Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã đông hưng, huyện tiên lãng hải phòng

114 2 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Thị Hạ Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN ĐÔNG HƯNG, HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Thị Hạ Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Hạ Mã sinh viên : 1412304020 Lớp : MT1801Q Chuyên ngành : Quản tài nguyên môi trường Tên đề tài : Đánh giá trạng sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu trạng quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng - Đánh giá trạng quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng - Định hướng đề xuất giải pháp sử dụng quản bền vững nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên LãngHải Phương pháp thực tập - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Nguyễn Thị Hạ ThS Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Được phân công quý thầy cô Khoa Môi trường, trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, sau gần ba tháng thực tập em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá trạng sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng huyện Tiên Lãng Hải Phòng” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em nhận giúp đỡ tận tình nhiều tổ chức cá nhân Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo – Ths Nguyễn Thị Mai Linh, người nhiệt tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn em suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể Q thầy trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, Q thầy khoa Môi trường dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bạn sinh viên lớp MT1801Q động viên, giúp đỡ em q trình làm khóa luận Mặc dù em cố gắng để thực đề tài cách tốt nhất, kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên nội dung báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy cô giáo bạn để báo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Hạ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐÔNG HƯNG HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG 1.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế hội Đơng Hưng huyện Tiên Lãng Hải Phòng 1.1.1 Vị trí địa 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 1.1.2.1 Loại hình mơi trường ven biển 1.1.2.2 Thời tiết - khí hậu 1.1.2.3 Thủy triều – bãi triều 1.1.2.4 Tài nguyên thủy hải sản 1.1.2.5 Các loại tài nguyên khác 1.2 Điều kiện kinh tế - hội 1.3 Tình hình sở hạ tầng 1.4 Giá trị kinh tế - hội việc sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên LãngHải Phòng 1.4.1 Các lợi ích sinh kế hỗ trợ rừng ngập mặn vùng ven biển 1.4.2 Các lợi ích hội khác rừng ngập mặn vùng ven biển 12 1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế- hội Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 15 CHƯƠNG : HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN ĐÔNG HƯNG HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG 16 2.1 Hệ sinh thái vùng ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng .16 2.1.1 Hiện trạng sử dụng hệ sinh thái rừng ngập mặn nguồn tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 16 2.1.1.1 Hiện trạng hệ sinh thái vùng ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 16 2.1.1.2 Hiện trạng bãi triều nguồn lợi thủy hải sản 19 2.1.1.3 Hiện trạng nuôi trồng thủy hải sản đầm 20 2.1.1.5 Hiện trạng sử dụng bãi triều mặt nước biển ven bờ địa bàn Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 24 2.1.1.6 Hiện trạng sử dụng đầm tôm phương pháp nuôi thâm canh, bán thâm canh quảng canh 26 2.1.2 Tình hình quản Nhà nước tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 28 2.1.2.1 Lịch sử quản tài nguyên ven biển 28 2.1.2.2 Hệ thống quản bảo vệ rừng ngập mặn địa bàn Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 31 2.1.2.3 Hệ thống quản quyền sử dụng bãi triều ven biển 32 2.1.2.4 Hệ thống quản quyền sử dụng vùng đánh cá khác 32 2.1.2.5 Hệ thống quản quyền sử dụng đầm từ rừng ngập mặn 34 2.1.3 Tình hình thực nội dung quản nhà nước việc sử dụng tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 34 2.1.4 Ban hành văn pháp luật quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên ven biển 35 2.1.5 Tình hình giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 35 2.2 Đánh giá chung tình hình quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 36 2.3 Những thách thức việc quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên LãngHải Phòng 37 2.3.1 Thách thức quản rừng ngập mặn 37 2.3.2 Thách thức quản sinh kế tạo thu nhập 38 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN ĐÔNG HƯNG HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG 40 3.1 Định hướng chung 40 3.2 Tăng cường thực nội dung quản Nhà nước 40 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng 41 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 43 Kết luận 43 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Trang 38 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Các thách thức việc quản sinh kế tạo thu nhập sản lượng khai thác tự nhiên giảm dần nhiều có nhiễm mơi trường, nguồn nước sơng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giống giảm diện tích rừng ngập mặn Các thách thức cần nỗ lực chung tất bên liên quan từ đầu nguồn, phủ trung ương, thành phố thực thi sách phù hợp để đảm bảo việc xử nước thải, rác thải vào dòng sơng đổ biển nên tổ chức chương trình vận động người dân tham gia nhằm nâng cao ý thức việc thu gom rác thải, không vứt rác bừa bãi giữ gìn mơi trường sống từ tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương nhu cầu bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước sông Trong năm qua, Đơng Hưng thực hồn thiện tốt tiêu chí đặt song, nhiều bất cập cần phải khắc phục Diễn biến khí hậu ngày khắc nghiệt, dân số tăng không đáp ứng đủ sinh kế, cơng tác quản quyền địa phương lỏng lẻo, người dân hạn chế kiến thức, nạn chặt phá rừng xảy với mục đích cá nhân Việc đưa giải pháp nhằng khắc phục đồng thời tạo tiền đề vững cho kinh tế Đông Hưng, huyện Tiên LãngHải Phòngquan trọng Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 39 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN ĐÔNG HƯNG HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG Quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biểnquan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại với Trong việc phân tích, đánh giá thực trạng quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển địa bàn Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cơng tác quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển địa bàn có mặt tích cực số tồn tỷ lệ người dân sử dụng diện tích để ni trồng, đánh bắt thủy hải sản phương pháp, công cụ khác phân bố khơng đều, số trường hợp sử dụng sai mục đích, khai thác q mức cho phép Cơng tác quản tài nguyên ven biển chưa thực chặt chẽ, chưa đồng bộ, điều dẫn đến việc sử dụng tài nguyên ven biển chưa tuân thủ theo pháp luật Xuất phát từ tình hình thực tế đó, cần có định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển địa bàn 3.1 Định hướng chung Trong năm tới cần khai thác, sử dụng triệt để, tiết kiệm, có hiệu nguồn tài nguyên ven biển đặc biệt tài nguyên rừng ngập mặn địa bàn Tổ chức hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người dân có thêm kiến thức, hiểu tầm quan trọng rừng ngập mặn việc bảo vệ sống người dân mùa mưa bão nơi ni dưỡng lồi thủy hải sản có giá trị kinh tế cao Từ sở nhận thức vậy, người dân có ý thức việc trồng bảo vệ khu rừng ngập mặn 3.2 Tăng cường thực nội dung quản Nhà nước + Lập, quản hồ sơ cho thuê diện tích phục vụ mục đích ni trồng thủy sản Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG Quy hoạch, kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên ven biển huyện Tiên lãng nói chung tài nguyên rừng ngập mặn có địa bàn Đơng Hưng nói riêng + Các chủ hộ cần phải đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trước tiến hành nuôi trồng thủy sản Các hộ dân đánh bắt pháp khai thác vùng diện tích quy hoạch tránh tình trạng lấn chiếm xảy tranh chấp với hộ khác Thực nghiêm túc xử phạt nặng hành vi khai thác trái phép, vi phạm pháp luật để nâng cao ý thức người dân địa phương Ngồi cần phải có kế hoạch tập huấn cho cán nhằm cung cấp thêm kiến thức quyền quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển tài nguyên RNM để từ áp dụng cách triệt để hiệu khắc phục tình trạng khai thác trái phép rừng ngập mặn nâng cao ý thức người dân 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng Hai loại hình hợp đồng cho thuê đất làm đầm nuôi trồng hải sản UBND cấp khác nhau, huyện địa bàn Các thời hạn hợp đồng khác theo cách hiểu người sử dụng từ hợp đồng, định giao đất cũ từ 50 năm (sổ đỏ), 27, 20 năm, năm việc quản hợp đồng riêng biệt Việc ký kết hợp đồng giao đất hay thuê đất theo Luật Đất đai 45/2013/QH13 Thông tư 09/2013/TT-BTNMT tiến hành UBND huyện mà cần tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân sử dụng đầm hiểu hợp tác Cần thống mơ hình quản bảo vệ rừng ngập mặn bãi triều huyện Tiên Lãng UBND huyện Tiên Lãng tích cực thực Nghị định 119/2016/NĐ-CP việc ban hành công văn 36/UBND-NN UBND huyện Tiên Lãng tăng cường biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn ven sông, ven biển để khẳng định trách nhiệm quản UBND rừng ngập mặn ven biển bên liên quan Phòng NN PTNT huyện, đồn Biên phòng Vinh Quang, Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 41 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Ban Qn huyện Hiện chưa thành lập đội bảo vệ rừng ngập mặn mà giao trách nhiệm cho lực lượng dân quân tự vệ, công an theo định số 17/2015/QĐ-TTg Việc bàn giao cần định UBND huyện, quyền lợi trách nhiệm việc bảo vệ rừng ngập mặn Vai trò lực lượng biên phòng việc bảo vệ rừng ngập mặn cần làm rõ chưa có cơng văn thức việc Vai trò tham gia cộng đồng dân cư việc bảo vệ quản rừng ngập mặn cần phát huy Việc khai thác nguồn lợi hải sản cạn kiệt cần xây dựng quy định không cắm đăng, lưới dày quanh năm hay đánh bắt có tính hủy diệt điện mùa sinh sản loại hải sản tháng 4, tháng hàng năm cần thảo luận thực để bảo tồn loài hải sản Phân định rõ khu vực đánh bắt thuyền tay với quy hoạch ni ngao diện tích 210 bãi triều mặt nước Vẫn tồn vài xung đột lợi ích người dân đánh bắt thuyền người dân nuôi ngao, cắm đăng, đánh bắt tay mức độ thấp Xây dựng quy hoạch đồ không gian nhằm quản việc sử dụng tài nguyên ven biển bền vững thực đến năm 2025 2030 Trong giai đoạn chờ phê duyệt, việc chuẩn bị lựa chọn hay nghiên cứu thực quy hoạch dự án quay đê lấn biển quy hoạch cảng hàng không quốc tế huyện Tiên Lãng cần thiết Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian nghiên cứu đề tài với việc thu thập số liệu, rút số kết luận sau : Về công tác quản nguồn tài nguyên ven biển Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng : Cùng với phát triển kinh tế - hội, công tác quản tài nguyên ven biển địa bàn Đông Hưng dần vào ổn định thực tốt nội dung quản Nhà nước tài nguyên ven biển nhiên tồn số mặt yếu cơng tác quản Việc lập kế hoạch cho việc khai thác sử dụng tài nguyên ven biển chưa quan tâm mức, chưa sát với thực tế địa phương Việc thực thi pháp luật lỏng lẻo, để xảy trường hợp chặt phá rừng trái phép Trong công tác tuyên truyền pháp luật quản sử dụng nguồn tài nguyên ven biển có thực chưa kịp thời sâu rộng nhân dân Nhìn chung cơng tác quản tài nguyên ven biển địa bàn đạt thành đáng kể, song bên cạnh số tồn yếu cần khắc phục thời gian tới để công tác quản ngày hồn thiện Về tình hình sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Đông Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng : Nhìn chung, nguồn tài nguyên ven biển có địa bàn Đơng Hưng, huyện Tiên Lãng Hải Phòng người dân trọng chăm sóc khai thác triệt để có hiệu đặc biệt tài nguyên rừng ngập mặn Rừng ngập mặn không nơi sinh sống lồi thủy hải sản có giá trị kinh tế cao mà có vai trò đặc biệt quan trọng bảo vệ người dân mùa mưa bão hàng năm Vậy nên việc trồng rừng bảo vệ rừng cần thiết Tuy nhiên số cá nhân chưa nhận tầm quan trọng rừng ngập mặn nghĩ đến lợi Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 43 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG ích thân mà xảy nhiều vụ chặt phá rừng trái phép địa bàn Như quan Ban ngành cần phải vào cuộc, thắt chặt pháp luật, xử nghiêm hành vi vi phạm làm gương cho người đân đồng thời nâng cao ý thức người dân việc bảo vệ tài nguyên ven biển nói chung tài nguyên RNM nói riêng Kiến nghị Để việc quản sử dụng nguồn tài ngun ven biển Đơng Hưng có hiệu hơn, xin đưa số kiến nghị sau: + Đối với Nhà nước: Cần tạo hành lang pháp thơng qua sách, văn pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân + Đối với cấp quyền: Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện xét duyệt quy hoạch tổng thể chi tiết kế hoạch sử dụng tài nguyên ven biển năm + Đối với quyền cấp xã: Tuyên truyền phổ biến sâu rộng thường xuyên pháp luật cho người dân nhằm nâng cao hiểu biết quy định đồng thời cán cần tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức trình độ luận để xử vướng mắc cho người dân + Đối với người dân: Cần hưởng ứng tích cực chương trình tổ chức địa bàn xã, trao đổi đưa ý kiến để quyền địa phương đáp ứng nhu cầu đưa phương án giải tốt cho người dân Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Quang Sơn, 2006, Diễn biến vùng cửa sông ven biển đồng sông Hồng năm đầu vận hành cơng trình thủy điện Hòa Bình, 11 trang, Trung tâm Viễn thám Geomatic, Viện Địa chất 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, Phạm Thế Thư Viện Tài ngun Mơi trường Biển Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển T11 (2011) Số Tr57-52 Các giá trị sử dụng mang lại từ hệ sinh thái rừng ngập mặn Tiên Lãng, Hải Phòng Hội thảo đánh giá nguồn tài nguyên ven biển (PCRA) Đông Hưng ngày 17-18/04/2017 Phan Nguyên Hồng, Phan Hồng Anh Ban nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn(MERD/CRES) http://www.cres.edu.vn/ vi/gioithieu/cac-nhomnghien-cuu/nghien-cuh-sinh-thai-rng-ngpmn.html Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tiên Lãng-thành phố Hải Phòng (kèm theo QĐ 493/QĐ-UBND Tp Hải Phòng) Chương trình chủ trương sử dụng đất, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển, mặt nước theo QĐ 327/1992/HĐBT, đến năm 1997 phủ quết định 661/1997 trồng triệu rừng Haiphong Climate Guide, Retrieved August 2012 http://thoidai.com.vn/ba n-nam-chau/wvi-cungtien-lang-hai-phongchong-bien-doi-khi- hau_t114c34n42473 https://vnexpress.net/tin -tuc/thoi-su/rung-ngapman-o-hai-phong-bichat-pha-3545715.html Sinh viên: Nguyễn Thị Hạ - MT1801Q Trang 45 ... sử dụng nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng - Định hướng đề xuất giải pháp sử dụng quản lý bền vững nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng – Hải. .. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN XÃ ĐƠNG HƯNG HUYỆN TIÊN LÃNG HẢI PHỊNG 2.1 Hệ sinh thái vùng ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng Các lồi hải. .. đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu trạng quản lý sử dụng nguồn tài nguyên ven biển xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng - Đánh giá trạng quản lý sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã đông hưng, huyện tiên lãng hải phòng , Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã đông hưng, huyện tiên lãng hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay