Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ CÂY XỒI CỦA ƠNG EM I.Mục tiêu: -Nghe - viết xác trình bày đoạn chuyện: Cây xồi ông em -Làm tập phân biệt: g/gh, s/x -H(TB-Y): viết từ khó tả -H có ý thức viết đúng, viết đẹp II.Đồ dùng dạy - học: Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,bảng con, bảng phụ,… III.Các hoạt động dạy - học NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5) -T đọc:phất, quạt, phút chốc -Nghe: Viết bảng -Nhận xét, đánh giá -H nhận xét 2.Bài *HĐ1:GTB(1 -Giới thiệu ) -Đọc tả *HĐ2:HD -Cây xồi có đẹp? nghe viết -Cây xồi trồng? -yêu cầu H nêu từ khó -2HS đọc + lớp đọc thầm -H trả lời -H nhận xét, bổ sung -T t/c nhận xét H(TB-Y): -H tìm, nêu, đọc, phân tích từ khó viết bảng -Đọc lại tả lần -1H (K) đọc *HĐ3: H viết -Đọc cho HS viết (17-18’) -Đọc lại(2lần) -1H nhắc ngồi viết -Nghe viết vào *HĐ4: HD làm tập (5’) -T thu chấm số em, nhận xét -Đổi kiểm tra lỗi cho Bài 2: Điền vào chỗ trống g hay gh -2HS đọc đề -Gọi HS đọc -Làm VBT -T t/c nhận xét H -1 H làm bảng phụ Bài 3a: Điền vào chỗ trống ươn hay ương -2HS đọc y/c tập -Bài tập yêu cầu gì? -Điền ươn hay ương vào ô trống -T theo dõi, giúp đỡ H -H làm VBT -T t/c chữa H -1H làm bảng phụ -2HS đọc lại 3.Củng cốdặn dò(1) -Nhận xét học -Nhắc HS làm tập lại vào VBT ... -Đổi kiểm tra lỗi cho Bài 2: Điền vào chỗ trống g hay gh -2HS đọc đề -Gọi HS đọc -Làm VBT -T t/c nhận xét H -1 H làm bảng phụ Bài 3a: Điền vào chỗ trống ươn hay ương -2HS đọc y/c tập -Bài tập... -Điền ươn hay ương vào trống -T theo dõi, giúp đỡ H -H làm VBT -T t/c chữa H -1H làm bảng phụ -2HS đọc lại 3.Củng cốdặn dò(1) -Nhận xét học -Nhắc HS làm tập lại vào VBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay