Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:53

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP LÀM VĂN: CHIA B̀N, AN ỦI I MỤC TIÊU: - Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông, bà tình cụ thể (BT 1, BT 2) - Viết bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà em biết tin quê nhà bị bão (BT 3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh minh họa SGK - HS: tờ giấy nhỏ để viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Khởi động Hoạt động học - Hát Bài cũ Kể ngắn theo tranh - Gọi HS đọc làm tập 2, tuần - đến HS đọc làm 10 - Nhận xét, cho điểm HS Bài - Giới thiệu bài: ghi tựa * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập - HS nhắc lại tựa + Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Gọi HS nói câu Sau lần - Ơng ơi, ơng đấy? Cháu HS nói, GV sửa lời nói gọi bố mẹ cháu ơng nhé./ Ơng ơi! Ơng mệt à! Cháu lấy nước cho ơng uống nhé./ Ơng nằm nghỉ Để lát cháu làm Cháu lớn mà ông + Bài - Hai bà cháu đứng cạnh non - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ cảnh chết gì? - Bà đừng buồn Mai bà cháu lại - Nếu em em bé đó, em nói lời an ủi trồng khác./ Bà đừng tiếc bà ạ, với bà? bà cháu có khác đẹp - Ông bị vỡ kính - Treo tranh hỏi: Chuyện xảy với ơng? - Ơng ơi! Kính cũ Bố mẹ cháu - Nếu bé trai tranh em nói tặng ơng kính mới./ Ơng đừng với ơng? buồn Mai ơng cháu mẹ cháu mua kính ơng nhé! - Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập + Bài - Nhận giấy - Phát giấy cho HS - Đọc yêu cầu tự làm - Gọi HS đọc yêu cầu yêu cầu HS tự làm - HS nghe - Đọc bưu thiếp mẫu cho HS nghe Tam Mỹ Đơng, ngày 2/11/2012 Ơng bà u q! Biết tin quê bị bão nặng, cháu lo Ơng bà có khỏe khơng ? Nhà cửa ơng bà có hư hỏng khơng? Cháu mong ơng bà luôn mạnh khỏe, may mắn Cháu nhớ ông bà nhiều Q Như - Gọi HS đọc làm - đến HS đọc làm - Nhận xét làm HS - Thu số hay đọc cho lớp nghe Củng cố – Dặn dò - Nhận xét học - Dặn HS nhà viết bưu thiếp thăm hỏi - Về nhà xem lại chuẩn bị ông bà hay người thân xa; Chuẩn bị bài: tiết sau Gọi điện ... động 2: Hướng dẫn làm tập + Bài - Nhận giấy - Phát giấy cho HS - Đọc yêu cầu tự làm - Gọi HS đọc yêu cầu yêu cầu HS tự làm - HS nghe - Đọc bưu thiếp mẫu cho HS nghe Tam Mỹ Đơng, ngày 2/ 11 /20 12 Ơng... nghỉ Để lát cháu làm Cháu lớn mà ông + Bài - Hai bà cháu đứng cạnh non - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ cảnh chết gì? - Bà đừng buồn Mai bà cháu lại - Nếu em em bé đó, em nói lời an ủi trồng khác./... Cháu mong ông bà luôn mạnh khỏe, may mắn Cháu nhớ ông bà nhiều Q Như - Gọi HS đọc làm - đến HS đọc làm - Nhận xét làm HS - Thu số hay đọc cho lớp nghe Củng cố – Dặn dò - Nhận xét học - Dặn HS nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay