Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:09

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA I A-Mục đích yêu cầu: -Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết ứng dụng cụm từ: "… ch nước lợi nhà" theo cỡ nhỏ, viết chữ mẫu, đẹp B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng TV C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho lớp viết: ……………………………… Nhận xét - Ghi điểm Bảng HS (HS yếu) Nhận xét II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm cô hướng dẫn em viết chữ hoa …… - ghi bảng 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ hoa……… Quan sát Chữ hoa … cao ô li? ôli Chữ …… gồm nét: nét kết hợp nét cong trái lượn ngang Nét nét móc ngược trái phần cuối lượn vào -GV hướng dẫn cách viết Quan sát -GV viết chữ hoa … lên bảng -Hướng dẫn HS viết Theo dõi, uốn nắn Bảng 3-Hướng dẫn HS viết chữ Ích: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ Ích Quan sát + Thảo luận -Chữ Ích có chữ ghép lại? Bảng -Độ cao chữ viết ntn? I, h: 2,5 ô li; c: 1,5 ô li -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết Quan sát -Hướng dẫn HS viết Bảng 4-Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng: -Giới thiệu cụm từ ứng dụng HS đọc -GV giải nghĩa cụm từ: Ích nước lợi nhà -GV viết mẫu cụm từ -Hướng dẫn HS quan sát độ cao khoảng cách chữ Quan sát 5-Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …………… cỡ vừa HS viết -1dòng chữ …………… cỡ nhỏ -1dòng chữ ……ch cỡ vừa -1 dòng chữ … ch cỡ nhỏ -1 dòng cụm từ Ích nước lợi nhà 6-Chấm bài: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại chữ Ích -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng (HS yếu) ... HS viết chữ Ích: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ Ích Quan sát + Thảo luận -Chữ Ích có chữ ghép l i? Bảng -Độ cao chữ viết ntn? I, h: 2, 5 ô li; c: 1,5 ô li -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết. .. 5-Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …………… cỡ vừa HS viết -1dòng chữ …………… cỡ nhỏ -1dòng chữ ……ch cỡ vừa -1 dòng chữ … ch cỡ nhỏ -1 dòng cụm từ Ích nước l i nhà 6-Chấm b i: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động... HS viết Bảng 4-Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng: -Gi i thiệu cụm từ ứng dụng HS đọc -GV gi i nghĩa cụm từ: Ích nước l i nhà -GV viết mẫu cụm từ -Hướng dẫn HS quan sát độ cao khoảng cách chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay