Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:10

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA I I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Viết đúng, viết đẹp chữ hoa I (1 dòng cở vừa, dòng cở nhỏ), ; cụm từ ứng dụng : Ích (theo cỡ chữ vừa, cỡ nhỏ), Ích nước lợi nhà (3 lần) -Ý thức rèn tính cẩn thận, giữ gìn II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Giáo viên : Mẫu chữ I hoa Bảng phụ : Ích, Ích nước lợi nhà 2.Học sinh : Vở tập viết, bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Chữ I hoa *Mục tiêu: Biết viết chữ I hoa, cụm từ ứng dụng cỡ vừa nhỏ *Cách tiến hành: Mẫu : Chữ I hoa HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Quan sát số nét, quy trình viết : -Chữ I hoa cao li ? -Cao li -Chữ I hoa gồm có nét ? -Chữ I gồm2 nét : Nét :Kết hợp nét cong trái, lượn -Vừa nói vừa tơ khung chữ : Chữ I hoa viết nét : Nét : Giống nét chữ H, đặt bút đường kẻ 5, viết nét cong trái ngang Nét : móc ngược trái, phần cuối lượn vào -3- em nhắc lại lượn ngang dừng bút đường kẻ Nét : Từ điểm dừng bút nét 1, đổi chiều bút, viết -Đặt bút đường kẻ 5, viết nét nét móc ngược trái, phần cuối uốn vào cong trái lượn ngang dừng nét chữ B, dừng bút đường kẻ bút đường kẻ Nét : Từ -Quan sát mẫu cho biết điểm đặt bút? điểm dừng bút Chữ I hoa nét 1, đổi chiều bút, viết nét -Giáo viên viết mẫu (vừa viết vừa nói) móc ngược trái, phần cuối uốn -Viết bảng : -Hãy viết chữ I vào khơng trung -Trò chơi “ Trúc xanh” *Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa *Mục tiêu: Biết độ cao, nối nét , khoảng cách chữ, tiếng *Cách tiến hành: vào nét chữ B, dừng bút đường kẻ -2-3 em nhắc lại -Học sinh viết -Cả lớp viết không -Viết vào bảng -Đọc : I -Mẫu : “Ích nước lợi nhà” -Lớp tham gia trò chơi “Trúc -Viết cụm từ ứng dụng : xanh” -Yêu cầu học sinh mở tập viết đọc cụm từ -2-3 em đọc : Ích nước lợi nhà ứng dụng -Quan sát nhận xét : -Quan sát Viết bảng *Hoạt động 3: Viết -Bảng : I – Ích *Mục tiêu: Biết viết I – Ích theo cỡ vừa nhỏ, -Viết cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết -Chú ý chỉnh sửa cho em dòng chữ I cỡ vừa dòng chữ I cỡ nhỏ dòng chữ Ích cỡ vừa dòng chữ Ích cỡ nhỏ dòng “Ích nước lợi nhà” cỡ nhỏ Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà dòng chữ I cỡ vừa dòng chữ I cỡ nhỏ dòng chữ Ích cỡ vừa dòng chữ Ích cỡ nhỏ dòng “Ích nước lợi nhà” cỡ nhỏ ... nét -Giáo viên viết mẫu (vừa viết vừa n i) móc ngược tr i, phần cu i uốn -Viết bảng : -Hãy viết chữ I vào khơng trung -Trò ch i “ Trúc xanh” *Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa *Mục tiêu: Biết... quy trình viết : -Chữ I hoa cao li ? -Cao li -Chữ I hoa gồm có nét ? -Chữ I gồm2 nét : Nét :Kết hợp nét cong tr i, lượn -Vừa n i vừa tơ khung chữ : Chữ I hoa viết nét : Nét : Giống nét chữ H, đặt... : I – Ích *Mục tiêu: Biết viết I – Ích theo cỡ vừa nhỏ, -Viết cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết -Chú ý chỉnh sửa cho em dòng chữ I cỡ vừa dòng chữ I cỡ nhỏ dòng chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay