Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:09

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA I I.Mục tiêu: -Viết chữ hoa I (1 dòng cỡ chữ vừa , dòng cở chữ nhỏ) -Biết viết câu ứngdụng “Ích nước lợi nhà” theo cỡ chữ nhỏ viết mẫu chữ, nét nối quy định -HS ( TB-Y) Lâm ,Huyền Hiệu,….viết mẫu chữ -H có ý thức tập viết chữ viết hoa II Đồ dùng dạy - học Mẫu chữ I, bảng phụ,vở tập viết, bảng III Các hoạt động dạy - học : NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ:(5) -Kiểm tra số HS viết nhà -Viết bảng con: H, Hai -Nhận xét, đánh giá -Nhắc lại tên học 2.Bài -Giới thiệu -Quan sát nhận xét *HĐ1: HD viết chữ I -Đưa mẫu chữ 5li gồm nét -Chữ I có độ cao li? -Được viết nét? Nét 1: kết hợp nét cong trái lượn ngang -Nét viết giống chữ gì? -Giống chữ H Nét viết nào? Nét 2:Nét cong ngược trái phần cuối lượn vào -HD cách viết, lia bút -Theo dõi -H nhận xét -Sửa sai uốn nắn -Viết bảng 3-4 lần -Nhận xét -H nhận xét -2-3HS đọc lại lớp đọc *HĐ 2: HD viết câu ứng dụng *HĐ 3: Tập viết (1517’) -Giới thiệu: “Ích nước lợi nhà” -Khuyên nên làm việc -“Ích nước lợi nhà”có nghĩa có ích cho đất nước – gia đình nào? nên làm việc có ích cho đất nước - gia đình em cần làm việc gì? -Vài HS nêu -Yêu cầu HS quan sát câu ứng dụng nêu độ cao chữ? -Quan sát -HD nối nét, khoảng cách chữ: -H nhận xét bạn -T theo dõi, giúp đỡ H (TB-Y): Huyền, Lâm, Trung, Đào, … -Viết bảng - lần -1H nhắc tư ngồi viết -Viết vào -Nhắc nhở H cách viết -Thu chấm số bài, nhận xét -Nhận xét đánh giá 3.Củng cố -dặn dò(2) ‘ -Phân tích chữ: -Thực nhà theo yêu cầu ... sai uốn nắn -Viết bảng 3-4 lần -Nhận xét -H nhận xét -2- 3HS đọc l i lớp đọc *HĐ 2: HD viết câu ứng dụng *HĐ 3: Tập viết (1517’) -Gi i thiệu: “Ích nước l i nhà” -Khun nên làm việc -“Ích nước l i. .. theo d i, giúp đỡ H (TB-Y): Huyền, Lâm, Trung, Đào, … -Viết bảng - lần -1H nhắc tư ng i viết -Viết vào -Nhắc nhở H cách viết -Thu chấm số b i, nhận xét -Nhận xét đánh giá 3.Củng cố -dặn dò (2) ‘... nước – gia đình nào? nên làm việc có ích cho đất nước - gia đình em cần làm việc gì? -V i HS nêu -Yêu cầu HS quan sát câu ứng dụng nêu độ cao chữ? -Quan sát -HD n i nét, khoảng cách chữ: -H nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay