Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:10

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA I – ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ I Mục tiêu 1Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ - Viết I (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định 2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu I Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: -H - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Hai sương nắng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm Bài Giới thiệu: (1’)GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ I  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: I - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ I - li - Chữ I cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ I miêu tả: Gồm nét: - Nét 1: kết hợp néùt - cong trái lượn ngang - Nét 2: móc ngược trái, phần cuối lượn vào - GV viết bảng lớp - HS quan sát - GV hướng dẫn cách viết: - Nét 1: Giống nét chữ H - Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, đổi chiều bút, viết nét móc ngược trái, phần cuố uốn vào nét chữ B, dừng bút đường kẻ - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - HS tập viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Ích nước lợi nhà - HS đọc câu Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - I, h, l : 2,5 li - c, a, i, n, ư, : li - Cách đặt dấu chữ - Dấu sắc (/) I, - Dấu nặng (.) - Dấu huyền ( `) a - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Khoảng chữ o - GV viết mẫu chữ: Ích lưu ý nối nét I ch HS viết bảng - HS viết bảng * Viết: : Ích - GV nhận xét uốn nắn - Vở Tập viết  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận  Phương pháp: Luyện tập  ĐDDH: Bảng phụ - HS viết * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp ... - Vở Tập viết  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận  Phương pháp: Luyện tập  ĐDDH: Bảng phụ - HS viết * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - GV theo d i, giúp đỡ... cho i m B i Gi i thiệu: (1’)GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách n i nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa... cách viết: - Nét 1: Giống nét chữ H - Nét 2: Từ i m dừng bút nét 1, đ i chiều bút, viết nét móc ngược tr i, phần cuố uốn vào nét chữ B, dừng bút đường kẻ - GV viết mẫu kết hợp nhắc l i cách viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay