Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN

50 2 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths.Đỗ Văn Chiểu giảng viên trường Đại học dân lập Hải Phòng tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy, cô giáo khoa Công nghệ thông tin trường Đại học dân lập Hải Phòng nhiệt tình giảng dạy cung cấp kiến thức quý báu để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn tất bạn động viên, góp ý trao đổi hỗ trợ cho em suốt thời gian vừa qua Vì thời gian tìm hiểu luận văn có hạn, trình độ thân nhiều hạn chế Cho nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến q báu thầy giáo bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, Tháng 10 năm 2010 Sinh viên thực Đặng Bá Hậu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 1.1 Mơ hình tham khảo tầng OSI 1.2 Họ giao thức TCP/IP 1.3 So sánh hai giao thức TCP UDP 1.4 Cổng giao thức 1.5 Địa IP, địa IP dành riêng 1.6 Địa tên miền: loại A, loại MX .9 1.7 Giao thức hiệu UDP(User Datagram Protocol) 10 1.8 Giao thức RTP (Real-time Transport Protocol) : .11 1.9 Giao thức RTCP (Real-time Transport Control Protocol): 13 CHƢƠNG 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH C# .15 2.1 Ngôn ngữ C# .15 2.2 Lớp, đối tượng kiểu 16 2.3 Phương thức 16 2.4 Các kiểu .17 2.4.1 Chọn kiểu định sẵn 19 19 2.5 Biến 20 2.5.1 Khởi tạo trước dùng 20 2.5.2 Hằng .20 2.5.3 Kiểu liệt kê 20 2.5.4 Chuỗi 21 2.5.5 Định danh .21 2.6 Biểu thức 21 2.7 Câu lệnh 21 2.7.1 Các lệnh rẽ nhánh không điều kiện 22 2.7.2 Lệnh rẽ nhánh có điều kiện 22 2.7.3 Lệnh lặp 23 2.8 Toán tử .24 2.8.1 Toán tử gán (=) 24 2.8.2 Nhóm tốn tử toán học 24 2.8.3 Các toán tử tăng giảm .25 2.8.4 Các toán tử quan hệ 25 2.8.5 Các toán tử logic .25 2.8.6 Thứ tự toán tử 25 2.9 Namespaces .26 2.10 Lớp đối tượng .26 2.10.1 Định nghĩa lớp 26 2.10.2 Tạo đối tượng .27 2.10.3 Sử dụng thành viên tĩnh 28 2.10.4 Truyền tham số .28 2.11 Kế thừa Đa hình 29 2.11.1 Sự kế thừa 29 2.11.2 Đa hình 29 2.12 Cấu trúc 30 2.13 Windows Form 31 2.14 Truy cập liệu .32 CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 34 3.1 Chức chương trình .34 3.1.1 Chức dành cho giáo viên: 34 3.1.2 Chức dành cho sinh viên: 34 3.2 Thiết kế giao diện 35 3.2.1 Giao diện giáo viên 35 3.2.2 Giao diện sinh viên 37 3.3.Thiết kế modul chương trình 38 3.3.1 Modul chương trình giáo viên 38 3.3.2 Modul giao diện chương trình sinh viên 40 3.4 Giao diện chương trình thực nghiệm 41 3.4.1 giao diện giáo viên: 41 3.4.2 Giao diện học sinh viên .43 3.2.2 Giao diện sinh viên tham gia giảng 44 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày này, cơng nghệ thơng tin đóng vài trò quan trọng tất lĩnh vực Do người phải không ngừng học tập để mở mang, trao dồi kiến thức Khi mạ n g internet x u ất hiện, nhu cầu trao đổi thông tin ngày cao, nhu cầu học hỏi kiến thức không gói gọn nhà trường, lớp học., với máy vi tính với mạng internet, tham gia vào lớp học trực tuyến Có nhiều website hỗ trợ việc học trực tuyến giá thành mắc, không hỗ trợ người học tập tham gia trực tiếp vào lớp học Trong năm trước đây, dịch vụ truyền thông đa phương tiện khó thực có hỗ trợ phần cứng, đặc biệt băng thơng điều khó khăn việc truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh Tuy nhiên, với kỹ thuật phát triển nay, tín hiệu âm hình ảnh nén lại cách dễ dàng, tiết kiệm băng thông Do em chọn đề tài “Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy mạng LAN ” nhằm xây dựng hệ thống đào tạo từ xa, có hỗ trợ âm hình ảnh để giúp cho giáo viên giáo tiếp trực tiếp với sinh viên giúp cho học viên tiếp thu tốt Mục tiêu đề tài : Ở nước ta nay, hình thức đào tạo thơng dụng học viên trực tiếp truyền hình, giảng giáo viên thu lại phát truyền hình vào thời điểm định Hình thức giúp cho học viên tiếp thu tốt lại thiếu giao tiếp trực tiếp với giáo viên Do vậy, chúng em nghiên cứu bảo tận tình thầy,cơ bạn tìm hiểu phương tiện đa truyền thơng để tạo hệ thống giúp cho việc dạy học trực tuyến, giao tiếp học viên giáo viên tốt Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN Trong đồ án này, em sâu vào giải tốn “ Tìm hiểu kỹ thuật multicast xây dựng ứng dụng giảng dạy mạng LAN” nội dung đồ án bao quát ba chương sau : Chương 1: Trình bày kiến thức mạng máy tính Chương 2: Trình bày kiến thức lập trình C# Chương 3: xây dựng chương trình thử nghiệm Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN CHƢƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  Giới thiệu : IP multicast mở rộng IP Tổ chức IETF đưa khuyến nghị RFC 1112, định nghĩa thành phần mở rộng cho IP Một hướng cho IP, IP Multicast giao thức dùng để truyền gói tin IP từ nguồn đến nhiều đích đến khác mạng LAN hay WAN Nhóm thành viên muốn nhận thơng tin phải tham gia vào nhóm multicast Với IP multicast, ứng dụng gửi thơng tin đến nhóm Thơng tin đến tất người muốn nhận Kĩ thuật Multicast đánh địa gói địa nhóm thay địa người nhận; Các gói tin phụ thuộc vào mạng chuyển tiếp để chuyển đến mạng cần nhận Một nút có khả - Multicast chạy giao thức TCP/IP nhận thông điệp multicast Multicast kĩ thuật đẩy thơng tin, máy chủ gửi liệu đến người sử dụng mà không cần người sử dụng phải u cầu trước 1.1 Mơ hình tham khảo tầng OSI Mơ hình kết nối hệ thống mở Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hoá ISO (International Organizaiton for Standardization) đưa nhằm cung cấp mơ hình chuẩn cho nhà sản xuất cung cấp sản phẩm viễn thông áp dụng theo để phát triển sản phẩm viễn thơng Ý tưởng mơ hình hố tạo nhằm hỗ trợ cho việc kết nối hệ thống modun hoá thành phần phục vụ mạng viến thông a Chức mơ hình OSI: - Cung cấp kiến thức hoạt động kết nối liên mạng - Đưa trình tự cơng việc để thiết lập thực giao thức cho kết nối thiết bị mạng.Mơ hình OSI có số thuận lợi sau : + Chia nhỏ hoạt động phức tạp mạng thành phần công việc đơn giản + Cho phép nhà thiết kế có khả phát triển modun chức Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN + Cung cấp khả định nghĩa chuẩn giao tiếp có tính tương thích cao“plug and play” tích hợp nhiều nhà cung cấp sản phẩm b Cấu trúc mơ hình OSI: Mơ hình OSI gồm lớp (level), lớp thực chức riêng cho hoạt động kết nối mạng Hình 1-1 Mơ tả lớp OSI lớp đầu định nghĩa cách thức cho đầu cuối thiết lập kết nối với để trao đổi liệu lớp dùng để phát triển ứng dụng để đầu cuối kết nối với người dùng 3lớp mơ hình OSI thường gọi lớp ứng dụng (Application layers) hay gọi lớp cao Các lớp thường liên quan tới giao tiếp với người dùng, định dạng liệu phương thức truy nhập ứng dụng Hình 1-2 Mơ tả lớp cung cấp thông tin với chức qua ví dụ sau: Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN - Application layer : lớp cao mơ hình Nó nơi mà người sử dụng kết nối chương trình ứng dụng với thủ tục cho phép truy nhập vào mạng - Presentation layer : Lớp presentation cung cấp mã chức để chuyển đổi mà cung cấp lớp ứng dụng Các chức đảm bảo liệu từ lớp ứng dụng hệ thống đọc lớp ứng dụng hệ thống khác VD : dùng để mã hoá liệu từ lớp ứng dụng : mã hoá ảnh jpeg , gif Mã cho phép ta lên trang web - Session layer : sử dụng để thiết lập, trì kết thúc phiên làm việc lớp presentation Việc trao đổi thông tin lớp bao gồm yêu cầu dịch vụ đáp ứng yêu cầu ứng dụng thiết bị khác.Các lớp : Bốn lớp mơ hình OSI sử dụng để định nghĩa làm để liệu truyền dây nối vật lý, thiết bị mạng đến trạm đầu cuối cuối đến lớp ứng dụng Quấn sách ta quan tâm đến lớp cuối Và xem xét lớp cách chi tiết giao thiếp lớp mô hình OSI: Sử dụng phương pháp protocal stack để kết nối hai thiết bị mạng Protocal stack tập hợp quy định dùng để định nghĩa làm để liệu truyền qua mạng.Ví dụ với : TCP/IP Layer cho phép liệu truyền qua Các lớp trao đổi thơng tin để cung cấp liên lạc hai thiết bị mạng Các lớp giao tiếp với sử dụng Protocal Data Unit (PDU) Thông tin điểu khiển PDU thêm vào với liệu lớp Và thông tin điều khiển nằm trường gọi trường header traile Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN 1.2 Họ giao thức TCP/IP Hình 1-3 Data encapsulation Các tầng giao thức TCP/IP so với cấc tầng mô hình OSI Application: Xác nhận quyền, nén liệu dịch vụ cho người dùng Transport: Xử lý liệu hệ thống va cung cấp việc truy cập mạng cho ứng dụng Network: Tìm đường cho packet Link: Mức OS thiết bị giao tiếp mạng máy tính Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN System.Windows.Forms.ScrollableControl - lớp khác cung cấp hỗ trợ cho lớp thừa hưởng Lớp quản lý phát sinh hiển thị cuộn đến người dùng để truy cập đến gốc hiển thị System.Windows.Forms.ContainerControl - Lớp quản lý chức yêu cầu cho control để hành động chứa đựng control khác System.Windows.Forms.Panel - control khác chứa control thêm vào, khác với lớp ContainerControl, phân loại control cách đơn giản System.Windows.Forms.Form - Đây lớp mà phân phát với việc tạo hiển thị cửa sổ Lớp đuợc dùng để tạo loại cửa sổ nào: standard, toolbox, borderless, even modal dialog boxes multi-document interfaces System.Windows.Forms.UserControl - Đây lớp dùng để thừa hưởng từ việc tạo custom control đến việc dùng nơi phức tạp ứng dụng hay tổ chức 2.14 Truy cập liệu Trong phần khảo sát sang trình cung cấp liệu OLE DB NET Data Provider, với trình cung cấp liệu ta kết nối đến hệ quản trị sở liệu có hỗ trợ trình cung cấp liệu OLE DB Providers, cụ thể Microsoft Access với tập CSDL northwind.mdb Đầu tiên chuỗi kết nối : string connectionString = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; " + "data source = c:\\northwind.mdb"; Chuỗi kết nối đến sở liệu northwind ổ đĩa C Kế tiếp ta đối tượng OleDbDataAdapter OleDbDataAdapter DataAdapter = new OleDbDataAdapter( commandString, connectionString); Chúng ta phải đảm bảo namespace OleDb thêm vào ứng dụng : using System.Data.OleDb; Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thơng tin 32 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN Sau trích đoạn mã phục vụ cho việc kết nối theo cách : public ADOForm1( ) { InitializeComponent( ); // chuỗi kết nối đến sở liệu string connectionString = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" + "data source = c:\\nwind.mdb"; // chuỗi truy vấn liệu string commandString = "Select CompanyName, ContactName from Customers"; // tạo đối tượng OleDbDataAdapter DataSet OleDbDataAdapter DataAdapter = new OleDbDataAdapter( commandString, connectionString); DataSet dataSet = new DataSet( ); // đẩy liệu vào dataSet DataAdapter.Fill(DataSet,"Customers"); // lây bảng liệu Customers DataTable dataTable = DataSet.Tables[0]; // duyệt qua dòng liệu foreach (DataRow dataRow in dataTable.Rows) { lbCustomers.Items.Add(dataRow["CompanyName"] + " (" + dataRow["ContactName"] + ")" ); } } Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thông tin 33 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 3.1 Chức chƣơng trình Chương trình viết tảng ngôn ngữ C#, nhằm tạo chương trình ứng dụng cho đối tượng : Những đối tượng sử dụng hệ thống gốm có:  Giáo viên: Người làm công tác giảng dạy  Sinh viên: Người học thông qua hệ thống mạng LAN 3.1.1 Chức dành cho giáo viên: 3.1.1.1 Quản lý lớp học mình: Mặc định lớp tạo khơng có mật khẩu, sinh viên tham gia vào lớp học Giáo viên thay đổi địa IP lớp Giáo viên người chủ lớp học xố lớp học 3.1.1.2 cho xem – không cho xem giảng giáo viên Khi giáo viên bật chức cho phép xem thấy hình ảnh giảng giao diện 3.1.2 Chức dành cho sinh viên: 3.1.2.1 Đăng nhập vào học Sinh viên cấp địa IP, sau đăng nhập vào hệ thống sinh viên có quyền tham gia vào lớp học mở, giảng phát hình giao diện sinh viên Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 34 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN 3.2 Thiết kế giao diện 3.2.1 Giao diện giáo viên 3.2.1.1 Giao diện nhập địa tên giảng giáo viên Hình 3.2.1 Địa tên giảng giáo viên STT Tên Mô tả Title Hiển thị tiêu đề giao diện Hoat động Chỉ trạng thái giao diện Nhóm Là TextBbox để nhập địa IP lớp học Bài giảng Là TexBox nhập giảng cho giáo viên đứng lớp 3.2.1.2 Giao diện hiển thị nội dung thời gian giảng giáo viên Hình 3.2.2- Địa tên giảng giáo viên Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thông tin 35 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN STT Tên Mô tả Tham gia Kích vào nút Button để chuẩn bị giảng Dò chuyển động Chỉ trạng thái hoạt động giảng ListBox Là ListBbox hiển thị nội dung thời gian giảng 3.2.1.3 Giao diện bắt đầu kết thúc giảng Hình 3.2.3 giao diện bắt đầu kết thúc giảng STT Tên Mô tả Bắt Đầu Bắt đầu giảng Kết Thúc Kết thúc giảng Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 36 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN 3.2.2 Giao diện sinh viên 3.2.2.1 giao diện sinh viên tham gia giảng Hình 3.2.4 – Giao diện sinh viên tham gia giảng STT Tên Mô tả Nhóm TexBox nhập địa IP tham gia vào lớp học Tham gia Kích vào Nút Button tham gia vào lớp học Nhật ký tham gia ListBox hiển thị tên thời gian giảng Màn hình giao diện Hiển thị nội dung đầy đủ giảng Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 37 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN 3.3.Thiết kế modul chƣơng trình 3.3.1 Modul chƣơng trình giáo viên private void btnThamGiaRoiKhoi_Click(object sender, System.EventArgs e) { ep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(text_IP_Multicast.Text), 5000); if(btnThamGiaRoiKhoi.Text == "Tham Gia") { HookRtpEvents(); // JoinRtpSession(textLecture.Text + " Bắt đầu lúc " + DateTime.Now.ToShortTimeString ()); // // Change the UI btnThamGiaRoiKhoi.Text = "Rời khỏi"; //txtSend.Enabled = true; text_IP_Multicast.Enabled = false; button1.Enabled = true; textLecture.Enabled = false; } else { Cleanup(); // / Change the UI btnThamGiaRoiKhoi.Text = "Tham gia"; //txtReceive.Clear(); text_IP_Multicast.Enabled = true; text_IP_Multicast.Enabled = true; button1.Enabled = false; textLecture.Enabled = true; button3.Enabled = false; sendingSt.ForeColor = Color.Red; sendingSt.Text = "Dừng"; notifyIcon1.Text = "RTP Presenter – Dừng"; } } 3.3.1.2 Modul ngừng truyền giảng private void RoiPhien() { Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 38 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN if(rtpSession != null) { / Clean up all outstanding objects owned by the RtpSession rtpSession.Dispose(); rtpSession = null; rtpSender = null; } } 3.3.1.3 Modul hiển thị thông tin giảng qua ListBox private void ShowMessage(string msg) { listBox1.Items.Add(msg); } Nhận liệu từ mạng private void RtpParticipantAdded(object sender, RtpEvents.RtpParticipantEventArgs ea) { ShowMessage(string.Format("{0} tham gia", ea.RtpParticipant.Name)); } Dữ liệu bị remove private void RtpParticipantRemoved(object sender, RtpEvents.RtpParticipantEventArgs ea) { ShowMessage(string.Format("{0} rời khỏi", ea.RtpParticipant.Name)); } 3.3.1.4 Modul hiển thị nội dung giảng hình sinh viên void send_img() { try { if (MotionFlag.Checked) { Image oldimage = scr.Get_Resized_Image(100, 100,scr.GetDesktopBitmapBytes()); while (true) { Image newimage = scr.Get_Resized_Image(100, 100, scr.GetDesktopBitmapBytes()); Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thơng tin 39 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN float difference = scr.difference(newimage, oldimage); differencelab.Text = difference.ToString() + "%"; if (difference >= 1) { sendingSt.ForeColor = Color.Green; sendingSt.Text = "Đang gửi "; notifyIcon1.Text = "RTP Presenter – Đang gửi "; rtpSender.Send(scr.GetDesktopBitmapBytes()); oldimage = scr.Get_Resized_Image(100, 100, scr.GetDesktopBitmapBytes()); } else { sendingSt.ForeColor = Color.Red; sendingSt.Text = "Tạm dừng"; notifyIcon1.Text = "RTP Presenter – Tạm dừng"; } } } else { sendingSt.ForeColor = Color.Green; sendingSt.Text = "Đang gửi "; notifyIcon1.Text = "RTP Presenter – Đang gửi "; while (true) { rtpSender.Send(scr.GetDesktopBitmapBytes()); } } } catch (Exception ) {} } 3.3.2 Modul giao diện chƣơng trình sinh viên private void btnThamGiaRoiKhoi_Click(object sender, System.EventArgs e) { ep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(text_IP_Multicast.Text), 5000); if(btnThamGiaRoiKhoi.Text == "Tham gia") { HookRtpEvents(); // JoinRtpSession(Dns.GetHostName()); // / Change the UI btnThamGiaRoiKhoi.Text = "Rời khỏi"; //txtSend.Enabled = true; //txtSend.Focus(); text_IP_Multicast.Enabled = false; } Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thơng tin 40 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN else { Cleanup(); // / Change the UI btnThamGiaRoiKhoi.Text = "Tham gia"; //txtReceive.Clear(); text_IP_Multicast.Enabled = true; } } 3.4 Giao diện chƣơng trình thực nghiệm 3.4.1 giao diện giáo viên: H3.4.1.1 Giao diện giáo viên Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 41 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN H3.4.1.2 Giao diện bắt đầu nhập giảng H3.4.1.3 giao diện cập nhật thời gian giảng Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 42 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN H3.4.1.4 Giao diện kết thúc giảng 3.4.2 Giao diện học sinh viên 3.4.2.1 Giao diện học sinh viên H3.4.2.1 Giao diện học sinh viên Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Cơng nghệ thơng tin 43 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN 3.2.2 Giao diện sinh viên tham gia giảng H3.4.2.2 giao diện sinh viên tham gia giảng Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thông tin 44 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Dựa tìm hiểu nghiên cứu công nghệ truyền thông đa phương tiện ,em bước đầu xây dựng hệ thống hỗ trợ cho việc đào tạo từ xa thông qua mạng LAN Hệ thống cung cấp cho giáo viên công cụ giúp việc thu hình, phát hình, âm Hệ thống giúp cho giáo viên thực tham gia vào lớp học ảo, giúp cho sinh viên có điều kiện giao tiếp trực tiếp với giáo viên đứng lớp Hệ thống giúp cho giáo viên tạo lớp học riêng tạo diễn đàn thảo luận Đồng thời giúp cho sinh viên đăng ký làm thành viên lớp học.Hệ thống tổ chức thành hai phần : - Phần Server : Giữ trách nghiệm tạo, quản lý lớp học hệ thống Làm nhiệm vụ giữ kết nối với thành viên khác hệ thống.Hỗ trợ người dùng truyền nhận tín hiệu âm hình ảnh - Phần Client : Giữ trách nhiệm kết nối với server Hỗ trợ người sử dụng liên lạc với thành viên khác hệ thống Nhận phát tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho thành viên khác có tham gia hệ thống Hƣớng phát triển : - Cải tiến chất lượng truyền thông hình ảnh, âm - Cho phép sinh viên lưu lại giảng giáo viên lên máy tính - Mở rộng mơ hình tồn cầu mạng WAN, Internet Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thơng tin 45 TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hồng Tài, “Tự học C#” NXB Thống Kê, 01/2003 [2] Jesse Liberty & O‟Reilly, “Programming C#” [3] Nguyễn Gia Thiểu, “Mạng máy tính”, Nhà xuất thơng tin [4] Giáo Trình Thiết Kế Xây Dựng Mạng LAN - WAN , Trung Tâm Khoa Hoạc Tự Nhiên Và Công Nghệ Quốc Gia, Viện Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia, 2004 Sinh viên: Đặng Bá Hậu - Ngành: Công nghệ thông tin 46 ... HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN Trong đồ án này, em sâu vào giải toán “ Tìm hiểu kỹ thuật multicast xây dựng ứng dụng giảng dạy mạng LAN nội dung đồ án bao... tiết kiệm băng thơng Do em chọn đề tài Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy mạng LAN ” nhằm xây dựng hệ thống đào tạo từ xa, có hỗ trợ âm hình ảnh để giúp cho giáo viên... Cơng nghệ thơng tin TÌM HIỂU KỸ THUẬT MULTICAST XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẢNG DẠY TRÊN MẠNG LAN - Application layer : lớp cao mô hình Nó nơi mà người sử dụng kết nối chương trình ứng dụng với thủ tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN , Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay