Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: CÂY XỒI CỦA ƠNG EM PHÂN BIỆT G/ GH, S/ X, ƯƠN/ ƯƠNG I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Nghe viết xác, trình bày đoạn đầu “Cây xồi ơng em” -Làm tập phân biệt g/ gh, s/ x, ươn/ ương -Rèn viết đúng, trình bày đẹp -Giáo dục học sinh tình cảm thương nhớ biết ơn hai mẹ bạn nhỏ với người ông II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên : Bài viết : Cây xồi ơng em .Học sinh : Sách, tả, nháp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Nghe viết HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Mục tiêu: Nghe viết xác trình bày , chữ viết đẹp rõ ràng đoạn đầu “Cây xoài ông em” *Cách tiến hành: a/ Ghi nhớ nội dung -Giáo viên đọc mẫu lần -Hỏi đáp: -Cây xoài cát có đẹp? -Mẹ làm đến mùa xồi chín ? -Theo dõi, đọc thầm -1 em giỏi đọc lại -Hoa nở trắng cành, chùm to đu đưa theo gió đầu hè, chín b/ Hướng dẫn trình bày vàng -Đoạn trích có câu ? -Chọn vàng đẹp to -Gọi em đọc đoạn trích bày lên bàn thờ ông c/ Hướng dẫn viết từ khó -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích -Có câu -1 em đọc -Đọc từ khó cho HS viết bảng -HS phát từ khó, nêu : d/ Viết tả: Giáo viên đọc (Mỗi câu, cụm từ xoài, trồng, xoài cát, lẫm chẫm, đọc lần) cuối -Đọc lại Chấm -Viết bảng *Hoạt động 2: -Nghe đọc viết lại Làm tập *Mục tiêu: Làm tập phân biệt g/ gh, s/ x, ươn/ ương -Sửa lỗi *Cách tiến hành: Bài 2: Yêu cầu ? -Điền vào chỗ trống g/ gh -Trực quan: bảng phụ cho em lên làm -2 em lên bảng làm Lớp làm -Chữa bài: ghềnh, gà, gạo, ghi Bài 3: Làm vào băng giấy tiếng bắt đầu s/ x có vần ươn/ ương -Nhận xét, cho điểm nhóm làm tốt Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà -Chia nhóm làm (tiếp sức) ... động 2: -Nghe đọc viết lại Làm tập *Mục tiêu: Làm tập phân biệt g/ gh, s/ x, ươn/ ương -Sửa lỗi *Cách tiến hành: Bài 2: Yêu cầu ? -Điền vào chỗ trống g/ gh -Trực quan: bảng phụ cho em lên làm -2. .. viết từ khó -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích -Có câu -1 em đọc -Đọc từ khó cho HS viết bảng -HS phát từ khó, nêu : d/ Viết tả: Giáo viên đọc (Mỗi câu, cụm từ xồi, trồng, xoài cát, lẫm chẫm, đọc lần)...*Mục tiêu: Nghe viết xác trình bày , chữ viết đẹp rõ ràng đoạn đầu Cây xồi ơng em” *Cách tiến hành: a/ Ghi nhớ nội dung -Giáo viên đọc mẫu lần -Hỏi đáp: -Cây xồi cát có đẹp? -Mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay