Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm appium studio cho ứng dụng trên IOS

80 8 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Bùi Trần Lĩnh Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Trịnh Đơng HẢI PHỊNG - 2018 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KIỂM THỬ PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM APPIUM STUDIO CHO ỨNG DỤNG TRÊN IOS ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Sinh viên : Bùi Trần Lĩnh Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Trịnh Đơng HẢI PHỊNG - 2018 Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Trần Lĩnh Mã SV: 1412101135 Lớp: CT1801 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Kiểm thử phần mềm thiết bị di động ứng dụng phần mềm Appium Studio cho ứng dụng IOS Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động LỜI CÁM ƠN Được phân công Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại Học Dân lập Hải Phòng, hướng dẫn Thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Trịnh Đông, em hoàn thành đề tài “Kiểm thử phần mềm thiết bị di động ứng dụng phần mềm Appium Studio cho ứng dụng IOS” Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại Học Dân lập Hải Phòng Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Trịnh Đông tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khố luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song thời gian có hạn, trình độ hiểu biết nhận thức chưa cao đồ án khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn bè để em hồn thiện đồ án tốt ơn Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 31 tháng năm 2018 Sinh viên thực Bùi Trần Lĩnh Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC .5 DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ .8 MỞ ĐẦU .10 CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN .13 Phần mềm 13 Kiểm thử phần mềm số khái niệm liên quan 13 2.1 Kiểm thử phần mềm 13 2.2 Một số khái niệm liên quan 14 Quy trình kiểm thử phần mềm 16 Các cấp độ kiểm thử 17 4.1 Kiểm thử mức đơn vị 18 4.2 Kiểm thử tích hợp 19 4.3 Kiểm thử hồi quy 19 4.4 Kiểm thử chấp nhận sản phẩm 20 4.5 Kiểm thử mức hệ thống 20 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm .20 5.1 Nguyên tắc kiểm thử phần mềm 21 5.2 Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing) 23 5.3 Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing) .25 Kỹ thuật thiết kế Ca kiểm thử 26 6.1 Cấu trúc Ca kiểm thử 27 6.2 Phân vùng tương đương 28 6.3 Phân tích giá trị biên 31 6.4 Đoán lỗi .33 Tạo Bug report .34 7.1 Bug Bug report .34 7.2 Cấu trúc một Bug report .34 7.3 Severity Priority 36 CHƯƠNG 2: KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG .38 Kiểm thử thiết bị di động 38 1.1 Các khái niệm ứng dụng di động 38 Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động 1.2 Phương pháp kiểm thử thiết bị di động 41 1.3 Các loại kiểm thử di động 45 1.4 Các đặc điểm kiểm thử di động 46 Kiểm thử tự động 48 2.1 Khái niệm kiểm thử tự động 48 2.2 Mục tiêu kiểm thử tự động 48 2.3 Nguyên tắc kiểm thử tự động .50 2.4 Quy trình kiểm thử tự đợng 52 2.5 Ưu điểm kiểm thử tự động 53 2.6 Một số công cụ kiểm thử tự động 54 2.7 So sánh kiểm thử tự động kiểm thử thủ công 55 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG APPIUM STUDIO CHO KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRÊN IOS .57 Giới thiệu phần mềm Appium Studio .57 1.1 Công cụ Appium 57 1.2 Phần mềm Appium Studio 58 Appium Studio tích hợp Eclipse 59 Thực nghiệm với Appium Studio tích hợp Eclipse .60 3.1 Cài đặt Appium Studio 60 3.2 Kết nối với thiết bị Cloud 61 3.3 Xây dựng bộ ca kiểm thử cho một ứng dụng cần kiểm thử 63 3.4 Tạo dự án kiểm thử 65 3.5 Báo cáo 74 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Hình 1-1: Ví dụ Kịch kiểm thử 16 Hình 1-2: Giai đoạn kiểm thử xử lý phần mềm 16 Hình 1-3: Luồng thơng tin kiểm thử 22 Hình 1-4: Minh họa Kiểm thử hộp đen 26 Hình 1-5: Minh họa ca kiểm thử 28 Hình 1-6: Minh họa Form đăng nhập 29 Hình 1-7: Minh họa Bug report 35 Hình 2-1: Quy trình Kiểm thử tự động mối quan hệ với Kiểm thử phần mềm 53 Bảng 2-2: So sánh kiểm thử tự động kiểm thử thủ cơng .56 Hình 3-1: Kết tìm kiếm Appium Studio 60 Hình 3-2: Lấy URL để cài đặt Appium Studio 60 Hình 3-3: Dán URL vào cửa sổ Install để tiền hành cài đặt 61 Hình 3-4: Giao diện trang Cloud SeeTest 61 Hình 3-5: Copy lại Access Key 62 Hình 3-6: Kiểm tra kết nối đến máy chủ Cloud 62 Hình 3-7: Các thiết bị Cloud hiển thị Eclipse 62 Hình 3-8: Màn hình thiết bị hiển thị sau kết nối 63 Hình 3-9: Giao diện chương trình máy tính cần kiểm thử 63 Hình 3-10: Bộ ca kiểm thử cho ứng dụng máy tính 65 Hình 3-11: Đoạn code IOSTest sinh tự động Project 66 Hình 3-12: Kết tìm kiếm “TestNG” 66 Hình 3-13: Kết sau cài đặt ứng dụng Basic Calculator 67 Hình 3-14: Code cài đặt ứng dụng thêm vào phần setUp 68 Hình 3-15: Thêm câu lệnh để chương trình khơng tự động thực kiểm thử 68 Hình 3-16: Chọn biểu tượng Dump UI cửa sổ Devices 69 Hình 3-17: Màn hình lưu với tên “mainscreen.dump” 69 Hình 3-18: Lưu lại đối tượng nút AC hình máy tính 70 Hình 3-19: Đoạn mã sinh số thập phân ngẫu nhiên từ -999 đến 999 71 Hình 3-20: Đoạn mã sinh số nguyên ngẫu nhiên từ -999 đến 999 71 Hình 3-21: Đoạn mã sinh liệu kiểm thử tự động 73 Hình 3-22: Khởi chạy kiểm thử tự động 73 Hình 3-23: Quá trình chạy kiểm thử web 74 Hình 3-24: Kết sinh ca kiểm thử tự động 74 Hình 3-25: Toàn báo cáo sinh tự động phần Reports 75 Hình 3-26: Chi tiết trình thực kiểm thử tự động 75 Hình 3-27: Ca kiểm thử khơng đưa kết xác 75 Hình 3-28: Tổng hợp kết kiểm thử 76 Hình 3-29: Bug report lỗi nút (+/-) 77 Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ STT KÝ HIỆU 3G API CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ Ý NGHĨA Third-generation Công nghệ truyền thông hệ thứ ba, cho phép truyền liệu thoại liệu thoại technology Application Programming Interface Giao diện lập trình ứng dụng - giao tiếp phần mềm dùng ứng dụng khác Tên hệ điều hành dẫn xuất từ UNIX phát hành vào thập niên 1970 từ trường Đại học California Berkeley BSD Berkeley Software Distribution CPU Central Processing Unit Framework Framework General Packet GPRS GPS GSM HTTP 10 ID Radio Service Bộ xử lý trung tâm Framework thư viện lớp xây dựng hoàn chỉnh, khung để phát triển Phần mềm ứng dụng Dịch vụ vơ tuyến gói tổng hợp dịch vụ liệu di động dạng gói dành cho người dùng Hệ thống thơng tin di động toàn cầu Global Positioning System Hệ thống định vị tồn cầu Global System for Mobile Communications Một cơng nghệ dùng cho mạng HyperText Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn Identification number thông tin di động Mã số Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động Integrated 11 IDE 12 IEEE 13 IT Development Environment Phần mềm bao gồm gói phần mềm khác giúp phát triển ứng dụng phần mềm (Mơi trường phát triển tích hợp) Institute of Electrical and Electronics Viện kỹ nghệ Điện Điện tử Engineers Information Technology 14 Linux Linux 15 QA Quality Assurance Công nghệ thông tin Tên gọi hệ điều hành máy tính tên hạt nhân hệ điều hành Người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm 16 SDK Software Development Kit Thuật ngữ Microsoft, Sun Microsystems số công ty khác sử dụng – công cụ phát triển phần mềm 17 SMS Short Message Services Giao thức viễn thông cho phép gửi thông điệp dạng text ngắn Software Quality Tập hợp hoạt động đảm bảo chất lượng q trình gia cơng phần mềm 18 SQA 19 UI Assurance User Interface Uniform Resource 20 URL 21 V&V 22 WAP Locator Verification and Validation Giao diện người dùng Định vị tài nguyên thống nhất, dùng để tham chiếu tới tài nguyên Internet Xác minh thẩm định Giao thức Ứng dụng không dây Wireless Application tiêu chuẩn công nghệ cho Protocol hệ thống truy nhập Internet từ thiết bị di động Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Với phát triển vũ bão cơng nghệ thơng tin nói chung cơng nghệ phần mềm nói riêng, việc phát triển phần mềm ngày hỗ trợ nhiều công cụ tiên tiến, giúp cho việc xây dựng phần mềm đỡ mệt nhọc hiệu Tuy nhiên, độ phức tạp phần mềm giới hạn thời gian chi phí, cho dù hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm nói chung kiểm thử nói riêng ngày chặt chẽ khoa học, không đảm bảo sản phẩm phần mềm ứng dụng khơng có lỗi Lỗi ln tiềm ẩn sản phẩm phần mềm gây thiệt hại khôn lường Kiểm thử phần mềm trình liên tục, xuyên suốt giai đoạn phát triển phần mềm để đảm bảo phần mềm thoả mãn yêu cầu thiết kế yêu cầu đáp ứng nhu cầu người dùng Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nghiên cứu, việc kiểm thử phần mềm trở thành quy trình bắt buộc dự án phát triển phần mềm giới Kiểm thử phần mềm hoạt động tốn kém, thời gian, khó phát hết lỗi Vì vậy, việc kiểm thử phần mềm đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp, kế hoạch hợp lý việc thực quản lí chặt chẽ với việc điện thoại thông minh ngày sử dụng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng người dùng Từ điện thoại thông thường cài đặt sẵn vài ba ứng dụng nhà sản xuất với thiết bị chạy hệ điều hành nhúng (Android, iOS, v.v.) ta dễ dàng đáp ứng nhu cầu người dùng cách cài thêm phần mềm bên thứ ba mà không gây trở ngại Từ lại đặt vấn đề hiển nhiên kiểm thử phần mềm chạy di động để xem chúng có đáp ứng yêu cầu đề ban đầu hay không trước phát hành sản phẩm tới tay người tiêu dùng Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động Kiểm thử phép nhân số nguyên âm số thập phân âm (-8)*(-5.17) Kiểm thử phép chia số thập phân 4.65 / dương cho số nguyên dương 2.325 Kiểm thử phép chia cho ERROR 5/0 41.36 Hình 3-10: Bộ ca kiểm thử cho ứng dụng máy tính Tuy nhiên ta không kiểm thử tay mà sử dụng phần mềm để kiểm thử tự động Phần mềm tự sinh liệu đầu vào theo yêu cầu, sau thực tự động, cuối so sánh đưa kết Vẫn kiểm thử với phép toán “+, -, *, /” với số hạng 3.4 Tạo dự án kiểm thử 3.4.1 Cài đặt ứng dụng Bước 1: Chọn File/New/Java Project đặt tên cho dự án chọn Finish Bước 2: Chuột phải vào Project vừa tạo chọn Configure/Mobile Nature Tiếp tục nhấn Finish package com.experitest.auto; import java.net.URL; import org.testng.annotations.AfterMethod; import org.testng.annotations.BeforeMethod; import org.testng.annotations.Optional; import org.testng.annotations.Parameters; import org.testng.annotations.Test; import import import import io.appium.java_client.ios.IOSDriver; io.appium.java_client.ios.IOSElement; io.appium.java_client.remote.IOSMobileCapabilityType; io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType; public class IOSDemoTest extends BaseTest { protected IOSDriver driver = null; @BeforeMethod @Parameters("deviceQuery") public void setUp(@Optional("@os='ios'") String deviceQuery) throws Exception { init(deviceQuery); // Init application / device capabilities Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 65 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động //dc.setCapability(MobileCapabilityType.APP, "cloud:com.experitest.ExperiBank"); //dc.setCapability(IOSMobileCapabilityType.BUNDLE_ID, "com.experitest.ExperiBank"); dc.setCapability("testName", "IOSDemoTest"); driver = new IOSDriver(new URL(getProperty("url",cloudProperties) + "/wd/hub"), dc); } @Test public void test() { // Enter the test code } @AfterMethod public void tearDown() { driver.quit(); } } Hình 3-11: Đoạn code IOSTest sinh tự động Project Bước 3: Truy cập Help/Eclipse Marketplace tìm kiếm từ khóa “TestNG” tiến hành cài đặt Hình 3-12: Kết tìm kiếm “TestNG” Đây framework mã nguồn mở tự động; NG TestNG có nghĩa Next Generation - Thế hệ TestNG tương tự JUnit mạnh Junit, lấy cảm hứng từ JUnit Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 66 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động Ưu điểm TestNG là:  Cho phép tạo báo cáo HTML tiến trình thực thi  Có thích giúp việc kiểm thử dễ dàng  Các trường hợp kiểm thử nhóm lại ưu tiên dễ dàng  Có thể kiểm thử song song  Tạo ghi  Có thể tham số hóa liệu Sau cài đặt, Eclipse yêu cầu khởi động lại  Tiến hành khởi động lại Khi chạy Project, ta chạy plug-in TestNG Bước 4: Cài đặt ứng dụng cần kiểm thử lên thiết bị Ở cài đặt ứng dụng máy tính đơn giản Đầu tiên ta cần upload ứng dụng lên cloud trước cách chọn upload cửa sổ Applications góc trái bên Eclipse Sau ứng dụng upload, ta tiến hành cài đặt nút Install cửa sổ Đợi lúc có thông báo cài đặt thành công cửa sổ console Hình 3-13: Kết sau cài đặt ứng dụng Basic Calculator Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 67 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động 3.4.2 Viết kịch kiểm thử Bước 1: Chuyển qua tab IOSDemoTest.java để tiến hành tạo kịch kiểm thử cho IOS Đầu tiên dòng lệnh cài đặt ứng dụng, để chuột vào vùng bên phải cạnh tên ứng dụng ta vừa cài sau kéo thả vào phần code setUp() Hình 3-14: Code cài đặt ứng dụng thêm vào phần setUp Bước 2: Thêm dòng lệnh “dc.setCapability("dontGoHomeOnQuit", true);” để sau thực test, ứng dụng khơng tự động ngồi (có thể bỏ qua bước này) Hình 3-15: Thêm câu lệnh để chương trình khơng tự động thực kiểm thử Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 68 Đồ án tốt nghiệp Kiểm thử phần mềm thiết bị di động Bước 3: Chọn biểu tượng menu phần cửa sổ hiển thị hình di động để mở cửa sổ Dump UI, hình hiển thị đầy đủ đối tượng UI để thuận tiện cho việc kiểm thử Hình 3-16: Chọn biểu tượng Dump UI cửa sổ Devices Sau đó, ta lưu lại hình với tên tùy chọn, “mainscreen.dump” Hình 3-17: Màn hình lưu với tên “mainscreen.dump” Bước 4: Tiến hành lưu lại đối tượng hình Chọn đối tượng  Chọn nhiều dòng Key (màu đỏ) cửa sổ Dump Properties (trường hợp khơng có dòng màu đỏ chọn vài dòng phân biệt với đối tượng khác)  Chọn “Add to Repository” Bùi Trần Lĩnh – Lớp CT1801 – Ngành Công nghệ thông tin 69 Đồ án tốt nghiệp góc bên phải tự đặc biệt) Kiểm thử phần mềm thiết bị di động  Nhập tên đối tượng cần lưu (không dùng ký Hình 3-18: Lưu lại đối tượng nút AC hình máy tính Bước 5: Viết code để sinh liệu kiểm thử tự động Tiến hành viết mã sinh số ngầu nhiên phạm vi -999 số) Đầu tiên đoạn mã sinh số thập phân ngẫu nhiên  999 (3 chữ public float floatclick() { int n; float a = 0, k = 100; Random rnd = new Random(); //Nhap phan nguyen for (int i=0; i
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm appium studio cho ứng dụng trên IOS , Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm appium studio cho ứng dụng trên IOS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay