Phát triển hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên cho đào tạo tín chỉ

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:37

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1:KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 1.1 Đào tạo tín trường Đại học dân lập Hải Phòng 1.2 Mơ tả tốn nghiệp vụ 1.2.1 Ý nghĩa việc khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên 1.2.2 Quy trình thăm dò khảo sát 1.3 Đánh giá trạng hệ thống 1.4 Giải pháp đề xuất CHƢƠNG 2:PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 2.1.1 Biểu đồ ngữ cảnh 2.1.2 Sơ đồ phân rã chức 10 2.1.3 Mô tả chi tiết chức 11 2.1.4 Danh sách hồ sơ tài liệu sử dụng 14 2.1.5 Ma trận thực thể chức 14 2.2 Sơ đồ luồng liệu 15 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 15 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 16 2.3 Thiết kế sở liệu 19 2.3.1 Xây dựng mơ hình ER 19 2.3.2 Thiết kế mơ hình liệu logic 21 2.3.3 Thiết kế mô hình liệu logic 23 CHƢƠNG 3:XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 26 3.1 Lựa chọn công cụ phát triển 26 3.1.1 Giới thiệu tổng quan công nghệ NET 26 3.1.2 Giới thiệu ASP.Net 31 3.1.3 ASP.Net Webform 31 3.1.4 Cấu trúc trang ASP.Net 36 3.2 Công cụ quản trị sở liệu 38 3.2.1 Công nghệ truy cập liệu ADO.NET 38 3.2.2 SQL Server 2000 39 3.3 Kết đạt 41 3.3.1 Giao diện chương trình 41 3.3.2 Giao diện khảo sát 43 3.3.3 Kết thống kê 44 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 LỜI CẢM ƠN Trong suèt trình làm khoá luận tốt nghiệp vừa qua, d-ới giúp đỡ, bảo nhiệt tình thấy giáo h-ớng dẫn Ths Ngô Tr-ờng Giang , đồ án tốt nghiệp em đ-ợc hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Ngô Tr-ờng Giang Và em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để chúng em hoàn thành tốt khoá luận Em xin đ-ợc gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè, ng-ời động viên giúp đỡ em trình làm khoá luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng với tận tâm thầy giáo h-ớng dẫn song thời gian ngắn trình độ hạn chế nên khoá luận em vÉn cßn nhiỊu thiÕu sãt Em rÊt mong nhËn đ-ợc dẫn thầy cô góp ý bạn để khóa luận em đ-ợc hoàn thiện Sinh viờn Mai Th Phỳc CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 1.1 Đào tạo tín trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng Đào tạo theo tín hình thức đào tạo tiên tiến, thực nhiều nước giới Theo phương pháp , sinh viên coi trung tâm, phát huy khả sáng tạo, điều kiện học tập để lấy hai Đại học thời gian Nhưng Việt Nam, hình thức mới, việc thực gặp nhiều khó khăn thiếu thực tế kinh nghiệm Tuy vậy, để phù hợp với phát triển chung ngành GD-ĐT nước , đáp ứng yêu cầu học tập sinh viên, Trường ĐHDLHP tích cực chuẩn bị bảo đảm đủ điều kiện để bắt đầu thực công tác đào tạo theo tín Cùng với việc phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa cơng tác đào tạo theo tín tới tất cán bộ, giảng viên, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV tự học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi cơng tác giảng dạy theo tín Đồng thời nhà trường xây dựng lộ trình đào tạo tín cho mơn, học phần, bước hồn thiện điều kiện cần thiết cho công tác tăng cường đầu tư sở vật chất trường , lớp học, bảo đảm cho lớp học đủ thoáng rộng để sử dụng hệ thống thiết bị đại : loa đài, đầu vidêo, máy vi tính nối mạng, bàn ghế di động xếp gọn để phục vụ hoạt động phụ trợ cho giảng…Nhà trường đạo phận chuyên môn tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên đăng ký học theo tín qua hệ thống mạng đội ngũ cán cố vấn tận tình hướng dẫn sinh viên đăng ký học theo nguyện vọng điều kiện nhà trường Trên sở đăng ký sinh viên, nhà trường xếp lịch học, lớp học theo quy định phù hợp với sinh viên, giảng viên Theo đạo nhà trường, thời gian qua, cán bộ, giảng viên môn tích cực triển khai đề tài nghiên cứu khoa học đổi phương pháp giảng dạy theo tín Nhiều đề tài nghiệm thu đánh giá tốt, có tính khả thi cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy theo tín nhà trường Việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang tín tạo nhiều thuận lợi cho sinh viên, song lại phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp phía cán bộ, giảng viên nhà trường Do cán bộ, giảng viên nỗ lực để vượt qua khó khăn, thử thách, để thực việc giảng dạy theo tín đạt kết tốt 1.2 Mơ tả tốn nghiệp vụ 1.2.1 Ý nghĩa việc khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên Việc khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên trước hết nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu cơng việc, hồn thiện cá nhân người thầy đem lại lợi ích cho người học Đây việc có ý nghĩa thể rõ nét tinh thần dân chủ, công khai nhà trường nhằm củng cố phát huy chất lượng giáo dục, sinh viên thẳng thắn trao đổi, đề bạt kiến nghị sau học kỳ Việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên chất lượng giảng dạy giúp nhận thực trạng nguồn lực giảng viên, so với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ trọng trách xã hội giao cho Từ đây, hiệu trưởng trường có chiến lược phát triển lực lượng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trường 1.2.2 Quy trình thăm dò khảo sát Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, cơng việc khảo sát trường Đại học Dân lập Hải Phòng thực từ năm Sau kì học, Ban Đảm bảo chất lượng dựa vào số liệu Phòng đào tạo cung cấp gồm danh sách sinh viên – Lớp môn học, giảng viên – Lớp môn học để lập phiếu thăm dò ý kiến sinh viên chất lượng giảng dạy giảng viên gồm: Bốn tiêu chí đánh giá: Tiêu chí 1: Phương pháp giảng dạy khuyến khích chủ động sáng tạo sinh viên Tiêu chí 2: Nội dung giảng: xác, khoa học, đề cương Tiêu chí 3: Nhiệt tình trách nhiệm (điểm danh, kiểm tra định kỳ, cơng bố điểm q trình) Tiêu chí 4: Thực quy định lên lớp (đúng giờ, quản lý lớp, ghi ký sổ đầu bài) Dựa mức độ đánh giá: Mức độ 1: Hồn tồn khơng thỏa mãn/ Khơng thích Mức độ 2: Chưa thỏa mãn/ Chưa thích Mức độ 3: Bình thường Mức độ 4: Thỏa mãn/ Thích Mức độ 5: Rất thỏa mãn/ Rất thích Với tiêu chí sinh viên chọn mức nhất, phiếu hợp lệ phiếu phải hoàn thành đủ tiêu chí Sau sinh viên đánh giá xong, vào cuối kỳ học Ban kiểm định tổng hợp phiếu để đưa kết thống kê gồm: Thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên theo môn theo năm học kì học Thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên theo nhóm giảng viên theo kì học năm học Thống kê sinh viên chưa đánh giá Thống kê đưa ý kiến sinh viên Sau thống kê xong trình lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng trường có chiến lược phát triển lực lượng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trường 1.3 Đánh giá trạng hệ thống Hệ thống khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng đưa vào từ năm 2006 – 2007 Tuy nhiên năm 2006 – 2007 việc khảo sát theo phương pháp truyền thống, từ năm 2007 – 2008 việc khảo sát tin học hóa thành hệ thống thơng tin hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên Tuy nhiên, hệ thống đáp ứng hình thức đào tạo theo niên chế phần tín chỉ, từ năm 2009 trường Đại học Dân lập Hải Phòng hầu hết chuyển sang đào tạo theo tín việc hệ thống đáp ứng hai hình thức đào tạo tín niên chế dẫn đến việc dư thừa liệu, phức tạp lưu trữ Hệ thống chưa thể tự động thống kê kết khảo sát sinh viên, mà kết khảo sát phải chuyển cho Ban Đảm bảo chất lượng để thống kê excel 1.4 Giải pháp đề xuất Phát triển hệ thống thơng tin thăm dò khảo sát ý kiến sinh viên chuyên sâu theo đào tạo tín chỉ, bỏ qua hình thức niên chế việc lưu trữ xử lý liệu đơn giản gọn nhẹ Xây dựng lại Cơ sở liệu gọn nhẹ, phù hợp với việc đào tạo tín chỉ, danh sách hồ sơ liệu tự động import file excel vào CSDL, việc cập nhật trở nên linh hoạt mềm dẻo Hệ thống thông tin xây dựng cập nhật dach sách giảng viên –Lớp môn học, Sinh viên –Lớp môn học… quản lý việc thêm, sửa, xóa danh sách Từ danh sách tạo phiếu đánh giá cho sinh viên Mỗi sinh viên cấp username pass để đănng nhập đánh giá Để sinh viên tiến hành đánh giá người quản trị phải mở đợt khảo sát sinh viên phép đánh giá khoảng thời gian đợt khảo sát Sau sinh viên đánh giá xong, vào cuối kì học, Ban Kiểm định đăng nhập vào hệ thống để có yêu cầu thống kê, hệ thống tự động thống kê để đưa kết Hệ thống đáp ứng yêu cầu thống kê Ban Kiểm Định như: Thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên theo môn theo năm học kì học Thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên theo nhóm giảng viên theo kì học năm học Thống kê sinh viên chưa đánh giá Thống kê đưa ý kiến sinh viên Và bổ sung thêm phần thống kê : Thống kê ý kiến thăm dò chất lượng giảng dạy giảng viên theo mơn học kì học năm học( mơn học có nhiều lớp mơn học lớp mơn học giảng viên khác dạy ) Thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên qua năm học khác CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 2.1.1 Biểu đồ ngữ cảnh THĂM DÒ Ý Yêu cầu đánh giá Gửi phiếu đánh giá Gửi KQ đánh giá Yêu cầu báo cáo VIÊN Kết SINH KIẾN SINH VIÊN CHO ĐÀO TẠO TÍN CHỈ BỘ MƠN u cầu báo cáo BAN Báo cáo LÃNH ĐẠO 2.1.2 Sơ đồ phân rã chức THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ GIẢNG DẠY 1.Lập phiếu 1.1 Tiếp nhận danh sách hồ sơ 1.2 Lập phiếu đánh giá 1.3 Đánh giá giảng dạy Xử lý 2.1 Kiểm tra phiếu đánh giá 3.Thống kê báo cáo 3.1Thống kê theo nhóm giảng viên 2.2 Phân loại phiếu đánh giá 3.2 Thống kê theo Bộ Môn 2.3 Xử lý phiếu đánh giá 3.3 Thống kê theo giảng viên 10 3.2 Công cụ quản trị sở liệu 3.2.1 Công nghệ truy cập liệu ADO.NET ADO.NET tập lớp nằm thư viện lớp sở NET Framework, cho phép ứng dụng windows (như C#, VB.NET) hay ứng dụng web (như ASP.NET) thao tác dễ dàng với nguồn liệu Mục tiêu ADO.NET là: Cung cấp lớp để thao tác CSDL hai môi trường phi kết nối (Disconected data) kết nối (Connected data) Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language) Tương tác với nhiều nguồn liệu thông qua mô tả liệu chung Tối ưu truy cập nguồn liệu (OLE DB & SQL server) Làm việc môi trường Internet (môi trường phi kết nối – Disconnected eviroment) Các lớp ADO.NET đặt Namespace System.Data/ System.Data.oledb ADO.NET bao gồm Provider (2 thư viện) (thường dùng) để thao tác với CSDL là: OLE DB Provider (nằm System.Data.OLEDB) dùng để truy xuất đến CSDL có hỗ trợ OLEDB; SQL Provider (nằm System.Data.SQLClient) chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Không qua OLE DB nên nhanh hơn) Vị trí ADO.NET kiến trúc NET Framework: 38 Từ kiến trúc ta thấy rằng: ADO.NET thành phần nội () NET framework, sử dụng tất ngôn ngữ hỗ trợ NET C#, VB.NET… mà khơng có khác biệt (Tức chức cách sử dụng hoàn toàn giống nhau) 3.2.2 SQL Server 2000 SQL Server 2000 hệ thống quản lý sở liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi liệu Client computer SQL Server computer SQL Server 2000 tối ưu để chạy mơi trường sở liệu lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte phục vụ lúc cho hàng ngàn user SQL Server 2000 kết hợp "ăn ý" với server khác Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server SQL Server phầm mềm tiện lợi hiệu việc ứng dụng phát triển sở liệu lớn, phân tán thích hợp cho quan, tổ chức 39 MS SQL Server hỗ trợ tốt quản lý xử lý đồng nhất, bảo mật liệu theo mơ hình Client – Server mạng SQL Server lưu trữ sở liệu thiết bị khác nhau, thiết bị nằm đĩa cứng, mềm, băng từ,có thể nằm nhiều đĩa 40 3.3 Kết đạt đƣợc 3.3.1 Giao diện chƣơng trình 3.3.1.1 Giao diện trang sinh viên 41 3.3.1.2 Giao diện trang quản lý 42 3.3.2 Giao diện khảo sát 43 3.3.3 Kết thống kê 3.3.3.1 Thống kê sinh viên chƣa đánh giá 44 3.3.3.2 Thống kê chất lƣợng giảng dạy giảng viên theo môn 45 3.3.3.3 Thống kê chất lƣợng giảng dạy giảng viên theo nhóm giảng viên 46 3.3.3.4 Thống kê chất lƣợng giảng dạy giảng viên theo môn học 47 3.3.3.5 Thống kê chất lƣợng giảng dạy giảng viên qua lớp môn học 48 3.3.3.6 Thống kê chất lƣợng giảng dạy giảng viên qua kì học năm học 49 3.3.3.7 Thống kê đƣa ý kiến sinh viên 50 KẾT LUẬN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, em tìm hiểu khảo sát tình hình đào tạo tín trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng quy trình khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên ban Kiểm định thu số kết sau: Hệ thống tự động cập nhật danh sách hồ sơ liệu mà phòng đào tạo cung cấp vào sở liệu (import file excel mà nhà trường cung cấp vào sở liệu), việc cập nhật dễ dàng linh hoạt Xây dựng lại CSDL gọn nhẹ phù hợp với hình thức đào tạo theo tín Từ xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ cho phép sinh viên thăm dò khảo sát chất lượng giảng viên thời điểm đợt khảo sát Dựa vào bảng đánh giá, Hệ thống tự động thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên theo mơn, nhóm giảng viên theo năm học kỳ học, thống kê đưa ý kiến sinh viên giảng viên, thống kê chất lượng giảng dạy giảng viên qua năm học kỳ học export file excel Tuy nhiên thời gian có hạn trình độ than hạn hẹp nên em mong góp ý, giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo tồn thể bạn để chương trình hồn thiện 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1.] Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Nguyễn Văn Vỵ, nhà xuất Hà Nội, 2000 [2.] Lập trình ASP.Net 2.0, Phạm Hữu Khang, Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội 2007 [3.] http:google.com.vn [4.] Đồ án “ Khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên” Khóa 9, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 52 ... việc khảo sát theo phương pháp truyền thống, từ năm 2007 – 2008 việc khảo sát tin học hóa thành hệ thống thơng tin hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên Tuy nhiên, hệ thống đáp ứng hình thức đào. .. trữ Hệ thống chưa thể tự động thống kê kết khảo sát sinh viên, mà kết khảo sát phải chuyển cho Ban Đảm bảo chất lượng để thống kê excel 1.4 Giải pháp đề xuất Phát triển hệ thống thơng tin thăm dò. .. hiệu trưởng trường có chiến lược phát triển lực lượng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trường 1.3 Đánh giá trạng hệ thống Hệ thống khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên trường Đại học dân lập Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên cho đào tạo tín chỉ , Phát triển hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên cho đào tạo tín chỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay