Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng thương mại việt khánh

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thị Kiều Trang Giảng viên hướng dẫn: Th.s Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT KHÁNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TỐN Sinh viên : Trần Thị Kiều Trang Giảng viên hướng dẫn: Th.s Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thị Kiều Trang Mã SV: 1412304015 Lớp: QT1803K Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Khái quát hóa lý luận cơng tác kế tốn vốn tiền Doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh - Đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn: - Sử dụng số liệu năm 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan cơng tác: trường Đại học Dân lập Hải phòng - Nội dung hướng dẫn: Kế toán vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Trần Thị Kiều Trang Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Th.s Lê Thị Nam Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị LỜI MỞ ĐẦU Trong doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng, vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành, tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành thực trình hoạt động sản xuất mình, đồng thời công cụ thiếu quản lý kinh tế Nhà nước doanh nghiệp Nắm bắt vấn đề trên, thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh, hướng dẫn trực tiếp Ths.Lê Thị Nam Phương cán phòng kế tốn em sâu nghiên cứu tìm hiểu cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty, mạnh dạn chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh” làm đề tài khóa luận Nội dung khóa luận ngồi Lời mở đầu Kết luận, gồm chương chính: Chương I: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh Do thời gian trình độ hạn nên khóa luận em chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý cảu thầy bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày ….tháng….năm 2018 Sinh viên Trần Thị Kiều Trang CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn tiền doanh nghiệp: 1.1.1 Khái niệm phân loại vốn tiền: Trong kinh tế thị trường điều tiết Nhà nước, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh thiết cần lượng vốn định, sở tạo lập vốn kinh doanh doanh nghiệp, dùng vào việc mua sắm tài sản cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giai đoạn vận động vốn khơng ngừng biến đổi hình thái biểu lẫn quy mơ Q trình vận động liên tục vốn kinh doanh theo chu kỳ T-H-T, q trình ln phận dừng lại trạng thái tiền tệ, phận gọi vốn tiền Vốn tiền toàn hình thức tiền tệ thực, phận tài sản lưu động tồn trực tiếp hình thái giá trị thực chức phương tiện tốn, mua sắm chi phí sản xuất doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục - Theo hình thức tồn tại, vốn tiền doanh nghiệp chia thành: + Tiền Việt Nam: Là loại tiền phù hiệu Đây loiaj giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành sử dụng làm phương tiện giao dịch thức tồn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành phép lưu hành thức thị trường Việt Nam đồng: Đô la Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), mác Đức (DM), Yên Nhật (JPY), … + Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Là tiền thực chất, nhiên lưu trữ chủ yếu mục tiêu an tồn mục đích bất thường khác khơng phải mục đích toán kinh doanh - Nếu phân loại theo trạng thái tồn tại, vốn tiền doanh nghiệp bao gồm: + Tiền quỹ: Gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc kim khí đá quý, ngân phiếu giữ két doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp ngày sản xuất kinh doanh + Tiền gửi ngân hàng: Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý mà doanh nghiệp gửi tài khoản Ngân hàng + Tiền chuyển: Là tiền q trình vận động để hồn thành chức phương tiện tốn q trình vận động từ trạng thái sang trạng thái khác 1.1.2 Đặc điểm nhiệm vụ kế toán vốn tiền: 1.1.2.1 Đặc điểm vốn tiền: Vốn tiền loại vốn đồi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vốn tiền tính ln chuyển cao nên đối tượng gian lận Vì q trình hạch tốn vốn tiền, thủ tục nhằm bảo vệ vốn tiền khỏi việc bị lạm dụng quan trọng, đòi hỏi việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống Nhà nước Do vậy, việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc, chế độ quản lý chặt chẽ kế hoạch đảm bảo tốt yêu cầu sau: - Tách biệt nhiệm vụ giữ tiền mặt với việc giữ sổ sách kế toán – nhân viên giữ tiền mặt khơng tiếp cận với sổ sách kế tốn nhận viên kế tốn khơng giữ tiền mặt - Lập danh sách ghi hóa đơn thu tiền mặt thời điểm nơi nhận tiền mặt - Thực toán séc, nên dùng tiền mặt chi tiêu cho khoản lặt vặt, không chi trả tiền mặt thay cho việc chi trả séc - Trước phát hành tờ sec để toán, phải kiểm tra số lượng giá trị khoản chi tránh việc phát hành sec số dư - Tách chức duyệt chi khỏi chức ký séc 1.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền: Để thực tốt việc quản lý vốn tiền cần thực tốt nghiệp vụ sau: - Phản ánh kịp thời tình hình thu, chi, tồn quỹ vốn tiền tình hình chấp hành mức tồn quỹ tiền mặt Thường xuyên đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế với sổ sách Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu chi quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng loại vốn tiền - Phản ánh tình hình tăng, giảm số dư tài khoản ngân hàng, ngày giám đốc chấp hành chế độ tốn khơng dùng tiền mặt - Phản ánh khoản tiền chuyển kịp thời, phát nguyên nhân làm cho tiền chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp biện pháp kịp thời thích hợp giải phóng tiền chuyển - Phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời tình hình loại vàng bạc, kim khí, đá quý, ngoại tệ - Giám sát việc chấp hành chế độ quy định quản lý loại vốn tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm hiệu cao - Tổ chức thực quy định chứng từ thủ tục hạch toán vốn tiền 1.1.3 Nguyên tắc hạch toán vốn tiền: Kế toán vốn tiền phải tuân thủ nguyên tắc sau đây: - Hạch toán vốn tiền phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống đồng Việt Nam, trừ trường hợp phép sử dụng đơn vị tiền tệ thông dụng khác - Đối với vàng bạc kim khí quý, đá quý phản ánh nhóm tài khoản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải theo dõi số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất, giá trị thứ, loại Giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý tính theo giá trị thực tế (giá hóa đơn giá tốn) Khi tính giá xuất vàng, bạc, kim khí q, đá quý, áp dụng 04 phương pháp xuất kho sau: + Bình quân gia quyền + Nhập sau – xuất trước + Nhập trước – xuất trước + Giá thực tế đích danh Thuy nhiên, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý loại tài sản giá trị lớn mang tính chất tách biệt nên phuhowng pháp thực tế đích danh thường sử dụng Nếu chênh lệch giá xuất bán giá toán thời điểm phát sinh nghiệp vụ phản ánh vào TK 515, TK 635 - Trường hợp kế toán vốn tiền liên quan tới ngoại tệ : Theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đối (Ban hành cơng bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) - Một giao dịch ngoại tệ giao dịch xác định ngoại tệ yêu cầu toán ngoại tệ, bao gồm giao dịch phát sinh doanh nghiệp: + Mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá xác định ngoại tệ + Vay cho vay khaonr tiền mà số phải trả phải thu xác định ngoại tệ + Trở thành đối tác (một bên) hợp đồng ngoại hối chưa thực + Mua lý tài sản, phát sinh toán khoản nợ xác định ngoại tệ - Hiện Công ty sử dụng máy vi tính để lưu trữ số liệu sổ sách thực phần mềm thông thường như: Word, Excel… nên chưa thực phát huy hết vai trò máy tính phần mềm hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm lao động thời gian ghi chép nhân viên kế toán 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh: Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh, vào tồn khó khăn công tác tổ chức máy kế toán, vào quy định Nhà nước Bộ Tài Chính, với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn phòng kế tốn Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh, kết hợp với kiến thức trang bị trường, em xin đưa số ý kiến sau hi vọng góp phần hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh 3.2.1 Giải pháp 1: Hiện đại hóa cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh: Để đạt hiệu cao cơng tác kế tốn tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại VIệt Khánh nên áp dụng, đại hóa cơng tác kế tốn Cơng ty việc triển khai mơ hình phần mềm kế tốn cho tổ chức cơng tác kế tốn Tuy nhiên, để chọn phần mềm kế toán phù hợp hàng trăm phần mềm bày bán điều không đơn giản Vì vậy, chọn lựa phần mềm kế toán, điều doanh nghiệp phải cân nhắc xem phần mềm phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp hay không Mặt khác, sản phẩm phần mềm kế tốn sản phẩm trừu tượng, khơng thể kiểm định nên đa số doanh nghiệp thường lựa chọn thông qua giới thiệu dựa vào thương hiệu, uy tín đơn vị cung cấp Thực tế doanh nghiệp lúng túng muốn tiếp cận phần mềm cụ thể Bởi lẽ, phần mềm kế tốn thiết kế theo quy mơ theo ngành nghề lĩnh vực Ngoài ra, xuất phát thiết kế theo quy mô theo ngành nghề lĩnh vực Ngoài ra, xuất phát từ việc phần mềm kế toán phải theo chuẩn kế toán theo quy định Bọ tài nên đa số phần mềm kế tốn khơng khác nhiều Dù vậy, nhà cung cấp cố gắng hướng sản phẩm tới đối tượng riêng Dưới số thơng tin phần mềm kế tốn tiêu biểu với tiện ích như: Giá thành rẻ, tính ổn định, dễ nâng cấp, cập nhật… Hiện nay, thị trường nhiều phần mềm kế toán hiệu như: Phần mềm kế toán MISA, EFFECT, FAST, BRAVO… phần mềm kế toán nước ngồi khác như: MYOB, QuickBooks, PeachTree… Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh tham khảo, từ định đắn cho riêng Kế tốn tổng hợp Quản lý tài sản,CCDC Hệ thống Vốn tiền BRAVO Mua hàng phải trả Tiền lương Chi phí giá thành Bán hàng phải thu Hàng tồn kho Không quảng bá rầm rộ, sản phẩm không tham gia vào đợt tranh tải giải thưởng phần mềm kế toán Bravo lại nằm vị trí số top phần mềm kế toán đánh giá cao Theo nhận xét người ngành, pahanf mềm Bravo nhiều tính trội - Thứ nhất, phần mềm Bravo cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ kế toán, nắm rõ việc thu- chi, mua bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm… Đặc biệt, phần mềm Bravo cho phép liên kết liệu số liệu, chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập… - Thứ hai, Bravo số nhà cung cấp hướng theo hình thức customize, tức cho phép phần mềm hiệu chỉnh tự Vì thế, từ phần mềm Bravo 6.3, tùy nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng Tuy nhiên, điểm bật Bravo ổn định chương trình, đơn giản dễ sử dụng; Ngồi ra, phần mềm cho phép chạy mạng đa người dùng (Mạng LAN, mạng WAN …), bảo mật phân quyền chi tiết Rõ ràng, phần mềm kế toán Bravo thỏa mãn phần nhu cầu doanh nghiệp Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Vy, trưởng phòng kinh doanh Công ty Bravo “chính phần mềm viết riêng cho doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải trả chi phí lớn nhiều so với mua sản phẩm trọn gói” “để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng cách tốt theo cam kết chất lượng ISO mà công ty đặt BRAVO không ngừng phát triển sản phẩm theo hướng chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng công nghệ tiên tiến” Hiện tại, theo ông Nguyễn Đức Vy, Công ty Bravo “giá phần mềm xê dịch từ vài ngàn USD đến vài chục ngàn USD” “khi xác định giá phần mềm kế toán cho doanh nghiệp Công ty Bravo khảo sát chi tiết yêu cầu quản trị nghiệp vụ doanh nghiệp để dưa mức giá hợp lý nhất” Phần mềm kế toán FAST: Khác với Bravo tập trung vào phiên Bravo 6.3, công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) cho đời dòng sản phẩm Cụ thể gồm: Phần mềm Fast Accounting: Mỗi năm, phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Chẳng hạn, Fast Accounting 2009 cập nhập chế độ tài chính, kế tốn thuế Ngoài ra, Fast Accounting 2009 cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý cơng nợ; quản lý hàng tồn kho; Cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phhuowng pháp; Cho phpes quản lý số liệu liền năm; quản lý số liệu nhiều đơn vị sở, nhiều thời kỳ khác Fast Acounting tính mềm dẻo, khả bảo mật, chạy nhiều mạng Windows Server Novell Netware Ngồi ra, phần mềm confcos tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo… Đây sản phẩm ưa chuộng đa số chọn giải pháp trọn gói Phần mềm Fast Business: Là phần mềm áp dụng cho doanh nghiệp vừa ứng dụng nghiệp vụ phòng kế tốn, vừa mở rộng quản lý toàn doanh nghiệp, phục vụ tất phòng ban Fast Business bao gồm Fast Financial: Bộ chương trình quản lý tài kế tốn; Fast Distribution: chương trình mua bán hàng, quản lý hàng tồn kho; Fast Manufacturing: chương trình quản lý sản xuất, lập kế hoạch nguyên vật liệu; Fast HRM: quản lý nhân sự, lương; Fast CRM: chương trình quản lý khách hàng Với nhiều chương trình vậy, Fast Business trở phần mềm nhiều tính nhất, đáp ứng u cầu kế tốn phức tạp Tuy nhiên, thời buổi khó khăn nay, doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư ứng dụng ERP việc tiêu thụ phần mềm nhiều bị ảnh hưởng Phần mềm Fast Accounting S: Đây phần mềm kết hợp Fast Accounting Fast Business Phần mềm dự báo bán chạy thời gian tới tính đầy đủ, lại sử dụng kỹ thuật công nghệ cao từ Fast Business Đặc biệt, giá thành Fast Accounting S lại không chênh lệch so với giá phần mềm Fast Accounting (khoảng 1000 USD cho máy chủ, 200 USD máy trạm) Phần mềm kế toán Fast Accounting For Construction 10.2: Phần mềm kế toán Fast Accounting For Construction bao gồm 14 phân hệ nghiệp vụ, cho phép người sử dụng đưa giá dự tốn chương trình để kiểm tốn chi phí Giúp kế tốn tập hợp chi phí theo dự tốn cơng trình, u cầu bắt buộc với ngành xây dựng dự tốn duyệt phần tập hợp chi phí cho cơng trình phù hợp với dự toán Vốn tiền Phiếu thu, phiếu chi Báo có, báo nợ Bán hàng phải thu Hóa đơn, Chứng từ phải thu Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngắn Báo cáo bán hàng, Sổ chi tiết công nợ Mua hàng phải trả Chứng từ phải trả Báo cáo mua hàng, Sổ chi tiết công nợ Hàng tồn kho Phiếu nhập Phiếu xuất Chuyển kho Thẻ kho, Nhập xuất tồn Nghiệp vụ khác Bảng kê, bảng phân bổ Phiếu kế toán Sổ chi tiết tài khoản Sổ tài khoản Nhật ký chung Chứng từ ghi sổ NKCT, bảng T Ổ N G H Ợ P Các báo cáo tài Báo cáo chi phí giá thành Báo cáo thuế Báo cáo quản trị Tài sản cố định Công cụ dụng cụ Thẻ TSCĐ Bảng tính khấu hao, Bảng tính mức phân bổ CCDC Phần mềm hỗ trợ đưa giá thành kế hoạch từ file Excel vào chương trình Chương trình hỗ trợ phần cập nhật dự toán từ Excel cách tạo bảng Excel sẵn từ chương trình người sử dụng việc cắt dán đưa vào phần mềm Khi dự toán thay đổi, kế tốn cập nhật dự tốn vào chương trình, đồng thời chương trình cho lưu phần dự tốn cũ chương trình để kiểm tra cần thiết Phần mềm Fast Accounting for Construction phân hệ sau: - Kế tốn tổng hợp - Kế toán vốn tiền - Kế toán mua hàng cơng nợ phải trả - Kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu - Kế tốn hàng tồn kho - Kế tốn chi phí, giá thành vụ việc cơng trình xây dựng - Kế tốn tài sản cố định - Kế tốn cơng cụ dụng cụ - Báo cáo thuế - Báo cáo quản trị Khi triển khai phần mềm Fast Accounting for Construction cho doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng, giải pháp chuyên ngành phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, giảm thiểu sửa đổi chương trình, giảm thiểu thời gian triển khai, nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành, sớm mang lại hậu cho doanh nghiệp Phần mềm Fast Book: Ra đời cuối năm 2017 Phần mềm 11 phân hệ quản trị hệ thống, kế toán tổng hợp … Fast Book thiết kế đơn giản, gọn nhẹ theo chuẩn mực Bộ Tài Chính nahwmf phục vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp quy mô nhỏ Như vậy, FAST tạo nhiều dòng sản phẩm nahwmf đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Tính đến nay, 2500 doanh nghiệp khách hàng FAST Phần mềm kế toán MISA – SME.NET 2012: Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA-SME đánh giá giải pháp Công nghệ thông tin hay nhất, coi giải pháp kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ với ưu điểm: - Đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí đầu tư - Bảo hành, bảo trì nhanh chóng, kịp thời - Hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP - Hình ảnh giao diện thân thiện Phần mềm kế toán MISA-SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, phân hệ chương trình tương ứng với phần hành kế toán doanh nghiệp như: Mua hàng, bán hàng, quản lý kho… thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ với mục tiêu giúp cho doanh nghiệp làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh thời điểm thông qua internet Cụ thể: Phân hệ quỹ, Phân hệ ngân hàng, Phân hệ mua hàng, phân hệ kho, phân hệ tài sản cố định, phân hệ tiền lương, phân hệ giá thành, phân hệ thuế, phân hệ hợp đồng, phân hệ cổ đông, phân hệ ngân sách, phân hệ tổng hợp Giá báo 9.950.000 đồng Là doanh nghiệp kinh doanh xây lắp, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh nên áp dụng phần mềm kế toán Fast Accounting For Construction cơng tác kế tốn thời gian tới để đạt hiệu cao lý sau: - Đơn giản, dễ sử dụng - tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liêu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo - Liên tục cập nhật dự tốn vào chương trình sw3r dụng - Hình ảnh giao diện thân thiện … Với lựa chọn này, chắn Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh đặt kết tốt trình sản xuất kinh doanh thời gian tới 3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện việc kiểm quỹ định kỳ : - Việc kiểm quỹ Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh tiến hành định kỳ vào cuối quý, cuối năm, đó, muốn kiểm tra đột xuất Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh nên tiến hành kiểm vào cuối tháng định kỳ cần thiết kiểm tra bàn giao quỹ, biên kiểm phải ghi rõ số liệu chứng từ thời điểm kiểm - Bản kiểm quỹ thành lập 02 bản: Mỗi lưu thủ quỹ, lưu kế toán quỹ tiền mặt kế toán toán - Ưu diểm: Giúp cho nhà quản lý nắm số tồn quỹ thực tế, số thừa thiếu so với sổ quỹ để biện pháp tốt việc tăng cường quản lý quỹ, làm rõ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch Bảng kiểm quỹ lập theo mẫu sau: Đơn vị:……………… Bộ phận:……………… Mẫu số 03a- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG KIỂM QUỸ (Dùng cho VNĐ) Hôm nay, vào …giờ …ngày …tháng …năm … Chúng tơi gòm: Ơng/Bà: …………………………………………… Đại diện kế tốn Ơng/Bà: …………………………………………… Đại diện thủ quỹ Ông/Bà: …………………………………………… Đại diện …… Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo sổ quỹ: x …………… II Số kiểm thực tế x …………… Trong đó: - Loại …………… …………… - Loại …………… …………… - Loại …………… …………… - … …………… …………… x …………… III Chênh lệch ( III = I – II ) - Lý do: + Thừa: ……………………………………………………… + Thiếu: ……………………………………………………… - Kết luận sau kiểm quỹ: ……………………………………… Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ Người chịu trách nhiệm kiểm quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ: Hiện nay, theo quy định Công ty, chứng từ ban đầu hóa đơn GTGT phòng kinh doanh cửa hàng lập rooif chuyển lên phòng kế tốn Quy trình khơng sai so với chế độ kế tốn hành, song song q trình luân chuyển dễ dẫn đến tình trạng mát chứng từ, đó, Cơng ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng, phận bắt buộc chữ ký bên Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Từ ngày … Đến ngày … Ngày, tháng giao nhận Số liệu chứng từ Ngày tháng chứng từ Loại chứng từ Số tiền chứng từ Ký tên Bên giao Bên nhận 3.2.4 Giải pháp 4: Hồn thiện việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi: - Hiện nay, khoản phải thu khách hàng Công ty lớn, điều gián tiếp gây khó kahwn cho Cơng ty trường hợp cần cấp vốn gấp Vì vậy, ngồi việc khuyến khích khách hàng tốn sớm, Cơng ty cần lập hồ sơ chi tiết cho khoản nợ, đối tượng khách hàng, hàng tháng báo cáo lên ban Giám đốc tiến hành trích lập khoản dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi - Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ kế tốn trước chưa sử dụng hết tì số chênh lệch dự phòng cần trích lập thêm hạch tốn: Nợ TK 642: Chi phí quản lý Doanh nghiệp TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi - Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập quỹ ghi giảm chi phí: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi TK 642: Chi phí quản lý Doanh nghiệp - Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực khơng đòi được, phép xóa nợ (Việc xóa nợ phải với chế độ kế toán hành) vào định xóa nợ khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu lập dự phòng) Nợ TK 642: Chi phí quản lý Doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng) TK 131: Phải thu khách hàng Hoặc TK 138: Phải thu khác Đồng thời ghi vào bên TK 004 (Nợ khó đòi xử lý) để theo dõi thu hồi khách hàng nợ điều kiện trả nợ - Đối với khoản phải thu khó đòi xử lý nợ sau thu hồi được, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112: Số tiền khách trả nợ TK 711: Thu nhập khác Đồng thời ghi đơn bên TK 004: Nợ khó đòi xử lý Ví dụ: Hiện nay, Cơng ty khách hàng nợ, thể bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau: Bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tính đến 31/12/2011: Tên khách hàng Thời gian hạ Số tiền nợ tốn Mức trích lập d phòng Cơng ty TNHH MTV 397 tháng ngày 34 235 000 10 270 500 Công ty TNHH Đông Lý tháng 20 ngày 543 374 000 163 012 200 Công ty TNHH Hồng phúc 14 tháng ngày 214 598 000 107 299 000 792 207 000 280 581 700 Tổng Cuối kỳ kế tốn Cơng ty khoản nợ phải thu Công ty TNHH Đông Lý, Hồng Phúc MTV 397, xác định không chắn thu (Nợ phải thu khó đòi), kế tốn tính, xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hồn nhập Kế tốn tiến hành trích lập dự phòng lần đầu sau: Nợ TK 642: 280.581.700 TK 139: 280.581.700 Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kế tốn tổng hợp khoản dự phòng khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp ghi chép vào sổ sách liên quan KẾT LUẬN Kế toán vốn tiền công tác quan trọng thiếu Công ty, doanh nghiệp quan hành nhà nước Một doanh nghiệp muốn tồn khẳng định vị kinh tế thị trường khơng thể coi nhẹ cơng tác “Kế tốn vốn tiền”, phương thức tổ chức kế toán tốt vốn tiền giúp doanh nghiệp quản lý đồng vốn bỏ hạn chế tối đa thất thoát sử dụng đồng vốn cách tiết kiệm hiệu Cũng xuất phát từ tầm quan trọng Kế tốn vốn tiền, em sâu vào tìm hiểu thực đề tài hồn thiện cơng tác kế toán vốn tiền đơn vị thực tế hoàn thành kháo luận tốt nghiệp Bài viết đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền : kiến nghị việc đưa phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn, cơng tác kiểm quỹ, hoàn thiện luân chuyển chứng từ, … Thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh, tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc Công ty, bước đầu em định hình cơng việc cụ thể nhân viên kế tốn theo hình thức sổ nhật ký chung mà Công ty sử dụng, em biết cách ghi sổ sách chứng từ kế toán thực tế Đó hành trang quý giá, tiền đề cho công việc tương lai Em xin chân thành cảm ơn quan tâm bảo tận tình giáo Thạc sỹ Lê Thị Nam Phương, em cảm ơn ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt cán phòng tài kế tốn Cơng ty tồn thể thầy Khoa Quản trị kinh doanh nhà trường giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! ... TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT KHÁNH 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh: 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển cơng ty cổ. .. cơng tác kế tốn vốn tiền Doanh nghiệp - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh - Đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế tốn vốn tiền cơng ty cổ phần. .. cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng thương mại Việt Khánh Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng thương mại việt khánh , Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng thương mại việt khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay