Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM I MỤC TIÊU: - Nghe, viết xác CT, trình bày đoạn văn xi - Làm BT2 ; BT 3a II ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bảng phụ chép sẵn tả BT2; băng giấy khổ A2 viết tập - HS: Vở, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Khởi động Hoạt động học - Hát Bài cũ: Bà cháu - Gọi HS lên bảng - Viết tiếng bắt đầu g, gh, s, x - Nhận xét HS bảng, ghi điểm - HS lớp viết vào nháp Bài - Tựa bài: Cây xồi ơng em * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả - HS nhắc lại tựa + Ghi nhớ nội dung - Theo dõi viết - GV đọc đoạn cần chép - Hoa nở trắng cành, chùm to, - Tìm hình ảnh nói lên xồi đu đưa theo gió đầu hè, chín đẹp? vàng - Mẹ chọn thơm ngon - Mẹ làm đến mùa xồi chín? + Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn trích có câu? bày lên bàn thờ ông - câu - HS đọc - Gọi HS đọc đoạn trích + Hướng dẫn viết từ khó - Đọc: trồng, lẫm chẫm, nở, quả, - Yêu cầu HS tìm từ dễ lẫn khó viết Các từ: trồng, lẫm chẫm, nở, quả, - Yêu cầu HS viết từ vừa tìm + Viết tả: GV đọc cho HS viết - HS viết vào bảng - HS viết vào + Soát lỗi: tiết trước + Thu chấm bài: tiết trước * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả + Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Điền vào chỗ trống g/gh - Treo bảng phụ yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng, lớp làm Vở tập - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng: ghềnh, (ghềnh, gà, gạo, ghi) gà, gạo, ghi + Bài 3: - 1HS đọc yêu cầu: Điền vào chỗ - Gọi HS đọc yêu cầu trống: a) s hay x - nhóm làm tập 3a (sạch, sạch, - Cử nhóm HS lên điền từ bảng lớp xanh, xanh) - Chữa bài, nhận xét cho điểm HS - HS đọc - Gọi HS đọc lại vứa điền xong Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ghi nhớ qui tắc tả, nhắc HS viết xấu nhà chép lại bài; Chuẩn bị: Sự tích vú sữa - - Về nhà xem lại chuẩn bị sau ... viết từ vừa tìm + Viết tả: GV đọc cho HS viết - HS viết vào bảng - HS viết vào + Soát lỗi: tiết trước + Thu chấm bài: tiết trước * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả + Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu... Gọi HS đọc lại vứa điền xong Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ghi nhớ qui tắc tả, nhắc HS viết xấu nhà chép lại bài; Chuẩn bị: Sự tích vú sữa - - Về nhà xem lại chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay