Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:47

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH CÂY SỮA I.Mục tiêu: + Rèn kĩ nói: - Biết kể đoạn mở đầu chuyện lời - Dựa vào gợi ý tranh, kể lại đoạn toàn nội dung câu chuyện - Biết kể lại chuyện theo mong muốn riêng - Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung * H khá- giỏi nêu kết thúc câu chuyện theo ý riêng + Rèn kĩ nghe: - Có khả theo dõi bạn kể; biết nhận xét - đánh giá lời kể bạn + Giáo dục HS u thích mơn học II Đồ dùng dạy học: Tranh SGK phóng to III Các hoạt động dạy học ND,KT- TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: - Kiểm tra bài: Bà cháu - 3HS lên kể (3phút) - Nhận xét cho điểm - Nhận xét bạn kể 2.Bài mới: - Dẫn dắt ghi tên - Nhắc lại tên học *HĐ 1: Kể lại đoạn lời - Kể đoạn lời em - 1-2 HS kể - GV nhận xét, bổ sung - Cùng HS nhận xét - Kể mẫu - Nghe mình (10 phút) *HĐ 2: Kể - HD kể theo nhóm (mỗi em phần kể ý nối tiếp nhau) theo tóm tắt (10 phút) - GV nhận xét bình chọn HS kể tốt *HĐ 3: Kể đoạn kết thúc câu chuyện theo mong muốn - YC kể theo nhóm (10 phút) - Gợi ý để HS hiểu ý nghĩa yêu cầu kể - GV giúp HS TB - Y - GV nhận xét, bổ sung 4HS nối tiếp kể - Đại diện nhóm thi kể trước lớp ( em kể 2ý) - Nhận xét, bổ sung bình chọn - HS thực kể theo bàn - 1-2 HS thi kể trước lớp - Nhận xét đánh giá - Theo em mong muốn câu chuyện kết thúc em kể theo lời 3.Củng cố dặn dò: - Qua câu chuyện khuyên em điều gì? (2 phút) - Nhận xét tiết học - Dặn HS - Phải biết lời bố mẹ - Về nhà tập kể cho người thân nghe ... (10 phút) *HĐ 2: Kể - HD kể theo nhóm (mỗi em phần kể ý nối tiếp nhau) theo tóm tắt (10 phút) - GV nhận xét bình chọn HS kể tốt *HĐ 3: Kể đoạn kết thúc câu chuyện theo mong muốn - YC kể theo nhóm... nghĩa yêu cầu kể - GV giúp HS TB - Y - GV nhận xét, bổ sung 4HS nối tiếp kể - Đại diện nhóm thi kể trước lớp ( em kể 2 ) - Nhận xét, bổ sung bình chọn - HS thực kể theo bàn - 1 -2 HS thi kể trước lớp... đánh giá - Theo em mong muốn câu chuyện kết thúc em kể theo lời 3.Củng cố dặn dò: - Qua câu chuyện khuyên em điều gì? (2 phút) - Nhận xét tiết học - Dặn HS - Phải biết lời bố mẹ - Về nhà tập kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay