Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y tại công ty TNHH y s p việt nam

162 5 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VÂN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG THUỐC THÚ Y TẠI CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VÂN ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG THUỐC THÚ Y TẠI CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TẠ THỊ MỸ LINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Tạ Thị Mỹ Linh Cơ sở lý luận sử dụng với mục đích tham khảo tài liệu trình bày phần tài liệu tham khảo, số liệu kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực khách quan, không chép cơng trình nghiên cứu trước TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Người thực luận văn TRẦN THỊ VÂN ANH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Các nghiên cứu có liên quan .5 1.5.1 Nghiên cứu nước 1.5.2 Nghiên cứu nước 1.6 Ý nghĩa đóng góp luận văn 13 1.7 Nội dung nghiên cứu 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Lý thuyết chuỗi cung ứng 15 2.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 15 2.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng 16 2.1.3 Các thành phần chuỗi cung ứng 17 2.2 Nội dung hoạt động chuỗi cung ứng .21 2.2.1 Mơ hình hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) 21 2.2.2 Phân tích hoạt động chuỗi cung ứng .22 2.2.2.1 Hoạt động lập kế hoạch 22 2.2.2.2 Nguồn cung ứng 24 2.2.2.3 Hoạt động sản xuất 25 2.2.2.4 Hoạt động phân phối 26 2.2.2.5 Hoạt động thu hồi, đổi trả 27 2.3 Bài học rút từ nghiên cứu nước 28 2.2.1 Bài học rút từ nghiên cứu nước 28 2.2.2 Bài học rút từ nghiên cứu nước .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Phương pháp nghiên cứu 41 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 41 3.1.2 Nghiên cứu 42 3.1.3 Nghiên cứu thức 42 3.1.4 Xử lý phân tích liệu 44 3.2 Kết nghiên cứu .45 3.2.1 Kết nghiên cứu 45 3.2.2 Kết nghiên cứu thức 46 3.2.3 Kết khảo sát 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG THUỐC THÚ Y TẠI CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM 77 4.1 Cơ sở đưa đề xuất mơ hình chuỗi cung ứng giải pháp hồn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam .77 4.1.1 Lý thuyết chuỗi cung ứng mơ hình hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) 77 4.1.2 Bài học kinh nghiệm rút từ nghiên cứu nước 78 4.1.3 Kết nghiên cứu nghiên cứu thức 79 4.1.4 Định hướng phát triển ngành thú y Việt Nam .80 4.1.5 Định hướng phát triển Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam 82 4.2 Đề xuất mơ hình chuỗi cung ứng 84 4.2.1 Mơ hình đề xuất cho chuỗi cung ứng đầu vào .84 4.2.2 Mơ hình đề xuất cho chuỗi cung ứng đầu 87 4.2.3 Mơ hình đề xuất cho chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam 92 4.2.4 So sánh hiệu mơ hình chuỗi cung ứng mơ hình chuỗi cung ứng đề xuất 94 4.3 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam .96 4.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện hoạt động lập kế hoạch 96 4.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện nguồn cung ứng 98 4.3.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện hoạt động sản xuất 101 4.3.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện hoạt động phân phối 103 4.3.5 Giải pháp 5: Hoàn thiện hoạt động thu hồi, đổi trả 105 4.4 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 107 KẾT LUẬN .109 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG A(H7N9) Virus cúm A phân nhóm H7N9 CP Cổ phần NCC Nhà cung cấp NVL Nguyên vật liệu NPL Nguyên phụ liệu QLDN Quản lý doanh nghiệp TGD Tổng giám đốc TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố 10 VP Văn phòng TIẾNG ANH STT Từ viết tắt ARV AIDS AMP API CPTPP CO LTD Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt Antiretroviral Thuốc kháng virus HIV/ AIDS Acquired immunodeficiency Hội chứng suy giảm miễn dịch syndrome mắc phải Average Manufacturer’s Price Giá trung bình nhà sản xuất Active Pharmaceutical Ingredients Hoạt chất dược Comprehensive and Hiệp định Đối tác Toàn diện progressive agreement for trans Tiến xuyên Thái Bình – Pacific Partnership Dương Company limited Công ty TNHH Hoạch định nguồn lực doanh ERP Enterprise resource planning EMAIL Electronic mail Thư điện tử FAX Facsimile Điện thư 10 GLP Good laboratory practice Thực hành kiểm nghiệm tốt 11 GMP Good manufacturing practice Thực hành sản xuất tốt 12 GSP Good storage practices Thực hành bảo quản tốt 13 GPS Global positioning system Hệ thống định vị toàn cầu 14 HIV Human immunodeficiency Virus suy giảm miễn dịch virus infection người 15 IT Information technology Công nghệ thông tin 16 INC Incorporated Tập đoàn 17 ISO 18 KPI 19 MERS-CoV 20 International organization for standardization Key performance indicator nghiệp Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Chỉ số đo lường hiệu công việc Middle East respiratory Hội chứng viêm đường hô hấp syndrome coronavirus Trung Đông MTO Make To Order Sản xuất theo đơn đặt hàng 21 MNC Multinational Corporation Tập đoàn đa quốc gia 22 MOH Ministry of Health Bộ y tế 23 NPRA National Pharmaceutical Cơ quan quản lý dược phẩm Regulatory Agency quốc gia 24 Thuốc không cần ghi đơn OTC Over The Counter 25 PTE LTD Private limited Doanh nghiệp/ Công ty tư nhân 26 PBM Pharmacy Benefits Managers Quản lý lợi ích dược phẩm bác sĩ 27 P.T Perseroan terbatas Công ty TNHH Indonesia 28 QA Quality assurance Đảm bảo chất lượng 29 QC Quality control Quản lý chất lượng 30 R&D Research & development Nghiên cứu phát triển 31 RA Ringgit Malaysia Đơn vị tiền tệ Malaysia 32 SCC Supply chain council Hội đồng chuỗi cung ứng 33 SCOR Supply chain operations Mơ hình hoạt động chuỗi cung reference ứng 34 SDN BHD Sendirian Berhad 35 WHO World Health Organization 36 WMS 37 WAC Wholesale Acquisition Cost Chi phí mua bán buôn 38 Y.S.P SAH Y.S.P Southeast Asia Holding Y.S.P SAH Warehouse Management System Loại hình kinh doanh Malaysia Tổ chức Y tế Thế giới Hệ thống quản lý kho DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty từ 2015 đến 2017 .49 Bảng 3.2 Chi phí sản xuất .49 Biểu đồ 3.1 Phân loại khách hàng 70 Biểu đồ 3.2 Doanh số trung bình năm khách hàng đạt 70 Bảng 3.3 Kết khảo sát nội dung lập kế hoạch 71 Bảng 3.4 Kết khảo sát nội dung nguồn cung ứng 72 Bảng 3.5 Kết khảo sát nội dung hoạt động sản xuất 72 Bảng 3.6 Kết khảo sát nội dung hoạt động phân phối 73 Bảng 3.7 Kết khảo sát nội dung hoạt động thu hồi, đổi trả 74 130 KH-60VS_01017 131 KH-72VS_00572 132 KH-50AS_01468 133 KH-50AS_01605 134 KH-70VF_00971 135 KH-70VS_01181 136 KH-62VS 00019 137 KH-62VS_00316 138 KH-62VS_01479 139 KH-62VS_01491 140 KH-63VS_00259 141 KH-63VS_00306 142 KH-63VS_00312 143 KH-63VS_00770 144 KH-63VS_01481 145 KH-71AS_01606 146 KH-71AS_01607 147 KH-71AS_01610 148 KH-71VF_01572 149 KH-71VS_00119 150 KH-71VS_00127 Cửa hàng thuốc thú y Phương Kiên Cửa hàng thuốc thú y Đinh Hạ Cửa hàng thuốc thủy sản Ba Khuyên Cửa hàng thuốc thủy sản Thúy Nguyệt Trại vịt Đức Tiến Cửa hàng thuốc thú y Tây Ninh Cửa hàng thuốc thú y Chị Nguyệt Cửa hàng thuốc thú y Thanh Tiễn Cửa hàng thuốc thú y Phúc Hậu Cửa hàng thuốc thú y Bảo Tín Cửa hàng thuốc thú y Sơng Tiền Cửa hàng thuốc thú y Linh Trung Cửa hàng thuốc thú y Nguyễn Ngọc Huệ Cửa hàng thuốc thú y Hải Hà Ấp 8, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Thạch Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu 163 đường Lý Nhơn, ấp Doi Lầu, An Thới Đông, Cần Giờ 98 Tam Thôn Hiệp, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, Cần Giờ 192 tổ 30,ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 568 Lạc Long Quân – KP4 -TP Tây Ninh TT Bến Lức ,Long An Ngã 4,Xồi Đơi, Long Trạch, Cần Đước, Long An 232/1 Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An 295 Quốc Lộ 62, P6, TP Tân An, Long An 26 Quốc lộ 1A, Mỹ Tho,Tiền Giang 156 Ô 2,Khu 2,TT Chợ Gạo ,Tiền Giang Ấp Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang 322 Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Cơng, Tiền Giang Cửa hàng thuốc thú y Hồ Biểu Chánh, Ấp Lăng Hoàng Thanh Tâm Gia, Long Hưng, Gò Cơng, Tiền Giang Cửa hàng thuốc thú y thủy An Bình, An Qui, Thạnh Phú, Bến sản Thiên Ân Tre Cửa hàng thuốc thú y thủy Ấp 4, Bình Thới, Ngã ba Cây sản Trường Sen Trơm, Bình Đại, Bến Tre Cửa hàng thuốc thú y thủy 142 Vinh Xương, Xã Vang Quới sản Thịnh Phát Đông, Bình Đại, Bến Tre Trại gà giống Nguyên Lâm Ấp 3, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre Cửa hàng thuốc thú y Mã 84/2 thị trấn Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre Thị Thu Hồng Cửa hàng thuốc thú y 219 Khu phố 2, Giồng Trôm, Bến Tuyết Minh Tre 151 KH-71VS_00170 152 KH-71VS_00594 153 KH-71VS_00618 154 KH-71VS_00904 155 KH-71VS_01093 156 KH-71VS_01447 157 KH-71VS_01556 158 KH-64AS_01515 159 KH-64VF_01528 160 KH-64VS 00159 161 KH-64VS_01540 162 KH-64VS_01559 163 KH-84AS_01570 164 KH-84VS 00099 165 KH-84VS_01319 166 KH-84VS_01396 167 KH-84VS_01512 168 KH-66AS_00858 169 KH-66AS_01295 170 KH-66VS 00087 171 KH-66VS 00088 172 KH-66VS 00131 Cửa hàng thuốc thú y Sỹ Vân Cửa hàng thuốc thú y Nguyễn Quang Hải Cửa hàng thuốc thú y Sang Thọ Cửa hàng thuốc thú y Thành Vinh Cửa hàng thuốc thú y Phúc Sơn Cửa hàng thuốc thú y số 112 (Hiền Duyên) Cửa hàng thuốc thú y số 57 (Dung) Cửa hàng thuốc thủy sản Kiêm Hoa Trang trại vịt Thế Phương Cửa hàng thuốc thú y Ngọc Bích Cửa hàng thuốc thú y Vũ Phương Cửa hàng thuốc thú y Thu Thủy Cửa hàng thuốc thủy sản Sáu Lợi Cửa hàng thuốc thú y Thủy Tri Cửa hàng thuốc thú y Gia Hưng Cửa hàng thuốc thú y Nguyên Lý Cửa hàng thuốc thú ý Nguyễn Minh Cửa hàng thuốc thú y thủy sản Quang Thịnh Cửa hàng thuốc thú y thủy sản Tấn Toàn Cửa hàng thuốc thú y Hùng Hồng Cửa hàng thuốc thú y Trương Hùng Thạch Cửa hàng thuốc thú y Quế Phi Ap 1, Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre Ấp 3, xã Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre Ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre Ấp Tân Lợi, Tân Phú Tây, Mỏ Cày, Bến Tre Ấp Thạnh B, xã Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Ấp Tân Long 1, Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Ap Bình Đơng, Xã Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre 16c Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Tp Vĩnh Long Ấp Phú Điền, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long 17 Cao Thắng, Phường 8,TX Vĩnh Long, Vĩnh Long Xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long Ấp Tân Thuận, Xã Xuân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long Ấp Tân Lập, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Khóm 1, Đường 30/4, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh Khóm 6, TT Càng Long, Trà Vinh Ấp Trà Ốt, xã Thơng Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh Ấp Giồng Ngánh, Xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh 185, Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 27 Nguyễn Trãi, Ấp 2, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp Chợ thị trấn Lai Vung, Đồng Tháp 31 Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 173 KH-66VS_01092 174 KH-67VS 00142 175 KH-65AS_01625 176 KH-65VS_00022 177 KH-65VS_00116 178 KH-65VS_00984 179 KH-95AS_01321 180 KH-95VS_00837 181 KH-83VS_00785 182 KH-83VS_00888 183 KH-83VS_01040 184 KH-94AS_01348 185 KH-68AS_01591 186 KH-68AS_01601 187 KH-68VS_00849 188 KH-68VS_00871 189 KH-68VS_00945 190 KH-83VF_00538 Cửa hàng thuốc thú y Hảo Xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp Cửa hàng thuốc thú y Tấn 51 Hùng Vương , Bắc Sơn, Thị Phát Trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang Cửa hàng thuốc thủy sản 475 tổ 16, KV Thới An 1, Phường Sơn Anh Thuận An, Quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ Công ty TNHH DV –TM KV Thới Bình , Phường Phước Song Minh Thới, Quận Ơ Môn, Cần Thơ Cửa hàng thuốc thú y Chợ Thới Lai, Huyện Cờ Đỏ, Tỉnh Ngọc Anh Cần Thơ Cửa hàng thuốc thú y thủy A3/37, ấp Thị Tứ, TT Phong Điền, sản Gia Cường Cần Thơ Cửa hàng thuốc thú y thủy ấp Tân Long A, Xã Tân Bình, sản Bùi Hữu Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang Cửa hàng thuốc thú y Nam B8, chợ Bảy Ngàn, Châu Thành, Hơn Hậu Giang Cửa hàng thuốc thú y Khôi 183 Phạm Hùng, Phường 8, TP Nguyên Sóc Trăng Cửa hàng thuốc thú y Số 846/1 QL1A, xã Đại Hải, Huyện Hồng Vũ Kế Sách, Sóc Trăng Cửa hàng thuốc thú y Lý Ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, Huyện Sên Vĩnh Châu, Sóc Trăng (dưới chân cầu Mỹ Thanh 2) Cửa hàng thuốc thủy sản Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, Thảo Nguyên huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Cửa hàng thuốc thuỷ sản Ấp Mười Hùng, Xã Vĩnh Tuy, Đàn Hưng Huyện Gò Quao, Kiên Giang Cửa hàng thuốc thủy sản KP Tân Thước, Kiên Lương, Kiên Thúy Oanh Giang Cửa hàng thuốc thú y 397/4, Ấp Phước Lợi, Xã Mong Ngọc Sơn Thọ B, Huyện Châu Thành, Kiên Giang Cửa hàng thuốc thú y Số 42, Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Thanh Bình Gò Quao, Kiên Giang Cửa hàng thuốc thú y Linh Chợ xã Thạnh Đông, Tân Hiệp, Nhi Kiên Giang Trại gà Thanh Đại Xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Nội dung hoạt động lập kế hoạch Descriptive Statistics N Cong ty dap ung tot cac don hang thuong xuyen cua khach hang Cong ty dap ung tot cac don hang dot xuat cua khach hang Thoi gian tu dat hang den luc nhan hang nhanh Ke hoach du tru hang cua cong ty dap ung tot cac yeu cau cua khach hang Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 175 4.22 608 175 3.67 619 175 3.82 533 175 3.45 622 175 Bảng Frequency Cong ty dap ung tot cac don hang thuong xuyen cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 14 8.0 8.0 8.6 105 60.0 60.0 68.6 55 31.4 31.4 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Cong ty dap ung tot cac don hang dot xuat cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 4.0 4.0 4.0 Khong y kien 51 29.1 29.1 33.1 110 62.9 62.9 96.0 4.0 4.0 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Thoi gian tu dat hang den luc nhan hang nhanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1.7 1.7 1.7 Khong y kien 34 19.4 19.4 21.1 129 73.7 73.7 94.9 5.1 5.1 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Ke hoach du tru hang cua cong ty dap ung tot cac yeu cau cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 6 Khong dong y 4.0 4.0 4.6 Khong y kien 81 46.3 46.3 50.9 Dong y 84 48.0 48.0 98.9 1.1 1.1 100.0 175 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Nội dung hoạt động nguồn cung ứng Descriptive Statistics N Nha cung cap cua cong ty co thuong hieu, uy tin tot Chat luong nguon cung cap dat yeu cau Nha cung cap giao hang dung thoi gian cam ket Nguon cung luon dam bao can cung cap dot xuat Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 175 4.13 455 175 3.94 476 175 3.63 561 175 3.51 566 175 Bảng Frequency Nha cung cap cua cong ty co thuong hieu, uy tin tot Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong y kien Dong y Hoan toan dong y Total 4.6 4.6 4.6 136 77.7 77.7 82.3 31 17.7 17.7 100.0 175 100.0 100.0 Chat luong nguon cung cap dat yeu cau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong y kien 25 14.3 14.3 14.3 Dong y 135 77.1 77.1 91.4 15 8.6 8.6 100.0 175 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Nha cung cap giao hang dung thoi gian cam ket Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.3 2.3 2.3 Khong y kien 60 34.3 34.3 36.6 108 61.7 61.7 98.3 1.7 1.7 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Nguon cung luon dam bao can cung cap dot xuat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.9 2.9 2.9 Khong y kien 76 43.4 43.4 46.3 Dong y 93 53.1 53.1 99.4 6 100.0 175 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Nội dung hoạt động sản xuất Descriptive Statistics N He thong trang thiet bi, may moc phuc vu san xuat hien dai Co quy trinh va tieu chuan san xuat quoc te San pham cua cong ty da dang, phong phu Cai tien chat luong san pham lien tuc Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve so luong cua khach hang Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve chat luong cua khach hang Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve quy cach cua khach hang Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 175 4.23 508 175 3.73 549 175 4.01 467 175 3.97 502 175 3.77 658 175 4.09 494 175 3.64 527 175 Bảng Frequency He thong trang thiet bi, may moc phuc vu san xuat hien dai Frequency Valid Khong y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 121 69.1 69.1 73.1 47 26.9 26.9 100.0 175 100.0 100.0 Co quy trinh va tieu chuan san xuat quoc te Percen Frequency t Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 53 30.3 30.3 30.9 113 64.6 64.6 95.4 4.6 4.6 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total San pham cua cong ty da dang, phong phu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 15 8.6 8.6 9.1 140 80.0 80.0 89.1 19 10.9 10.9 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Cai tien chat luong san pham lien tuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong y kien 25 14.3 14.3 14.3 Dong y 131 74.9 74.9 89.1 19 10.9 10.9 100.0 175 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve so luong cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1.7 1.7 1.7 Khong y kien 54 30.9 30.9 32.6 Dong y 99 56.6 56.6 89.1 Hoan toan dong y 19 10.9 10.9 100.0 175 100.0 100.0 Total Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve chat luong cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Valid Khong y kien Dong y Hoan toan dong y Total Cumulative Percent 14 8.0 8.0 8.0 131 74.9 74.9 82.9 30 17.1 17.1 100.0 175 100.0 100.0 Nang luc san xuat luon dap ung day du nhu cau ve quy cach cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1.1 1.1 1.1 Khong y kien 61 34.9 34.9 36.0 110 62.9 62.9 98.9 1.1 1.1 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Nội dung hoạt động phân phối Descriptive Statistics N Tiep nhan va xu ly don hang nhanh chong Giao hang dung so luong voi yeu cau cua khach hang Giao hang dung quy cach voi yeu cau cua khach hang Giao hang dung thoi gian, dia diem voi yeu cau cua khach hang Phuong tien giao hang phu hop Doi ngu nhan vien chuyen nghiep San pham vo, rach bao bi, uot qua trinh van chuyen Cong ty co cac kenh phan phoi hieu qua Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 175 4.13 536 175 3.79 539 175 3.73 494 175 3.75 508 175 175 2 3.56 4.08 602 473 175 3.87 479 175 3.48 633 175 Bảng Frequency Tiep nhan va xu ly don hang nhanh chong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 12 6.9 6.9 7.4 125 71.4 71.4 78.9 37 21.1 21.1 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Giao hang dung so luong voi yeu cau cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 44 25.1 25.1 25.7 120 68.6 68.6 94.3 10 5.7 5.7 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Giao hang dung quy cach voi yeu cau cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1.1 1.1 1.1 Khong y kien 45 25.7 25.7 26.9 126 72.0 72.0 98.9 1.1 1.1 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Giao hang dung thoi gian, dia diem voi yeu cau cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1.7 1.7 1.7 Khong y kien 41 23.4 23.4 25.1 128 73.1 73.1 98.3 1.7 1.7 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Phuong tien giao hang phu hop Frequenc Valid y Percent Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 10 5.7 5.7 5.7 Khong y kien 57 32.6 32.6 38.3 Dong y 108 61.7 61.7 100.0 Total 175 100.0 100.0 Doi ngu nhan vien chuyen nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 10 5.7 5.7 6.3 138 78.9 78.9 85.1 26 14.9 14.9 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Cong ty co cac kenh phan phoi hieu qua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 13 7.4 7.4 7.4 Khong y kien 65 37.1 37.1 44.6 Dong y 97 55.4 55.4 100.0 175 100.0 100.0 Total San pham vo, rach bao bi, uot qua trinh van chuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 30 17.1 17.1 17.7 135 77.1 77.1 94.9 5.1 5.1 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Nội dung hoạt động thu hồi, đổi trả Descriptive Statistics N Cong ty nhanh chong giai dap thac mac va khieu nai cua khach hang Cong ty co chinh sach nhan tra lai hang tot San pham thu hoi, doi tra sai don hang thap San pham thu hoi, doi tra loi ky thuat thap San pham thu hoi, doi tra sai thoi gian dieu kien khach quan thap Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 175 4.05 523 175 3.95 477 175 3.91 483 175 3.92 508 175 3.75 562 175 Bảng Frequency Cong ty nhanh chong giai dap thac mac va khieu nai cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 17 9.7 9.7 10.3 130 74.3 74.3 84.6 27 15.4 15.4 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total Cong ty co chinh sach nhan tra lai hang tot Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 21 12.0 12.0 12.6 138 78.9 78.9 91.4 15 8.6 8.6 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total San pham thu hoi, doi tra sai don hang thap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 26 14.9 14.9 15.4 136 77.7 77.7 93.1 12 6.9 6.9 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total San pham thu hoi, doi tra loi ky thuat thap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 6 Khong y kien 27 15.4 15.4 16.0 132 75.4 75.4 91.4 15 8.6 8.6 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total San pham thu hoi, doi tra sai thoi gian dieu kien khach quan thap Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.9 2.9 2.9 Khong y kien 40 22.9 22.9 25.7 124 70.9 70.9 96.6 3.4 3.4 100.0 175 100.0 100.0 Dong y Hoan toan dong y Total ... XUẤT GIẢI PH P HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG THUỐC THÚ Y TẠI CÔNG TY TNHH Y. S. P VIỆT NAM 77 4.1 Cơ s đưa đề xuất mơ hình chuỗi cung ứng giải ph p hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH. .. Đề xuất s giải ph p hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y. S. P Việt Nam .96 4.3.1 Giải ph p 1: Hoàn thiện hoạt động l p kế hoạch 96 4.3.2 Giải ph p 2: Hoàn thiện. .. chọn đề tài Một s giải ph p hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y Công ty TNHH Y. S. P Việt Nam làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc s , với mong muốn đóng g p s giải ph p nhằm giải vấn đề tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y tại công ty TNHH y s p việt nam , Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng thuốc thú y tại công ty TNHH y s p việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay