Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT) CÂY XỒI CỦA ƠNG EM PHÂN BIỆT G/GH; S/X; ƯƠN/ƯƠNG I.Mục đích yêu cầu: - Ngheviết xác, trình bày đoạn đầu bài: Cây xồi ông em, làm tập phân biệt g/gh, s/x -Trình bày viết đẹp, viết tốc độ - Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ II.Đồ dùng dạy – học: G: Bảng phụ viết nội dung tập H: Bảng con, tập III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4P) Viết tiếng bắt đầu g H: Lên bảng viết (2H) Viết tiếng bắt đầu gh Lớp viết bảng H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn ngheviết: a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị (8P) -Đọc bài: G: Đọc (1 lần) H: Đọc (2H) -Nắm nội dung bài: G: Cây xồi cát có đẹp H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét, chốt ý -Nhận xét tượng tả: H: Nêu cách trình bày (1-2H) -Luyện viết tiếng khó: H: Viết bảng từ khó Cây xoài, trồng, lẫm chẫm G: Quan sát nhận xét uốn nắn b-Viết tả: (11P) G: Đọc (1 lần) G: Đọc cho học sinh viết H: Nghe viết vào (cả lớp) G: Kết hợp quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm (5P) H: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm điểm nhận xét số (3 bài) 3,Hướng dẫn làm tập Bài 1: (4P) H: Nêu yêu cầu tập (1H) Điền vào chỗ trống g hay gh G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập Lên thác xuống ềnh H: Nhắc lại quy tắc tả (2H) H: Lên bảng làm (2H) Dưới lớp làm tập H+G: Nhận xét đánh giá Bài 2: (4P) Điền vào chỗ trống: H: Nêu yêu cầu tập (1H) a-s hay x G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm tập H: Lên bảng điền (3-4H) H+G: Nhận xét, đánh giá 4,Củng cố – dặn dò: (3P) H: Nhắc tên (1H) G: Lơgíc kiến thức học -Nhận xét học -Về nhà ôn lại viết lại từ khó ... Đọc (2H) -Nắm nội dung bài: G: Cây xoài cát có đẹp H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét, chốt ý -Nhận xét tượng tả: H: Nêu cách trình bày (1-2H) -Luyện viết tiếng khó: H: Viết bảng từ khó Cây xồi,... sinh nắm yêu cầu tập Lên thác xuống ềnh H: Nhắc lại quy tắc tả (2H) H: Lên bảng làm (2H) Dưới lớp làm tập H+G: Nhận xét đánh giá Bài 2: (4P) Điền vào chỗ trống: H: Nêu yêu cầu tập (1H) a-s hay... nắn b-Viết tả: (11P) G: Đọc (1 lần) G: Đọc cho học sinh viết H: Nghe viết vào (cả lớp) G: Kết hợp quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm (5P) H: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay