Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi newhope đình vũ hải phòng

75 12 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Lê Thị Phương Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Kim Dung HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI NEWHOPE- ĐÌNH VŨ- HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Lê Thị Phương Giáo viên phụ trách: TS.Nguyễn Thị Kim Dung HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Lê Thị Phương Mã SV : 1412301014 Lớp Ngành : Môi Trường : MT1801Q Tên đề tài: Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Tìm hiểu nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng - Đánh giá trạng mơi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewhopeĐình Vũ- Hải Phòng - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, phân tích tài liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khóa luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: Họ tên : Nguyễn Thị Kim Dung Học hàm, học vị : Tiến Sĩ Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày … tháng … năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp Đã giao nhiệm vụ đề tài tốt nghiệ p Sinh viên Người hướng dẫn Lê Thị Phương TS Nguyễn Thị Kim Dung Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp): Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Dung PHIẾU NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp so với nội dung đề ra: Cho điểm cán phản biện (ghi số chữ): Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Môi trường Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đồng ý giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung em thực đề tài “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” Em xin chân thành cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn, giảng dạy em suốt trình học tập, rèn luyện Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Mặc dù cố gắng để hoàn thành đề tài cách hoàn chỉnh nhất, song tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên em tránh khỏi thiếu xót định mà thân chưa thấy Em mong nhận góp ý quý thầy để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, Ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Lê Thị Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chung ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi 1.2 Tổng quan nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng 1.2.1 Các hạng mục cơng trình nhà máy 1.2.2 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu nhà máy 1.2.3 Quy trình sản xuất nhà máy sản xuất loại thức ăn chăn ni Newhope- Đình 11 1.2.4 Nguồn phát sinh chất thải trình hoạt động nhà máy .16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI NEWHOPE- ĐÌNH VŨ- HẢI PHỊNG 18 2.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí 18 2.1.1 Môi trường khơng khí xung quanh 18 2.1.2 Mơi trường khơng khí khu vực sản xuất 21 2.2 Hiện trạng môi trường nước 30 2.2.1 Nước mưa chảy tràn 31 2.2.2 Nước thải 31 2.3 Hiện trạng chất thải rắn 35 2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 35 2.3.2 Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất 35 2.3.3 Chất thải nguy hại 36 2.4 Đánh giá chung trạng môi trường nhà máy 37 2.4.1 Mơi trường khơng khí 37 2.4.2 Môi trường nước 38 2.4.3 Chất thải rắn 38 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI NEWHOPEĐÌNH VŨ- HẢI PHỊNG 40 3.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 40 3.1.1 Biện pháp nhà máy thực 40 3.1.1.1 Đối với mơi trường khơng khí 40 3.1.1.2 Đối với môi trường nước 43 3.1.1.3 Đối với chất thải rắn 48 3.1.2 Biện pháp đề xuất 49 3.1.2.1 Biện pháp quản lý chung 49 3.1.2.2 Đối với mơi trường khơng khí 50 3.1.2.3 Đối với môi trường nước 53 3.2 Biện pháp phòng chống, ứng phó cố 54 3.2.1 Biện pháp nhà máy thực 54 3.2.1.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ 54 3.2.1.2 Biện pháp phòng chống cố lò 55 3.2.1.3 Các biện pháp an tồn hóa chất 56 3.2.2 Biện pháp đề xuất 57 3.2.2.1 Một số biện pháp xử lý cố thiết bị xử lý môi trường 57 3.2.2.2 Các biện pháp phòng chống cố ngộ độc thực phẩm cho cán công nhân viên nhà máy 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” mặt lớp cặn, lưu lượng dòng thải, thời gian lưu nước tương ứng, tải trọng chất bẩn, hàm lượng chất dinh dưỡng, hệ số khơng điều hòa lưu lượng tối đa Hiệu xử lý làm bể tự hoại đạt từ 30- 50 % tính theo BOD 50- 70 % cặn lơ lửng (TSS) + Cấu tạo bể tự hoại: Hình 3.4 Mặt cắt bể tự hoại ngăn có Nhà máy có bể tự hoại ngăn tích m 3/bể Bể xây vị trí sau phòng bảo vệ, sau nhà ăn khu nhà vệ sinh cho công nhân Sinh viên: Lê Thị Phương 46 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Nước thải nhà bếp xử lý qua bể tách dầu mỡ Nguyên lý hoạt động bể tách dầu mỡ sau: Nước thải từ nhà ăn, nhà bếp, chậu rửa bát đĩa nhà máy chứa lượng dầu, mỡ tương đối lớn đưa vào ngăn chứa thứ thông qua sọt rác thiết kế bên trong, cho phép giữ lại chất bẩn loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay loại tạp chất khác, … có nước thải Sau nước thải sang ngăn thứ hai, thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu lên mặt nước Còn phần nước sau mỡ dầu tách lại tiếp tục xuống đáy bể chảy Lớp dầu mỡ tích tụ tạo lớp váng bề mặt nước Định kỳ công nhân phụ trách xả van để loại bỏ lớp dầu mỡ Hình 3.5 Cấu tạo bể tách mỡ có Sinh viên: Lê Thị Phương 47 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” 3.1.1.3 Đối với chất thải rắn a Đối với chất thải sinh hoạt Hiện tại, toàn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhà máy kiểm soát, thu gom đảm bảo yêu cầu Nhà máy trang bị thùng chứa rác thải để thu gom, lưu chứa chất thải rắn đặt khu vực nhà ăn Cuối ngày công nhân vệ sinh thu gom khu tập kết rác thải tập trung nhà máy, khu tập kết chất thải sinh hoạt bên cạnh kho chứa CTNH có kích thước rộng m, sâu 3,5 m, diện tích 14 m 2, hợp đồng với Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị Hải Phòng thu gom xử lí b Đối với chất thải rắn từ hoạt động sản xuất Hiện tại, quy trình thu gom, quản lý, lưu trữ, vận chuyển, xử lý thải bỏ chất thải sản xuất thực sau: - Nguồn thải từ tro trấu có giá trị sản xuất nông nghiệp (sử dụng tro trấu cải tạo đất, làm giá thể việc ươm giống trồng, làm chất độn việc chế biến phân hữu tính chất tơi xốp, …), nhà máy thu gom, để nguội tự nhiên, sau phun nước làm ẩm, giảm bụi dùng xẻng xúc vào bao, tập kết kho chứa chất thải cơng nghiệp chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu thu mua phục vụ hoạt động ươm, trồng - Bao bì đựng nguyên liệu bao bì sản phẩm lỗi thải loại thu gom tập kết kho chứa nhà máy, sau chuyển giao cho Công ty TNHH môi trường Anh Vinh để thu gom, tái chế - Bùn thải từ bể phốt, hệ thống nước hợp đồng với Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị Hải Phòng nạo vét, xử lý định kỳ c Đối với chất thải nguy hại Quy trình thu gom, quản lý, lưu trữ, vận chuyển, xử lý thải bỏ chất thải nguy hại nhà máy thực sau: Sinh viên: Lê Thị Phương 48 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Toàn CTNH phát sinh nhà máy thu gom, vận chuyển xử lý Công ty cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh (Lô 62.82, đường An Dương Vương, khu đô thị Nam Cường, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tới thu gom, chuyển, xử lý - CTNH phân loại nguồn khơng để lẫn với chất thải khác, sau thu gom vào thùng chứa cứng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước 30 cm chiều, in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ phai màu, đặt kho chứa CTNH - Kho lưu trữ CTNH bố trí sát tường bao phía Tây Bắc nhà máy, có gian, gian có kích thước rộng 2m x 3,5m, diện tích 7m2 Kho xây dựng kiên cố, có mái che tơn mạ màu, có dán biển báo CTNH, có cao độ đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn khu vực lưu giữ CTNH thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngồi vào, có trang bị bình chữa cháy, có dán nhãn loại CTNH - Nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewHopeĐình Hải Phòng đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (mã số quản lý CTNH 31.000450.T) với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng số 66/2015/SĐK- STNMT, cấp lần đầu ngày 30/05/2011, cấp lại lần ngày 16/04/2015 3.1.2 Biện pháp đề xuất 3.1.2.1 Biện pháp quản lý chung Trong giai đoạn tương lai, giải pháp quản lý chung giữ vai trò quan trọng giảm thiểu nhiễm nên nhà máy cần thực quản lý nghiêm ngặt có hệ thống: - Thực nguyên tắc đảm bảo an tồn lao động vệ sinh mơi trường, bảo đảm giảm thiểu tác động đến môi trường; Sinh viên: Lê Thị Phương 49 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Thực nghiêm nguyên tắc đảm bảo an toàn trình sản xuất; - Bảo trì, bảo hành kiểm tra thiết bị theo định kỳ; - Mọi thiết bị phải vận hành theo quy định; - Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định; Giải pháp quản lý nội vi thật tốt giải pháp sản xuất đơn giản, khơng cần cần chi phí mang lại hiệu không nhỏ cải thiện hiệu sản xuất, giảm thiểu chất thải phát sinh góp phần tạo nên mơi trường phát triển bền vững nhà máy 3.1.2.2 Đối với mơi trường khơng khí a Đối với bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện lại, vận chuyển Khí thải phương tiện giao thơng khí thải đốt nhiên liệu dầu, xăng Thành phần chủ yếu khí thải gồm: khói, bụi, SO 2, NO2, CO, Để giảm thiểu nhiễm gây khí thải phương tiện giao thông vận tải, nhà máy cần áp dụng giải pháp sau: - Các phương tiện bốc dỡ, xe vận chuyển thuộc tài sản nhà máy bảo dưỡng định kỳ, vận hành trọng tải sử dụng nhiên liệu có nồng độ lưu huỳnh thấp để giảm thiểu lượng khí thải phát sinh từ phương tiện - Tập kết vật liệu nơi quy định, không để phát tán bụi gây ảnh hưởng mơi trường khơng khí xung quanh - Khi bốc xếp nguyên nhiên liệu, công nhân trang bị bảo hộ lao động cá nhân: quần áo bảo hộ, giày, găng tay, trang, để giảm thiểu ảnh hưởng bụi tới sức khỏe - Thường xuyên phun nước sân, đường nội nhằm giảm khả phát tán bụi vào khơng khí, hạn chế gây nhiễm mơi trường khơng khí xung quanh - Giới hạn tốc độ phương tiện lưu thông nhà máy Sinh viên: Lê Thị Phương 50 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Chăm sóc, trì diện tích xanh có nhằm giảm thiểu tiếng ồn, nồng độ bụi, khí thải tăng tính mỹ quan cho nhà máy b Đối với bụi, khí thải từ hoạt động lò Để tăng hiệu trình xử lý bụi khí thải lò hơi, giảm thiểu bụi trình tháo dỡ, vệ sinh thiết bị lọc, nhà máy nên sử dụng công nghệ xử lý bụi khí thải xyclon ướt thay hệ thống xyclon khô điều chỉnh việc cấp liệu khơng khí đầu vào giúp cho phản ứng cháy trấu khơng khí diễn hồn tồn, làm giảm khả phát thải CO Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý bụi xyclon ướt sau: Quạt hút Khí bẩn Máy bơm nước Hình 3.6 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò xyclon ướt Sinh viên: Lê Thị Phương 51 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” Mơ tả cơng nghệ: Dòng khí thải lẫn tro bụi dẫn vào xyclon theo đường ống dẫn khí thải lắp theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng cyclon tạo thành chuyển động xoáy ốc bên xyclon Tại xyclon, dòng chuyển động xốy ốc, tác dụng lực ly tâm, phần tro bụi chuyển động dần phía thành thiết bị, va chạm với thành thiết bị rơi xuống Phần bụi lại theo dòng nước phun từ đầu ống phân phối nước dạng phun sương, theo dòng nước xuống đáy thiết bị Q trình này, khí thải có khơng khí hấp phụ vào hạt bụi ẩm dòng nước, theo nước, bụi xuống bể thu, đồng thời giúp giảm nhiệt độ khói thải Bụi thu hồi dạng bùn đáy bể thu Khí khỏi thiết bị qua ống phóng khơng Sau q trình lắng bùn, nước chảy sang bể chứa tuần hoàn sử dụng lại Với công suất xử lý hệ thống, nước cấp bổ sung hàng ngày với khối lượng khoảng m3 bổ sung cho trình bay Bùn thải thu gom định kỳ đơn vị có chức Với hệ thống xử lý khói bụi xyclon ướt đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn không gây ô nhiễm môi trường c Đối với khí thải từ máy phát điện dự phòng Nhà máy nên áp dụng giải pháp sau: - Sử dụng máy phát điện có lọc khí thải - Sử dụng nhiên liệu với thiết kế động cơ, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp Kiểm tra, bảo trì thay chi tiết hư hỏng định kỳ tháng/lần d Đối với tiếng ồn Để giảm thiểu tiếng ồn, nhà máy cần: Sinh viên: Lê Thị Phương 52 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Định kỳ kiểm tra, bôi trơn chi tiết máy, động máy móc, thiết bị, … thường xuyên theo dõi độ cân máy móc thiết bị, độ mài mòn, dung sai lắp đặt phận khí để tiến hành sửa chữa thay kịp thời - Đối với máy gây chấn động lớn, ý đến móng đặt máy đặt máy bệ đỡ bê tông mác cao có phận giảm chấn cao su, đặt máy bệ bê tông riêng biệt, không liên kết vào khung sàn nhà để tránh rung động phát sinh tiếng ồn - Nhà máy bố trí ca kíp làm việc hợp lý, thay đổi luân phiên, không để công nhân có thời gian tiếp xúc với tiếng ồn thời gian liên tục tiếng - Trang bị quần áo bảo hộ lao động hệ thống bịt tai cho công nhân, thực chế độ an tồn lao động - Bố trí hợp lý khu vực nhà xưởng khu vực văn phòng làm việc - Đảm bảo diện tích trồng xanh xung quanh nhà máy đạt 20% - Các thiết bị có khả gây ồn lớn máy nghiền, máy trộn có máy giảm âm gắn kèm - Đối với tiếng ồn máy phát điện: đảm bảo máy phát điện đặt phòng kín cách âm suốt q trình vận hành 3.1.2.3 Đối với mơi trường nước Nhà máy thực số biện pháp sau: - Nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước cán công nhân viên; sau ca làm việc, người quản lí cần kiểm tra lại van nước - Bảo dưỡng tốt hệ thống cấp nước, làm kín điểm rò rỉ nước - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lò - Nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa, nước thải - Nạo hút định kỳ bùn thải hệ thống bể phốt Sinh viên: Lê Thị Phương 53 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” 3.2 Biện pháp phòng chống, ứng phó cố 3.2.1 Biện pháp nhà máy thực 3.2.1.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ  Phương án phòng ngừa cố - Đối với cơng trình phòng cháy chữa cháy, nhà máy Công an thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận nghiệm thu PCCC số 216/NT-PCCC ngày 30/8/2007 - Tủ báo cháy trung tâm có khả trì hiệu nguồn dự phòng thời gian kể từ nguồn điện cung cấp - Trang bị thiết bị chữa cháy: 07 bình bọt chữa cháy BC 2, 16 hình bột MT35, 40 bình bột MFZ8, 01 Máy bơm điện, 01 Máy bơm xăng, 39 họng chữa cháy, 39 lăng, vòi chữa cháy lắp đặt vị trí dễ thấy, dễ nhìn - Lực lượng chữa cháy tồn cán cơng nhân viên Nhà máy tập huấn công tác PCCC - Phương án PCCC công ty lập phê duyệt Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng - Nhà máy xây dựng bể dự trữ nước 140 m 3, lắp đặt 01 bồn chứa nước 15 m3 để phục vụ công tác PCCC Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy đấu nối trực tiếp với đường ống cấp nước chữa cháy KCN Đình - Khu vực sân, đường giao thông nội nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn để xe cứu hỏa tác nghiệp cách tốt xảy cố - Ngoài ra, hàng năm nhà máy tổ chức tập huấn PCCC theo phương án PCCC thẩm duyệt, trang bị kiến thức an toàn PCCC cách sử dụng thiết bị PCCC cho công nhân Sinh viên: Lê Thị Phương 54 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng”  Phương án ứng phó cố cháy nổ - Khi xảy cố (chập cháy, nổ…) nhà máy hay điểm nào, biện pháp ứng phó chỗ kịp thời xây dựng triển khai - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động - Bảo vệ, người phát đám cháy kịp thời thông báo đến ban lãnh đoạn, Ban phòng chống cố, xác định phạm vi, quy mơ đám cháy, đồng thời thơng báo đến tồn thể nhân viên nhà máy kịp thời triển khai biện pháp chữa cháy diễn tập, sử dụng phương tiện chữa cháy chỗ để ứng cứu bảo tồn tính mạng - Liên lạc với cảnh sát PCCC, quan cứu thương, đơn vị liên quan để hỗ trợ ứng cứu 3.2.1.2 Biện pháp phòng chống cố lò Q trình vận hành lò tiềm ẩn nhiều nguy gây cố mơi trường nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng người, tài sản nhà máy, chí khu vực lân cận Các cố xảy q trình vận hành lò cạn nước mức, đầy nước mức, áp suất kế bị hỏng, cụm van cấp nước bị hỏng, cố bỏng hơi, nổ lò Nguy hiểm cố nổ lò Nhà máy áp dụng biện pháp sau: - Đảm bảo chất lượng nước cấp cho lò ln u cầu thiết kế - Người vận hành lò có chứng hành nghề Q trình vận hành lò ln lập hồ sơ theo dõi quản lý, ghi chép đầy đủ thông tin lịch bảo dưỡng, tu sửa, kiểm tra, kiểm định, Tổ chức kiểm tra, kiểm định hạn - Không cho phép sử dụng áp kế chưa kiểm định thời hạn kiểm định; van an tồn khơng đảm bảo, niêm phong chưa kiểm định hiệu chỉnh thời hạn kiểm định Sinh viên: Lê Thị Phương 55 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Có bảng tóm tắt quy trình vận hành xử lý cố đặt khu vực vận hành lò - Lắp đặt thiết bị chống sét an tồn, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp - Biện pháp xử lý trường hợp xảy cố nồi sau: + Trường hợp cạn nước nghiêm trọng (toàn nồi nóng mức bình thường cơng nhân vận hành không theo dõi ống thủy để cấp nước thêm kịp thời xả van đáy khơng kín, hệ thống cấp nước bị tắc): Trong trường hợp tiến hành thông rửa ống thủy + Trường hợp đầy nước mức (áp suất giảm, nước cấp bên tiêu thụ lẫn nhiều nước ngưng): Trường hợp cần thông rửa ống thủy, giảm bớt cường độ đốt, xả đáy để mức nước trở lại bình thường xả nước đường cấp sau cho nồi hoạt động trở lại + Trường hợp áp suất tăng mức cho phép: Hướng xử lý giảm cường độ đốt, đóng hướng khói, mở van xả khí mở cưỡng chế van an toàn (kéo van an toàn tay) Hoặc xả đáy gián đoạn kết hợp với cấp nước bổ sung 3.2.1.3 Các biện pháp an toàn hóa chất Đối với hoạt động tồn lưu, sử dụng hóa chất cho hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhà máy tuân thủ quy định Luật hóa chất, cụ thể: - Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy khu vực lưu chứa, thí nghiệm: chng báo hiệu, bình bột CO2 - Khu vực trữ hóa chất có hình đồ cảnh báo loại hóa chất, có bảng nội quy an tồn hóa chất phù hợp, Sinh viên: Lê Thị Phương 56 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” - Cơng nhân làm việc trực tiếp với loại hóa chất thực tế người có trình độ chun mơn, đào tạo cập nhật thường xuyên thông tin loại hóa chất sử dụng Được trang bị kiến thức, thông tin sơ cứu khẩn cấp trường hợp xảy cố hóa chất - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đảm bảo cho công nhân trực tiếp làm việc vị trí có sử dụng hóa chất: găng tay, áo blue, trang - Lập hồ sơ theo dõi hóa chất để cập nhật định hình sử dụng hóa chất; lưu giữ phiếu an tồn hóa chất - Tại vị trí có sử dụng hóa chất (phòng thí nghiệm) có dãn hình đồ cảnh báo, thơng tin hóa chất sử dụng, hướng dẫn cách xử lý xảy cố - Khi xảy cố, thực ứng phó theo hướng dẫn bảng dẫn, khoanh vùng khu vực xảy cố, tránh để hóa chất tràn môi trường, xâm nhập vào nguồn nước chung 3.2.2 Biện pháp đề xuất 3.2.2.1 Một số biện pháp xử lý cố thiết bị xử lý mơi trường - Tiếp tục trì cơng trình, biện pháp xử lý môi trường áp dụng giai đoạn Thường xuyên theo dõi giám sát trình vận hành bể tách dầu mỡ, bể phốt, thiêt bị xử lý bụi, tình trạng lưu chứa nhà rác cập nhật vào nhật kí vận hành - Trường hợp xảy cố, giải pháp khắc phục cố áp dụng: + Đối với hệ thống xử lý bụi: Nếu túi lọc bụi bị thủng, rách, cho dừng sản xuất, thay túi lọc + Hệ thống xử lý nước thải bị cố, dừng hoạt động: kiểm tra, khắc phục cố lập tức, thay thiết bị dự phòng, báo cáo với Ban quản lý KCN tình trạng hệ thống Sinh viên: Lê Thị Phương 57 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” + Đối với khu vực kho chứa chất thải: trường hợp bị đổ tràn nước thải, dầu mỡ, chất thải có thành phần nguy hại, sử dụng dụng cụ, vật liệu thấm trang bị sẵn kho chứa để ứng cứu Báo cáo lãnh đạo nhà máy, liên hệ quan chức năng, đơn vị phối hợp, đơn vị có đủ lực ứng cứu để cứu trợ trường hợp cần thiết 3.2.2.2 Các biện pháp phòng chống cố ngộ độc thực phẩm cho cán cơng nhân viên nhà máy Để đề phòng cố liên quan đến ngộ độc thực phẩm trình ăn uống, nhà máy cần thực biện pháp sau: - Đảm bảo khâu sơ chế, chế biến thực phẩm khu vực nhà ăn nhà máy phải tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế mối nguy hại từ vào thực phẩm, đảm bảo chất lượng phục vụ sức khỏe cho người lao động - Khu nhà bếp, chế biến nấu nướng thực phẩm khu ăn uống riêng biệt, đảm bảo vệ sinh - Nguồn cung cấp thực phẩm phải có xuất xứ cụ thể an toàn - Cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, thiết bị dụng cụ phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh theo quy định chung - Nhân viên phục vụ phải khám sức khỏe, có Giấy chứng nhận sức khỏe sở Y tế cấp đảm bảo khơng có bệnh lây nhiễm - Phòng ăn, bàn ghế phải thường xuyên giữ gìn vệ sinh sẽ, có đủ nước vệ sinh bồn rửa tay, có tủ lưu trữ thức ăn 24 Sinh viên: Lê Thị Phương 58 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” KẾT LUẬN Ngành sản xuất thức ăn chăn ni đóng vai trò quan trọng phát triển nơng nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Việt Nam Nhưng với gây nhiều tác động xấu tới môi trường Hoạt động nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi NewHope- Đình phát sinh chủ yếu bụi tiếng ồn, chất thải rắn q trình sản xuất, bụi, khí thải q trình hoạt động lò nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt cán công nhân viên Môi trường nước: chủ yếu nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt cán công nhân viên 50 m 3/ngày Theo kết quan trắc định kỳ đợt 2016– 2017 chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn đầu vào khu Cơng nghiệp Đình Mơi trường khơng khí - Mơi trường khơng khí khu vực sản xuất: Nhà máy có 40 thiết bị lọc bụi tay áo xưởng sản xuất thức ăn dạng nổi, xưởng thức ăn chăn nuôi Lượng bụi thu hồi tái sử dụng khơng thải ngồi - Khí thải lò hơi: bụi khí thải phát sinh từ lò nhà máy xử lý hệ thống xyclon đơn Việc sử dụng nhiên liệu trấu đốt cho lò thân thiện nguồn nhiên liệu hóa thạch, khơng phát sinh SO2 - Theo kết quan trắc đợt quan trắc định kì 2016 2017 mơi trường khơng khí khu vực sản xuất lò đạt tiêu chuẩn cho phép Chất thải rắn: kiểm soát, thu gom thuê đơn vị chức có đủ lực xử lý theo định kỳ Nhằm nâng cao chất lượng môi trường, biện phápnhà máy thực hiện, em đề xuất số giải pháp mơi trường quản lý mơ hình nhà máy Sinh viên: Lê Thị Phương 59 Đề tài tốt nghiệp “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng” TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn ni Việt Nam năm 2016- 2017- Theo USDA [2] Báo cáo ĐTM “Dự án đầu tư nhà máy sản xuất loại thức ăn chăn ni NewHope- Đình Vũ”, tháng 05/2017 [3] Báo cáo quan trắc định kỳ nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewHope-Hải Phòng, tháng 05/2016 [4] Báo cáo quan trắc định kỳ nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewHope-Hải Phòng, tháng 10/2016 [5] Báo cáo quan trắc định kỳ nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewHope-Hải Phòng, tháng 03/2017 [6] Trần Ngọc Chấn, “Giáo trình nhiễm khơng khí xử lý khí thải”, nhà xuất khoa học kỹ thuật- Hà Nội, 2004 [7] Chất thải rắn phân loại chất thải rắn– Môi trường Việt Nam [8] https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/giai-phap-phat-trien-nganh-san-xuat-thuc-anchan-nuoi-tai-viet-nam-giai-doan-2013-2020-31975.html Sinh viên: Lê Thị Phương 60 ... chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng - Đánh giá trạng môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni NewhopeĐình Vũ- Hải Phòng - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức. .. ăn chăn ni Newhope- Đình Vũ- Hải Phòng Sinh viên: Lê Thị Phương Đề tài tốt nghiệp Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni Newhope-. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI NEWHOPE-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi newhope đình vũ hải phòng , Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi newhope đình vũ hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay