Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:50

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: SỰ TÍCH CÂY SỮA I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ câu có nhiều dấu phẩy - Bước đầu biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc - Hiểu ND : Tình cảm yêu thương sâu nặng mẹ dành cho ( trả lời CH 1,2,3,4) *THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa đọc - Tranh ảnh chụp sữa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ổn định tổ chức : Kiểm tra cũ Cây xồi ơng em - Học sinh đọc trả lời câu hỏi + Cây xồi cát có đẹp ? + Mẹ làm đến mùa xồi chín ? - Học sinh đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét, ghi điểm học sinh 3.Bài 3.1- Giới thiệu : Sự tích sữa - Nghe giới thiệu 3.2- Luyện đọc + Giáo viên đọc mẫu toàn : Giọng chậm rãi , nhẹ nhàng , giàu cảm - Theo dõi xúc , nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm a- Đọc câu - Luyện đọc từ khó : ham chơi, la cà, khản tiếng, mịn, xòe cành, trổ, - Học sinh tiếp nối đọc câu tán lá, gieo trồng , xuất , đỏ hoe - Học sinh đọc từ khó b- Đọc đoạn - Luyện đọc câu Một hôm , vừa đói vừa rét,/ lại bị trẻ - Học sinh tiếp nối đọc đoạn lớn đánh ,/cậu nhớ đến mẹ ,/ - Học sinh đọc cá nhân – đồng liền tìm đương về.// Lá mặt xanh bóng ,/ mặt đỏ hoe/như mắt mẹ khóc chờ con.// Mơi cậu vừa chạm vào ,/ dòng sữa trắng trào , thơm sữa mẹ - Cho học sinh đọc từ giải c- Đọc đoạn nhóm d- Thi đọc nhóm - học sinh đọc từ giải sách e - Cả lớp đọc đồng TIẾT Hướng dẫn tìm hiểu giáo khoa - Học sinh đọc theo nhóm - Học sinh đọc đoạn, -Gọi học sinh đọc + Vì cậu bé bỏ nhà ? + Vì cậu bé lại tìm đường ? - học sinh đọc - Cậu bé ham chơi , bị mẹ mắng vùng + Trở nhà không thấy mẹ , cậu bé làm ? + Thứ lạ xuất ? vằng bỏ - Cậu vừa đói vừa rét lại bị trẻ hớn đánh Cậu nhớ đến mẹ - Gọi mẹ khản tiếng ôm lấy xanh vườn mà khóc - Từ cành lá, đài hoa bé tí trở nở trắng mây, hoa rụng, xuất lớn nhanh , da mịn , xanh + Những nét gợi lên óng ánh chín , dòng sữa trắng hình ảnh mẹ ? trào thơm sữa mẹ - Lá mặt xanh bóng , mặt đỏ hoe + Theo em, gặp lại mẹ , cậu mắt mẹ khóc chờ Cây xòe cành bé làm ? ơm cậu tay mẹ âu yếm vỗ - Cho nhóm thi đọc truyện - Con biết lỗi , xin mẹ tha thứ cho +Nội dung ? con, *THGDBVMT: Chúng ta cần làm để - Học sinh thi đọc truyện tỏ lòng hiếu thảo cha mẹ? - Nói lên tình cảm u thương sâu nặng 5.Củng cố- dặn dò mẹ -Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị sau ... : Sự tích vú sữa - Nghe giới thiệu 3 .2- Luyện đọc + Giáo viên đọc mẫu toàn : Giọng chậm rãi , nhẹ nhàng , giàu cảm - Theo dõi xúc , nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm a- Đọc câu - Luyện đọc. .. thơm sữa mẹ - Cho học sinh đọc từ giải c- Đọc đoạn nhóm d- Thi đọc nhóm - học sinh đọc từ giải sách e - Cả lớp đọc đồng TIẾT Hướng dẫn tìm hiểu giáo khoa - Học sinh đọc theo nhóm - Học sinh đọc. .. từ khó : ham chơi, la cà, khản tiếng, mịn, xòe cành, trổ, - Học sinh tiếp nối đọc câu tán lá, gieo trồng , xuất , đỏ hoe - Học sinh đọc từ khó b- Đọc đoạn - Luyện đọc câu Một hôm , vừa đói vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay