Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:50

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC SỰ TÍCH CÂY SỮA I – MỤC TIÊU Rèn kĩ đọc thành tiếng - Đọc trơn toàn Biết đọc ngắt ngỉ sau dấu câu - Bước đầu biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ cuối - Hiểu ý nghĩa câu chuyện Tình cảm yêu thương sâu lặng mẹ với II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Tiết A, Bài cũ: Gọi Hs đọc “ Đi chợ” Và trả lời câu hỏi + Vì gần đến chợ cậu bé lại quay nhà? +Lần thứ hai cậu bé quay nhà hỏi bà điều gì? B, Bài mới: 1, Giới thiệu 2, Luyện đọc; - Đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a, Đọc câu: Học sinh nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: ham chơi, la cà, kì lạ thay, trổ ra, gieo trồng… b) Đọc đoạn: Gọi Hs nối tiếp đọc đoạn Treo bảng phụ hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ sau dấu câu nhấn giọng từ ngữ gợi tả gợi cảm Gọi học sinh đọc từ giải SGK Kết hợp giải nghĩa thêm số từ ngữ: mỏi mắt chờ mong, trổ ra, đỏ hoe, xồ cành c) Chia nhóm cho học sinh đọc d) gọi đại diện nhóm đọc Cả lớp giáo viên nhận xét Tiết 3, Hướng dẫn tìm hiểu Yêu cầu học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi: +Vì cậu bé bỏ nhà đi?(Cậu bé ham chơi, vị mẹ mắng, vùng vằng bỏ đi.) +Vì cuối cậu bé lại tìm đường trở nhà?(Đi la cà khắp nơi, cậu vừa đói , vừa rét, lại bị trẻ lớn đánh, cậu nhớ đến mẹ trở nhà) +Trở nhà khơng thấy mẹ cậu bé làm gì?(Gọi mẹ khản tiếng,rồi ôm lấy xanh vườn mà khóc) +Thứ lạ xuất nào?(Từ cành , đài hoa bé tí trổ ra,nở trắng mây ,rồi hoa rụng,quả xuất hiện…) +Thứ có lạ?(Lớn nhanh , da căng mịn…) +Những nét gợi lên hình ảnh mẹ?Lá đỏ hoe nhơ mắt mẹ khóc chờ con…) +Theo em gặp lại mẹ, cậu bé nói gì?(VD : biết lỗi, xin) 4, Luyện đọc lại yêu cầu học sinh đọc lại đoạn Cả lớp giáo viên nhận xét 5, Củng cố dặn dò: Câu chuyện nói lên điều gì? Dặn luyện đọc lại ...- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a, Đọc câu: Học sinh nối tiếp đọc câu Luyện đọc số từ ngữ: ham chơi, la cà, kì lạ thay, trổ ra, gieo trồng… b) Đọc đoạn: Gọi Hs nối tiếp đọc đoạn Treo... ra, đỏ hoe, xồ cành c) Chia nhóm cho học sinh đọc d) gọi đại diện nhóm đọc Cả lớp giáo viên nhận xét Tiết 3, Hướng dẫn tìm hiểu Yêu cầu học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi: +Vì cậu bé bỏ nhà đi?(Cậu... nói gì?(VD : biết lỗi, xin) 4, Luyện đọc lại yêu cầu học sinh đọc lại đoạn Cả lớp giáo viên nhận xét 5, Củng cố dặn dò: Câu chuyện nói lên điều gì? Dặn luyện đọc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Sự tích cây vú sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay