Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH hiển hoà

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Thị Kiều Anh Giảng viên hướng dẫn : Th S Hồ Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH HIỂN HỒ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Kiều Anh Giảng viên hướng dẫn : Th S Hồ Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL 1001K Mã SV: 1613401010 Ngành: Kế tốn kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Hiển Hồ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI ࿿!࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿"࿿ᓕ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿#࿿⌏࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿$࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿%࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿18/࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿4࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿5࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿6࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿7࿿⸢࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ 8࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿=࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿>࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿?࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿@࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿A࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿B࿿䷯ ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿G࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿H࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿IЀⓦ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿J࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿K࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿P࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Q࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Ræ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿S࿿ᐡ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿T࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿U࿿࿿ Y࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿Z࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿[࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿\࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿]࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿^࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿c࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿d࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿e࿿±࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿f࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿gᚐ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿h࿿▗࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ m࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿n࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿o࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿p࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿q࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿r࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ wxyz{| ĂÂ Đăâêô ằẳẵắ ặầẩẫ ẻẽéẹề ìỉĩ ỏõóọồ ờởỡớợ ù ụừửữứự ỵ ࿿ Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 5888 Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 23 Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) DANH MỤC HỆ THỐNG BẢNG BIỂU Biểu số 1.1 Kết cấu Bảng cân đối kế toán theo định 48/2006/QĐ– BTC sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2009/TT – BTC 16 Biểu số 1.2 Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản 36 Biểu số 1.3 Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn 37 Biểu số 2.1 Hóa đơn GTGT số 0883 50 Biểu số 2.2 Phiếu Nhập kho 400 51 Biểu số 2.3 Trích trang Sổ Nhật ký chung 52 Biểu số 2.4 Trích trang Sổ TK 156 – Hàng hóa 53 Biểu số 2.5 Trích trang Sổ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ 54 Biểu số 2.6 Trích trang Sổ TK 131 – Phải thu khách hàng 56 Biểu số 2.7 Trích trang Bảng tổng hợp toán với người mua – TK 131 57 Biểu số 2.8 Trích trang Sổ TK 331 – Phải trả người bán 58 Biểu số 2.9 Trích trang Bảng tổng hợp toán với người bán – TK 331 59 Biểu số 2.10 Bảng cân đối phát sinh năm 2016 60 Biểu số 2.11 Bảng cân đối kế tốn năm 2016 Cơng ty TNHH Hiển Hòa 63 Biểu số 3.1 Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 83 Biểu số 3.2 Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 87 Biểu số 3.3 Bảng phâ tích khả tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 90 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý cơng ty TNHH Hiển Hòa 41 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa 44 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa 46 Sơ đồ 2.4 Quy trình lập BCĐKT Cơng ty TNHH Hiển Hòa 53 Sơ đồ 2.5 Xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Hiển Hòa 60 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Nội dung Từ viết tắt Báo cáo tài BCTC Bảng cân đối kế toán BCĐKT Tài khoản TK Tài sản cố định TSCĐ Hóa đơn giá trị gia tăng HĐ GTGT Ngày tháng ghi sổ NTGS Số hiệu SH 8 Ngày tháng NT Tài khoản đối ứng TKĐƯ 10 Phiếu nhập kho PNK 11 Phiếu thu PT 12 Phiếu chi PC 13 Ủy nhiệm chi UNC 14 Giấy báo có GBC 15 Giấy báo nợ GBN 16 Quyết định Bộ Tài QĐ-BTC 17 Thơng tư Bộ Tài TT-BTC 18 Việt Nam đồng VND Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” cuối năm so với đầu năm 2016 tăng 399,452,436 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 9,09% chiếm tỷ trọng lớn 77,97% tổng tài sản cuối năm 69.49 % tổng tài sản đầu năm 2016 công ty Hàng tồn kho công ty lớn so với qui mô tài sản công ty Việc dự trữ nhiều làm ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản đặc biệt hàng tồn kho hàng bị lỗi mốt nguy vốn cao.Thực tế mặt hàng công ty đáp ứng nhu cầu quan, tổ chức cá nhân mẫu mã, tính phần mềm,…đồng thời nắm bắt xu hướng, nhu cầu thiết yếu thị trường khoa học kỹ thuật ngày phát triển kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm nên hạn chế mặt hàng bị lỗi thời,… Ngày 22/12/2016 công ty ký hợp đồng cung ứng hàng hóa lớn với Cơng ty TNHH Bình An nên phải dự trữ lượng lớn hàng kho để thực hợp đồng, đảm bảo an toàn việc cung ứng sản phẩm Ngồi ra, cơng ty đón đầu tình trạng khan hay tăng giá sản phẩm, hàng hố mà nắm quyền chi phối nên "găm hàng" tung sản phẩm vào thời điểm cần thiết Khi đó, hàng tồn kho trở thành khoản lợi nhuận chờ ngày toán doanh nghiệp Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” cuối năm tăng so với đầu năm 118.085.436 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 401.23% Tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng 0,47% tổng tài sản đầu năm chiếm 2,4% tổng tài sản cuối năm.“Tài sản ngắn hạn khác” công ty tăng năm công ty thuê thêm vài mặt bằng, cửa hàng, văn phòng làm việc mua công cụ dụng cụ thuộc loại tài sản lưu động có giá trị lớn xuất dùng lần, công ty chi tiền để mua thêm số máy móc thiết bị sửa chữa, bảo hành máy móc Mặt khác, chất cơng ty TNHH Hiển Hòa doanh nghiệp nhỏ, tài sản dài hạn cơng ty có số máy móc, thiết bị,… lại văn phòng, cửa hàng,… cơng ty chủ yếu thuê Việc thuê giúp cho công ty nhanh chóng tiếp nhận nguồn vốn, đổi máy móc thiết bị, với thủ tục đơn giản yêu cầu tín dụng thấp, ổn định nguồn phải Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 85 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tốn tiền th cố định thời hạn thuê dài hạn giúp hoạt động linh hoạt tạo điều kiện cho việc thu xếp vốn với khoản tốn cố định Bên cạnh lợi ích có cơng ty gặp phải hạn chế định như: lãi suất thuê tài thường cao lãi suất cho vay vốn loại ngân hàng,… Bên cạnh “Tài sản dài hạn” công ty cuối năm so với đầu năm 2016 tăng nhẹ 5,932,498 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 1,36% Tài sản dài hạn công ty chiếm tỷ trọng 7,18% tổng tài sản cuối năm chiếm tỷ trọng 6,89% tổng tài sản đầu năm Mặc dù Cơng ty TNHH Hiển Hòa công ty thương mại Tài sản dài hạn công ty chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản khiến cho cơng ty gặp khó khăn kinh doanh Từ bảng tình hình biến động cấu tài sản (Biểu số 3.1), ta nhận thấy công ty thực tốt tiêu cách có hiệu Mặc dù vậy, cơng ty phải trọng, cải thiện sở vật chất kỹ thuật công ty để tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng, mẫu mã, tính năng, chương trình, phần mềm…ln phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Bên cạnh đó, cơng ty cần quan tâm đến công tác quản lý hàng tồn kho có biện pháp cải thiện tăng vòng quay vốn, tiết kiệm chi phí phát sinh trình quản lý hàng tồn kho để tăng doanh thu giảm lỗ có lãi năm hoạt động Phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty TNHH Hiển Hòa: Tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty ảnh hưởng lớn tới khả tự đảm bảo mặt tài chính, mức độ tự chủ kinh doanh khó khăn mà cơng ty gặp phải tương lai Giống phân tích tình hình biến động cấu tài sản, để phân tích nội dung ta vào Bảng cân đối kế toán năm 2016 Ta có bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 (Biểu số 3.2) Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 86 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN Số tiền Chênh lệch (±) Tỷ trọng Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm Số tiền Tỷ lệ (%) Đầu năm Cuối năm A NỢ PHẢI TRẢ 4,516,025,624 4,392,886,616 -123,139,008 -2.73 71.45 71.48 I Nợ ngắn hạn 3,760,025,624 4,392,886,616 632,860,992 +16.83 59.49 71.48 -756,000,000 -100.00 11.96 II Nợ dài hạn 756,000,000 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,804,355,494 1,752,679,920 -51,675,574 -2.86 28.55 28.52 I Vốn chủ sở hữu -2.86 28.55 28.52 0 -2.77 100 100 II Nguồn kinh phí, quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,804,335,494 1,752,679,920 -51,655,574 0 6,320,384,118 6,145,566,536 -174,817,582 Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 87 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Thơng qua số liệu tính tốn Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 (Biểu số 3.2), ta thấy nguồn vốn cơng ty cuối năm giảm 174.814.582 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 2.77% so với số đầu năm Điều chứng tỏ năm 2016 khả huy động nguồn vốn Công ty bị giảm sút Sự giảm nguồn vốn Công ty phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Cụ thể: Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty TNHH Hiển Hòa cuối năm so với đầu năm 2016 giảm 123.139.008 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 2,73% nhiên tỷ trọng cấu tổng nguồn vốn cuối năm so với đầu năm tiêu lại tăng 0,03% chiếm 71,48% tổng nguồn vốn, điều chứng tỏ 2/3 tài sản cơng ty hình thành từ khoản vay chiếm dụng thể phụ thuộc cơng ty vào chủ nợ, đồng thời thể khả tự chủ tài cơng ty yếu Đi sâu phân tích ta thấy “Nợ phải trả” tiêu Nợ ngắn hạn công ty tăng cho ta thấy mức độ phụ thuộc tài ngắn hạn công ty tăng Ngược lại, tiêu “Nợ dài hạn” cơng ty TNHH Hiển Hòa cuối năm 2016 đồng, điều cho ta thấy năm công ty trả toàn số nợ dài hạn số tiền 756.000.000 đồng Từ đó, ta thấy năm 2016, cơng ty TNHH Hiển Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ chi trả toàn số nợ dài hạn cơng ty, điều góp phần nâng cao uy tín cơng ty Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Mặt khác, năm 2015 năm 2016 kết sản xuất kinh doanh công ty bị lỗ, làm“Nguồn vốn chủ sở hữu” công ty cuối năm so với đầu năm 2016 giảm 51.675.574 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 2,86% tỷ trọng cấu tổng nguồn vốn tiêu giảm 0,03%, cuối năm tiêu “Nguồn vốn chủ sở hữu” chiếm 28,52% tổng nguồn vốn Từ ta thấy khả tự chủ tài (thực lực tài chính) cơng ty yếu Vì vậy, cơng ty cần lưu ý có biện pháp khắc phục kỳ Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 88 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng kinh doanh để giải tình trạng thua lỗ công ty làm cho doanh nghiệp có lãi Mặt khác thực tế, ổn định q trình kinh doanh độ an tồn tốn, đòi hỏi cơng ty phải tn thủ ngun tắc cân tài chính: Tài sản dài hạn phải tài trợ nguồn vốn dài hạn tài sản ngắn hạn tài trợ nguồn vốn ngắn hạn Với tình hình cơng ty, thực lực tài chưa mạnh năm 2016 cơng ty đảm bảo nguyên tắc sử dụng vốn kinh doanh Nguồn vốn dài hạn = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu +1,752,679,920 = 1,752,679,920 đ Tài sản dài hạn = 441,096,894 đ Ta thấy nguồn vốn dài hạn lớn tài sản dài hạn Như vậy, nguồn vốn dài hạn Công ty tài trợ tồn tài sản dài hạn mà dư thừa tài trợ cho hoạt động ngắn hạn Cũng qua biểu số 3.2, phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Hiển Hòa năm 2016, ta nhận thấy năm 2016 cơng ty hồn thành xuất sắc cơng tác hồn trả nợ dài hạn, nhiên, để tình hình biến động cấu nguồn vốn công ty có hiệu quả, cơng ty TNHH Hiển Hòa cần có giải pháp cụ thể để khắc phục khả tự chủ tài ngắn hạn bị hạn chế tăng cường hoạt động Marketing, mở rộng thị trường, nâng cao thị phần; đầu tư nghiên cứu đa dạng hóa kiểu cách, mẫu mã hàng hóa tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời, công ty cần mở rộng biện pháp thể trách nhiệm người tiêu dùng, tạo thuận lời cho người tiêu dùng việc tìm mua hàng hóa phù hợp với nhu cầu… Phân tích khả tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016: Phân tích khả tốn cơng ty giúp nhà quản lý nhà đầu tư thấy hiệu hoạt động tài cơng ty Đảm bảo cho cơng ty ln có đủ vốn để tốn hạn nghĩa vụ tài chính, đảm bảo sức mạnh tài cơng ty Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 89 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Để phân tích tiêu này, ta tiến hành phân tích theo bảng phân tích khả tốn cơng ty (Biểu số 3.3): Biểu số 3.3: Bảng phân tích khả tốn cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016 Chỉ tiêu Cách tính Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch Hệ số toán tổng quát Tổng tài sản Tổng nợ phải trả 1,35 1,4 +0,05 Hệ số toán nợ ngắn Tổng tài sản ngắn hạn 1,502 1,29 -0,212 0,86 0,03 +0,83 hạn Hệ số toán nhanh Tổng nợ ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tổng nợ ngắn hạn Qua bảng phân tích khả tốn cơng ty TNHH Hiển Hòa năm 2016, ta thấy: Hệ số toán tổng quát cuối năm 2016 tăng so với đầu năm 0,05 Điều cho ta thấy rủi ro tài cơng ty ngày giảm Hệ số tốn công ty đầu năm cuối năm 2016 lớn 1, chứng tỏ tất khoản vốn huy động từ bên ngồi cơng tytài sản đảm bảo Cụ thể, năm 2016 vay đồng có 1,4 đồng tài sản đảm bảo Hệ số toán nợ ngắn hạn cuối năm 2016 giảm 0,212 so với đầu năm 2016 Hệ số có xu hướng giảm chủ yếu tăng nợ phải trả, điều khiến cho rủi ro tài cơng ty tăng, nhiên đầu năm cuối năm 2016 lớn chứng tỏ tổng giá trị tài sản có cơng ty đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số tốn nhanh nói thước đo việc huy động tài sản có khả quy đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn giúp cho nhà cung cấp định thời gian cho doanh nghiệp nợ Cuối năm 2016, hệ số tốn nhanh cơng ty 0,03; giảm Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 90 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 0,83 so với đầu năm 2016 hệ số ln mức thấp điều cho thấy tình hình tài cơng ty gặp khó khăn 3.4.3 Ý kiến thứ ba: Cơng ty nên có biện pháp kiểm soát Hàng Tồn Kho (HTK) Hàng tồn kho (HTK): Là tất nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu tương lai Hàng tồn kho khơng có tồn kho thành phẩm mà có tồn kho sản phẩm dở dang, tồn kho nguyên vật liệu/linh kiện tồn kho công cụ dụng cụ dùng sản xuất… Hàng tồn kho nhiều hay gây ảnh hưởng đến q trình sản xuất kinh doanh, cần phải có cách quản lý hàng tồn kho phù hợp Trong doanh nghiệp, hàng tồn kho tài sản có giá trị lớn tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Thơng thường giá trị hàng tồn kho chiếm 40% – 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Chính lẽ đó, việc kiểm sốt tốt hàng tồn kho vấn đề cần thiết chủ yếu quản trị sản xuất tác nghiệp Qua bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản công ty TNHH Hiển Hòa ta thấy “Hàng tồn kho” chiếm phần lớn Tài sản ngắn hạn công ty (cuối năm 2016, hàng tồn kho chiếm 77,97% cấu tổng tài sản cơng ty) nên cơng ty cần phải có biện pháp kiểm soát hợp lý hiệu Tiết kiệm chi phí liên quan đến việc lưu kho lưu bãi như: Chi phí tồn trữ : Là chi phí phát sinh có liên quan đến việc tồn trữ tiền thuê kho bãi, bảo hiểm nhà kho, chi phí thiết bị phương tiện, chi phí cho nhân lực hoạt động giám sát quản lý, chi phí quản lý điều hành kho hàng, chi phí hao hụt mát… Chi phí chất lượng lơ hàng lớn : Khi mua lơ hàng có kích thước lớn tạo nên tồn kho lớn Trong vài trường hợp, số bị hỏng số lượng chi tiết lơ sản xuất có nhược điểm Nếu kích thước lơ hàng nhỏ giảm lượng phẩm chất Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 91 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Tóm lại, tồn kho cầu nối người bán người tiêu dùng Người bán hàng muốn nâng cao mức tồn kho để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng; nhân viên tác nghiệp thích có lượng tồn kho lớn nhờ mà họ lập kế hoạch sản xuất dễ dàng Tuy nhiên, phận tài vụ muốn hàng tồn kho giữ mức thấp nhất, tiền nằm hàng tồn kho không chi tiêu vào mục khác Do đó, kiểm tra tồn kho việc làm khơng thể thiếu được, qua doanh nghiệp giữ lượng tồn kho mức “vừa đủ” Có nghĩa khơng “q nhiều” mà đừng “q ít” Tăng vòng quay hàng tồn kho Để đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, người ta thường sử dụng hệ số vòng quay hàng tồn kho Hệ số xác định giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho trung bình Giá vốn bán hàng Hệ số vòng quay vốn = Hàng tồn kho trung bình Hệ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy DN bán hàng nhanh hàng tồn kho khơng bị ứ đọng nhiều Có nghĩa DN rủi ro khoản mục hàng tồn kho báo cáo tài có giá trị giảm qua năm Tuy nhiên, hệ số cao khơng tốt, có nghĩa lượng hàng dự trữ kho không nhiều, nhu cầu thị trường tăng đột ngột có khả DN bị khách hàng bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần Hơn nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho khâu sản xuất khơng đủ khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ Vì vậy, hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng Tiến hành kiểm tra định kỳ hàng tồn kho Kiểm hàng tồn kho định kỳ giúp cho công ty nói chung kế tốn hàng tồn kho nói riêng kiểm soát quản lý số lượng thực tế sản phẩm kho Mỗi tháng công ty TNHH Hiển Hòa nên kiểm mặt hàng tồn kho lần để phát sai sót, gian lận Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 92 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng cơng tác quản lý loại bỏ mặt hàng không phù hợp với yêu cầu kỳ vọng người tiêu dung xác định lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ để dự kiến lượng hàng hóa cần tháng Tóm lại, “Hàng tồn kho” tài sản lưu động công ty, tiền dề cho cơng ty phát triển mạnh, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công ty Để thực tốt việc nâng cao hiể hàng tồn kho cần phát huy điểm mạnh mà phải hạn chế khó khăn tồn cơng ty để tiết kiệm chi phí làm tăng doanh thu, giảm lỗ tiến tới có lợi nhuận năm tới 3.4.4 Ý kiến thứ tư : Công ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn Mặc dù công ty cung cấp thiết bị, phần mềm dịch vụ tin học thực tế, cơng ty có hệ thống máy vi tính cho nhân viên cơng ty, nhiên, công ty dừng lại việc mở sổ sách tính tốn Excel khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày lớn Điều tạo áp lực khối lượng cơng việc lớn cho kế tốn viên, mặt khác, sai sót điều khó tránh khỏi trình tính tốn khó khăn việc tìm sai sót Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm kế toán phong phú đa dạng, như: phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán FAST, phần mềm kế tốn 3TSOFT,… Với tính đầy đủ cho cơng tác kế tốn, sau đây, em xin giới thiệu số phần mềm kế tốn thơng dụng thị trường nay: Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: - Các dòng sản phẩm MISAđều phần mềm đóng gói, mang tính phổ biến, phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 93 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất… Dưới giao diện phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA.SME.NET 2017: Giá bán phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 thị trường từ 2.950.000 – 12.950.000 đồng/gói Một số Ưu – Nhược điểm phần mềm kế toán MISA: Ưu điểm: Giao diện: Phần mềm kế tốn Misa có ưu điểm dễ sử dụng giao diện trực quan thân thiện với người dùng, người bắt đầu sử dụng phần mềm cảm thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phép cập nhật liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 94 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều sở liệu, nghĩa đơn vị thao tác 01 sở liệu độc lập Điểm đặc biệt MISA mà chưa có phần mềm có thao tác Lưu Ghi sổ liệu Độ xác cao: số liệu tính tốn MISA xác, xảy sai sót bất thường Điều giúp kế tốn n tâm Khả bảo mật: Vì MISA chạy cơng nghệ SQL nên khả bảo mật liệu cao Cho đến phần mềm chạy sở liệu SQL; NET; nguyên quyền (trong số phần mềm viết sở liệu Visual fox lại bị đánh cắp quyền dễ) Vì vậy, có nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa tin tưởng sử dụng phần mền kế tốn MISA Nhược điểm: Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu kế tốn => Hai nhược điểm hồn tồn khắc phục cấu hình máy tính nói chung nâng lên nhiều so với ngày phẦn mềm MISA tung thị trường Phân hệ tính giá thành chưa nhà sản xuất ý phát triển Các báo cáo kết xuất excell xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo Một số Ưu - Nhược điểm phần mền FAST Accounting Ưu điểm: Giao diện dể sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Cũng giống MISA, phần mềm kế FAST Accounting có hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính) Tốc độ xử lý nhanh Cho phép kết xuất báo cáo Excell với mẫu biểu xếp đẹp Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 95 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sử dụng làm việc lúc, nơi thiết bị Không cần cài đặt phần mềm máy chủ hay phần mềm hỗ trợ khác Dễ dàng truy xuất thông tin, đảm bảo tính xác Nhược điểm - Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (tuy nhiên lỗi không đáng kể) Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt liệu Phần mề kế tốn FAST Accounting có nhiều dòng sản phẩm đáp ứng cho doanh nghiệp có quy mơ từ siêu nhỏ đến mơ hình tập đồn Mỗi sản phẩm đáp ứng nhu cầu theo quy mô yêu cầu quản lý kế toán DN.Dưới giao diện làm việc phần mềm kế toán FAST Accounting: Giá bán thị trường phần mềm kế toán FAST Accounting cho doanh nghiệp thương mại (với 13 phân hệ) 8.000.000 đồng Phần mềm kế tốn BRAVO: Khơng quảng bá rầm rộ, sản phẩm không tham gia vào đợt tranh tài giải thưởng phần mềm kế toán Bravo lại nằm vị trí số Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 96 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng top phần mềm kế toán đánh giá cao nhất.Theo nhận xét người ngành, phần mềm Bravo có nhiều tính trội như: Phần mềm Bravo cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc chi thumua bán hàng hoá, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm … Đặc biệt, phần mềm Bravo cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập… Phần mềm kế toán Bravo số nhà cung cấp hướng theohình thức customize, tức cho phép phần mềm hiệu chỉnh tự Vì thế,từ phần mềm Bravo 6.3, tuỳ nhu cầu doanh nghiệp để xâydựng chương trình riêng Điểm bật Bravo tính ổn định chương trình, đơn giản dễ sử dụng; Ngoài ra, phần mềm cho phép chạy mạng đa người dung (Mạng LAN, Mạng WAN …), bảo mật phân quyền chi tiết Rõ ràng, phần mềm kế toán Bravo thoả mãn phần nhu cầu doanh nghiệp Tuy nhiên, phần mềm viết riêng cho doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải trả chi phí lớn nhiều so với mua sản phẩm trọn gói để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng cách tốt theo cam kết chất lượng ISO mà công ty BRAVO Giá phần mềm xê dịch từ vài ngàn USD đến vài chục ngàn USD” xác định giá phần mềm kế toán cho doanh nhiệp công ty Bravo khảo sát chi tiết yêu cầu quản trị nghiệp vụ doanh nghiệp để đưa mức giá hợp lý Dưới giao diện phần mềm kế toán BRAVO: Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 97 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Thơng qua hiểu biết thân qua trình thực tập, tiếp xúc với đội ngũ nhân viên kế tốn cơng ty TNHH Hiển Hòa, em thấy phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 với tính đầy đủ, dễ sử dụng giá phải phù hợp với tình hình tài trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn cơng ty Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 98 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa” giải số vấn đề sau: Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài sửa đổi, bổ sung theo Thơng tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 Bộ Tài Hệ thống hóa điểm thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bảng Cân đối kế toán so với định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2011 thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 Về mặt thực tiễn: Đề tài phản ánh thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa Đã đánh giá ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty nói riêng Đã đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa Do hạn chế trình độ lý luận thực tiễn nên viết em không tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bổ sung thầy để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Anh Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Anh Lớp: QTL1001K 99 ... kết cấu lập Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa 29 1.4 Phân tích Bảng cân đối kế toán 33 1.4.1 Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán 33 1.4.2 Nhiệm vụ phân tích. .. 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo QĐ 48 sửa đổi theo thông tư 138/2011/TT-BTC (ngày 4/10/2011) 12 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán. .. trạng công tác lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa 47 2.2.2 Thực trạng tổ chức phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Hiển Hòa 74 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH hiển hoà , Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH hiển hoà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay