Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng vào bài toán quản lý

88 2 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:39

LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ tình cảm lòng biết ơn Th.S Nguyễn Thị Thanh Thoan – Bộ môn Công nghệ thông tin – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, người dành cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo Bộ môn Công nghệ thông tin - Trường ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường, đọc phản biện luận văn em giúp em hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hồn thành luận văn Em xin cảm ơn GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trường, Bộ mơn tin học, Phòng ban nhà trường tạo điều kiện tốt suốt thời gian học tập làm tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng trình học tập, thời gian thực tập trình làm luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý quý báu tất thầy giáo, cô giáo tất bạn để kết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2010 Sinh viên MỤC LỤC … .… ….… … c…… …………… …6 ……………….………………………… …… .6 1.2.2.4 11 13 .13 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 18 6.0 19 6.0 19 20 1.3 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 2.1.1 L Sever 2000 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 26 27 29 2.2.1 Sơ …29 32 39 ….39 … 42 42 ….42 43 …44 ……45 … 45 ….47 ….48 …49 ….51 ……………… 53 53 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.2.1 2.3.4.2.2 2.3.4.3 3.1.4 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 53 … 54 ……55 ……56 57 …58 … 59 ……59 …59 ….60 lương”………………… …61 62 63 63 … 64 â .65 ….66 ….66 3.2.1 Goi ca 3.2.1.1 66 67 68 69 ……………………… … 70 ”……………… ….70 …….71 …72 73 …74 4.5 …………… ……77 5.1 5.2.2 Mô h 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5 ………………………………… .77 ………………………………… ………………………………… ……………………………… .77 77 78 78 79 80 …80 81 ….81 ….81 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 5.5 ….82 5.5.4 ……………………………… ….82 5.6 ……………………………… ….83 5.6.1 ….83 5.6 ….83 5.7 Giao d ….84 …………………………………………………………… 85 ………………………………………… …86 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống thơng tin Hệ thống tập hợp phần tử có quan hệ qua lại với hoạt động hướng đến mục tiêu chung thông qua việc tiếp nhận đầu vào sản xuất đầu nhờ trình chuyển đổi tổ chức Hệ thống thông tin tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ thành phần liên hệ chúng với hệ thống khác liên hệ thơng tin với Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp sử dụng để tạo trì hệ thống thông tin nhằm thực chức lưu trữ xử lý thông tin, liệu Mục tiêu phân tích thiết kế hệ thống cải tiến hệ thống cấu trúc, điển hình qua ứng dụng phần mềm, giúp đỡ nhân viên hồn tất cơng việc doanh nghiệp dễ dàng hiệu Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin dựa : Sự hiểu biết mục tiêu, cấu trúc quy trình tổ chức Kiến thức để triển khai công nghệ thông tin nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp luận để xây dựng phát triển hệ thống thông tin bao gồm lí thuyết, mơ hình, phương pháp cơng cụ sử dụng q trình phân tích thiết kế hệ thống 1.2 Các phƣơng pháp phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 1.2.1 Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc (SATDStructured Analysis and Design Technique) Phương pháp xuất phát từ Mỹ, ý tưởng Phân rã hệ thống lớn thành hệ thống đơn giản SADT xây dựng dựa ngun lý: Sử dụng mơ hình Phân tích kiểu Top-down Dùng mơ hình chức mơ hình quan niệm (còn gọi Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 “mơ hình thiết kế”) để mơ tả hệ thống Thể tính đối ngẫu hệ thống Sử dụng biểu diễn dạng đồ hoạ Phối hợp hoạt động nhóm Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết Cơng cụ để phân tích: Sử dụng sơ đồ chức công việc BFD (Business Function Diagram) lưu đồ luồng liệu DFD (Data Flow Diagram) Mơ hình liệu (Data Modes) Ngơn ngữ có cấu trúc SL (Structured Language) Từ điển liệu (Data Dictionary) Bảng định (Warnier/orr) Đặc tả tiến trình (Process Specification) Phương pháp phân tích thiết kế SADT có ưu điểm dựa vào nguyên lý phân tích có cấu trúc, thiết kế theo lối phân cấp, bảo đảm từ liệu vào sản xuất nhiều liệu Nhược điểm không bao gồm tồn tiến trình phân tích đưa đến tình trạng trùng lặp thơng tin 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng 1.2.2.1 Ý tƣởng Ý tưởng việc tiếp cận hướng đối tượng phát triển hệ thống bao gồm đối tượng độc lập tương Mỗi đối tượng bao hàm liệu xử lý tiến hành liệu gọi bao gói thơng tin Ví dụ xây dựng số đối tượng giới máy tính ta chắp chúng lại với để tạo ứng dụng 1.2.2.2 Ƣu điểm mơ hình hƣớng đối tƣợng Đối tượng độc lập tương đối: che dấu thông tin, việc sửa đổi đối tượng không gây ảnh hưởng lan truyền sang đối tượng khác Những đối tượng trao đổi thông tin với cách truyền thông điệp làm cho việc liên kết đối tượng lỏng lẻo, ghép nối tùy ý, dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đảm bảo cho việc mơ tả giao diện đơn thể bên Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 hệ thống dễ dàng Việc phân tích thiết kế theo cách phân toán thành đối tượng hướng tới lời giải giới thực Các đối tượng sử dụng lại tính kế thừa đối tượng cho phép xác định modul sử dụng sau chúng chưa thực đầy đủ chức sau mở rộng đơn thể mà khơng ảnh hưởng tới đơn thể có Hệ thống hướng đối tượng dễ dàng mở rộng thành hệ thống lớn nhờ tương tác thông qua việc nhận gửi thông báo Xây dựng hệ thống thành thành phần khác Mỗi thành phần xây dựng độc lập sau ghép chúng lại với đảm bảo có đầy đủ thông tin giao dịch Việc phát triển bảo trì hệ thống đơn giản nhiều có phân hoạch rõ ràng, kết việc bao gói thơng tin kết nối đối tượng thông qua giao diện, việc sử dụng lại thành phần đảm bảo độ tin cậy cao hệ thống Cho phép áp dụng phương pháp phát triển mà gắn bước phát triển , thiết kế cài đặt trình phát triển phần mềm giai đoạn ngắn Quá trình phát triển phần mềm đồng thời trình cộng tác khách hàng / người dùng nhà phân tích, nhà thiết kế, nhà phát triển, chuyên gia lĩnh vực, chuyên gia kỹ thuật…nên lối tiếp cận khiến cho việc giao tiếp họ với dễ dàng Một ưu điểm quan trọng bậc phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng tính tái sử dụng: bạn tạo thành phần (đối tượng) lần dùng chúng nhiều lần sau Vì đối tượng thử nghiệm kỹ lần dùng trước đó, nên khả tái sử dụng đối tượng có tác dụng giảm thiểu lỗi khó khăn việc bảo trì, giúp tăng tốc độ thiết kế phát triển phần mềm Phương pháp hướng đối tượng giúp xử lý vấn đề phức tạp phát triển phần mềm tạo hệ phần mềm có quy mơ lớn, có khả Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 thích ứng bền 1.2.2.3 Các giai đoạn chu trình phát triển phần mềm hƣớng đối tƣợng a.Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analynis – OOA) Là giai đoạn phát triển mơ hình xác súc tích vấn đề, có thành phần đối ngjvaf khái niệm đời thực, dễ hiểu người sử dụng b.Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design –OOD) Là giai đoạn tổ chức chương trình thành tập hợp đối tượng cộng tác với nhau, đối tượng lớp Các lớp thành viên tạo thành cấu trúc với mối quan hệ thừa kế hay tương tác thông báo c.Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming –OOP) Giai đoạn xây dựng phần mềm thực sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Đó phương thức thực việc chuyển thiết kế hướng đối tượng thành chương trình việc sử dụng ngơn ngữ lập trình có hỗ trợ tính chậy được, đưa vào sử dụng sau trải qua nhiều vòng quay nhiều bước thử nghiệm khác 1.2.2.4 Những vấn đề đặt phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng Đặc điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng nhìn nhận hệ thống tập đối tượng tương tác với để tạo hành động cho kết mức cao Để thực điều người ta phải sử dụng hệ thống mơ hình đối tượng với đặc trưng sau: - Tính trừu tượng hóa cao - Tính bao gói thơng tin - Tính modul hóa - Tính kế thừa Ngày nay, UML cơng cụ thiết kế có tất tính chất điều kiện giúp xây dựng mơ hình đối tượng có bốn đặc trưng Quá trình phát triển gồm nhiều bước lặp mà bước lặp bao gồm; xác định yêu cầu hệ thống, phân tích, thiết kế, triển khai kiểm thử Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 1.3 Phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng với UML Phân tích thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng sử dụng công cụ UML bao gồm giai đoạn sau: 1.3.1.Lập mơ hình nghiệp vụ Để nắm yêu cầu hệ thống, trước hết ta phải hiểu nắm hệ thống nghiệp vụ Việc mô tả yêu cầu hệ thống nghiệp vụ đủ tốt cần thiết, để ta hiểu đầy đủ hệ thống mà ta cần tin học hóa mặt nghiệp vụ Muốn vậy, trước hết phải xác định chức năng, phạm vi hệ thống thực mối quan hệ chúng với môi trường Tiếp theo tìm ca sử dụng nghiệp vụ từ chức hệ thống mà qua nghười hệ thống khách sử dụng chúng 1.3.2.Xác định yêu cầu hệ thống Nhiệm vụ xác định yêu cầu phát triển mô hình hệ thống cần xây dựng cách dùng ca sử dụng Để mô tả yêu cầu nghiệp vụ đưới góc độ phát triển phần mềm cần tìm tác nhân ca sử dụng để chuẩn bị phiên mơ hình ca sử dụng 1.3.3 Phân tích Nhiệm vụ cần phân tích mơ hình ca sử dụng cách tìm cách tổ chức thành phần bên hệ thống để thực ca sử dụng Bao gồm hoạt động: - Phân tích kiến trúc hệ thống - Phân tích ca sử dụng - Phân tích lớp - Phân tích gói 1.3.3.1.Phân tích kiến trúc Mục đích phân tích kiến trúc phác hoạ nét lớn mơ hình phân tích thơng qua việc xác định gói phân tích, lớp phân tích hiển nhiên, yêu cầu chun biệt chung a Xác định gói phân tích Để xác định gói phân tích, trước hết bố trí phần lớn ca sử dụng vào Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 Phương p 4.3 Thiết kế gói ca “Quản lý phúc lợi xã hội” Hinh 4.3: Mơ hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý phúc lợi xã hội” Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 72 Phương p 4.4 Biểu đồ lớp thiết kế lớp tổng qt Dựa vào ba mơ hình thiết kế lớp gói ca Quản lý hồ sơ nhân viên, gói ca Quản lý lương gói ca Quản lý phúc lợi xã hội ta đưa mơ hình lớp thiết kế gói ca sử dụng quản lý nhân sau: Hình 4.4: Mơ hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý Nhân sự” Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 73 Phương p 4.5 Thiết kế CSDL vật lý hệ quản trị SQL sever Sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL – Server 2000 4.5.1 4.5 4.5 4.5 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 74 Phương p Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 75 Phương p Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 76 Phương p CHƢƠNG GIAO DIỆN CHƢƠNG TRÌNH 5.1 1: - 2: - - 1-1”, “1-n”, “n-m” 3: - 4: - - 5: Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 77 Phương p Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 78 Phương p Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 79 Phương p 5.3 GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH 5.4 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 80 Phương p 5.5 5.5.1 5.5.2 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 81 Phương p 5.5.3 5.5.4 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 82 Phương p 5.6 5.6 5.6 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 83 Phương p 5.7 Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 84 Phương p KẾT LUẬN Trong thời gian làm thực tập khảo sát thực tế nghiệp vụ quản lý nhân sự, em trang bị cho sơ để bước vào q trình phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân công ty CPN Đã nắm bắt trình quản lý nhân cơng ty trang bị cho nhiều kiến thức nghiệp vụ quản lý Từ em tiếp tục xây dựng chương trình để hồn thành luận văn Nhưng nhiều hạn chế thân, thời gian thực tế nghiệp vụ nhiều thiếu sót Vì em mong đóng góp ý kiến quý thầy bạn để em tiếp tục hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 85 Phương p TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vỵ (2002), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đại, hướng cấu trúc hướng đối tượng, NXB Thống kê , Hà Nội [2] Đồn Văn Ban (2003), Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, NXB Thống kê [6] http://www.ebook.edu.vn Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001 86 ... thuộc vào gói khác 1.3.4 .Thiết kế Đầu vào thiết kế mơ hình phân tích Khi thiết kế ta cố gắng bảo tồn nhiều tốt cấu trúc hệ thống định hình từ mơ hình phân tích Thiết kế bao gồm hoạt động sau: - Thiết. .. sau: - Thiết kế kiến trúc - Thiết kế ca sử dụng - Thiết kế lớp - Thiết kế hệ thống Mơ hình thiết kế mơ hình đối tượng mơ tả thực thi ca sử dụng 1.3.4.1 Thiết kế kiến trúc Mục đích thiết kế kiến trúc... đặt phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng Đặc điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng nhìn nhận hệ thống tập đối tượng tương tác với để tạo hành động cho kết mức cao Để thực điều người ta phải sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng vào bài toán quản lý , Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng vào bài toán quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay