thời Có thể lưu trữ thơng tin dạng giấy tờ 45 dùng hệ thống máy tính lưu trữ cung cấp thơng tin cách nhanh chóng kịp thời - Xây dựng hệ thống thu thập thông tin: giúp nhà quản lý thu thập thơng tin hàng ngày, tình hình diễn biến mơi trường bên ngồi thơng tin đối thủ cạnh tranh, đối tác kinh doanh, khách hàng - Hệ thống nghiên cứu thơng tin: Giúp phân tích, nghiên cứu định lượng giá trị thông tin Giúp chọn lọc thơng tin hữu ích cho cơng ty - Hệ thống hỗ trợ định: Gồm phương pháp thống kê mơ hình định để hỗ trợ nhà quản lý ban hành định đắn  Đánh giá hiệu Có hệ thống thơng tin tốt giúp cho nhà quản lý công ty du lịch Vietravel nắm bắt điểm mạnh điểm yếu cơng ty, thêm vào khả nắm bắt cách nhanh chóng nhu cầu khách hàng, chiến lược đối thủ cạnh tranh, xu thị trường Điều giúp cho cấp quản lý đưa hướng đắn cho cơng ty 3.2.4 Xây dựng sách Marketting – Mix a Chính sách sản phẩm  Nâng cao chất lượng sản phẩm Để nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cần quan tâm vấn đề sau: Nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên kinh doanh nhân viên điều hành họ trực tiếp người xây dựng chương trình đặt dịch vụ, quán xuyến toàn chuyến từ xa Thay số thiết bị phục vụ cho chương trình du lịch cũ bị hư hỏng (loa, micro, dụng cụ trò chơi…) bị hư hỏng đột xuất dẫn đến cố khơng đáng có ảnh hưởng đến chất lượng tour du lịch 46 Nâng cao trình độ hướng dẫn viên kiến thức lẫn chun mơn hướng dẫn viên giỏi giúp giải tốt đẹp vấn đề phát sinh thực tour du lịch Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt chất lượng cao để đảm bảo khách hài lòng đi du lịch  Đa dạng hóa chương trình du lịch Hiện địa điểm du lịch phổ biến nhiều cơng ty khai thác Những chương trình du lịch thường tương tự nên khó để tạo nên khác biệt cho công ty Để tạo khác biệt cơng ty cần tạo chương trình du lịch kết hợp nhiều lộ trình Kết hợp với việc đưa nhiều sản phẩm thay để tạo đa dạng cho sản phẩm công ty Đưa vào chương trình tour nơi địa điểm khách du lịch, chưa có nhiều cơng ty du lịch khai thác Tạo sản phẩm du lịch độc đáo chưa có biện pháp hay để đa dạng hóa chương trình du lịch Những chương trình thu hút khách hàng ưa khám phá điều lạ lẫm, mẻ b Chính sách phân phối Ngoài phân phối trực tiếp qua trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện nước, Vietravel Hải Phòng xây dựng hệ thống kênh phân phối gián tiếp thông qua biện pháp sau: - Phân phối qua đại lý du lịch: Cần phải đăng mẩu tin tuyển đại lý du lịch website việc làm trực tiếp liên hệ với đại lý du lịch - Phân phối qua khách sạn: Liên kết với khách sạn nhằm phân phối sản phẩm tới du khách nơi khách du lịch lưu trú Có thể đặt tờ rơi quảng cáo chương trình du lịch số nơi dễ nhìn thấy khách sạn cạnh cửa vào, quầy lễ tân, ghế ngồi chờ… để khách hàng dễ dàng nhìn thấy - Phân phối qua người tiêu dùng: Đây kênh phân phối vơ hiệu giảm lo lắng chất lượng sản phẩm người quen 47 giới thiệu dễ dàng mua sản phẩm du lịch công ty Do đó, cần tạo mối quan hệ tốt với khách hàng cũ cơng ty họ có khả giới thiệu khách hàng khác - Phân phối qua công ty lữ hành gửi khách: Đây hình thức hợp tác hai cơng ty mà lượng khách hàng không đủ tổ chức chương trình du lịch Giữa cơng ty lữ hành gửi khách nhận khách thường có hợp đồng thỏa thuận với nội dung trách nhiệm hai bên Xây dựng hệ thống kênh phân phối gián tiếp giúp công ty có lợi ích sau: - Giảm chi phí mở rộng phát triển kênh phân phối cho cơng ty: Vì mở đại lý cần tốn nhiều chi phí tiền thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt internet… - Tăng phạm vi tiếp cận với khách hàng cho công ty du lịch: Nhờ mạng lưới phân phối mà công ty du lịch tiếp cận khách hàng khắp nơi - Tăng khả cạnh tranh cho công ty du lịch: kênh phân phối gián tiếp giúp cho cơng ty du lịch tiết kiệm chi phí, tiếp cận nhiều khách hàng nên nâng cao khả cạnh tranh c Chính sách giá Giá dịch vụ yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả tiêu thụ sản phẩm khách hàng lợi nhuận cơng ty Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển cơng ty Vì thế, q trình kinh doanh du lịch, định giá cách chủ quan tùy tiện mà phải mềm dẻo, linh hoạt mang tính chiến lược phù hợp với nhu cầu thị trường để thu lợi nhuận tối ưu Các biện pháp thực hiện: - Xây dựng sách giá phù hợp với thời điểm, mùa cao điểm thường giá cao, mùa thấp điểm giá thấp kèm theo chương trình khuyến khách sạn, hàng khơng… 48 - Chính sách phù hợp với đối tượng khách đoàn hay khách lẻ Đối với khách đoàn giá rẻ so với khách lẻ số lượng khách đông nên giảm thiểu số chi phí hướng dẫn viên, xe tơ… - Căn vào giá, khả cung cấp dịch vụ đối thủ cạnh tranh giúp công ty có định đắn giá sản phẩm - Căn vào khả tài khách hàng lực cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Vietravel Hải Phòng xây dựng nhiều mức giá khác chương trình du lịch Điều mạnh công ty khách hàng có nhiều lựa chọn mua sản phẩm lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả chi trả - Tùy vào yêu cầu khách đối tượng khách mà áp dụng chiến lược định giá thấp khơng nên lạm dụng giá đôi với chất lượng - Công ty cần ký hợp đồng cung cấp dịch vụ dài hạn với nhà cung cấp (thường tháng hay năm) nhằm tránh biến động giá ảnh hưởng không tốt đến giá bán tính cạnh tranh cơng ty - Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để hưởng chiết khấu tốt Bên cạnh đó, cơng ty cần phải tìm kiếm thêm nhà cung cấp có chất lượng tốt giá cạnh tranh Ngành du lịch nước ta đà phát triển cách nhanh chóng, nhà hàng, khách sạn mọc lên nhiều họ thường tung chương trình khuyến nhằm lơi kéo khách hàng d Chính sách xúc tiến, quảng bá Một sản phẩm có tốt đến đâu khơng khách hàng biết đến trở thành vơ dụng Vì cơng tác quảng cáo khuếch trương giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm mà công ty kinh doanh công tác vô quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh công ty Các biện pháp thực hiện: - In tập gấp quảng cáo cơng ty du lịch Vietravel trang trí đẹp hấp dẫn Gửi tập gấp cho đối tượng khách hàng mà 49 công ty muốn nhắm tới, gửi tới khách sạn mà công ty hợp tác gửi đến hãng lữ hành nước ngồi cộng tác với cơng ty - Trong thời đại internet bùng nổ nay, mạng internet mà phương tiện marketting hiệu Mọi người tìm kiếm thơng tin internet Theo thống kê social media đầu năm 2014 Việt Nam có 36 triệu người sử dụng internet số 92 triệu dân số Việt Nam chiếm 39% Vì mơi trường internet mơi trường màu mỡ Để tận dụng lợi cần thực biện pháp sau: - Google cơng cụ tìm kiếm số giới, thu hút hàng tỷ lượt tìm kiếm ngày Vì vậy, sử dụng dịch vụ quảng cáo google google adwords biện pháp tiếp cận khách hàng hiệu Do giúp cho trang web công ty xuất vị trí dễ dàng nhìn thấy người dùng cần tìm kiếm thơng tin liên quan đến du lịch - Một trào lưu hầu hết người sử dụng mạng xã hội facebook, twitter zing me Đây phương thức marketting hiệu tính lan truyền cộng đồng mạng cao Cơng ty lập fanpage hay group chuyên cung cấp thông tin tour du lịch để quảng cáo cho chương trình du lịch cơng ty… Ngồi cơng ty nên tích cực tham gia vào hội chợ triển lãm du lịch để quảng bá sản phẩm cơng ty học hỏi kinh nghiệm công ty lữ hành lớn nước ngồi nước Thêm vào đó, tham gia hội chợ du lịch, cơng ty có thêm mối quan hệ tốt với đối tác khách sạn, nhà hàng Điều có lợi cho việc kinh doanh công ty sau 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước tổng cục du lịch Có sách đầu tư, chiến lược phát triển sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật, xây dựng tuyến điểm du lịch, khu du lịch Đồng thời, tu bổ tơn tạo di tích lịch sử văn hố quốc gia di sản giới 50 Phát triển du lịch Việt Nam cần đôi với phát triển kinh tế đất nước bảo vệ môi trường sạch, bền vững, giữ gìn phát huy sắc văn hố dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an tồn xã hội Đề nghị phủ triển khai thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, lấy du lịch nuôi du lịch để ngành du lịchkinh phí chủ động hỗ trợ đầu tư, nâng cấp tuyến điểm du lịch giúp cho sản phẩm du lịch hoàn thiện Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch việc quy hoạch tạo điểm du lịch, khu du lịch loại hình du lịch hấp dẫn Khai thác tu bổ tài nguyên du lịch, điểm du lịch hình thành địa phương Quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ quốc gia quốc tế nhằm phát triển ngành du lịch nước ta năm tới Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam cho nhân dân Việt Nam nhân dân giới biết đến điểm du lịch tiếng đất nước qua hoạt động quảng cáo internet, băng, đĩa hay qua ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp Tổng cục du lịch chủ trì lập đề án với tham gia ngành: công an, ngoại giao, giao thông vận tải, hàng không, hải quan, tài chính…nhằm nâng cao dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách, tạo điều kiện cho việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nhanh chóng, đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến việc lại lưu trú, tham quan giải trí khách du lịch đặc biệt làm thị thực, visa Tổng cục du lịch nên khẩn trương lập chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu trước mắt lâu dài Tranh thủ giúp đỡ cộng đồng quốc tế đẩy nhanh công tác đào tạo Đẩy mạnh hợp tác quốc tế du lịch theo hai hướng: - Nghiên cứu hình thức hội nhập gắn du lịch Việt Nam với thị trường du lịch khu vực giới - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo nghiên cứu chuyển giao công nghệ làm cho du lịch Việt Nam nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đuổi kịp trình độ nước tiên tiến khu vực giới 51 3.3.2 Kiến nghị công ty Đầu tiên, cần trọng đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có thái độ tích cực với cơng việc Hai phận nhân viên cần đặc biệt quan tâm thời gian tới phận bán hàng Hướng dẫn viên Đội ngũ bán hàng cần đào tạo kỹ lưỡng quy trình bán, tiếp thị, đảm bảo họ người trung thực sẵn lòng giúp đỡ khách hàng cách hết lòng Về Hướng dẫn viên cần đào tạo quy trình phục vụ khách, cần liên tục kiểm tra Hướng dẫn viên tuyến tour đặc thù công ty Nên đầu tư đào tạo Hướng dẫn viên công tác cứu y tế giải tình bất ngờ đường tour khơng kịp có hỗ trợ trực tiếp từ cơng ty Và nêu trên, công ty cần tuyển mộ thêm Hướng dẫn biết ngoại ngữ để phát triển du lịch quốc tế Công tác tuyển mộ cần trọng, công ty nên chọn lọc kỹ người có khả gắn bó lâu dài có điều kiện phù hợp với văn hóa cơng ty Cơng ty nên áp dụng hình thức trả lương theo doanh số theo lợi nhuận Đây hình thức trả lương tiên tiến Hình thức trả lương đảm bảo tính cơng bình đẳng người đảm nhận cơng việc bán hàng công ty Điều khuyến khích, thúc đẩy cán cơng nhân viên cơng ty hăng say làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm suất lao động họ từ làm cho doanh thu bán hàng cơng ty tăng lên Ngồi ra, cơng ty cần đề chế độ khen thưởng, động viên nhân viên bán hàng họ bán hàng có mức chiết khấu hợp lý nhằm khuyến khích khách hàng tiêu thụ hàng với số lượng lớn toán ngay, phương pháp thu hút khách hàng có hiệu Thứ hai, cần mở rộng thêm chương trình mới, đặc biệt tour liên kết với đối tác nước để mở rộng thị trường khu vực Đơng Nam Á, Việt Nam nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng nơi có vị trí giao thơng thuận tiện Bên cạnh cần cân nhắc kỹ để lọc tour khơng 52 có hiệu doanh thu liên tục năm gần để giảm thiểu chi phí với đối tác khơng có lợi nhuận Cơng ty cần đánh giá lại chương trình tour bán để củng cố mở rộng tour nữa, tạo nhiều điểm lạ để khách cảm nhận động đặt biệt theo tâm nguyện công ty Với du lịch nội địa cần mở rộng sản phẩm mơi du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, văn hóa dân tộc… Thứ ba, công ty nên lập phận chuyên làm cơng tác nghiên cứu thị trường để góp phần làm cho hiệu kinh doanh ngày tăng lên Đồng thời với cạnh tranh gay gắt thị trường việc nghiên cứu thị trường giúp cơng ty nắm bắt thơng tin đối thủ cạnh tranh để từ có kế hoạch kinh doanh làm tăng lợi mình, thu hút khách hàng để tăng doanh thu Thứ tư, công ty nên thường xuyên theo dõi hoạch tốn xác kịp thời doanh thu bán hàng Việc theo dõi hoạch toán doanh thu bán hàng cơng ty phòng kế tốn đảm nhận Việc theo dõi giúp công ty nhận biết xác lượng bán hàng việc toán với đối tác hay nhà phân phối cơng ty để từ cơng ty có kế hoạch thúc đẩy việc bán hàng nhằm tăng doanh thu Doanh thu bán hàng tiêu kinh tế quan trọng việc đánh giá kết kinh doanh cơng ty Vì việc tổ chức hoạch tốn đắn doanh thu bán hàng cần thiết Thứ năm, cần tiếp tục trọng việc quảng bá hình ảnh cơng ty thơng qua đối tác kinh doanh mạng xã hội Như trình bày trên, công ty cần mở rộng thêm thị trường khách du lịch để làm điều này, cần tuyên truyền quảng bá hình ảnh công ty nhiều diễn đàn mạng khu vực khác nhau, tăng cường banner brochure điểm đến chủ yếu Việt Nam nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng nhà hàng, khách sạn đối tác Thứ sáu, dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng phải nắm rõ tâm lý du khách, biết cách ứng xử nhanh nhẹn công việc Hiện nay, mạng xã hội facebook, twitter… phát triển, nên ngồi 53 việc sử dụng mạng xã hội đề đăng tải thông tin khuyến mãi, quảng cáo… Thì điều đặc biệt đưa lên hoạt động du lịchdoanh nghiệp thực thành cơng, hình ảnh khách hàng chuyến du lịch xem hành động quan tâm, chia sẻ, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ khách hàng Vietravel Hải Phòng 54 Tiểu kết chương Chương cung cấp số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lữ hành cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng Những giải pháp đưa dựa quan điểm thân tình hình thực tế cơng ty Ngồi ra, đề tài đưa số kiến nghị quan nhà nước công ty du lịch Vietravel Hải Phòng nên thực để xây dựng môi trường kinh doanh du lịch Việt Nam phát triển nhanh chóng bền vững năm tới 55 KẾT LUẬN Việt Nam đất nước có văn hiến lâu đời đậm đà sắc dân tộc với cảnh quan kỳ thú thiên nhiên ban tặng, đất nước có tiềm du lịch phong phú Thành phố Hải Phòng với ưu lớn du lịch mảnh đất màu mỡ để công ty du lịch phát triển Trong đó, Vietravel Hải Phòng có đóng góp nói hàng đầu cho nghiệp phát triển du lịch thành phố Nâng cao hiệu kinh doanh lữ hành ln tốn khó với doanh nghiệp kinh doanh loại hình nên mong lý luận giải pháp em đưa có giá trị tham khảo đóng góp phần vào phát triển cơng ty Do khả hạn chế nên chắn viết nhiều khuyết điểm khó tránh khỏi, kính mong đóng góp thầy để em hồn thiện hơn, đạt kết cao học tập vững vàng bước vào nghề Em xin chân thành cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo, anh chị cán công nhân viên công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng thầy giáo Lê Thành Cơng ln quan tâm giúp đỡ, bảo tận tình để em hồn thành báo cáo 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các báo cáo số liệu công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng (2015 – 2017) PGS TS Phạm Hồng Chương, PGS TS Nguyễn Văn Mạnh (2009), Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Lữ Hành, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân PGS TS Nguyễn Văn Mạnh - PGS TS Nguyễn Đình Hòa (2015), Giáo trình marketing du lịch, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Luật du lịch Việt Nam 2005; Luật du lịch Việt Nam 2017 ThS Trần Phi Hoàng (2012), Nghiệp vụ lữ hành Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh lữ hành công ty TNHH Du lịch Thương mại Hồng Phát, Khóa luận tốt nghiệp, Bùi Xuân Hiếu Số liệu thống kê website: http://vietnamtourism.gov.vn Tổng cục du lịch Việt Nam Website thức cơng ty Vietravel: https://www.vietravel.com 57 ... giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH 1.1 Một số khái niệm kinh doanh. .. hoạt động kinh doanh lữ hành công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng  Nhận diện số thách thức nguyên nhân tồn hoạt động kinh doanh lữ hành công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng ... luận kinh doanh lữ hành hiệu kinh doanh lữ hành - Các số liệu kết kinh doanh công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng năm 2015, 2016, 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Du lịch Vietravel
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty du lịch vietravel chi nhánh hải phòng , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty du lịch vietravel chi nhánh hải phòng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay