Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:53

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN CHIA BUỒN, AN ỦI I.Mục đích u cầu: - HS biết nói lời chia buồn, an ủi, biết viết bưu thiếp thăm hỏi - HS có thói quen nói lời chia buồn, an ủi cần thiết - Giáo dục học sinh biết chia buồn, an ủi người khác buồn phiền II.Đồ dùng dạy – học: G: Bưu thiếp H: Bưu thiếp III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3 phút) H: Đọc làm - Bài tuần 10 trang 85 H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2,Hướng dẫn làm tập: Bài 1: (11 phút) Ông em( bà em) bị mệt Em nói với ơng(hoặc bà) 2-3 câu để tỏ rõ quan tâm Bài tập 2: (9 phút) Hãy nói lời an ủi em với ơng bà a)Cây hoa ơng(bà) trồng bị G: Nêu mục đích u cầu tập câu hỏi gợi ý (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Thảo luận nhóm đơi H: Phát biểu (3-4H) H+G: Nhận xét, bổ sung G: Chốt nội dung H: Nêu yêu cầu tập (1H) chết G: Hướng dẫn b)Khi kính đeo mắt ông(bà) bị vỡ H: Làm vào (cả lớp) G: Đi quan sát Hướng dẫn em yếu H: Nối tiếp nói trước lớp (5-6H) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 3:(11 phút ) Được tin quê em bị bão, bố mẹ em quê thăm ông bà Em viết thư ngắn, thăm hỏi ông bà H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Hướng dẫn H: Làm vào (cả lớp) G: Đi quan sát Hướng dẫn em yếu H: Đọc thư trước lớp ( em) 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại tên (1H) G: Lơgíc kiến thức học - Nhận xét học H: Ôn lại cách viết bưu thiếp ... dẫn b)Khi kính đeo mắt ơng(bà) bị vỡ H: Làm vào (cả lớp) G: Đi quan sát Hướng dẫn em yếu H: Nối tiếp nói trước lớp (5-6H) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 3: (11 phút ) Được tin quê em bị bão, bố mẹ... ông bà H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Hướng dẫn H: Làm vào (cả lớp) G: Đi quan sát Hướng dẫn em yếu H: Đọc thư trước lớp ( em) 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay