Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng có sử dụng PTĐT

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:10

Đề cương ôn tập THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 là tài liệu vô cùng hữu ích, sẽ giúp các em tự hệ thống kiến thức, kiểm tra trình độ bản thân, giúp các bạn, đặc biệt các bạn đang ôn thi khối A. Mời các bạn cùng tham khảo Câu 1: [2H3-4-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Mặt phẳng  P qua điểm A 1; 2;0  vuông góc với đường thẳng d : x 1 y z 1   1 phương trình : A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D 2x  y  z   Lời giải Chọn D Đường thẳng d VTCP u   2;1; 1 Ta  P   d   P  nhận u   2;1; 1 VTPT Kết hợp với  P  qua A 1; 2;0    P  :  x  1   y     z     x  y  z   Câu 2: [2H3-4-1] (Đề thi lần 6- Đồn Trí Dũng - 2017 - 2018)Trong khơng gian với hệ tọa x y z độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  :    Vecto vecto pháp tuyến  P  ? A n   6;3;  B n   2;3;   1 C n  1; ;   3 D n   3; 2;1 Lời giải Chọn B Câu 3: [2H3-4-1] (THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần - Năm 2018) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng  P  qua M  2;1;  1 x 1 y z 1   3 B 2 x  y  z   C 2 x  y  z   D vng góc với đường thẳng d : A x  y  z   3x  y  z   Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  nhận vectơ ud   3; 2;1 làm vectơ pháp tuyến qua điểm M  2;1;  1 nên phương trình: 3 x  y  z    x  y  z   Câu 4: [2H3-4-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai mặt phẳng   : x  y  z      : x  y  3z   Phương trình mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ đồng thời vng góc      là: A x  y  z  2x  y  2z  B x  y  z  C x  y  z   D Lời giải Chọn D Gọi n P vectơ pháp tuyến  P  Ta nP  n nP  n với n   3;  2;  n   5;  4;3 Chọn nP  n ; n    2;1;   Mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ nên  P  : x  y  z  ... [2H3-4-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai mặt phẳng   : x  y  z      : x  y  3z   Phương trình mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc ... giải Chọn D Gọi n P vectơ pháp tuyến  P  Ta có nP  n nP  n với n   3;  2;  n   5;  4;3 Chọn nP  n ; n    2;1;   Mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ nên  P  : x  y 
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng có sử dụng PTĐT, Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng có sử dụng PTĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay