Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Tuần: 11 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT) CÂY XỒI CỦA ƠNG EM I – MỤC TIÊU - Nghe viết xác, trình bày đoạn đầu : “ Cây xồi ơng em” - Làm tập phân biệt g/gh ; s/x ; ươn/ ương II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi HS lên bảng tìm viết tiếng bắt đầu g/gh ;s/x ; B, Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn nghe viết: a, Hướng dẫn chuẩn bị: Giáo viên đọc viết lần- hai học sinh đọc lại + Cây xồi có đẹp? Hs tập viết tiếng khó: xồi, trống, xồi cát, lẫm chẫm, cuối b, Giáo viên đọc cho học sinh viết vào c, Chấm chữa Hs đọc tự sốt lỗi tảGiáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3 Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: HS đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp Gọi HS đọc kết Cả lớp giáo viên thống lời giải Gọi Hs nhắc lại quy tắc viết g/gh - Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp Hai HS lên bảng Cả lớp giáo viên chấm chữa HS bảng Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc t ả ...3 Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: HS đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp Gọi HS đọc kết Cả lớp giáo viên thống lời giải Gọi Hs nhắc lại quy tắc viết g/gh -... g/gh - Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp Hai HS lên bảng Cả lớp giáo viên chấm chữa HS bảng Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc t ả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay