Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:09

Tuần: 11 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA I I – MỤC TIÊU - Rèn kĩ viết chữ - Biết viết chữ I hoa theo cỡ vừa nhỏ - Viết đúng, sạch, đẹp cụm từ ứng dụng: Ích nước lợi nhà II - ĐỒ DÙNG Mẫu chữ, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: GV kiểm tra HS viết nhà HS lớp viết vào nháp chữ H, tiếng Hai B, Bài : Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn viết chữ hoa a, Hướng dẫn học sinh quan sát quan sát chữ I độ cao, cách viết Giáo viên viết mẫu chữ I lên bảng, vừa viết vừa phân tích cách viết b, Hướng dẫn học sinh viết chữ I hoa vào nháp Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng Giới thiệu cụm từ ứng dụng Hs đọc cụm từ ứng dụng Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa cụm tà ứng dụng: đưa lời khuyên nên làm việc tốt cho đất nước cho gia đình Giáo viên viết mẫu cụm từ ứng dụng Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ Hướng dẫn học sinh viết chữ Ích vào nháp Học sinh viết vào tập viết: Nhắc Hs cách viết Chấm, Chữa bài: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà hoàn thành phần luyện viết tập viết ... Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ Hướng dẫn học sinh viết chữ Ích vào nháp Học sinh viết vào tập viết: Nhắc Hs cách viết Chấm, Chữa b i: Giáo viên chấm 5,7 ...Gi i thiệu cụm từ ứng dụng Hs đọc cụm từ ứng dụng Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa cụm tà ứng dụng: đưa l i khuyên nên làm việc tốt cho đất nước cho gia đình Giáo viên viết mẫu cụm từ... Chấm, Chữa b i: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà hoàn thành phần luyện viết tập viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay