Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng phòng giao dịch hải đăng

76 1 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Dung Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CN HẢI PHỊNG - PGD HẢI ĐĂNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Dung Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T Mã SV: 1412404054 Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng Phòng giao dịch Hải Đăng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Hệ thống hóa sở lý thuyết chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng giai đoạn 2015 - 2017 - Đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng giai đoạn 2015- 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng Địa chỉ: Số 02, lô 22A, Lê Hồng Phong, phường Đơng Khê, quận Ngơ Quyền, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Dung Nguyễn Thị Tình Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT HDBank BL NH NHTM NHTMCP NHNN NSNH TD PGD CBNV CBTD TG KKH KH KHCN KHDN QHKH DVKH CVKH QL&HTTD VNĐ LN DPRR TNDN DN BĐS SXKD XNK : Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Bảo lãnh : Ngân hàng : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Ngân hàng nhà nước : Ngân sách nhà nước : Tín dụng : Phòng giao dịch : Cán nhân viên : Cán tín dụng : Tiền gửi : Khơng kì hạn : Khách hàng : Khách hàng cá nhân : Khách hàng doanh nghiệp : Quan hệ khách hàng : Dịch vụ khách hàng : Chuyên viên khách hàng : Quản lý hỗ trợ tín dụng : Việt Nam đồng : Lợi nhuận : Dự phòng rủi ro : Thu nhập doanh nghiệp : Doanh nghiệp : Bất động sản : Sản xuất kinh doanh : Xuất nhập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng vai trò hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1.Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.3.Các hình thức tín dụng Ngân hàng .5 1.1.3.1 Căn theo thời hạn tín dụng 1.1.3.2 Căn vào hình thức tín dụng .5 1.1.3.3 Căn vào đối tượng vay vốn 1.1.3.4 Căn theo mục đích sử dụng vốn tín dụng 1.1.3.5 Căn vào phương thức hoàn trả 1.1.3.6 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng NHTM 1.1.4.1 Đối với khách hàng 1.1.4.2 Đối với Ngân hàng Thương mại 1.1.4.3 Đối với kinh tế 1.2 Chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.1 Khái niệm chất lượng hoạt động tín dụng 1.2.2 Một số tiêu chất lượng tín dụng 10 1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính 11 1.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng 12 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường kinh tế 15 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường pháp 16 1.3.3 Những nhân tố phía ngân hàng 16 1.3.4 Các nhân tố thuộc phía khách hàng 19 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 20 1.4.1 Đối với Ngân hàng 20 1.4.2 Đối với khách hàng 21 1.4.3 Đối với kinh tế 21 1.5 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng NHTM 22 1.5.1 Hồn thiện sách tín dụng 22 1.5.2 Mở rộng quy mơ tín dụng Ngân hàng 22 1.5.3 Các giải pháp khác 23 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CN HẢI PHÒNG - PGD HẢI ĐĂNG 24 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng HDBank - CN Hải Phòng - PGD Hải Đăng 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HDBank Hải Đăng 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 25 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HDBank Hải Đăng 25 Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức HDBank Hải Đăng 25 2.1.2.2 Nhiệm vụ số phòng ban 25 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu HDBank Hải Đăng 31 2.1.3.1 Khách hàng cá nhân 31 2.1.3.2 Khách hàng doanh nghiệp 32 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn 34 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh HDBank Hải Đăng giai đoạn 20152017 35 2.1.5.1 Công tác huy động vốn 35 2.5.1.2 Hoạt động tín dụng 36 2.1.5.3.Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 36 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng giai đoạn 20152017 37 2.2.2 Chất lượng tín dụng qua tiêu định lượng 40 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 40 2.2.2.2 Hoạt động cho vay 44 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng .52 2.3.1 Những thành tựu đạt 52 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 53 2.3.2.1 Những hạn chế tồn 53 2.3.2.2 – Nguyên nhân hạn chế 54 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 56 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng 56 3.1.1 Về công tác huy động vốn .56 3.1.2.Về công tác tín dụng 56 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng 57 3.2.1 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 57 3.2.2 Thành lập phận quản lý rủi ro kiêm nhiệm xử lý nợ xấu 58 3.2.3 Tăng cường đôn đốc xử lý, thu hồi khoản nợ xấu .59 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 60 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 61 3.3 Một số kiến nghị 62 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 62 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 62 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM .63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Thu nhập từ hoạt động tín dụng Bảng 13: Thu nhập từ hoạt động tín dụng HDBank Hải Đăng giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng thu nhập 18,666 31,418 35,880 Lãi từ hoạt động tín dụng 15,774 26,050 32,043 Tỷ lệ TN từ hoạt động tín dụng 84.51% 82.91% 89.31% (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh HDBank Hải Đăng 2015-2017) Có thể nói năm Ngân hàng HDBank Hải Đăng giữ tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng 80% vơ thành công Điều cho thấy thời Ngân hàng thực thi biện pháp vô hiệu quả, Ngân hàng có lực quản lý cho vay thu hồi nợ chắn Ngân hàng cần tiếp tục xem xét phát huy điều tương lai 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Năm 2015 Tổng thu nhập Năm 2016 Năm 2017 Lãi từ hoạt động tín dụng Biểu đồ 13: Tổng thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng HDBank Hải Đăng (2015-2017) Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 51 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Thu hồi nợ Bảng 14: Chỉ tiêu thu hồi nợ HDBank Hải Đăng (2015-2017) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh số cho vay 220,154 318,216 407,250 Doanh số thu nợ 200,492 325,659 402,166 0.91 1.02 0.99 Hệ số thu hồi nợ (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh HDBank Hải Đăng 2015-2017) Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng việc thu nợ Ngân hàng.Nó phản ánh thời kì đó, với doanh số cho vay định Ngânhàng thu đồng vốn Nhìn chung hệ số thu nợ Ngân hàng có biến đổi theo hướng tích cực Cụ thể năm 2015, hệ số thu hồi nợ mức 0.91, nghĩa 100 đồng cho vay thu 91 đồng Năm 2016, 2017 số 1.02 0.99 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng 2.3.1 Những thành tựu đạt Mặc dù môi trường cho hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP gặp nhiều khó khăn, song đạo sát cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, giúp đỡ quan hữu quan nỗ lực toàn nhân viên Ngân hàng, Ngân hàng HDBank Hải Đăng năm qua đạt thành tựu sau: - Cơng tác phục vụ khách hàng có nhiều đổi thích hợp với kinh tế thị trường Phong cách phục vụ, giao dịch văn minh, lịch tạo ấn tượng, uy tín khách hàng, tăng số lượng khách hàng, mở rộng thị phần - Doanh số cho vay Ngân hàng giữ mức ổn định, quy mô dư nợ chênh lệch khơng đáng kể Cơ cấu cho vay khơng bó hẹp khu vực doanh nghiệp quốc doanh mà mở sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh Tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp cá nhân Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 52 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Cơng tác thu nợ q hạn, nợ khó đòi trọng mức; phân loại nợ hạn, kiểm tra đối chiếu nợ tiến hành thường xuyên Tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng trọng kiểm tra - Ngân hàng triển khai công tác tiếp cận doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn hợp lý, quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục xin vay nhanh chóng thuận lợi Ngân hàng bước gắn với doanh nghiệp qua vai trò tư vấn - Trong q trình cho vay, Ngân hàng thực việc kiểm tra khách hàng trước, sau cho vay Ngoài ra, Ngân hàng xem xét vấn đề thị trường, sản phẩm tiêu thụ, thu nhập… khách hàng phạm vi cho phép - Ngân hàng lựa chọn cán có đủ tài năng, có trách nhiệm nhiệt tình cơng tác phòng tín dụng tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp làm ăn có hiệu 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế tồn Mặc dù thời gian qua quy mô HĐTD chi nhánh tăng trưởng nhanh nhỏ bé Trong đó, phận tín dụng điều chuyển nội hệ thống HDBank lớn cho thấy hoạt động chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hội sở chính, tính độc lập chưa cao - Hoạt động tín dụng tập trung vào cho vay khách hàng chiết khấu thương phiếu, GTCG Các loại hình tín dụng chưa phát triển đồng bộ, đáng lưu ý hoạt động bảo lãnh nhỏ bé hoạt động cho th tài chưa triển khai - Các khoản tín dụng tập trung vào khoản cho vay ngắn hạn với mục đích hỗ trợ tiêu dùng, kinh doanh nhỏ Đối tượng nhận tín dụng chủ yếu cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Do đó, khoản cho vay thường có quy mơ nhỏ thường cho vay theo - Tỷ lệ nợ hạn có xu hướng gia tăng dấu hiệu rủi ro HĐTD gia tăng - Hiệu suất sử dụng vốn q cao gây ảnh hưởng khơng tốt cho ngân hàng, tính khoản bị đe dọa khối lượng dự trữ không đảm bảo - Khả dự báo biến động thị trường hạn chế, HĐTD chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thị trường bên ngồi nên mang tính bị động Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 53 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Các biện pháp quản trị rủi ro HĐTD mang tính khái qt chung mà chưa triển khai thành quy định cụ thể Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng chủ yếu yêu cầu TSĐB khoản tiền vay, mà TSĐB PGD thường BĐS tài sản liên quan đến BĐS Trong điều kiện thị trường bất ổn, thị trường BĐS đóng băng, làm giảm khả thu hồi nợ thông qua nguồn thu nợ thứ hai tiềm ẩn nguy rủi ro tín dụng 2.3.2.2 – Nguyên nhân hạn chế  Nguyên nhân từ phía thân ngân hàng - HDBank sáp nhập hoạt động thời gian ngắn, giai đoạn thâm nhập thị trường nên quy mô hoạt động nhỏ bé cần hỗ trợ từ hội sở chính, tính độc lập hạn chế - Quy mô nguồn huy động nhỏ bé kinh nghiêm hoạt động số lượng trình độ cán nhân viên hạn chế gây khó khăn việc triển khai hoạt động đòi hỏi quy mơ tín dụng lớn hay cam kết bảo lãnh có mức rủi ro cao - Do nguồn vốn huy động chủ yếu nguồn ngắn hạn từ dân cư nên có tính nhạy cảm cao mặt có tác động lớn tới việc phải trì cấu tài sản với phận tài sản ngắn hạn lớn để tạo tính linh hoạt điều kiện thị trường đầy biến động thời gian vừa qua, mặt khác khiến hoạt động ngân hàng bị lệ thuộc nhiều vào biến động thị trường, giảm tính tự hoạt động - Trình độ công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo mơ hình ngân hàng đại, chưa thực hỗ trợ hoạt động quản trị tác nghiệp cán nhân viên hệ thống, công tác đánh giá rủi ro khoản tín dụng mà việc đánh giá phần lớn dựa nhận định chủ qua cán tín dụng  Nguyên nhân từ phía khách hàng - Đối tượng khách hàng nhận tín dụng chủ yếu chi nhánh khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, lực tài yếu nên ln tiềm ẩn nhiều rủi ro khoản tín dụng ngân hàng - Việc thu thập hệ thống thơng tin tình hình tài khách hàng khó khăn, gây khơng trở ngại cho công tác thẩm định tín dụng giám sát tín dụng q trình tài trợ cho khách hàng - Hiệu hoạt động nhóm khách hàng doanh nghiệp nhu cầu tiêu dùng thu nhập dân cư phụ thuộc nhiều vào phát triển kinh tế giai đoạn nên kéo theo khả mở rộng tín dụng hiệu thu Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 54 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng nợ chi nhánh phục vụ đối tượng khách hàng lại phụ thuộc nhiều với thay đổi thị trường  Những nguyên nhân từ môi trường hoạt động chi nhánh - Tính hiệu thị trường chưa cao Thị trường phân mảng chưa đồng gây khó khăn việc thu thập thẩm định thơng tin mà hạn chế khả mở rộng thị trường phục vụ ngân hàng - Sự đời mở rộng hoạt động hệ thống ngân hàng, định chế tài tạo nên môi trường cạnh tranh gay gắt hoạt động ngân hàng Trong mơi trường đó, NHTM cổ phần với quy mơ vốn nhỏ bé chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động người phải chấp nhận giá chịu tác động lớn từ biến động thị trường - Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ, chưa tọ hành lang vững cho hoạt động chủ thể kinh tế Đặc biệt hoạt động ngành ngân hàng thiếu quy định, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho công tác quản trị rủi ro ngân hàng Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 55 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng Mục tiêu chung: Đẩy mạnh toàn diện mặt hoạt động ngân hàng, tăng trưởng huy động vốn song song với tăng trưởng tín dụng, tiếp tục phát huycác hoạt động huy động vốn mạnh PGD Hải Đăng, phản ứng linh hoạtvới thị trường, nhanh chóng đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng hiệu hoạt động huy động vốn, cho vay Nỗ lực cải tổ vàtái cấu trúc, tăng lực tài chính, lực quản trị, tiếp tục đầu tư công nghệ, xây dựng PGD Hải Đăng hướng tới tăng trưởng bền vững lành mạnh 3.1.1 Về công tác huy động vốn - Mở rộng thị phần, phát triển vị PGD Hải Đăng địa bàn, phấn đấu vươn lên giữ vị trí hàng đầu địa bàn thị phần huy động vốn - Tăng trưởng Huy động vốn bình qn: 35%/năm - Đẩy mạnh cơng tác huy động chỗ cách cải tiến phong cách giao dịch,thực tốt công tác mở tài khoản cá nhân,đa dạng hóa loại hình tiền gửi dân cư,thực nhanh chóng an tồn cơng tác chuyển tiền toán - Ngân hàng thường xuyên tuyên truyền,quảng cáo tiếp thị KH để khai thác nguồn vốn,đặc biệt tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội,bám sát đơn vị có số dư tiềngửi lớn để mặt tạo lập mối quan hệ lâu dài với KH, mặt khác để tranh thủnguồn vốn đầu vào có lãi suất thấp nhằm tạo lợi cạnh tranh sử dụng vốn, phấn đấu thời gian định tự túc hồn tồn vốn chỗ 3.1.2.Về cơng tác tín dụng HDBank Hải Đăng phấn đấu đưa tổng mức dư nợ tăng lên 20% so với năm 2017.Cụ thể: - Dư nợ thành phần kinh tế tăng 15% dư nợ kinh tế quốc dân chiếm tỷ trọng 35% tổng dư nợ.Đặc biệt quan tâm tới đầu tư tín dụng đối vớilĩnh vực kinh tế quốc doanh tạo môi trường phát triển kinh tế Nhà Nước để đạo kinh tế quốc dân Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 56 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Tăng cường vững cho vay trung - dài hạn Hoạt động phải tăng từ 15% đến 20% so với năm 2017 Đồng thời NH đa dạng hóa hoạt động cho vay, đầu tư xây dựng,cải tiến kỹ thuật - Trên sở nâng cao chất lượng tín dụng,NH phấn đấu kiềm chế nợ xấu xuống 3% so với tổng dư nợ.Đồng thời hạn chế tối đa phát sinh nợ hạn khoản vay 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng HDBank Hải Đăng Có nhiều giải pháp khác để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tùy vào thực trạng Ngân hàng mà ta đưa giải pháp cụ thể khác Và sau số giải pháp HDBank Hải Đăng: 3.2.1 Nâng cao chất lượng cán tín dụng Cán tín dụng người trực tiếp giao dịch với khách hàng, đánh giá chất lượng tín dụng triển khai hoạt động tác nghiệp ngân hàngchất lượng cán tín dụng có tác động trực tiếp quan trọng hiệu HĐTD Một yếu lớn yêu cầu thiết hệ thống NHTM Việt Nam chất lượng đội ngũ cán nhân viên thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng Vì thế, nâng cao chất lượng cán tín dụng mặt mục tiêu chiến lược hàng đầu HDBank nhằm tạo động lực cho phát triển ngân hàng - Thường xuyên có kế hoạch tổ chức cho cán đào tạo (6 tháng/lần) Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, thường xuyên trang thiết bị thêm hiểu biết pháp luật, ngoại ngữ, tin học tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ kiến thức lực kinh nghiệm làm việc - Có kế hoạch tăng cường, bồi dưỡng cán nhân viên số lượng chất lượng cách cử họ đào tạo học đại học, cao học Kiên thực hiện, sắpxếp lại cán không đáp ứng yêu cầu công việc - Thực phân công công việc theo lực, kinh nghiệm người Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn rõ ràng cán nhân viên NH, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động họ, tránh tình trạng làm sai làm hỏng khơng xác định trách nhiệm thuộc Cán cố tình vi phạm quy định có hành vi gian trá phải giải quyết, xử lý thực Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 57 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng chế độ thưởng phạt phân minh cần thiết có chế độ đãi ngộ, lương thưởng khác nhiệm vụ quan trọng khác - Phân cơng cán giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp cán trẻ, kinh nghiệm Hằng năm, NH nên tổ chức thi chất lượng cán ngành NH để giúp họ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn tự nâng cao trình độ 3.2.2 Thành lập phận quản lý rủi ro kiêm nhiệm xử lý nợ xấu Hiện nay, HDBank Hải Đăng chưa có phận quản lý rủi ro xử lý nợ xấu chun biệt, cơng tác kiểm sốt nội bộ, quản lý rủi ro xử lý nợ xấu Giám đốc phòng Khách hàng đảm nhiệm nên thường xuyên xảy tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, công việc, tạo gánh nặng lên cán nhân viên mà hiệu xử lý thu hồi nợ xấu lại khơng cao Vì vậy, để giải vấn đề lâu dài, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh thuận lợi, HDBank Hải Đăng nên thành lập, xây dựng phận quản lý rủi ro - Cơ cấu tổ chức: từ đến cán nhân viên - Chức nhiệm vụ: + Quản lý rủi ro: xây dựng quản lý công cụ, mơ hình quản lý rủi ro thực phân tích rủi ro loại rủi ro tín dụng, thị trường (thanh khoản), quản lý công cụ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cơng cụ thẩm định tín dụng định tính, cơng cụ cảnh bảo sớm rủi ro, công cụ quản lý rủi ro khoản + Kiêm nhiệm chức xử lý nợ xấu: phối hợp với quan chức địa phương tìm hướng giải quyết, đơn đốc, giám sát đẩy nhanh công tác thu hồi khoản nợ xấu Trên sở cán tín dụng kết hợp với phòng quản lý rủi ro đưa chọn lọc phương án tối ưu, khả thi để tiến hành thu hồi nợ Các phương án, biện pháp cán tín dụng đưa ra, sau phòng quản lý rủi ro cán tín dụng tiến hành chọn lọc, xem xét để tìm phương án tối ưu để đôn đốc thu hồi nợ nhanh Mặt khác, phòng quản lý rủi ro cần phải thường xuyên báo cáo lên cấp để nhanh chóng nắm bắt phương hướng xử lý nợ văn hướng dẫn tạo điều kiện cho q trình xử lý nợ quy định tốn thời gian, chi phí  Dự kiến hiệu mang lại Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 58 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Với việc thành lập thêm phận xử lý nợ xấu vậy, dự kiến năm 2018PGD đạt kết khả quan hơn, tỷ lệ khoản nợ xấu phát sinh từ nguyên nhân chủ quan giới hạn 3% Việc thành lập thêm phòng ban dẫn đến phát sinh thêm chi phí hoạt động hàng năm hạn chế tối đa rủi ro, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh cho PGD 3.2.3 Tăng cường đôn đốc xử lý, thu hồi khoản nợ xấu * Xử lý khoản nợ xấu khả thu hồi Ngân hàng cần tiến hành biện pháp đôn đốc thu hồi thích hợp với khoản nợ xấu nhằm đạt hiệu thu hồi cao nhất, thời gian ngắn Đây xem biện pháp tốn hiệu mang lại nhỏ Cụ thể : - Đối với Nợ hạn < 12 tháng: Ngoài việc gửi gửi văn thông báo nợ hạn, kết hợp với việc tăng cường kiểm tra kết trình sử dụng vốn, thực tài chính, tài sản đảm bảo cán tín dụng tiến hành tư vấn cho khách hàng đối tác có quan hệ kinh tế để tránh xảy vụ lừa đảo, hợp đồng vô hiệu dẫn đến rủi ro cho khách hàng (cũng Ngân hàng) - Đối với khoản Nợ hạn > 12 tháng, nguy rủi ro cao cơng tác đơn đốc cần thực liên tục chặt chẽ hơn: + Tiến hành thương lượng với khách hàng biện pháp xử lý nợ Cần ưu tiên khách hàng có tư cách đạo đức tốt, có thiện chí trả nợ có khả trả nợ Các biện pháp thương lượng với khách hàng phải gắn với chế, sách + Tranh thủ giúp đỡ quan, quyền địa phương để nâng cao kết thực + Có hình thức thu nợ thích hợp: Một phần tồn phần, thu gốc trước lãi sau tạo điều kiện cho khách hàng có điều kiện hoàn trả đủ gốc lãi * Tiếp tục khai thác xử lý khoản nợ có tài sản bảo đảm Trước hết, phải rà sốt lại tồn hồ sơ, thủ tục đảm bảo tiền vay khoản nợ xấu Tiến hành bổ sung hoàn chỉnh kịp thời hồ sơ thiếu thiếu tính hợp lệ, hợp pháp đầy đủ để tạo điều kiện tốt cho việc xử lý Vấn đề phức tạp xử lý tài sản nhà, đất có nhiều thay đổi quy định cấp giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng…Ngân hàng cần có biện pháp bổ sung Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 59 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khách hàng xin đổi, cấp lại giấy tờ theo quy định để làm sở cho việc xử lý tránh xảy việc lợi dụng, lừa đảo Tổ chức đánh giá lại trạng, giá trị tài sản đảm bảo tiến hành phân loại tài sản đó, từ để đề biện pháp xử lý thích hợp như: - Ngân hàng khách hàng tự xử lý tài sản để trả nợ giám sát Ngân hàng Biện pháp áp dụng khách hàng có thiện chí trả nợ nhằm đơn giản hố thủ tục, giải nhanh, giảm thấp chi phí giá bán cao…làm giảm bớt thiệt hại cho khách hàng Ngân hàng - Đối với nợ xấu tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản tồ án giao cho Ngân hàng tổ chức tín dụng phải chủ động xử lý theo hình thức: + Tự bán cơng khai thị trường bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tài sản đủ điều kiện + Bán cho công ty mua bán nợ Bộ tài (khi thành lập) Trường hợp bán tài sản giá trị thấp giá trị nợ tồn đọng phần chênh lệch xử lý từ nguồn dự phòng rủi ro HDBank Hải Đăng - Đối với tài sản bảo đảm nợ vay thuộc vụ án án phán chưa giao cho Ngân hàng tập hợp trình Ban đạo cấu lại đề nghị Chính phủ yêu cầu quan thi hành án nhanh chóng giao cho HDBank Hải Đăng để tiến hành xử lý thu nợ - Đối với tài sản chƣa đầy đủ pháp lý khơng có tranh chấp HDBank Hải Đăng tập hợp báo cáo trình Ban đạo cấu lại tài đề nghị Chính phủ yêu cầu quan chức có thẩm quyền hồn thiện thủ tục pháp lý để nhanh chóng lý tài sản thu hồi nợ - Đối với tài sản chưa bán HDBank Hải Đăng cần tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh góp vốn, liên doanh tài sản thu hồi nợ HDBank Hải Đăng cần phải có nguồn vốn tương ứng để tài sản lại Ngân hàng để sử dụng * Dự kiến hiệu mang lại Kết hợp biện pháp xử lý, thu hồi khai thác khoản nợ xấu với việc thành lập phòng quản lý rủi ro kiêm nhiệm công tác xử lý nợ xấu, dự kiến năm 2018 HDBank Hải Đăng thu hồi 85% số nợ xấu tồn đọng trước năm 2017 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 60 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Huy động vốn sử dụng vốn vay hai mặt trình luân chuyển vốn qua ngân hàng Vì tách rời hai hoạt động này, chúng có ảnh hưởng qua lại đến nhau, tính an tồn khả sinh lời Vì vậy, để nâng cao hiệu HĐTD thiết phải nghiên cứu cấu phát triển nguồn vốn huy động để từ có biện pháp thực thiết thực Việc huy động vốn phải đáp ứng yêu cầu cho vay, chi phí huy động vốn phải sở hiệu sinh lời hoạt động cho vay đầu tư, đảm bảo nguyên tắc hoạt động mục tiêu lợi nhuận củ NHTM Tính ổn định tốc độ tăng trưởng nguồn điều kiện cho phát triển HĐTD với hiệu cao Hơn nữa, hiệu suất sử dụng vốn HDBank Hải Đăng mức cao, cho thấy nguồn dự trữ khơng đảm bảo, cần thiết đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng tốt nhu cầu vay khách đồng thời đảm bảo nguồn dự trữ ngân hàng Một số biện pháp thực để nâng cao chất lượng quy mô nguồn vốn huy động: - Một mặt xác định thị trường huy động vốn chủ yếu ngân hàng, từ tiến hành phân loại khách hàng, có sách tiện ích phận khách hàng truyền thống đối tượng khách hàng chủ yếu Mặt khác khơng ngừng tìm kiếm thị trường tiềm năng, thu hút vốn từ nhiều nguồn, tạo đa dạng cấu nguồn - Xác định đầy đủ, kịp thời thay đổi cấu nguồn, tốc độ quay vòng phận nguồn huy động, tính nhạy cảm nguồn Từ đưa giải pháp thích hợp để điều chỉnh cấu nguồn cấu tài sản có, đảm bảo cân đối nguồn sử dụng nguồn, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác - Nâng cao trình độ công nghệ ngân hàng Công nghệ ngân hàng yêu cầu Do kinh doanh lĩnh vực đặc biệt, nhu cầu thông tin xử lý thơng tin cách xác hiệu điều vô quan trọng ngân hàng Do cần phải trọng nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng từ phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác tín dụng nói riêng - Cho vay gắn liền với sử dụng dịch vụ, tiện ích ngân hàng (dịch vụ tài khoản toán, phát hành thẻ tín dụng dịch vụ ngân hàng điện tử) Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 61 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Đây dịch vụ bổ trợ cho hoạt động tín dụng nhằm giảm chi phí hoạt động cho ngân hàng tăng thêm tiện ích cho khách hàng góp phần thu hút thêm khách hàng việc quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng tốt - Đẩy mạnh hoạt động marketing Vai trò marketing kinh doanh nói chung kinh doanh ngân hàng nói riêng khơng thể phủ nhận Trước hết, marketing tham gia vào việc giải vấn đề hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động ngân hàng với thịtrường Đặc biệt, hoạt động marketing tạo vị cạnh tranh cho ngân hàng, thời gian tới ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động marketing đểthu hút khách hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ cần thiết tạo môi trường pháp lý lành mạnh phát triển kinh tế, cần có hệ thống pháp luật đồng làm chỗ dựa pháp lý cho Ngân hàng doanh nghiệp cần thiết Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý doanh nghiệp, cần phải kiên việc xếp lại doanh nghiệp Tạo điều kiện để nâng cao chất lượng tín dụng Nhà nước nên ban hành, hoàn thiện đồng luật, văn luật có liên quan đến mơi trường kinh tế, pháp lý vững cho tất hoạt động doanh nghiệp thân Ngân hàng Việc hồn thiện mơi trường pháp lý cần thiết, văn luật không chồng chéo mà vừa đảm bảo tính bình đẳng vừa kích thích cho tất hoạt động kinh tế phát triển 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Đối với Ngân hàng nhà nước cần hoạch định sách tiền tệ linh hoạt đáp ứng kịp thời thay đổi kinh tế thị trường Chính phủ có biện pháp tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại quốc doanh tăng vốn điều lệ sở kết xử lý nợ tồn đọng Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt hoạt động NHTM, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh chất lượng, số lượng, đảm bảo thực kiếm soát hoạt động NHTM chỗ, từ xa có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 62 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng rủi ro xảy Tăng cường tính độc lập, tự chủ trách nhiệm cơng tác tra kiểm sốt Hiện đại hoá Ngân hàng sở tiếp tục đổi công nghệ Ngân hàng tạo tiền đề cho NHTM phát triển công tác huy động sử dụng vốn Từng bước quốc tế hoá hoạt động Ngân hàng, hội nhập với cộng đồng tài tiền tệ khu vực quốc tế tạo điều kiện hội phát triển cho ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng theo hướng ngày chặt chẽ hơn, sát với tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao tính khách quan tính hiệu cho cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng - Trên sở tăng cường hiệu hoạt động giám sát nội bộ, cần có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng phận phòng ban cấp quản lý, tăng cường tính độc lập chủ động chi nhánh - Thiết lập phận chuyên trách liên kết hoạt động thông tin phận, chi nhánh Từ đó, mặt tăng cường tính hiệu giám sát hoạt động tồn hệ thống, mặt khác hỗ trợ kịp thời hoạt động phận, chi nhánh - Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro nói chung mà quản trị rủi ro tín dụng nói riêng thơng qua việc triển khai quy định biện pháp cụ thể cấp quản lý cán nhân viên Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 63 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Trên sở thực mục tiêu yêu cầu đề tài,khóa luận hồn thành số nội dung nghiên cứu sau: Phân tích mặt lý luận vấn đề chất lượng tín dụng Phân tích thực trạng tín dụng HDBank Hải Đăng từ nêu mặt tích cực rút vấn đề tồn tại,hạn chế cần nghiên cứu giải đểkhông ngừng nâng cao chất lượng tín dụng PGD Nêu số giải pháp cụ thể đóng góp cho chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh đảm bảo an tồn tín dụng hiệu tín dụng Qua phân tích đánh giá phần thực trạng hoạt động tín dụng PGD ta thấy hoạt động quan trọng bậc PGD lợi nhuận Ngân hàng hoạt động tín dụng mang lại chủ yếu Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng chi nhánh thực kịp thời, đảm bảo mức tăng trưởng phù hợp Trong năm vừa qua, Ngân hàng thực sách chọn lọc khách hàng nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 tồn số hạn chế: việc đa dạng hóa đối tượng cho vay chưa thức hồn thiện, tỷ trọng chovay ngắn hạn so với trung dài hạn chênh lệch lớn, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu có xu hướng tăng Chính để khắc phục hạn chế trên, HDBank Hải Đăng cần tập trung vào số giải pháp như: hồn thiện cơng tác tín dụng (đa dạng hóa đối tượng phương thức cho vay), đẩy mạnh việc thu hút vốn nhằm cân đối cấu vốn, kiểm tra giám sát khoản vay, thực thi chiến lược khách hàng lâu dài… Với thời gian nghiên cứu tìm hiểu khơng nhiều, nội dung khóa luận em chắn khơng thể tránh khỏi sai sót Là sinh viên thực tập với hiểu biết có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, việc sưu tầm tài liệu, kiến thức, trình độ thân hạn chế nên khóa luận có vấn đề chưa đềcập đến đề cập thiếu tính thực tế, chưa xem xét đến bối cảnh hoàn cảnh áp dụng nên em mong thầy cô giáo, cán công nhân viên chi nhánh Ngân hàng đóng góp ý kiến để giúp em hồn thiện tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 64 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất trị quốc gia Nguyễn Văn Tiến (2013), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Luật tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hải Phòng – PGD Hải Đăng, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hải Phòng – PGD Hải Đăng, Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2012), Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại NXB Tài PGS.TS Phan Thị Cúc (2010) , Tín Dụng - Ngân Hàng, NXB Thống kê Website: https://www.hdbank.com.vn/, www.cafef.vn, www.luanvan.net.vn, www.tailieu.vn Sinh viên: Vũ Thị Dung Lớp: QT1801T 65 ... - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng giai đoạn 2015 - 2017 - Đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng. .. 1412404054 Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng Phòng giao dịch Hải Đăng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI... Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải Đăng Người hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng phòng giao dịch hải đăng , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải phòng phòng giao dịch hải đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay