Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

58 2 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG THẾ HIỆP QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG THẾ HIỆP QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP.HCM – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi với góp ý hướng dẫn Thầy TS LẠI TIẾN DĨNH Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam kết TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2018 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 lựa chọn ngân hàng Eximbank làm đối tượng nghiên cứu Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu luận văn .1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH GIẢI QUYẾT 1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Kết hoạt động Eximbank .5 1.2 thuyết quản nợ xấu 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 Khái niệm quản nợ xấu ngân hàng thương mại .6 Mục tiêu quản nợ xấu .6 Các biện pháp quản nợ xấu Ngăn ngừa nợ xấu phát sinh Xử nợ xấu phát sinh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .11 2.1 Tình hình cho vay 11 2.1.1 Dư nợ theo thời gian 11 2.1.2 Dư nợ theo đối tượng khách hàng 11 2.1.3 Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh 13 2.2 Tình hình nợ xấu 13 2.2.1 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 13 2.2.2 Nợ xấu phân theo đối tượng khách hàng loại hình doanh nghiệp .14 2.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 15 2.3 Công tác quản nợ xấu Eximbank 16 2.3.1 Kiểm tra hoạt động tín dụng trước, sau cho vay 16 2.3.2 Kiểm tra giám sát tín dụng độc lập 16 2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 16 2.3.4 Bán khoản nợ .17 2.3.5 Sử dụng nguồn dự phòng 20 2.3.6 Xử tài sản đảm bảo, đòi nợ bên bảo lãnh .21 2.3.7 Miễn, giảm lãi hỗ trợ khách hàng .23 2.3.8 Thơng qua hình thức pháp 24 2.4 Đánh giá kết công tác xử nợ xấu 24 2.5 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản nợ xấu 25 2.5.1 Công ty Exim AMC 25 2.5.2 Công ty VAMC 26 2.5.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 26 2.5.4 Khó khăn từ phía khách hàng 27 2.5.5 Khó khăn q trình khởi kiện Toà án 27 2.5.5.1 Bên vay bên chấp tài sản khỏi nơi cư trú 27 2.5.5.2 Bên vay, bên chấp nước 27 2.5.5.3 Tài sản chấp thi hành Bản án có hiệu lực, chuyển sang Cơ quan thi hành án để thi hành phát sinh tranh chấp với chủ thể khác 28 2.5.5.4 Tòa án chậm giải hồ sơ sau 29 2.5.6 Khó khăn q trình Thi hành án .29 2.5.7 Khó khăn nhận tài sản thay nghĩa vụ trả nợ (cấn trừ nợ) mà tài sản bất động sản có phần diện tích đất nơng nghiệp 31 2.5.8 Khó khăn vướng mắc trình khởi kiện, thi hành án khoản nợ mà Eximbank bán cho Công ty quản tài sản TCTD (VAMC) nhận toán trái phiếu đặc biệt 31 2.6 Xây dựng mơ hình ảnh hưởng đến công tác quản nợ xấu Eximbank 32 2.6.1 Mô tả biến 33 2.6.2 Bảng tương quan biến 34 2.6.3 Mức độ giải thích mơ hình 35 2.6.5 Bảng hồi quy đa biến 36 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 37 3.1 Giải pháp quản nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 37 3.1.1 Hồn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng nội 37 3.1.2 Công tác đào tạo nội 38 3.1.3 Khách hàng vay 39 3.1.4 Thanh tra, giám sát tín dụng .39 3.1.5 Nâng cao hiệu hoạt động AMC 40 3.2 Kiến nghị công tác quản nợ xấu Eximbank .40 3.2.1 Kiến nghị quan Thanh tra giám sát ngân hàng 40 3.2.1.1 Về trình khởi kiện Tòa án .40 3.2.1.2 Về trình Thi hành án .41 3.2.1.3 Trường hợp nhận tài sản cấn trừ nợ vay mà tài sản bất động sản có phần diện tích đất nơng nghiệp 42 3.2.1.4 Thủ tục khởi kiện, thi hành án khoản nợ bán cho VAMC 42 3.2.2 Kiến nghị VAMC 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH PHỎNG VẤN PHIẾU KHẢO SÁT DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nợ xấu phân theo nhóm nợ……………………………………………………13 Bảng 2.2 Nợ xấu phân theo đối tượng khách hàng………………………………………14 Bảng 2.3 Trái phiếu VAMC dự phòng VAMC……………………………………….19 Bảng 2.4 Quỹ dự phòng………………………………………………………………….21 Bảng 2.5 Tài sản Eximbank – AMC nắm giữ……………………………………………23 Bảng 2.6 Sử dụng biện pháp pháp lý………………………………………………24 Bảng 2.7 Kết thu hồi nợ xấu……………………………………………………… 25 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Kết hoạt động……………………………………………………………5 Hình 2.1 Dư nợ theo thời gian……………………………………………………… 11 Hình 2.2 Tỷ lệ dư nợ theo đối tượng khách hàng…………………………………….12 Hình 2.3 Dư nợ theo loại hình……………………………………………………… 12 Hình 2.4 Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh……………………………………… 13 Hình 2.5 Cơ cấu nợ xấu………………………………………………………………14 Hình 2.6 Tỷ lệ nợ xấu……………………………………………………………… 15 Hình 2.7 Trình tự bán nợ VAMC…………………………………………………….18 Hình 2.8 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ngoại bảng……………………………………….20 Hình 2.9 Giá trị cấn trừ nợ…………………………………………………………….22 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Eximbank: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam VAMC: Công ty Quản tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam TCTD: Tổ chức tín dụng Eximbank AMC: Cơng ty TNHH MTV Quản nợ khai thác tài sản Eximbank BLDS: Bộ luật dân TSBĐ: Tài sản bảo đảm CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU lựa chọn ngân hàng Eximbank làm đối tượng nghiên cứu Tìm lời giải hữu hiệu cho “bài tốn” nợ xấu vấn đề đặt không với kinh tế Việt Nam mà thách thức tồn hệ thống tài – tiền tệ Để quản hiệu nợ xấu ngân hàng thương mại, việc đưa biện pháp kiên quyết, phù hợp từ Nhà nước thân ngân hàng quan trọng cần thiết Tính đến thời điểm tại, tỷ lệ nợ xấu tăng giảm trái chiều ngân hàng với nhau, tựu chung lại nợ xấu chưa thực thuyên giảm “gánh nặng” với ngành ngân hàng Số liệu thống kê cho thấy, tình hình kinh doanh có khởi sắc, nhiều ngân hàng báo lãi, chí lãi lớn, nhiên với tỷ lệ nợ xấu tăng theo Eximbank ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nay, chạm ngưỡng 3% Eximbank có 1.300 tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 2,89% dư nợ, giảm nhẹ so với tỷ lệ 2,94% cuối năm 2016 Ngoài số nợ xấu nội bảng nói trên, ngân hàng sở hữu 5.344 tỷ đồng trái phiếu VAMC với mục đích tái cấu phần số nợ xấu tồn đọng Có thể nói, năm trở lại đây, tình hình kinh doanh Eximbank có chuyển biến tích cực lợi nhuận lẫn kiểm sốt rủi ro tín dụng, vấn đề quản nợ xấu ngân hàng tốn khó thách thức cấp quản (Ngân hàng nhà nước) ban lãnh đạo ngân hàng Đây em định lựa chọn Eximbank làm đối tượng nghiên cứu khóa luận, với hy vọng góp phần cải thiện hiệu cơng tác quản nợ xấu Eximbank Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu luận văn Từ luận quản nợ xấu Ngân hàng thương mại nói chung, từ việc phân tích thực trạng quản nợ xấu Eximbank, luận văn hướng tới việc đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản nợ xấu Eximbank Để thực mục đích nghiên cứu trên, đề tài tự xác định cho nhiệm vụ sau đây: Phân tích thực trạng quản nợ xấu Eximbank Đưa giải pháp giúp công tác quản nợ xấu Eximbank tốt Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu: Là việc quản nợ xấu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Quản nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2016 35 Tương tự, giá trị sig số cặp biến độc lập < 0.05 nên có tương quan có ý nghĩa, cần phải xét tượng đa cộng tuyến 2.6.3 Mức độ giải thích mơ hình Model Summaryb Model R 838a R Adjusted Std Error Square R Square of the R Square F Estimate Change Change 702 687 Change Statistics 270 702 46.258 df1 Durbin- df2 Sig F Watson Change 118 000 2.055 a Predictors: (Constant), TTGS, KHV, CSTD, KTXH, QTNH, NNL b Dependent Variable: HCNX Dựa vào bảng model summary, cho thấy R2 hiệu chỉnh mơ hình 0.687, điều cho thấy 68.7% biến thiên biến phụ thuộc giải thích nhân tố độc lập 2.6.4 Mức độ phù hợp mô hình Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square F Sig Regressio 20.304 3.384 46.258 000b n Residual 8.632 118 073 Total 28.937 124 a Dependent Variable: HCNX b Predictors: (Constant), TTGS, KHV, CSTD, KTXH, QTNH, NNL Từ bảng ANOVA cho thấy giá trị Sig mơ hình 0.000 < 0.05, kết luận mơ hình nghiên cứu thuyết phù hợp với liệu thực tế nghiên cứu 36 2.6.5 Bảng hồi quy đa biến Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.344 280 KHV 132 039 NNL 212 CSTD t Sig Beta 95.0% Confidence Collinearity Interval for B Statistics Lower Upper Bound Bound Tolerance VIF -1.229 221 -.898 210 190 3.348 001 054 210 787 1.270 047 282 4.487 000 118 305 640 1.563 136 039 183 3.476 001 059 214 911 1.098 QTNH 199 039 287 5.053 000 121 277 786 1.272 KTXH 151 045 179 3.343 001 062 241 882 1.133 TTGS 290 065 277 4.442 000 161 419 651 1.536 a Dependent Variable: HCNX Kết từ bảng tương quan Coefficient cho thấy giá trị sig biến độc lập < 0.05 hệ số hồi quy biến độc lập dương, biến độc lập có tác động đồng chiều đến biến phụ thuộc có ý nghĩa thống kê Phương trình hồi quy đa biến: HCNX = KHV*0.190 + NNL*0.282 + CSTD*0.183 + QTNH*0.287 + KTXH*0.179 + TTGS*0.277 Qua phương trình hồi quy đa biến ta thấy: Yếu tố quản trị ngân hàng (QTNH) có tác động lớn cơng tác hạn chế nợ xấu ngân hàng (𝜷 = 𝟎 𝟐𝟖𝟕), tiếp đến yếu tố nguồn nhân lực (NNL) (𝜷 = 𝟎 𝟐𝟖𝟐), yếu tố tra giám sát ngân hàng (TTGS) (𝜷 = 𝟎 𝟐𝟕𝟕) Ngoài yếu tố trên, yếu tố khách hàng vay (KHV) (𝜷 = 𝟎 𝟏𝟗𝟎); yếu tố sách tín dụng (CSTD) (𝜷 = 𝟎 𝟏𝟖𝟑); yếu tố kinh tế xã hội pháp (KTXH) (𝜷 = 𝟎 𝟏𝟕𝟗) có tác động thuận chiều việc hạn chế nợ xấu Eximbank Kết luận chương 2: Từ khung thuyết quản nợ xấu, chương cho thấy thực trạng nợ xấu Eximbank giai đoạn 2010 đến năm 2016 biện pháp quản nợ xấu mà Eximbank áp dụng Ngoài ra, chương cho thấy yếu tố tác động đến việc hạn chế nợ xấu Ngân hàng 37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Theo kết phân tích từ chương 2, em đề xuất số giải pháp để hạn chế nợ xấu, nâng cao công tác quản nợ xấu Ngân Hàng TMCP Eximbank sau: 3.1 Giải pháp quản nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng nội Để nâng cao công tác quản nợ xấu, Eximbank cần xây dựng hồn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng nội Từ liệu tài phi tài chính, kết hợp với nhận định chuyên gia, hệ thống xếp hạng tính dụng nội giúp ngân hàng - Hỗ trợ phê duyệt tín dụng: Cơng cụ hỗ trợ đắc lực việc định cấp tín dụng xác, hiệu - Thực quản trị rủi ro tín dụng: Xếp hạn tín nhiệm công cụ đánh giá mức độ rủi ro khách hàng Nhờ vào nguyên tắc, khung sách, hệ thống xếp hạng tín dụng độc lập để Eximbank đánh giá hiệu trình quản trị rủi ro phận liên quan, bảo đảm việc cấp tín dụng quản phù hợp, tài sản có rủi ro tín dụng nằm giới hạn, thống với tiêu chuẩn thận trọng khả phát rủi ro sớm - Hỗ trợ xác định giá khoản tín dụng: Mức giá chào cho khoản tín dụng phải phù hợp đủ để bồi hồn tổn thất tín dụng Xếp hạn tín dụng phân loại mức độ rủi ro tin cậy để xác định giá cho khoản tín dụng, theo nguyên tắc mức xếp hạn tín nhiệm thấp (rủi ro cao) có mức giá cao ngược lại - Hỗ trợ quản quản trị khách hàng: Mối quan hệ Eximbank khách hàng vào mức độ xếp hạn tín nhiệm khách hàng Những khoản vay có mức độ rủi ro cao, cần kiểm soát, thường xuyên đánh giá, khoản vay có mức độ rủi ro thấp cần theo dõi Những khách hàng có mức độ xếp hạn tín nhiệm cao, ưu quan hệ giao dịch với ngân hàng - Làm trích lập dự phòng: Mỗi khách hàng có mức độ rủi ro tín dụng khác nhau, ngồi việc xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng theo TT02, Eximbank dựa vào cơng cụ xếp hạng tín nhiệm nội bộ, để đánh giá rủi ro khách hàng đưa mức trích lập dự phòng thích hợp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho phép tính tốn, ước lượng tổn thất dự kiến thơng qua xác suất khách hàng không trả nợ (PD), tỷ trọng tổn thất 38 ước tính (LGD) tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ (EAD) - Hỗ trợ quản thông tin theo danh mục tạo báo cáo: Hệ thống xếp hạng tín dụng có nguồn tài ngun phong phú thông tin khách hàng hoạt động kinh doanh, vận hành tảng cơng nghệ cao, chiết xuất thông tin theo danh mục yêu cầu thực báo cáo hiệu 3.1.2 Công tác đào tạo nội Yếu tố người có ý nghĩa quan trọng công việc ngăn ngừa, quản xử nợ xấu phát sinh Eximbank cần phải có đội ngũ nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lực công việc Để đảm bảo Eximbank cần thực hiện: - Thông qua trình sàn lọc hồ sơ, vấn trực tiếp để lựa chọn nhân viên đủ lực, thích hợp cơng việc Những nhân viên có trình độ lực, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật, thẩm định hay định tín dụng cất nhắc, lượng định rủi ro - Trong trình công việc, Eximbank nên thường xuyên tiến hành đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên, giúp họ bổ sung nâng cao kiến thức liên quan vấn đề chuyên môn vấn để đa ngành Việc đào tạo này, Eximbank kết hợp đào tạo nội thuê chuyên gia bên ngoài, đào tạo trực tuyến hay đào tạo tập trung, đa dạng hình thức đào tạo, giúp nhân viên thuận tiện nắm bắt kiến thức Từ kiến thức đào tạo, nhân viên nhận diện, đánh giá rủi ro cách xác Ngồi ra, để kiểm tra lực cán nhân viên, cần có khóa định kỳ kiểm tra kiến thức ngành, đa ngành, kiến thức chuyên môn để đánh giá cán nhân viên - Thường xuyên luân chuyển định kỳ công việc cán nhân viên, không để họ thực hiện, hay quản khách hàng thời gian dài, tránh rủi ro, lợi ích phát sinh Ngồi ra, việc ln chun cán giúp họ phát chéo rủi ro tiềm ẩn có - Đối với nhân viên có lực, để khuyến khích giữ nhân tài, cần có sách khen thưởng, đề bạt phù hợp Đặc biệt, cán nhân viên tham gia xử nợ, áp dụng sách khen thưởng từ tỷ lệ nhỏ phần trăm số nợ xấu mà họ xử lý, nhằm thúc đẩy nhanh trình xử nợ Eximbank - Xây dựng mạng thông tin truyền thông trực tiếp, để tuyên truyền, thông báo rủi ro tiềm ẩn, hay cảnh báo, nhắc nhở rủi ro liên quan đến vấn đề nghiệp vụ tín dụng giúp nhân viên, nhận thức, học hỏi né tránh 39 3.1.3 Khách hàng vay Để đảm bảo đánh giá khách hàng xác cần có việc xây dựng hệ thống xếp hạn tín dụng nội đề cập Thông tin đầu vào hệ thống xếp hạn tín dụng nội đảm bảo thơng tin chuẩn, đáng tin cậy, giúp cho việc xếp hạng khách hàng xác Cán tín dụng phải bám sát nắm rõ thông tin hoạt động sản kinh doanh, tình hình tài , lực quản khách hàng Đảm bảo công tác thẩm định giá khách hàng xác đầy đủ, phận thẩm định giá Eximbank nên tác bạch riêng biệt phận kinh doanh, để tránh trình trạng áp lực doanh số, tốc độ tăng trưởng tín dụng mà nới lỏng cơng tác thẩm định giá Đồng thời, việc tiến hành thẩm định giá tài sản đảm bảo khách hàng nên tiến hành định kỳ tháng/1 lần để khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo giá trị bị sụt giảm Khi kinh doanh yếu tố khách quan xảy khách hàng không tránh khỏi, nhằm hạn chế tác động đến lợi ích Eximbank, Eximbank u cầu khách hàng mua bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm tài sản để hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng 3.1.4 Thanh tra, giám sát tín dụng Cùng với phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng phát triển theo, theo cơng tác kiểm tra, giám sát tín dụng phải tăng cường khơng chất lượng tín dụng suy giảm Kiểm toán nội Eximbank cần tăng cường thực kiểm tra tín dụng thường xuyên chi nhánh/PGD có nợ xấu cao, bên cạnh chuyên đề, kế hoạch đặt trước Đặc biệt, Ngân hàng ngành kinh doanh đặc biệt, có nhiều rủi ro, nhạy cảm biến đổi thị trường Vì vậy, Kiểm tốn nội Eximbank phải thay đổi điều chỉnh quy trình, đánh giá rủi ro kịp thời trước biến đổi Ngồi ra, thời gian tới, kiểm toán nội Eximbank rà sốt vấn đề tồn ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng như: - Rà soát khoản vay chấp bất động sản, tình trạng tài sản - Rà sốt danh mục tín dụng, ý chất lượng tín dụng thuộc ngành nghề có rủi ro cho vay bất động sản, chấp bất động sản, cho vay dự án giao thông BOT - Công tác định giá tài sản chấp việc cập nhật vào hệ thống - Rà sốt khoản cho vay dài hạn có lịch trả nợ bất thường 40 - Tiếp tục rà sốt, hồn thiện quy chế, quy định Eximbank đảm bảo phù hợp với văn pháp luật hành thay đổi mục tiêu kinh doanh Eximbank như: Quy chế cho vay quy định đảm bảo tiền vay, quy chế tài chính… Kết kiểm toán nội đưa đánh giá độc lập với hệ thống kiểm soát nội nhằm cải tiến quy trình, khắc phục, chỉnh sửa Ban điều hành theo dõi, đôn đốc giải dứt điểm khuyến nghị kiểm toán nội để tránh rủi ro đáng tiếc 3.1.5 Nâng cao hiệu hoạt động AMC Như phân tích chương 2, để nâng cao hiệu hoạt động Eximbank AMC, Eximbank AMC cần có chiến lược, chủ động q trình xử tài sản đảm bảo nợ vay, tài sản xiết nợ, tài sản cấn trừ nợ để đẩy nhanh trình thu hồi nợ Xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng, kết nối thông tin với Eximbank, để đánh giá cấu lại nợ, xử tài sản giúp trình xử nợ hiệu 3.2 Kiến nghị công tác quản nợ xấu Eximbank 3.2.1 Kiến nghị quan Thanh tra giám sát ngân hàng Thực tế việc xử nợ thông qua Tòa án thi hành án chậm, trình tự thủ tục phụ thuộc vào ý chí thẩm phán, chấp hành viên, nhiều Cơ quan phối hợp liên quan như: Tài nguyên môi trường, quản đô thị, công an không hỗ trợ tốt Eximbank nên đề nghị Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng có kiến nghị với với quan Nhà nước có liên quan để hỗ trợ công tác thu hồi nợ với khó khăn Eximbank nói riêng TCTD nói chung sau: 3.2.1.1 Về q trình khởi kiện Tòa án - Trường hợp bên vay bên chấp tài sản khỏi nơi cư trú Tòa án nhân dân Tối cao có văn hướng dẫn án tranh chấp Hợp đồng tín dụng, tài sản đảm bảo có cơng chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm hợp pháp, đề nghị Tòa án niêm yết địa cư trú cuối bên vay, bên chấp tuyên xử vắng mặt, phát mại tài sản chấp, thu hồi nợ cho Ngân hàng Sau phát sinh nợ hạn, Eximbank khởi kiện Tòa án, số doanh nghiệp ngưng hoạt động trụ sở đăng ký, tháo dỡ bảng hiệu,….Vì vậy, đề nghị UBND phường hỗ trợ Toà án cấp nhận hồ sơ niêm yết việc hồ giải, xét xử vụ án sở có văn trả lời xác minh Sở Kế hoạch & đầu tư có ghi rõ địa đăng ký trụ sở doanh nghiệp 41 - Trường hợp bên vay, bên chấp nước Nếu Cục Quản Xuất Nhập cảnh có văn trả lời xác minh đương xuất cảnh khỏi Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên xem đương từ bỏ quyền lợi trốn tránh nghĩa vụ trả nợ mình, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cho Toà án địa phương thực niêm yết nơi cư trú cuối đương để xét xử vắng mặt - Trường hợp tài sản chấp thi hành Bản án có hiệu lực, chuyển sang Cơ quan thi hành án để thi hành phát sinh tranh chấp với chủ thể khác Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hỗ trợ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn giải trường hợp này, tài sản chấp Toà án tuyên phát án có hiệu lực pháp luật cho xử không áp dụng điểm d khoản Điều 48, Điều 75 Luật Thi hành án dân sự, cụ thể: Cơ quan thi hành án không Quyết định tạm hoãn thi hành án, tiếp tục kê biên, xử tài sản chấp theo án, Quyết định Tồ án - Trường hợp tòa án chậm giải hồ sơ Bộ Công an hướng dẫn đạo xuống Cơ quan trực thuộc nhận văn Toà án, Ngân hàng đề nghị xác minh nơi cư trú đương sự, quan Công an hỗ trợ ngay, trả lời thời gian chậm 05 ngày kể từ ngày nhận văn yêu cầu xác minh 3.2.1.2 Về trình Thi hành án - Trường hợp Cơ quan thi hành án chậm tổ chức thi hành án + Bộ Tài Ngun & Mơi Trường có văn hướng dẫn, đạo Phòng Tài ngun & Mơi trường,Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thực việc xác minh có văn trả lời cho quan Thi hành án chậm 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị quan thi hành án + Bộ Tài Nguyên & Mơi Trường có văn hướng dẫn, đạo Phòng Tài ngun & Mơi trường, Phòng Quản thị, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hỗ trợ xác nhận nội nghiệp vẽ chậm 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận vẽ Công ty đo vẽ.(tài sản đo vẽ để thực cho việc thi hành án) - Trường hợp chậm bàn giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá Tổng cục thi hành án hướng dẫn Cơ quan thi hành án cấp dưới, đến hạn phải bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá (30 ngày kể từ ngày đấu giá thành) trường hợp người 42 phải thi hành án không tự nguyện bàn giao thời hạn tối đa 03 tháng Cơ quan thi hành án phải lập Hội đồng cưỡng chế, bàn giao tài sản chuyển tiền thu nợ - Trường hợp chủ tài sản xuất cảnh khỏi Việt Nam, định cư nước Bộ Tư Pháp ban hành văn hướng dẫn cụ thể trường hợp đương xuất cảnh, định cư nước (xác định địa nước ngoài, khơng xác định địa nước ngồi) Để đẩy nhanh tốc độ xử nợ xấu hệ thống ngân hàng, Eximbank kiến nghị: tài sản chấp hợp pháp ngân hàng, có án có hiệu lực pháp luật tuyên phát ưu tiên thu hồi nợ cho Ngân hàng, kiến nghị Bộ Tư Pháp ban hành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn: cho niêm yết việc thi hành án địa cuối chủ tài sản Việt Nam, tiến hành kê biên, phát tài sản chấp theo án Tòa - Trường hợp chuyển nhượng tài sản bán đấu giá tài sản qua thi hành án mà có phần diện tích xây dựng ngồi chủ quyền Bộ Tài ngun Mơi trường cho phép người trúng đấu giá hoàn tất thủ tục pháp sang tên cơng trình xây dựng đất diện tích đất ngồi giấy chứng nhận quyền sử dụng vào Hợp đồng mua đấu giá tài sản 3.2.1.3 Trường hợp nhận tài sản cấn trừ nợ vay mà tài sản bất động sản có phần diện tích đất nơng nghiệp Khi TCTD nhận cấn trừ nợ vay mà tài sản có phần diện tích đất nơng nghiệp TCTD khơng phải lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà nhận theo trạng chuyển nhượng tài sản theo trạng Trường hợp TCTD muốn sử dụng vào nhu cầu hoạt động (mở điểm giao dịch, làm nhà kho …) thực việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định 3.2.1.4 Thủ tục khởi kiện, thi hành án khoản nợ bán cho VAMC - Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn: Tòa án nhân dân cấp chấp thuận Hợp đồng ủy quyền cua VAMC cho đại diện theo pháp luật Eximbank đại diện theo pháp luật Eximbank ủy quyền lại cho cán Ngân hàng ký Đơn khởi kiện, thi hành án, tham gia tố tụng, thi hành án khoản nợ bán cho VAMC để tránh ách tắc hồ sơ kéo dài - Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn cho Tòa án nhân dân, quan thi hành án cấp chấp thuận việc TCTD tiếp tục kế thừa việc khởi kiện, 43 thi hành án theo hợp đồng ủy quyền VAMC mà bắt đầu lại thủ tục khởi kiện ban đầu 3.2.2 Kiến nghị VAMC - Hạn chế việc mua nợ xấu trái phiếu đặc biệt, VAMC nên có lộ trình tăng vốn điều lệ để tăng lực tài việc mua bán nợ xấu theo giá thị trường Đối với khoản nợ mua trái phiếu đặc biệt, VAMC cần phân loại theo khoản nợ tài sản đảm bảo để phát mại cho nhà đầu tư nước quốc tế VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường, tạo tính khoản cho Eximbank công tác quản xử nợ xấu - VAMC nâng cao vai trò chủ nợ, tăng cường trách nhiệm hỗ trợ Eximbank trình xử nợ, khơng đơn quản danh mục hồ sơ nợ xấu Ngoài ra, VAMC cần hoàn thiện sở pháp lý, để tự xử tổ chức tín dụng, với tư cách chủ nợ VAMC có quyền xử tài sản đảm bảo qua phát mãi, khởi kiện, tái cấu nợ… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Báo cáo tài kiểm tốn Eximbank từ giai đoạn 2010 đến 2016 Báo cáo tài VAMC năm 2016 Báo cáo thường niên Eximbank 2010 đến 2016 Eximbank cho vay cá nhân 4.000 tỷ lãi suất 6.5%, https://tuoitre.vn/eximbank-chovay-ca-nhan-4000-ty-lai-suat-tu-65-1170627.htm Nguyễn Hiền, 2017, chứng khốn hóa khoản nợ để phát triển thị trường mua bán nợ tập trung http://www.baohaiquan.vn/Pages/Chung-khoan-hoa-cac-khoan-no-de-phattrien-thi-truong-mua-ban-no-tap-trung.aspx Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2015), Thông tư 02/2013/TT-NHNN thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 19/2013/TT-NHNN thông tư quy định việc mua, bán xử nợ xấu công ty quản tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Nguyễn Viết Hồng, (2016) “Hạn chế xử nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội Phạm Đình Trung, (2014) “Giải pháp phòng ngừa xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Đại Dương”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tiếng anh Dmitrios Anastiou, 2017, Management and resolution methods of non- performing loans: a review of the literature Nguyễn Anh Dũng, 2014, Case study in Vietnam: causes, consequences, and effects Titus Lucy wanjira, 2010, the relationship between non-performing loans management practices and fiancial performance of commercial banks in kenya PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỎNG VẤN STT Tên Nguyễn Văn Hên Lê Bạch Mai Lê Minh Trí Trương Hồng Tín Nguyễn Thị Hải Vân Chức vụ phòng ban Giới tính Năm cơng tác Chun viên cao cấp xử nợ Nam 14 Trưởng phòng xử tranh chấp Nữ 18 Chuyên viên cấp I AMC Nam 15 Tổ trưởng VAMC Nam 10 Tổ trưởng quản rủi ro tín dụng Nữ 11 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị Tôi sinh viên cao học Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, thực đề tàiQuản nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam”, mong anh/chị dành chúc thời gian hỗ trỡ tơi cơng việc điền phiếu điều tra khảo sát Việc trả lời anh/chị có ý nghĩa thiết thực cho nghiên cứu giúp ích việc áp dụng thực tiễn công tác quản nợ xấu Eximbank Tôi cam đoan, thơng tin cá nhân anh/chị hồn tồn bảo mật PHẦN I: THÔNG TIN NHÂN ĐƯỢC KHẢO SÁT Tên Phòng/Ban cơng tác:………………………………………………… Thuộc Hội sở chính/chi nhánh ………………………………… Người trả lời khảo sát: ……………………………………………………………… Chức danh: ………………………………………………………………………… Nghiệp vụ chuyên trách: …………………………………………………………… Số năm kinh nghiệm: ………………………………………………………………… Điện thoại (di động):……………………….Email: PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào phần nội dung mà anh/chị cho 1- Hồn tồn khơng đồng ý; – khơng đồng ý lắm; – Bình thường; – Đồng ý; – Rất đồng ý Những yếu tố sau ảnh hưởng đến việc hạn chế nợ xấu phát sinh: Câu Nội dung Đánh giá hỏi Yếu tố quản trị ngân hàng Bố trí nhân độc lập phận nghiệp vụ: phận cho vay thẩm định hồ sơ,bộ phận tiếp nhận hồ sơ phận định cho vay Có hệ thống đánh giá, xếp loại khách hàng Thanh tra, giám sát Việc tra, giám sát Ngân hàng thường xuyên giúp hạn chế nợ xấu Eximbank Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng chặt chẽ Cơ cấu cho vay hợp lý, quy trình nghiệp vụ dễ nắm bắt đáp ứng nhu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Nguồn nhân lực Trình độ cán nhân viên Eximbank đáp ứng yêu cầu, có tư cách đạo đức, thái độ làm việc tốt, thường xuyền trau dồi, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Khách hàng vay Thông tin liệu cung cấp đầy đủ cho ngân hàng, phương án sử dụng vốn mục đích, phương án trả nợ vốn vay khách hàng khả quan, thực đầy đủ hạn Môi trường kinh tế, xã hội pháp Các quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro Ngân hàng nhà nước ban hành đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng, Chính sách điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát huy hiệu PHẦN III: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI KHẢO SÁT ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Người tham gia khảo sát (Ký tên) XIN CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ THỰC HIỆN KHẢO SÁT ... trạng quản lý nợ xấu nhân tố tác động đến quản lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chương 3: Giải pháp kiến nghị quản lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CHƯƠNG 1: GIỚI... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 37 3.1 Giải pháp quản lý nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 37 3.1.1 Hoàn thiện hệ... rơi vào diện cảnh báo 1.2 Lý thuyết quản lý nợ xấu 1.2.1 Khái niệm quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Theo Ủy Ban Basel, quản lý nợ xấu hiểu sau: Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại trình xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam , Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay