Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng PGD hải đăng

80 7 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Quỳnh Mai Giảng viên hướng dẫn: ThS Vũ Thị Lành HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG - PGD HẢI ĐĂNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Quỳnh Mai Giảng viên hướng dẫn : ThS Vũ Thị Lành HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T Mã SV: 1412404048 Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng PGD Hải Đăng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Hệ thống hóa sở lý thuyết hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng giai đoạn 2015 - 2017 - Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng PGD Hải Đăng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng giai đoạn 2015- 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh- chi nhánh Hải Phòng- PGD Hải Đăng Địa chỉ: Số 02, lô 22A, Lê Hồng Phong, phường Đơng Khê, quận Ngơ Quyền, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Vũ Thị Lành Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng PGD Hải Đăng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Quỳnh Mai Vũ Thị Lành Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTƯ Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TGTK Tiền gửi tiết kiệm VHĐ Vốn huy động NVHĐ Nguồn vốn huy động QHKH Quan hệ khách hàng PGD Phòng giao dịch HĐQT Hội đồng quản trị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Giới thiệu chung ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại .3 1.1.2 Các nghiệp vụ kinh tế ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.1.2.4 Các hoạt động khác 1.2 Khái quát phân loại vốn NHTM .6 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.3 Phân loại vốn .8 1.2.3.1 Vốn chủ sở hữu 1.2.3.2 Vốn vay nợ 10 1.3 Các tiêu đánh gía hiệu qủa huy động vốn NHTM 14 1.3.1 Quy mô 15 1.3.2 Cơ cấu 16 1.3.3 Chi phí huy động vốn .18 1.3.4 Cân đối huy động sử dụng vốn 19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM .20 1.4.1 Các nhân tố khách quan 20 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINHCHI NHÁNH HẢI PHỊNG – PHỊNG GIAO DỊCH HẢI ĐĂNG 25 2.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí MinhChi nhánh Hải PhòngPhòng giao dịch Hải Đăng 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HDBank Hải ĐăngHải Phòng 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 26 2.1.2.1 đồ cấu tổ chức HDBank Hải Đăng 26 2.1.2.2 Nhiệm vụ số phòng ban 26 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn 32 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh PGD Hải Đăng - Hải Phòng 33 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 34 2.2.2 Hoạt động tín dụng 35 2.2.3 Quy định lập kế hoạch cân đối nguồn vốn - sử sụng vốn PGD Hải Đăng - Hải Phòng 36 2.2.4 Quan hệ vốn Chi nhánh PGD Hải Đăng 37 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh PGD Hải Đăng - Hải Phòng 38 2.3 Phân tích hiệu huy động vốn PGD Hải Đăng - Hải Phòng 40 2.3.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn huy động 41 2.3.2 Cơ cấu vốn huy động 42 2.3.2.1 Cơ cấu vốn theo đối tượng khách hàng 42 2.3.2.2 Cơ cấu vốn huy động phân theo kì hạn 45 2.3.2.3 Cơ cấu vốn theo loại tiền 47 2.3.3 Thu nhập chi phí vốn huy động 49 2.3.4 Cân đối huy động vốn sử dụng vốn 50 2.3.4.1 Tương quan vốn huy động cho vay 51 2.3.4.2 Tương quan vốn huy động ngắn hạn cho vay ngắn hạn 52 2.3.4.3 Tương quan vốn huy động trung, dài hạn cho vay trung, dài hạn 52 2.4 Thành tích hạn chế công tác huy động vốn 53 2.4.1 Thành tích đạt 54 2.4.2 Tồn hạn chế 56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - PGD HẢI ĐĂNG 60 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu huy động vốn 60 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn PGD Hải Đăng 60 3.2.1.Đa dạng hình thức huy động vốn đối tượng khách hàng 61 3.2.2 Mở rộng mạng lưới hoạt động 62 3.2.3 Tăng cường, hồn thiện sách Marketing góp phần thu hút mở rộng khách hàng huy động vốn 62 3.2.4 Xây dựng chiến lược khách hàng 63 3.2.5 Giải pháp đại hóa cơng nghệ, nâng cấp sở vật chất kỹ thuật cho ngân hàng 64 3.2.6 Chính sách sản phẩm, dịch vụ 64 3.2.7 Chính sách lãi suất, phí suất cho vay 65 3.2.8 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán ngân hàng, đặc biệt cán huy động vốn 66 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 2.4.1 Thành tích đạt Hoạt động huy động vốn từ năm 2015 đến năm 2017 đạt kết tích cực quy mơ, tốc độ tăng trưởng, cấu, chất lượng - PGD Hải Đăng nhiều năm liền hoàn thành vượt mức kế hoạch giao tiêu huy động vốn cuối kỳ huy động vốn bình qn năm 2017 có mức hồn thành vượt mức kế hoạch khoảng gần 5% vốn huy động vốn cuối kỳ huy động vốn bình quân - Do quy mô huy động vốn ngày tăng tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm qua 12% ln có khả cạnh tranh với ngân hàng nằm địa bàn kinh doanh - Huy động vốn từ đối tượng khách hàng dân cư, TCKT có mức tăng trưởng tương đối ổn định Huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng qua năm từ 65% đến 68%, huy động vốn từ TCKT chiếm tỷ trọng từ 32% đến 35%, huy động vốn từ định chế tài thấp gần khơng đáng kể - Thu nhập ròng từ huy động vốn tăng dần qua năm góp phần vào kết cải thiện lợi nhuận kinh doanh PGD, năm 2016 thu nhập ròng huy động vốn đạt 3,002 triệu đồng đến năm 2017 thu nhập ròng huy động vốn đạt 4,142 triệu đồng Điều góp phần cải thiện lợi nhuận trước thuế PGD từ trạng thái thua lỗ năm 2016 thành có lãi, có lợi nhuận vào năm 2017 tỷ lệ nợ xấu có gia tăng Đây kết đáng khích lệ cho cố gắng nỗ lực năm qua công tác huy động vốn PGD Hải Đăng Để có kết PGD Hải Đăng có nhiều nguyên nhân, sau số nguyên nhân sau: - Ban lãnh đạo trọng đến công tác huy động vốn, đưa định hướng mục tiêu giải pháp huy động vốn phù hợp Thực tốt công tác dự báo biến động nguồn vốn, biến động lãi suất nên đưa sách lãi suất chủ động, linh hoạt nên nguồn vốn huy động PGD tăng cách tương đối vững với hiệu cao góp phần quan trọng làm tăng lợi nhuận ngân hàng Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 54 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - PGD Hải Đăng trọng công tác tuyển dụng đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao Cán nhân viên PGD ln có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ tác nghiệp, phong cách giao dịch nâng cao chất lượng phục vụ đem lại hài lòng cao tới khách hàng Các phòng ban ln có phối hợp nhịp nhàng, nhờ mà khách hàng đến với Ngân hàng phục vụ kịp thời, nhanh chóng xác - Bên cạnh đó, PGD không ngừng đổi công nghệ, xây dựng biện pháp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng sản phẩm dịch vụ có tính tự động hóa cao, giảm thiểu thủ tục, rút gọn thời gian giao dịch với khách hàng, thực bảo mật thông tin khách hàng - PGD Hải Đăng thực tốt sách khách hàng, thực phân khúc khách hàng từ có chế sách lãi suất ưu đãi, sách chăm sóc đối tượng khách hàng khác Tại ngân hàng phân thành nhóm khách hàng sau: Khách hàng VIP: tỷ trở lên Khách hàng quan trọng: tỷ trở lên Khách hàng thân thiết: 300 triệu trở lên Khách hàng phổ thông: Từ 300 triệu trở xuống - Thực tốt sách sản phẩm như: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ như: tiết kiệm trả lãi trước, trả lãi cuối kỳ, trả lại định kỳ hàng tháng, quý, năm, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, phát hành chứng tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng, tiển gửi tích lũy, tiền gửi kết hợp với quyền lợi bảo hiểm nhằm khai thác tốt nguồn vốn thị trường với chi phí hợp lý - Ngồi có thành tựu huy động vốn phụ thuộc vào điều kiện khách quan đưa đến số thuận lợi cho hoạt động huy động vốn PGD Kinh tế nước nói chung tỉnh nói riêng có tăng trưởng nhiều năm liền, vài khu công nghiệp mở khu công nghiệp ngày thu hút nhiều TCKT nước vào đầu tư Mặt thu nhập người dân tăng, đời sống nâng cao, khả tích lũy dân cư cao nằm vị trí kinh doanh thuận lợi Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 55 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng với số lượng phòng giao dịch nhiều nằm dải rác địa bàn huyện Với vị uy tín ngày nâng cao nên ngân hàng thu hút lượng khách hàng tiền gửi lớn địa bàn 2.4.2 Tồn hạn chế Qua trình nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận, phân tích thực trạng hiệu công tác huy động vốn PGD Hải ĐăngHải Phòng từ năm 2015 đến năm 2017 em đúc rút số kết nghiên cứu sau: Bên cạnh thành tích mà Ngân hàng cơng tác huy động vốn tồn số hạn chế sau: - Quy mô huy động vốn ngày tăng thị phần vốn huy động chưa cao, chứng tỏ PGD tập trung nhân lực, nguồn lực kết hợp nhiều giải pháp năm năm vừa qua chưa có bước tăng tốc đột phá công tác huy động vốn Khoảng cách tỷ lệ thị phần huy động vốn so với PGD chi nhánh ngân hàng khác địa bàn nhỏ hơn, thị phần huy động vốn chưa tương xứng với tiềm địa bàn Tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định qua năm chưa cao chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế địa bàn Nguyên nhân chủ yếu PGD kết tách, nhập thay đổi từ ngân hàng nên tròn q trình chuyển đổi có ảnh định Tuy nhiên sau khoảng thời gian ngân hàng khẳng định vị địa bàn có nhiều đối thủ cạnh tranh, mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt Mặt khác tính chủ động cơng tác huy động vốn chưa cao, việc huy động vốn chi nhánh đa phần thực quầy qua điện thoại cán quan hệ khách hàng chưa thực chủ động ngồi tìm kiếm khách hàng.Vì năm đầu hoạt động PGD khó khăn cơng tác tìm kiếm thu hút khách hàng kết kinh doanh năm đầu thấp - Ban lãnh đạo ngân hàng cán lãnh đạo trẻ trọng đến cơng tác huy động vốn, chưa có nhiều kinh nghiệm việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho chi nhánh, định hướng huy động vốn chưa phù hợp Những năm qua NIM huy động vốn ngân hàng không Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 56 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng cao NIM huy động vốn bình quân ngân hàng khác có xu hướng giảm dần Nguyên nhân phần cấu huy động vốn chưa thực hợp lý; ngân hàng chưa có giải pháp đồng bộ, hiệu để thu hút TCKT, quan hành nghiệp, trường học đặc biệt TCKT lớn có lực tài tốt, tiềm địa bàn có nhiều khu cơng nghiệp lớn mở tài khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng để khai thác triệt nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốnchi phí thấp Mặt khác Ban lãnh đạo chưa tạo mối quan hệ tốt, sách chăm sóc khách hàng chưa đủ hấp dẫn số TCKT mở tài khoản PGD mở Ngân hàng khác nên dòng tiền lớn lại chuyển tài khoản NHTM khác Cán chi nhánh chưa chủ động, linh hoạt tìm kiếm nguồn vốnchi phí thấp mà tình trạng chờ khách tới thực theo yêu cầu khách hàng - Công tác nâng cao chất lượng sản phẩm tiện ích kèm ngân hàng quan tâm chưa đem lại hiệu cao vì: Mặc dù danh mục sản phẩm dịch vụ huy động vốn ngân hàng đa dạng, phong phú phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, nhiên PGD chưa có cách thức thích hợp sản phẩm dịch vụ riêng lẻ thành gói sản phẩm đặc thù dành riêng cho phân khúc khách hàng Nguyên nhân Ban lãnh đạo nhân viên ngân hàng chưa thực quan tâm đến nhu cầu nắm bắt tâm lý đối tượng khách hàng, hàng năm chưa thực công tác khảo sát lấy ý kiến khách hàng xây dựng triển khai sản phẩm tiền gửi - PGD Hải Đăng chưa chủ động thực linh hoạt sách khách hàng, phụ thuộc nhiều vào sách quy định chung hội sở sách chưa thực phù hợp áp dụng PGD Hải ĐăngHải Phòng Cơng tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng chi nhánh gần thực cơng tác chăm sóc định kỳ, theo chương trình hội sở sinh nhật, ngày lễ, tết Cán quản lý khách hàng chưa chủ động tiếp cận, xây dựng mối quan hệ thân thiết để năm bắt toàn nhu cầu khách hàng từ tư vấn bán chéo sản phẩm, dich vụ chi nhánh Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 57 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - PGD Hải Đăng triển khai thực chưa thực hiệu kênh truyền thơng để xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu HDbank địa bàn Vì nói đến HDbank nhiều người dân chưa biết đến Nguyên nhân Ban lãnh đạo ngân hàng chưa thực quan tâm đánh giá tầm quan trọng việc xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu chi nhánh qua việc sử dụng kênh truyền thơng đại Ngân hàng chưa có phòng marketing hoạt động độc lập nên việc nghiên cứu, phân tích thị trường, phân đoạn khách hàng chưa thực chuyên nghiệp, thiếu tính sáng tạo dừng hình thức khuyến mại, chưa trọng tới việc khuếch trương, quảng bá hình ảnh HDbank - Nguồn nhân lực PGD Hải Đăng đa phần cán trẻ, có trình độ lực, có tinh thần nhiệt huyết công việc lại thiếu kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ kỹ mềm hạn chế, chưa chuẩn hóa phong cách phục vụ, thiếu thân thiện khách hàng Nguyên nhân Ngân hàng trọng đến vấn đề tuyển dụng đào tạo trình độ nghiệp vụ, lực chuyên môn lại chưa trọng đào tạo kỹ mềm cho toàn thể cán nhân viên Tuy nhiên thực tế cán ngân hàng, đặc biệt đội ngũ bán hàng lại cần phải nâng cao kỹ kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuyết phục khách hàng, kỹ đàm phán, kỹ giải xử lý khiếu nại Ngoài hạn chế nguyên nhân chủ quan ngân hàng cơng tác huy động vốn nói chung hoạt động kinh doanh nói riêng số hạn chế nguyên nhân khách quan từ bên ngồi gây như: - Tâm lý thói quen dùng tiền mặt người dân Việt Nam phổ biến, việc tốn qua ngân hàng hạn chế Mặt khác mối quan hệ mua bán trao đổi, mua bán thi trường nước nhỏ lẻ phân tán khiền cho việc áp dụng kỹ thuật tốn đại nhiều khó khăn - Điều kiện thị trường áp lực cạnh tranh ngày gay gắt Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng nước ta áp lực cạnh tranh ngày Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 58 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khốc liệt diễn nhiều hình thức Sự cạnh tranh khơng diễn hệ thống ngân hàng thông qua việc mở rộng, thành lập chi nhánh tung nhiều hình thức gửi tiền với lãi suất q tặng hấp d ẫn mà có cạnh tranh ngân hàng với định chế tài khác cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, tiết kiệm bưu điện Việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam Ngân hàng nước ngoài, với việc ngày giảm dần ưu đãi Ngân hàng Nhà nước ngân hàng nước trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung ngày gặp khó khăn trước - Chính sách Nhà nước chưa linh hoạt ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh hoạt động huy động vốn PGD Hải Đăng, chẳng hạn sách quản lý ngoại hối, sách quản lý lãi suất Mặt khác Chính phủ thực phát hành trái phiếu để huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn ngân hàng Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 59 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HẢI PHỊNG - PGD HẢI ĐĂNG 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu huy động vốn Mục tiêu chung: Đẩy mạnh toàn diện mặt hoạt động ngân hàng, tăng trưởng huy động vốn song song với tăng trưởng tín dụng, tiếp tục phát huy hoạt động huy động vốn mạnh PGD Hải Đăng, phản ứng linh hoạt với thị trường, nhanh chóng đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng hiệu hoạt động huy động vốn, cho vay Nỗ lực cải tổ tái cấu trúc, tăng lực tài chính, lực quản trị, tiếp tục đầu tư công nghệ, xây dựng PGD Hải Đăng hướng tới tăng trưởng bền vững lành mạnh Mục tiêu cụ thể hoạt động huy động vốn giai đoạn 2018 - 2020: - Mở rộng thị phần, phát triển vị PGD Hải Đăng địa bàn, phấn đấu vươn lên giữ vị trí hàng đầu địa bàn thị phần huy động vốn - Tăng trưởng Huy động vốn bình quân: 35%/năm - Chuyển dịch cấu khách hàng, hạn chế phụ thuộc vào khách hàng lớn Đẩy mạnh tăng trưởng huy động vốn dân cư Tỷ trọng huy động vốn dân cư/ Tổng huy động vốn 70% - Tập trung nguồn lực tăng tốc phát triển mặt hoạt động đặc biệt hoạt động ngân hàng bán lẻ, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Huy động triệt để nguồn lực địa bàn với chi phí thấp cấu hợp lý đem lại hiệu cao 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn PGD Hải Đăng Như trình bày chương I yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiêu nhằm đánh giá hiệu huy động vốn, đồng thời kết hợp với phân tích thực tế cơng tác huy động vốn PGD Hải Đăng 2015- 2017 em xin đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế nâng cao thành tích đạt cho công tác huy động vốn PGD Hải Đăng PGD Hải Đăng tác động trực tiếp đến nguồn vốn huy động thông qua nhân tố thuộc bên ngân hàng (nhân tố chủ quan), Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 60 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng yếu tố bên ngồi (nhân tố khách quan) Ngân hàng tác động cách gián tiếp phải đợi thời gian dài có tác dụng Do vậy, để công tác huy động vốn đạt hiệu quả, Ngân hàng cần xây dựng chiến lược phù hợp cho mình, đồng thời hồn thiện, tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động phận Từ nâng cao hình ảnh, vị cho Ngân hàng, đảm bảo phát triển bền vững Ngân hàng tương lai 3.2.1.Đa dạng hình thức huy động vốn đối tượng khách hàng Vốnngân hàng sử dụng nhằm tạo doanh thu phần lớn vốn huy động, Vì quy mơ chất lượng vốn huy động có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khác ngân hàng Muốn mở rộng hoạt động kinh doanh điều Ngân hàng phải làm là: nâng cao hiệu huy động vốn Trong năm qua ngân hàng có cải thiện cơng tác huy động vốn bắt đầu thoát khỏi tính đơn điệu, truyền thống Trong cơng tác huy động vốn ngân hàng phải xác định rằng: sáng tạo hiệu Tiền gửi khách hàng nguồn quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng 80% tổng nguồn tiền NHTM, nguồn lại tương đối ổn định chi phí bỏ thấp so với vốn vay Do huy động tiền gửi trọng tâm công tác huy động vốn PGD Hải Đăng cần áp dụng nhiều kì hạn khác huy động TGTK nhằm tạo nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu khách hàng thời gian mà nguồn vốn họ nhàn rỗi Nghiên cứu đưa hình thức huy động phong phú để phù hợp với yêu cầu, mục đích tiết kiệm khách hàng Có thể kể đến cá hình thức: Huy động TGTK vàng, tiết kiệm dưỡng lão, tiết kiệm cho trẻ em, tiết kiệm nơi rút nhiều nơi… Hoàn thiện mở rộng hình thức huy động TGTK hưởng lãi bậc thang Với hồn thiện mở rộng hình thức này, ngân hàng khuyến khích khách hàng gửi tiền với thời hạn dài Khi ngân hàng có điều kiện thuận lợi thu hút nguồn vốn trung, dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, cho vay trung dài hạn Đồng thời sở để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 61 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Xây dựng sách chi trả hợp lý đảm bảo huy động nhiều vốn điều kiện cạnh tranh gay gắt Chính sách lãi suất cần linh hoạt, có tính cạnh tranh thị trường, đảm bảo bù đắp chi phí, rủi ro, mang lại thu nhập cho ngân hàng Phải nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động khả tiết kiệm gia tăng tiết kiệm, nhu cầu đầu tư, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ sinh lời hoạt động đầu tư khác, phát triển TTTC, khả sinh lời Ngân hàng, uy tín Ngân hàng, tiện ích mà ngân hàng cung cấp cho người gửi tiền,…Ngân hàng phải lựa chọn cấu lãi suất cho vừa đảm bảo gia tăng tổng nguồn, tiết kiệm chi phí tạo tính ổn định cho nguồn Tăng tính ổn định nguồn cách dựa vào tiền gửi (tăng tiền gửi, giảm tiền vay) tiền gửi ổn định rẻ tiền vay Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tăng uy tín ngân hàng, đa dạng hóa nguồn tiền… Phát huy triệt để lợi địa điểm Ngân hàng, phòng giao dịch quận trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp, dân cư có thu nhập tương đối cao Phát triển loại hình huy động, dịch vụ đa dang, tiện ích kèm theo Mở rộng công cụ nợ truyền thống: TGTK TGTT, đôi với phát triển công cụ nợ chứng tiền gửi, toán thẻ… 3.2.2 Mở rộng mạng lưới hoạt động Trong bối cảnh tổ chức tín dụng ngồi nước haọt động đan xen việc mở rộng mạng lưới cần thiết nguồn vốn tiềm ẩn dân lớn, để khai thác nguồn vốn mang lưới huy động NHNT phải mở rộng, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng giao dịch, khách hàng gửi tiền nơi rút tiền nhiều nơi Việc mở rộng chi nhánh phòng giao dịch giúp NHNT thu hút tối đa nguồn vốn cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác 3.2.3 Tăng cường, hồn thiện sách Marketing góp phần thu hút mở rộng khách hàng huy động vốn Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 62 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nâng cao chất lượng phục vụ loại hình sản phẩm mà ngân hàng cung cấp nhằm tạo hình ảnh, tăng uy tín, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Quan tâm, trọng tới cơng tác giao tiếp nhân viên ngân hàng với khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, hài lòng sử dụng dịch vụ ngân hàng Và điều quan trọng khách hàng cảm thấy chuyên nghiệp công tác hoạt động kinh doanh ngân hàng Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tới khách hàng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Do thời gian tới ngân hàng cần phải tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu hoạt động ngân hàng qua công việc: thông tin, quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, dán áp phích, tờ rơi, dán pano Quảng cáo báo, tạp chí chuyên ngành, Website Thường xuyên công bố lãi suất, hình thức huy động điểm giao dịch nơi cơng cộng Ngồi có cán ngân hàng chuyên trách tiếp xúc công chúng với mục đích giới thiệu ngân hàng cho xã hội, tăng khả cạnh tranh với Ngân hàng khác, nâng cao hình ảnh khẳng định vị Cơng tác tun truyền cần đảm bảo cho xã hội hiểu rằng: gửi tiền vào ngân hàng cách tích lũy tốt nhất, khơi dậy dân ý thức tiết kiệm, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước Giới thiệu trực tiếp chi khách hàng đến vay vốn hình thức tài trợ Ngân hàng, tư vấn, cung cấp hình thức tài trợ phù hợp với nhu cầu vốn đặc điểm sử dụng vốn khách hàng 3.2.4 Xây dựng chiến lược khách hàng Ngân hàng cần phải có sách khách hàng bạn hàng dài hạn, giữ thu hút số lượng lớn khách hàng tầm cỡ ngồi nước tạo khả tăng cường hiệu huy động vốn Đối với HDbank cần thực vấn đề sau: Tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 63 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phát triển khách hàng lớn khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơng ty liên doanh nước ngồi Phát triển khách hàng hộ tư nhân cá thể thuộc tầng lớp dân cư tất lĩnh vực: kinh doanh, dịch vụ, thương mại, đời sống Mở rộng phát triển hợp tác với khách hàng ngân hàng nước, tổ chức tài quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi với phương châm bình đẳng có lợi phát triển Ngân hàng cần có thêm nhiều nguồn gửi tiết kiệm khác, nguồn lớn có tính ổn định thường xun chi phí thấp Như việc xây dựng chiến lược khách hàng vấn đề quan trọng, định tới việc mở rộng hay thu hẹp hoạt động ngân hàng Do q trình thực NHNT cần có tầm nhìn xa mưu cầu lợi ích lâu dài 3.2.5 Giải pháp đại hóa cơng nghệ, nâng cấp sở vật chất kỹ thuật cho ngân hàng Trong xu hội nhập quốc tế, với phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ thơng tin việc đổi mới, đại hóa cơng nghệ Ngân hàng yếu tố cấp thiết hầu hết Ngân hàng họ muốn tồn phát triển thìcần phải chứng minh điểm mạnh so với ngân hàng khác Đầu tư, đại hóa cơng nghệ kỹ thuật áp dụng phần mềm chuyên dụng vào khâu quản lý, kế toán, thẩm định nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Hiện đại hóa hệ thống tốn việc trang bị hệ thống máy tính đại, cải thiện thủ tục toán, đẩy nhanh tốc độ giao dịch Cần đầu tư vào việc phát triển kênh phân phối đại, đặc biệt đưa hệ thống giao dịch ATM vào sử dụng rộng rãi có chất lượng công tác kết nối Banknet Tăng thêm chi nhánh, phòng giao dịch dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn 3.2.6 Chính sách sản phẩm, dịch vụ Mục tiêu sách sản phẩm tạo tính đa dạng, ưu việt, phù hợp với nhu cầu khách hàng vay vốn, tăng tính cạnh tranh cho sản Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 64 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng phẩm, dịch vụ ngân hàng Thơng qua việc cung cấp loại hình dịch vụ ngân hàng nắm bắt nhu cầu ngày cao khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi công tác huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng Công việc cần tiến hành là: Triển khai phổ biến rộng rãi, rõ ràng, chu đáo dịch vụ phone-banking đến thành phần kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp, thành phần kinh tế có quan hệ giao dịch lớn với ngân hàng Mở rộng diện thu, chi tiền mặt miễn phí doanh nghiệp có nhu cầu thu, chi tiền mặt hàng ngày Nâng cao Dịch vụ tư vấn cho khách hàng họ lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 3.2.7 Chính sách lãi suất, phí suất cho vay Lãi suất, phí suất cho vay nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động cho vay, qua ảnh hưởng tới hiệu huy động vốn ngân hàng Khi khách hàng đến vay vốn điều mà họ quan tâm sách mà ngân hàng dành cho lãi suất ưu đãi, hình thức đảm bảo, thời gian phương thức trả nợ,…vì liên quan đến chi phí mà khách hàng phải trả giao dịch với ngân hàng Do HDbank cần có sách lãi suất phí suất cho vay hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh hệ thống Ngân hàng nhằm thu hút lượng lớn khách hàng đến vay vốn Đa dạng hóa lãi suất theo kì hạn, loại tiền, loại khách hàng Lãi suất phải đảm bảo bù đắp chi phí, rủi ro, mang lại thu nhập lợi nhuận cho Ngân hàng Đồng thời đảm bảo khả cạnh tranh cho ngân hàng thu hút mức khách hàng mức chấp nhận Áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng lớn, có uy tín, thường xuyên có quan hệ tốt với ngân hàng Mức lãi suất nhỏ lãi suất thông thường song đảm bảo thu nhập cho ngân hàng, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng, tăng tính gắn bó khách hàng ngân hàng, tạo nguồn thu ổn định tương lai cho Ngân hàng Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 65 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.8 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán ngân hàng, đặc biệt cán huy động vốn Hoạt động ngân hàng phức tạp, kinh doanh dựa sở mối quan hệ, liên quan đến đông đảo khách hàng thuộc thành phần kinh tế khác Do đó, cán Ngân hàng cần có nhận thức tồn diện khách hàng, cần phải thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, cần phục vụ khách hàng lực sở trường để đáp ứng nhu cầu mong mỏi khách hàng Để làm điều Ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo cụ thể, bước, đối tượng thích hợp để CBCNV đáp ứng nhu cầu tương lai lâu dài Mặc dù đội ngũ nhân viên Ngân hàng quan tâm phát triển số lượng chất lượng nhiều hạn chế thời gian qua Để có giải pháp tơt nhằm nâng cao chất lượng CBCNV trước tiên Ngân hàng cần đánh giá thực trạng, phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau, theo trình độ, theo loại nghiệp vụ để đào tạo người, việc, thời điểm có thứ tự ưu tiên Trong cán huy động vốn người làm việc, giao dịch trực tiếp với khách hàng, người thiết lập trì mối quan hệ Ngân hàng khách hàng nên cần bố trí người có lực chun mơn cao, tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở, thân thiện, tạo gần gũi thoải mái cho khách hàng đến Ngân hàng giao dịch Hình thành cho họ nề nếp làm việc khoa học, tiên tiến, tuân thủ triệt để quy trình văn xây dựng Ngân hàng cần tạo động lực thúc đẩy CBCNV không ngừng học tập Coi trọng nhân tài, trọng cơng tác tuyển dụng, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích CBCNV Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 66 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập NHTMCP phát triển thành phồ Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng, em hiểu thêm nhiều ngân hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng Nguồn vốn huy động có vai trò quan trọng hoạt động NHTM nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, yếu tố định hàng đầu quy mô, vị ngân hàng thị trường Phát triển bối cảnh kinh tế nước hội nhập vào kinh tế giới, hội đan xen với nhiều khó khăn thách thức Cùng với toàn hệ thống ngân hàng HD Bank, phấn đấu thực mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam khu vực Phòng giao dịch thời gian qua khơng ngừng khẳng định vài trò trình hoạt động kinh doanh Tổng dư nợ hàng năm tăng, có lương khách truyền thống đáng kể Đồng thời chi nhánh trọng công tác kiểm tra xét duyệt trước định cho vay Theo dõi chặt chẽ khoản cho vay để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn khoản cho vay Nhờ chất lượng cho vay chi nhánh không ngừng nâng cao Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn phòng giao dịch chưa thực mang lại kết mong muốn chưa có cân đối cấu đồng nội tệ với ngoại tệ, ngắn hạn với trung hạn dài hạn Phòng giao dịch chưa tạo lập nguồn vốn trung dài hạn ổn định để mở rộng hoạt động cho vay trung dài hạn, khả cho vay phòng giao dịch chưa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn Phòng giao dịch chưa đa dạng hóa hình thức cho vay, chưa tiếp cận với doanh nghiệp có quy mơ lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, chủ yếu khoản vay trả góp, cho vay tiêu dùng, khoản vay ngắn hạn trung hạn khách hàng truyền thống Những tồn hạn chế nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Đòi hỏi phòng giao dịch phải xem xét khắc phục Trên lý luận thực tiễn mà em tích lũy trình học tập trường khảo sát NHTMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hải Phòng-PGD Hải Đăng Do thời gian kinh nghiệm thực tiễn hạn chế, em mong nhận góp ý Ban Giám đốc ngân hàng quý thầy cô Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 67 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình Ngân hàng thương mại – PGS.TS Phan Thị Thu Hà Nhà xuất thống kê năm 2014 2- Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính-F.Miskhin 3- Báo thường niên NHTMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, 2016 2017 4- Thời báo ngân hàng 5- Tạp chí thị trường tài tiền tệ 6- Ph.D & Edwảd K.Gill Ph.D: Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Mai Lớp: QT1801T 68 ... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG - PGD HẢI ĐĂNG KHĨA LUẬN... Tài ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng PGD Hải Đăng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải. .. Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng PGD Hải Đăng Người hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng PGD hải đăng , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng PGD hải đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay