Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:09

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT TIẾT 11:CHỮ HOA I I Mục tiêu: - Rèn kỹ viết chữ - Viết chữ hoa I ( dòng cỡ vừa cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng Ích (1 dòng cỡ nhỏ, dòng cỡ vừa, dòng cỡ lớn) , Ích nước lợi nhà (3 lần) II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu I - HS: Bảng, III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Khởi động Hoạt động học - Hát Bài cũ - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: -H - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - Viết : Hai sương nắng - GV nhận xét, cho điểm - Nhận xét chung Bài - HS nhắc lại tựa - Tựa bài: Chữ hoa I * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa - HS quan sát + Hướng dẫn HS quan sát nhận - li xét - đường kẻ ngang * Gắn mẫu chữ I - nét - Chữ I cao li? - Nét 1: kết hợp néùt - Gồm đường kẻ ngang? cong trái lượn ngang - Viết nét? - Nét 2: móc ngược trái, phần - GV vào chữ I miêu tả: Gồm cuối lượn vào nét: - HS quan sát - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: - Nét 1: Giống nét chữ H - Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, đổi chiều bút, viết nét móc ngược trái, phần cuố uốn vào nét - HS quan sát - GV nhận xét uốn nắn * Hoạt động 3: Viết vào - HS viết vào Vở Tập viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hoàn thành viết; Chuẩn bị bài: Chữ hoa K - Về nhà hoàn thành viết; chuẩn bị sau ... động 3: Viết vào - HS viết vào Vở Tập viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo d i, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hoàn thành viết; ... ngang * Gắn mẫu chữ I - nét - Chữ I cao li? - Nét 1: kết hợp néùt - Gồm đường kẻ ngang? cong tr i lượn ngang - Viết nét? - Nét 2: móc ngược tr i, phần - GV vào chữ I miêu tả: Gồm cu i lượn vào nét:... Viết : Hai sương nắng - GV nhận xét, cho i m - Nhận xét chung B i - HS nhắc l i tựa - Tựa b i: Chữ hoa I * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa - HS quan sát + Hướng dẫn HS quan sát nhận - li
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập viết Chữ hoa: I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay