Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: CÂY XỒI CỦA ÔNG EM I Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe, viết đoạn: Ông em trồng… bày lên bàn thờ Cây xồi ông em 2Kỹ năng: Viết đoạn đầu Cây xồi ông em - Củng cố qui tắc tả phân biệt g/gh, s/x, ươn/ương 3Thái độ: Giáo dục kính u ơng bà II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép sẵn tả tập 2 băng giấy khổ A2 viết tập - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bà cháu - Gọi HS lên bảng - Viết tiếng bắt đầu g, gh, s, x - Nhận xét HS bảng Nhận xét - HS lớp viết vào nháp chung Bài Giới thiệu: (1’)Trong viết hôm nay, viết đoạn đầu Cây xồi ông em Củng cố qui tắc tả g/gh, s/x, ươn/ương Phát triển hoạt động (27’) v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Mục tiêu: Chép lại xác đoạn văn Cây xồi ơng em Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp ị ĐDDH: Bảng phụ, từ a/ Ghi nhớ nội dung - GV đọc đoạn cần chép - Tìm hình ảnh nói lên xồi đẹp? - Mẹ làm đến mùa xồi chín? - Theo dõi viết - Hoa nở trắng cành, chùm to, đu đưa theo gió đầu hè, chín vàng - Mẹ chọn thơm ngon bày lên bàn thờ b/ Hướng dẫn cách trình bày ơng - Đoạn trích có câu? - Gọi HS đọc đoạn trích - câu c/ Hướng dẫn viết từ khó - HS đọc - Yêu cầu HS tìm từ dễ lẫn khó viết Các từ: trồng, lẫm chẫm, nở, - Đọc: trồng, lẫm chẫm, nở, quả, - Yêu cầu HS viết từ vừa tìm quả, - HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng d/ Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Thu chấm v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Mục tiêu: Làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - Điền vào chỗ trống g/gh - Gọi HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, lớp làm - Treo bảng phụ yêu cầu HS tự làm - Chữa cho HS: ghềnh, gà, gạo, ghi Bài 3: - Cử nhóm HS lên điền từ bảng lớp Vở tập - nhóm làm tập 3a nhóm làm tập 3b - Đáp án: sạch, sạch, xanh, xanh, thương, thương, ươn, đường - Chữa bài, nhận xét cho điểm HS - Khen HS tiến Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ghi nhớ qui tắc tả, nhắc HS viết xấu nhà chép lại - Chuẩn bị: Sự tích vú sữa ... hôm nay, viết đoạn đầu Cây xồi ông em Củng cố qui tắc tả g/gh, s/x, ươn/ương Phát triển hoạt động (27 ’) v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Mục tiêu: Chép lại xác đoạn văn Cây xồi ơng em Ÿ Phương... viết vào bảng d/ Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Thu chấm v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Mục tiêu: Làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - Điền vào chỗ trống... 3b - Đáp án: sạch, sạch, xanh, xanh, thương, thương, ươn, đường - Chữa bài, nhận xét cho điểm HS - Khen HS tiến Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ghi nhớ qui tắc tả, nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay