Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:53

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP LÀM VĂN CHIA BUỒN AN ỦI I.Mục tiêu -Rèn kĩ nghe nói: Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ơng bà tình cụ thể -.Rèn kĩ nói - viết: Biết viết bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà em biết tin quê nhà bị bão -.H rèn KN giao tiếp mạnh dạn biết quan tâm đrến người khác II.Đồ dùng dạy - học -một số bưu thiếp -Vở tập tiếng Việt III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ( 3) -Kiểm tra văn tuần trước -2 – HS đọc văn viết người thân -nhận xét đánh giá chung -Nhận xét nội dung viết 2.Bài *HĐ1: GTB(1’) -Dẫn dắt ghi tên -Nhắc lại tên học Bài 2:Hãy nói lời an ủi… -2HS đọc *HĐ2:Nói lời chia buồn, an ủi -yêu cầu thảo luận cặp đôi cho nội dung -Thảo luận theo cặp -Đóng vai tình -Nhận xét đánh giá (13 - 15’) -Vài HS nối tiếp nói lời động viên, an ủi Bài 3:Viết thư ngắn… -Bài tập yêu cầu gì? *HĐ3: Viết bưu thiếp: HS biết viết Em dựa vào bưu thiếp bưu thiếp thăm học để viết hỏi -Nhận xét đánh giá (13 - 15’) -Nhận xét tiết học -Dặn HS 3.Củng cốdặn dò (2) -2HS đọc yêu cầu đề -Viết thư ngắn (như bưu thiếp để thăm hỏi -Viết bưu thiếp vào giây chuẩn bị -5 – HS đọc -Nhận xét viết bạn -Về nhà tập viết bưu thiếp khác chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11 ... tiếp nói lời động viên, an ủi Bài 3:Viết thư ngắn… -Bài tập yêu cầu gì? *HĐ3: Viết bưu thiếp: HS biết viết Em dựa vào bưu thiếp bưu thiếp thăm học để viết hỏi -Nhận xét đánh giá (13 - 15’) -Nhận... (2) -2HS đọc yêu cầu đề -Viết thư ngắn (như bưu thiếp để thăm hỏi -Viết bưu thiếp vào giây chuẩn bị -5 – HS đọc -Nhận xét viết bạn -Về nhà tập viết bưu thiếp khác chúc mừng thầy cô nhân ngày 20 /11. .. bị -5 – HS đọc -Nhận xét viết bạn -Về nhà tập viết bưu thiếp khác chúc mừng thầy cô nhân ngày 20 /11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Tập làm văn Chia buồn, an ủi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay