Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa

68 3 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ******* HUỲNH THỊ NHƯ Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ************ HUỲNH THỊ NHƯ Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP.HỒ CHÍ MINH - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Huỳnh Thị Như Ý, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế tơi nghiên cứu thực Các số liệu, thông tin luận văn trung thực xác Học viên Huỳnh Thị Như Ý MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Điểm đề tài .3 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 Một số lý luận ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2.Chức ngân hàng thương mại 1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.2.1 Nguồn vốn ngân hàng thương mại 1.2.2 Các hình thức huy động vốn 1.3 Hiệu huy động vốn NHTM 10 1.3.1 Khái niệm hiệu huy động vốn 10 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn 10 1.3.2.1.Tốc độ tăng trưởng huy động vốn 10 1.3.2.2 Tỷ trọng loại vốn huy động với nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng 10 1.3.2.3 Sự phù hợp huy động vốn sử dụng vốn 10 1.3.2.4 Chi phí huy động vốn 11 1.4 Lược khảo tài liệu nghiên cứu nước 11 1.4.2 Kinh nghiệm huy động vốn nước 13 1.4.3 Bài học kinh nghiệm 18 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH RỊA 20 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Rịa 20 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng BIDV Rịa 20 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển BIDV Rịa 20 2.2 Kết hoạt động kinh doanh năm gần BIDV Rịa 24 2.2.1 Huy động vốn 25 2.2.2.Sử dụng vốn 25 2.2.3 Kinh doanh ngoại tệ 26 2.2.4.Dịch vụ ròng 26 2.3 Phân tích hiệu huy động vốn BIDV Rịa 27 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động 27 2.3.2 Tỷ trọng loại vốn huy động với nhu cầu cho vay đầu 31 2.3.4 Chi phí huy động vốn 33 2.4 Đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn BIDV Rịa .34 2.4.1 Những kết đạt 34 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 34 2.4.2.1 Hạn chế 34 2.4.2.2 Nguyên nhân .35 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH RỊA 37 3.1.Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn BIDV Rịa 37 3.1.1.Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Rịa- Vũng Tàu thời gian tới 37 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn BIDV Rịa đến năm 2025 37 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn BIDV Rịa .38 3.2.1 Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm 38 3.2.2 Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing 40 3.2.3.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 43 3.2.4.Giải pháp mở rộng mạng lưới 46 3.2.5 Nâng cao vị cạnh tranh ngân hàng 46 3.3 Một số kiến nghị công tác huy động tiền gửi tiết kiệm 49 3.3.1 Đối với Chính phủ 49 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ANZ Bank Ngân hàng Australia BRVT Rịa Vũng Tàu BHXH Bảo hiểm xã hội BQ Bình quân BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam CN Chi nhánh CKH kỳ hạn CNTT Công nghệ thông tin CBCNV Cán công nhân viên GDKH Giao dịch khách hàng HĐV Huy động vốn HĐVCK Huy động vốn cuối kỳ HĐVBQ Huy động vốn bình qn HCSN Hành nghiệp HSC Hội sở KCN Khu cơng nghiệp KKH Khơng kỳ hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LNTT Lợi nhuận trước thuế LS Lãi suất LSHĐVBQ Lãi suất huy động vốn bình qn NHCS Ngân hàng sách NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch QLVTT Quản lý vốn tập trung Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TG Tiền gửi TGTT Tiền gửi toán TMCP Thương mại cổ phần TNVHD Tổng nguồn vốn huy động TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCSKH Trung tâm chăm só c khách hang TTCNTT Trung tâm cơng nghệ thông tin USD Đô la Mỹ Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Viettinbank Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam VIP Very Important person ( Khách hàng quan trọng) VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các nguồn vốn NHTM Bảng 2.1: Giới thiệu ngân hàng 20 Bảng 2.2: Số lượng cán nhân viên BIDV Rịa từ năm 2012-2018 23 Bảng 2.3: Tổng hợp kết kinh doanh BIDV Rịa từ năm 2015-2017 .24 Bảng 2.4: Kết huy động vốn BDV Rịa từ 2015-2017 25 Bảng 2.5: Kết thu dịch vụ ròng BIDV Rịa từ năm 2015-2017 26 Bảng 2.6: Quy mô huy động vốn BIDV Rịa chi nhánh BIDV tỉnh BRVT giai đoạn 2013-2017 28 Bảng 2.7: Quy mô vốn huy động BIDV Rịa ngân hàng khác giai đoạn 2013-2017 30 Bảng 2.8: cấu huy động theo loại hình tiền gửi 32 Bảng 2.9 : Cân đối nguồn vốn huy động cho vay BIDV Rịa năm 2015-2017 33 Bảng 2.10 : Chi phí huy động vốn bình qn BIDV Rịa năm 2015-2017 33 Bảng 3.1: Đề xuất số sản phẩm tiết kiệm cho BIDV Rịa .39 Bảng 3.2: Một số khoá học đề xuất dành cho giao dịch viên 44 Bảng 3.3 Bảng theo dõi hiệu công việc nhân viên huy động vốn .45 Bảng 3.4: Đề xuất chương trình chiêu thị cổ động địa phương cho BIDV Rịa 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1: Sơ đồ tổ chức máy BIDV – Chi nhánh Rịa 21 Hình 3.2: Quy trình giao dịch Tiết kiệm đề xuất 48 Biểu đồ 2.1: Số lượng cán nhân viên BIDV Rịa từ năm 2012-2018 23 Biểu đồ 2.2: Dư nợ BQ BIDV Rịa từ năm 2015-2017 26 Biểu đồ 2.3: Thu dịch vụ ròng BIDV Rịa năm 2015-2017 27 Biểu đồ 2.3: Huy động vốn bình quân BIDV Rịa năm 2015-2017 .28 Biểu đồ 2.4: Quy mô HĐVcủa chi nhánh BIDV địa bàn giai đoạn 2013 – 2017 29 Biểu đồ 2.5: Quy mô huy động vốn BIDV Rịa ngân hàng khác giai đoạn 2013-2017 31 44 Bảng 3.2: Một số khoá học đề xuất dành cho giao dịch viên TT Kỹ đào tạo Khoá học Người phụ trách Kỹ thuyết trình Trình bày nội dung/ tính Phó giám đốc/ sản phẩm cách trơi chảy, Trưởng phòng giọng nói truyền cảm Kỹ thuyết phục khách hàng Nhận biết nhu cầu tâm lý, giới thiệu sản phẩm phù hợp Phó giám đốc/ Trưởng phòng Kỹ vấn qua Ngôn ngữ thái độ giao tiếp, giọng nói thể tinh thần điện thoại hình ảnh Trưởng phòng Kỹ xử lý tình Các nhân viên luân phiên xử lý tình giao dịch Cá nhân bình chọn Kỹ giải khiếu nại Giải thắc mắc, khiếu nại khách hàng theo hướng hợp lý đem lại hài lòng Giám đốc Kỹ xây dựng hình ảnh cá nhân Sự thật thà, chân tình, chu đáo Trưởng phòng/ cá nhân bình chọn Kỹ làm việc nhóm Khả phối hợp nhân viên phòng/chi nhánh Trưởng phòng Nguồn: tác giả đề xuất + Ngân sách thực hiện: thu nhập chi nhánh, số lớp Trường Đào Tạo Cán Bộ, hội sở tổ chức cho chi nhánh đăng ký theo khu vực + Thời gian thực hiện: hàng năm + Giám sát giải pháp: Ban giám đốc, trưởng phòng QLNB, trưởng phận + Tính khả thi giải pháp: 45 - BIDV Rịa sử dụng bảng theo dõi hiệu công việc đánh giá chất lượng nhân Bảng theo dõi hiệu cơng việc bao gồm nội dung như: lượng giao dịch giải quyết, thời gian giải giao dịch, mức độ hài lòng khách hàng với nhân viên, tổng lượng tiền tiết kiệm huy động đánh giá định kỳ cấp trên… Mẫu thiết kế bảng theo dõi hiệu công việc Bảng 3.3 bên Bảng 3.3 Bảng theo dõi hiệu công việc nhân viên huy động vốn BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Họ tên nhân viên Vị trí Phòng Họ tên người đánh giá STT Các yếu tố đánh giá … Chuyên viên giao dịch Giao dịch Phước Tỉnh … Tiêu chuẩn đặt Mức độ đạt Ghi Đóng góp cá nhân Số giao dịch thực hiện/tháng Thời gian xử lý/giao dịch Sự hài lòng khách hàng … Tinh thần phấn đấu Rút ngắn thời gian xử lý/giao dịch Tăng lượng tiền gửi Nâng cấp kỹ … Tuân thủ kỷ luật … Nhận xét cấp … Điểm số … Nguồn: tác giả tự tổng hợp - Ngoài ra, người thân hay bạn bè nhân viên chi nhánh đối tượng khách hàng BIDV Rịa hướng đến huy động tiết kiệm Để khuyến khích đối tượng sử dụng dịch vụ BIDV Rịa, chi nhánh áp dụng hình thức cộng/trừ điểm bảng theo dõi hiệu công việc giao dịch viên tương đương 46 với số khách hàng số tiền gửi tiết kiệm tăng/giảm Bên cạnh đó, nhân viên phòng khác giới thiệu khách hàng gửi tiết kiệm nên áp dụng sách khuyến khích, như: hoa hồng theo doanh số huy động hay tặng phần quà vật theo chương trình khuyến khích khách hàng cũ giới thiệu khách hàng 3.2.4.Giải pháp mở rộng mạng lưới + Nội dung giải pháp: Mở rộng mạng lưới hoạt động để dễ dàng cạnh tranh với ngân hàng khác, đặc biệt Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn với chi nhánh phòng giao dịch đóng trú địa bàn Tỉnh BRVT.Trong BIDV Rịa chi nhánh phòng giao dịch + Lợi ích giải pháp: Mở rộng mạng lưới hoạt động giúp ngân hàng dễ tiếp cận nguồn vốn mới, tạo thuậ tiện cho khách hàng - Mở thêm phòng giao dịch Hòa Long, Xuyên Mộc, khu công nghiệp Pú Mỹ.Trước mở thêm PGD mới, BIDV Rịa cần khảo sát tình hình kinh tế, xã hội sách doanh nghiệp địa phương đó, đồng thời vào tài nên mở địa điểm trước - Lắp thêm số máy ATM đơn vị đổ lương với số lượng nhân viên đông, nhiều giao dịch, nhằm thu hút lượng tiền gửi không kỳ hạn với chi phí thấp + Ngân sách thực hiện: thu nhập chi nhánh + Thời gian thực hiện: dự kiến 2018 mở thêm phòng giao dịch chi nhánh tăng hạng +Tính khả thi giải pháp: đề xuất phòng QLNB chờ xét duyệt Hội sở 3.2.5 Nâng cao vị cạnh tranh ngân hàng + Nội dung giải pháp: BIDV tạo được lòng tin cao đợ khách hàng hình ảnh bên trong, là: số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình đợ khả na̛ng giao tiếp đợi ngũ nhân viên, trang bị kỹ thuạ̛t công nghẹ̛, vốn tự 47 khả na̛ng tài chính, đạ̛c biẹ̛t hiẹ̛u an toàn tiền gửi, tiền vay hình ảnh bên ngồi ngân hàng, địa điểm, trụ sở, biểu tượng Những hình ảnh xây dựng trở thành tài sản vơ hình BIDV BIDV Rịa thường xuyên tham gia chương trình tài trợ cộng đồng như: chương trình Đền ơn đáp nghĩa người cơng với Cách mạng xã Hòa Long, Thành phố Rịa, tiết kiệm nghĩa tình xây dựng nhà tình thương… BIDV Rịa chương trình học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó địa bàn tỉnh Rịa – Vũng Tàu Ngoài ra, BIDV Rịa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường như: trồng xanh, tuyên truyền ý thức người dân môi trường gia tăng hình ảnh BIDV Rịa thân thiện với mơi trường người Ngồi chương trình khuyến mại hệ thống BIDV BIDV chi nhánh Rịa tự thực chương trình khác với quy mơ nhỏ phù hợp với khách hàng địa phương Một số chương trình khuyến mại từ thiện nhằm nâng cao khả huy động vốn đề xuất bảng 3.5 bên dưới: Bảng 3.4: Đề xuất chương trình chiêu thị cổ động địa phương cho BIDV Rịa TT Chương trình Tiết kiệm nghĩa tình xây dựng nhà tình thương Nội dung BIDV Rịa lập quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo cơng với Cách mạng Cách thức: với sổ tiết kiệm mở thời gian huy động, BIDV Rịa trích lợi nhuận tương ứng 1% số dư sổ tiết kiệm để đưa vào quỹ Quà tặng Các khách hàng gửi tiết kiệm BIDV Rịa khuyến khích giới thiệu người quen gửi tiết kiệm nhận khách hàng quà tặng cảm ơn như: nón, áo mưa, dù, ly chén lãi suất ưu đãi tuỳ theo giá trị gửi tiết kiệm 48 Gửi tiết kiệm Các khách hàng tham gia gửi tiết kiệm BIDV Rịa nhận may mắn dịp cuối năm tham gia vòng quay may mắn với dịp Tết hội 100% trúng q tặng, bao lì xì giá trị tiền khác Nguồn: tác giả tự tổng hợp Tuy nhiên để tăng cường hình ảnh ngân hàng huy động vốn đa dạng an toàn, công tác truyền thông, quảng cáo BIDV, chi nhánh BIDV Rịa cần thực số hoạt động truyền thông địa phương thiết lạ̛p mối quan hẹ̛ phối hợp chạ̛t chẽ với quyền xã phường xây dựng hợp tác với tổ chức như Hợi Nông dân, Hợi Phụ nữ, Hợi Cựu chiến binh, Đoàn niên viẹ̛c tổ chức huy đợng vốn Thông qua Tổ chức này, BIDV Rịa hướng dẫn cho thành viên cách thức giao dịch với ngân hàng an toàn, phổ biến sách, lợi ích viẹ̛c huy đợng gửi tiền BIDV Các thành viên thực hiẹ̛n viẹ̛c xác nhạ̛n, đa̛ng ký giao dịch bảo đảm phường nhu cầu gửi tiết kiệm Sau BIDV Rịa gọi điện thoại tiếp xúc trực tiếp vấn hướng dẫn mở tài khoản tiết kiệm Bước • Đến quầy vấn/bảng thơng tin vấn • Điền vào phiếu gửi/rút tiền quầy vấn Bước • Đến quầy giao dịch • Nộp phiếu gửi/rút tiền • Trình giấy tờ tuỳ thân Bước • Kiểm tra thơng tin giao dịch • Ký xác nhận • Gửi/rút tiền Hình 3.2: Quy trình giao dịch Tiết kiệm đề xuất Nguồn: tác giả tự tổng hợp 49 - BIDV Rịa nên bố trí nhân viên vấn, hỗ trợ khách hàng thủ tục, giấy tờ giải đáp thắc mắc khách hàng cách nhanh chóng thơng qua sinh viên thực tập - Số điện thoại chi nhánh sử dụng đường dây nóng cho khách hàng vấn dịch vụ nói chung dịch vụ gửi tiết kiệm nói riêng qua điện thoại Để hoạt động đường dây nóng hiệu cần nhân thường xuyên trực tổng đài kỹ vấn qua điện thoại BIDV Rịa cần chi thêm khoản hỗ trợ cho nhân viên phụ trách nhiệm vụ này, sử dụng nhân viên phòng Hành sinh viên thực tập Cũng thơng qua đường dây nóng này, BIDV Rịa tăng cường dịch vụ hậu giữ mối liên hệ với khách hàng cũ tình huống: gọi giới thiệu sản phẩm mới, gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật, chúc mừng xây nhà mới, báo trúng thưởng, thăm dò ý kiến… + Nguồn lực triển khai: cán khoán gọn, cán thử việc, bạn sinh viên thực tập + Ngân sách thực hiện: Thu nhập chi nhánh + Giám sát thực hiện: Phòng QLNB, Bộ phận Quản lý khách hàng thuộc phòng KHCN + Tính khả thi giải pháp: góp ý phòng QLNB 3.3 Một số kiến nghị công tác huy động tiền gửi tiết kiệm 3.3.1 Đối với Chính phủ Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ Mơi trường kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng lớn đến hoạt động thành phần kinh tế Bất kỳ thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô gây ảnh hướng định hoạt động huy động vốn NHTM Những ảnh hưởng theo hai chiều hướng trái ngược nhau, tạo điều kiện thuận lợi kiềm chế hoạt động huy động vốn NHTM Hồn thiện mơi trường pháp lý Chính phủ cần phải xây dựng hành lang phápđồng hoạt động ngân hàng, phù hợp với thông lệ quốc tế sở áp dụng đầy đủ thiết chế, chuẩn 50 mực quốc tế, tạo điều kiện củng cố phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ xu hội nhập Do vậy, phủ cần tiếp rà sốt, chỉnh sửa nội dung bất cập, bước hồn thiện hệ thống sở pháp lý nhằm phù hợp với lộ trình cam kết quốc tế lĩnh vực tiện tệ ngân hàng Bổ sung pháp lệnh ngoại hối, sửa đổi luật NHNN luật TCTD, hoàn thiện văn hướng dẫn nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh ứng dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tiền tệNgân hàng Hồn thiện cơng nghệ thơng tin Cơng nghệ thơng tin yếu tố quan trọng đến lĩnh vực tự động hoá ngân hàng, so với nước giới mặt công nghệ Việt Nam thấp Vì vậy, Chính phủ cần trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường chuyển giao công nghệ từ nước tiến tiến sở tiếp thu làm chủ cơng nghệ Ngồi ra, chiến lược đào tạo sách đãi ngộ chuyên gia kỹ thuật giỏi lĩnh vực thông tin 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước NHNN tiếp tục kiểm soát lạm phát Để làm điều NHNN cần thực tốt sách tiền tệ linh hoạt, điều hành sách tiền tệ theo hướng phối kết hợp công cụ trực tiếp công cụ gián tiếp Nếu lạm phát thấp, giá trị động nội tệ ổn định giúp NHTM thu hút tối đa lượng tiền gửi từ dân cư tránh tình trạng tích trữ tiền ưới dạng vàng, ngoại tệ hay bất động sản Điều tác dụng giảm áp lực tăng lãi suất huy động cho ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay ổn định tạo điều kiện cho chủ thể kinh tế nhu cầu vốn tiếp cận nguồn vốn nhàn rỗi xã hội thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, từ đ hiệu huy động vốn NHTM đánh giá cao Ngân hàng nhà nước với phủ cần kiện tồn hệ thống pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM thu hút nguồn vốn lớn với chi phí thấp nhờ mà hiệu huy động vốn nâng cao 51 Ngoài ra, NHNN cần tạo đồng sở vật chất kỹ thuật, phần mềm chương trình tốn NHTM để liên kết với tất ngân hàng cách nhanh nhất, tốt NHNN cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với ngân hàng nước Trên sở tận dụng nguồn vốn, cơng nghệ học hỏi kinh nghiệm quản lý, trao đổi thông tin lĩnh vực ngân hàng từ nước tổ chức quốc tế 52 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương luận văn đề cập đến giải pháp huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân BIDV Rịa Trên sở lý thuyết nghiên cứu chương 2, tác giả đề xuất giải pháp tập trung vào đầu nguồn nhân lực, cải thiện sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ tăng cường hoạt động quảng Trên sở đó, ban quản trị BIDV Rịa tham khảo để xây dựng kế hoạch kinh doanh sách huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân phù hợp khu vực BIDV Rịa phục vụ Ngoài ra, từ giải pháp tác giả nêu giúp ích cho chi nhánh nhận định lại đặc điểm khách hàng gửi tiết kiệm để sách chăm sóc khách hàng tốt tạo nguồn vốn dồi để phục vụ nhu cầu thị trường 53 KẾT LUẬN Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng kinh tế nay, đặc biệt kể từ Việt Nam thức mở cứa tồn diện hoạt động hệ thống ngân hàng theo cam kết Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), việc phát triển kênh huy động tiền gửi tiết kiệm nói chung quan trọng NHTM Việt Nam, đặc biệt cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước Từ việc tiếp cận lý luận huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại nước, luận văn sâu phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân BIDV Trong trình nghiên cứu, tác giả kết hợp lý luận khảo sát thực tế hoạt động bán lẻ BIDV để rút kết đạt điểm hạn chế hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân BIDV Dựa kết phân tích kết hợp với định hướng phát triển hệ thống ngân hàng BIDV, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân BIDV Khi giải pháp nêu triển khai đồng theo lộ trình hợp lý góp phần đưa hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân BIDV ngày phát triển, hoạt động kinh doanh BIDV ngày bền vững kinh tế hội nhập tồn cầu hóa Một số hạn chế luận văn: Thứ nhất, hạn chế thời gian nguồn lực nên luận văn nghiên cứu thực phạm vi hẹp BIDV Rịa chi nhánh cấp nằm địa bàn tỉnh BRVT hoạt động 11 năm nên q trình hoạt động chưa biến động lớn chi nhánh Ngân hàng hoạt động theo chế quản lý vốn tập trung nên việc nghiên cứu tiêu phản ánh hiệu huy động vốn hạn chế Vì vấn đề mà nghiên cứu sau nên tránh khả tổng quát không cao 54 Thứ hai, hạn chế thời gian khả nên phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp thu thập liệu thứ cấp, phân tích - tổng hợp, khảo sát nhằm đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động tiền gửi tiết kiệm, khả thuyết phục thực chưa cao Đây điều mà nghiên cứu nên điều chỉnh khắc phục để đưa phương pháp nghiên cứu tính định lượng thuyết phục TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2009 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại David Cox, (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia Đỗ Thị Ngọc Trang, (2011), Hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Frederic S.Minskin, (1998), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội hội Lê Khắc Trí, (2002), Hệ thống ngân hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế nhân, Tạp chí ngân hàng Thông 22/2006/NĐ-CP ngân hàng liên doanh Lê Thị Mai Phương (2009), “Giải pháp ứng dụng Marketing việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng BIDV Hải Dương” Lê Văn Tề, (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB giao thơng vận tải Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2009), Tài liệu hội nghị tập huấn Ngân hàng bán lẻ, Hà Nội Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2016), Báo cáo thường niên 2016, Hà Nội 10 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2018), Báo cáo thường niên 2017, Hà Nội 11 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (2017), Báo cáo thường niên 2016 (Hà Nội) 12 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (2018), Báo cáo thường niên 2017 (Hà Nội) 13 Ngân hàng Nhà nước, (2001), Quyết định số 1627/2001/ QĐ – NHNN - Quy chế cho vay khách hàng, (Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001) 14 Ngân hàng Nhà nước, (2009), Thông số 01/2009/TT-NHNN hướng dẫn lãi suất thoả thuận tổ chức tín dụng cho vay nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, Hà Nội 15 Ngân hàng Nhà nước, (2010), Thông số 07/2010/TT-NHNN hướng dẫn cho phép NHTM vay theo chế thoả thuận khoản vay trung dài hạn, Hà Nội 16 Ngân hàng Nhà nước, (2010), Thông số 12/2010/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay VNĐ khách hàng theo lãi suất thỏa thuận 17 Ngân hàng Nhà nước, (2017), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt nam tháng 1/2017 tin, Hà Nội 18 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), (2013), Bản tin ACB, (lưu hành nội bộ) 19 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), (2017), Báo cáo thường niên 2016 (lưu hành nội bộ) 20 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), (2018), Báo cáo thường niên 2017 (lưu hành nội bộ) 21 Nghị định Chính Phủ, (2000), số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 22 Ngơ Hướng, Tô Kim Ngọc (2001), Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Nhà xuất Thống Kê, Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (2004), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê 24 Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thuỷ, Nguyễn Thuỳ Linh (2006), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê 25 Nguyễn Thị Bảo Ngọc, (2015), Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Á 26 Nguyễn Thị Hồng Hiệp, (2014), Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu 27 Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Chí Dũng, (2017), Một số kinh nghiệm 28 Nguyễn Thị Hồng Yến, (2016), Phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV, Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 29 Nguyễn Thị Minh Hiền, (2011), Giáo trình Marketing ngân hàng, ĐH Quốc gia 30 Nguyễn Thị Quý, (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, NXB Khoa học xã 31 Nguyễn Thị Thái Hà, (2011), Một số kết nghiên cứu hành vi gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, 73 (11): 38-43 32 Phạm Thị Hồng Nhung, (2017), Nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Chi nhánh Phú Mỹ 33 Phan Thị Thu Hà, (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân phát triển dịch vụ ngân hàng, Tạp chí Tài kỳ 1, số tháng 3/2017 34 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Luật tổ chức tín dụng, Luật số 47/2010/QH12 ngày16/6/2010, Hà Nội (Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 tháng năm 2010) 35 Tơ Khánh Tồn, (2014), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện trị quốc gia, Hà Nội 36 Trần Xuân Hiển, (2017), Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Chi nhánh Rịa –Vũng Tàu 37 Vũ Thị Ngọc Dung, (2007), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng, đăng Tạp chí Ngân Hàng số (2007) 38 Vũ Thị Thái Hà, (2016), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam Tài liệu Tiếng Anh Ashcraft, Adam B and Schuermann, Til, (2008), Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit; Foundations and Trends in Finance 2, no (July 2008): 191-309 Balaceanu, Valeria Arina, (2011), “Promoting banking services and products”, Romanian cademy national institute of economic research “Costin C Kiritescu” Bethlendi, Andras, (2009), “Studies on the Hungarian credit market, market trend, macroeconomic and financial stability consequences”, Budapest University of Technology and Economics Brunner, A., Decressin, J / Hardy, D / Kudela, B (2004), Germanys ThreePillar Banking System - Cross-Country Perspectives in Europe, IMF occational paper; No.233 Federic S.Mishkin (1998), Financial market and institutions, UK Parasuraman, A., Valarie A Zeithaml, and Leonard L Berrry (1988), “SERVQUAL: A Multiple – Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (Spring), 12 – 40 Parasuranman, A., Berry, L.L and Zeithaml, V.A (1991), “Refinement and reassessment of the SERVQUL scale”, Journal of Retailing, Vol 67 No.4, pp 420 ... thuyết hiệu huy vốn ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu huy vốn Ngân hàng. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA 37 3.1.Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn BIDV Bà Rịa. .. TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA 20 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa , Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay